Mangalia – politica locală

17 aprilie 2022

Dacă cei din PSD Mangalia nu mai comunică pe media, o fac colegii lor din Panciu

Filed under: PSD — lucian visa @ 11:49

11 Comments

 1. Înțeleg că în campania de sterilizare a consilierilor PSD, 410 de pesediști au fost sterilizați. Opinia mea este că e prea mult ca pesediștii să se autonumească „animale”, după ce au fost autosterilizați.

  Comentariu by Mentalistul — 17 aprilie 2022 @ 12:04

 2. Esti chiar prost!

  Comentariu by Anonim — 17 aprilie 2022 @ 23:24

 3. Pt. #2
  Are dreptate O2zy:
  https://evz.ro/gafa-unei-filiale-psd-a-starnit-valuri-de-ironie-topica-a-fost-gresita-iar-sensul-frazei-s-a-schimbat-complet.html

  Comentariu by nabuco — 18 aprilie 2022 @ 0:29

 4. https://mangalia.ro/index.php/2022/04/14/anunt-consultare-elaborare-pud-beneficiar-s-c-gili-s-r-l/

  Comentariu by anonim — 18 aprilie 2022 @ 6:59

 5. Pt. #4
  https://www.ziuaconstanta.ro/stiri/investigatii/ordinea-ro-cum-a-autorizat-primaria-mangalia-construirea-unui-hotel-pe-nisipul-plajei-din-olimp-575666.html

  Comentariu by nabuco — 18 aprilie 2022 @ 11:25

 6. @5
  si?ilegal penal imoral dar hotelul e acolo si face bani pentru ei.
  statul roman.

  Comentariu by wow — 18 aprilie 2022 @ 12:10

 7. REFERAT DE APROBARE
  pentru proiectul de hotărâre privind termenul de plată al burselor școlare pentru elevii din U.A.T. Municipiul Mangalia

  Acordarea burselor școlare reprezintă în fapt o modalitate concretă prin care statul român, respectiv, la nivel local, Consiliul Local Mangalia, își exercită funcția socială, consacrată de art. 1, alin. (3) din Constituție, respectiv art.129, alin. (7) din Codul Administrativ, privind atribuțiile Consiliului Local; iar lipsa de predictibilitate, în ceea ce privește termenul de plată al acestora, prin decontarea cu întârziere din partea autorității publice locale a acestui drept al elevilor poate constitui în practică o adevărată piedică în calea exercitării efective a dreptului la învățătură.
  Nevoia unei predictibilități efective asupra unui termen de plată / decontare la nivelul autorității publice locale a obligației de acordare a burselor școlare este susținută și de realitatea socială din România, dat fiind că la nivel național aprox. 2 din 5 copii cu vârste cuprinse între 0-17 ani se află în risc de sărăcie sau excluziune socială – AROPE. Nevoia acută la nivelul unității administrativ teritoriale Mangalia, ca ordonatorul principal de credite să sprijine instituțional acești copii aflați în situație de risc se traduce în favorizarea prin neglijență a abandonului școlar.
  Totodată, pentru remedierea deprecierii valorice a burselor elevilor, depreciere cauzată de inflația crescândă, precum și tendința de stagnare a burselor școlare, afectate de rata inflației, acestea scad de la an la an.
  În considerarea faptului că bursele sunt o măsură de securitate socială, o materializare a prevederilor art.32, alin.(4) și ale art.49 din Constituția României, republicată, și, de aceea, ele trebuie să își satisfacă menirea pentru care legiuitorul constituant le-a prevăzut în Legea fundamentală.
  Conform Anexei Ordinului Ministrului Educației nr.5870/ 2021, actualizat:
  – Art.3: „Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 18.”
  – Art.5:”Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1). Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.”
  – Art.8, alin.(5):” Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).”
  – Art.11: “ Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.”
  – Art.15: “Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.”

  Întrucât criteriile și perioada de plată a burselor școlare sunt stabilite de Ordinul Ministrului Educației nr. 5870/ 2021, prezentul proiect HCL are drept scop instituirea unor reguli care să garanteze dreptul la bursă școlară pentru elevii din învățământul preuniversitar, reglementând un termen de plată al burselor.
  Plata tuturor burselor școlare se efectuează lunar, în avans, până la data de 25 a lunii anterioare pentru care se acordă. Numărul de luni pentru care se acordă bursa este prevăzut de Ordinul 5870 / 2021, propunem reglementarea termenulului de efectuare a plății, astfel:
  – Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele. Plata se face lunar, în avans, până la data de 25 a lunii anterioare pentru care se acordă. Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.
  – Bursele de merit obținute se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele. Plata se face lunar, în avans, până la data de 25 a lunii anterioare pentru care se acordă.
  – Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Plata se face lunar, în avans, până la data de 25 a lunii anterioare pentru care se acordă.
  – Bursele de ajutor social se acordă în fiecare semestru. Elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru. Plata se face lunar, în avans, până la data de 25 a lunii anterioare pentru care se acordă, excepție pentru prima lună din semestru, care va fi cumulată la plată lunii următoare.
  În temeiul celor menționate, propunem proiectul de hotărâre privind aprobarea termenului de plată al burselor școlare.

  INIȚIATORI:
  MENABIT OZGHIUN
  MARINESCU TEODOR
  CANEA ELISABETA LARISA
  – consilieri locali PER

  Comentariu by Mentalistul — 18 aprilie 2022 @ 21:30

 8. Daca erai la PSD nu mai intelegeai asa

  Comentariu by Ptr Freca - Menta — 18 aprilie 2022 @ 23:04

 9. Pt.7
  Puneți și o pedeapsă pentru persoanele vinovate, dacă plata nu se face la timp. Și (sau) posibilitatea ca elevii să primescă bani în plus dacă nu se respectă termenele de plată.

  Comentariu by lucian visa — 19 aprilie 2022 @ 8:51

 10. Pt 9: Există legislație pentru asta.
  Art.3 din Ordonanța 13/2011 și mai multe.

  Comentariu by Mentalistul — 19 aprilie 2022 @ 16:44

 11. https://www.libertatea.ro/stiri/ce-cumparaturi-a-facut-un-primar-psd-de-la-firma-sotiei-cativa-saci-de-var-spray-de-muste-hartie-igienica-nota-de-plata-un-dosar-penal-4092660

  Comentariu by nabuco — 20 aprilie 2022 @ 10:37

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress