Mangalia – politica locală

21 septembrie 2021

Edilul Cristian Radu a anunțat mai multe proiecte de viitor pentru oraşul Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:24

Oraşul Mangalia se află într-o continuă transformare. Autorităţile locale au demarat mai multe proiecte prin care se va moderniza infrastructura, şi nu numai.

Edilul din Mangalia, Cristian Radu, a postat recent un mesaj pe pagina sa personală de Facebook, prin care a dezvăluit mai multe dintre realizările autorităţilor locale.

„Primăria Mangalia a finalizat, recent, proiectele cu finanțare UE, prin care au fost modernizate sau restaurate mai multe obiective de investiții, printre care Piața Republicii, infrastructura din stațiunea Saturn, precum și Biserica „Sf. Gheorghe” (monument istoric). Toate acestea aduc un plus de atractivitate pentru orașul nostru și sudul litoralului, mai ales că avem în execuție alte proiecte asemănătoare. Astfel, odată cu închiderea sezonului estival, au fost reluate lucrările la cele 17 străzi din oras, asfaltate cu bani europeni și totodată se lucrează intens atât la Neptun, cât și pe faleza Mangalia-Saturn. Aceste ultime trei proiecte urmează să fie finalizate până în primăvara anului viitor. Pe această cale, vă mai informez că am finalizat procedurile legale pentru alte câteva proiecte de interes major, la care vom începe lucrările până la sfârșitul acestui an. Este vorba despre modernizarea Grădinii de Vară „Farul” și a Bazei Sportive „Pescăruș”, precum și asfaltarea unor artere importante, precum str. Rozelor, B-dul. 1 Decembrie, str. Ștefan cel Mare. Pe aceste străzi, nu mai putem interveni cu lucrări de reparații, fiind incluse în proiecte cu fonduri UE. În această perioadă, pregătim și începerea lucrărilor de construire a depoului pentru autobuzele electrice pe care le-am achiziționat, recent, prin proiectul de mobilitate urbană. Vă voi ține la curent cu stadiul lucrărilor, dar și cu evoluția documentațiilor la care lucrăm pentru a le depune odată cu deschiderea noilor axe de finanțare europeană”, a declarat primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu.

Mircea Ghiță, Cuget liber 21.09.2021

7 Comments

 1. Opoziția e de aceeași părere ? Domnu Iorguș, ce mai zice Murad ?

  Comentariu by lucian visa — 21 septembrie 2021 @ 17:25

 2. https://www.cotidianul.ro/polemici-necesare-confuziile-dlui-plesu-privind-statul-paralel/
  vs.
  https://www.agerpres.ro/documentare/2021/09/21/21-septembrie-ziua-mondiala-pentru-combaterea-bolii-alzheimer–782390

  Comentariu by nabuco — 21 septembrie 2021 @ 21:13

 3. CĂTRE PRIMARUL MANGALIEI, DOMNULUI RADU CRISTIAN

  CĂTRE SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, DOAMNEI ANDREEA CIOCĂNEL

  C E R E R E

  Subsemnatul MENABIT OZGHIUN, consilier local al municipiului Mangalia (conform Hotărârii 1930 / 21.10.2020 a Tribunalului Mangalia), membru al Comisiei de Specialitate Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, în temeiul prevederilor art. 226 din OUG 57/ 2019 vă solicit SĂ ÎMI COMUNICAȚI PRIN CORESPONDENȚĂ ELECTRONICĂ următoarele:

  1) Dacă la sediul Primăriei Mangalia a fost primită corespondența oficială de la instanțele de judecată de pe teritoriul României, în care DESTINATARUL este Consiliul Local Mangalia, respectiv citațiile și toate documentele referitoare la dosarele:
  – DOSAR NR.-
  5121/118/2018*
  6701/118/2021
  6814/118/2021
  6818/118/2021
  6815/118/2021
  6736/118/2021
  6734/118/2021
  6735/118/2021
  6701/118/2021
  6560/118/2021
  6559/118/2021
  6557/118/2021
  6466/118/2021
  29865/3/2019
  3765/254/2021
  4977/118/2017*
  3650/118/2020
  3600/254/2021
  21151/3/2021
  20576/3/2021
  8771/3/2020
  4500/118/2020
  3838/118/2021
  5418/118/2020
  4775/118/2020
  2422/254/2021
  5121/118/2018*/a1
  3503/118/2021
  3232/118/2021 (CL dă în judecată ??!!!)
  3242/118/2021 (CL dă în judecată ??!!!)
  104/118/2020
  3010/118/2021
  2063/99/2021
  2987/118/2021

  2) De cine a fost primită corespondența precizată mai sus, iar, dacă a fost transmisă Consiliului Local Mangalia, cine a preluat-o?

  ● Expunere de motive:
  În conformitate cu Articolul 111 din OUG 57/ 2019:
  „Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.”.

  Astfel, subsemnatul MENABIT OZGHIUN, consilier local ales, conform legii fiind parte componentă a Consiliului Local Mangalia, sunt parte direct interesată și responsabilă în acțiunile de judecată la care consiliul local este parte.

  De asemenea, Articolul 232 din OUG 57/ 2019 prevede:
  „(1) Consilierii locali, respectiv consilierii județeni răspund în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat.”

  Răspunderea în nume propriu, precum și răspunderea solidară, nasc dreptul la apărare în fața instanțelor de judecată.
  Citațiile și corespondența instanțelor de judecată adresate Consiliului Local Mangalia nu au ajuns la destinatar, au fost interceptate și reținute, fără drept. Violarea corespondenței este prevăzută în Codul Penal la Infracțiuni de Serviciu, art. 302:
  „(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reținerea, fără drept, a unei corespondențe adresate altuia, precum și divulgarea fără drept a conținutului unei asemenea corespondențe, chiar atunci când aceasta a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greșeală, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
  …………
  (3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) au fost săvârșite de un funcționar public care are obligația legală de a respecta secretul profesional și confidențialitatea informațiilor la care are acces, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.”

  Din studiul portalului instanțelor de judecată, am constatat că aceste acțiuni în instanță și-au urmat cursul, Consiliul Local fie că nu a fost reprezentat, fie a fost reprezentat de diverși avocați care nu au avut mandat de la Consiliul Local, fapte care trebuie supuse cercetării interne, ulterior și cercetării penale. S-a ajuns ca diverși avocați să reprezinte Consiliul Local Mangalia în acțiuni de judecată, dosare despre care respectivul consiliu nici nu are la cunoștință.

  Un avocat poate reprezenta Consiliul Local doar în baza unui mandat semnat de președintele de ședință. Președintele de ședință poate semna aceste înscrisuri NUMAI în baza unui mandat emis de forul deliberativ.

  Prin decizia civila nr. 1341/2012 – RC, Curtea de Apel Oradea a apreciat că „problema de drept dedusă judecății constă în a stabili dacă primarul poate reprezenta în instanță consiliul local direct în temeiul legii, concluzia fiind aceea că nu există un drept de reprezentare care să izvorască din lege”.
  Curtea de Apel Oradea a realizat însă distincția între acțiunea de „a semna” un înscris și manifestarea de voință a C.L., care poate fi exprimată numai prin hotărâre a membrilor forului deliberativ.

  Este important să notăm că, prin raportare la prev. art. 322 alin. 6 C. pr. civilă, constituie motiv de revizuire lipsa de aparare a statului în litigiile în care este parte, sau apărarea sa cu viclenie, consiliul local putând să refuze executarea unei hotărâri judecătorești atunci când primarul, ori președintele de ședință, au realizat actele procedurale fără a consulta CL sau în lipsa unui mandat expres încredințat de forul deliberativ, prin efectul votului membrilor săi.

  Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mangalia, adoptat prin HCL 279 / 23.12.2020, prevede la Articolul 12:
  „(6) Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia, prin direcțiile implicate, va comunica lunar Comisiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Juridică, situația dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care Consiliul Local al Municipiului Mangalia este parte.”
  În fapt, această situație nu a fost comunicată Consiliului Local Mangalia, cu toate că în aceste acțiuni de judecată este parte și Primăria Mangalia prin Primar. Aparatul de specialitate al primarului, prin direcțiile implicate, având la cunoștință despre aceste acțiuni de judecată, nu a respectat prevederile HCL 279/ 2020.
  Furtul de corespondență cu scop de a ascunde existența și rezultatul acestor acțiuni de judecată, precum și neaducerea la cunoștința Consiliului Local a hotărârilor judecătorești care obligă autoritatea deliberativă la despăgubiri și penalități, sunt acțiuni deliberate ale unui grup infracțional, deoarece patrimoniul UAT Mangalia este pierdut prin executări judecătorești, la care s-au ajuns prin săvârșirea unor fapte sancționate penal.

  În fapt, Consiliul Local este dat în judecată pentru penalități sau despăgubiri, iar citațiile, întâmpinările, toate celelalte documente, inclusiv hotărârile judecătorești adresate Consiliului Local, sunt interceptate și reținute. Mai departe, reprezentarea în instanță a unui avocat, prin viclenie și fără mandat, este deliberat defectuoasă. Consiliul Local nu și-a exercitat ACTUL DE VOINȚĂ pentru cum, dacă și în ce fel să fie apărat în instanță. Cei care au câștigat despăgubiri în urma acestor acțiuni de judecată au executat silit UAT Mangalia de terenuri și de alte bunuri de patrimoniu, cu acte juridice despre care Consiliul Local nu are cunoaștere, deoarece i se ascund de către aparatele de specialitate ale primarului.
  Aceste deposedări de patrimoniu sunt realizate prin:
  – furt de corespondență, respectiv interceptarea și reținerea corespondenței transmisă de către instanțele de judecată, având DESTINATAR pe Consiliul Local Mangalia;
  – „apărarea” Consiliului Local prin viclenie, cu falsă reprezentare sau mandat de reprezentare obținut fără ca autoritatea deliberativă să hotărască în acest sens;
  – ascunderea față de Consiliul Local a hotărârilor judecătorești;
  – ascunderea față de Consiliul Local a executărilor silite asupra patrimoniului public al UAT Mangalia;
  Consider că pentru săvârșirea acestor devalizări de patrimoniu și de sume din bugetul local s-a constituit un grup infracțional organizat, care îngrădește și, respectiv, împiedică dreptul la apărare, deoarece o singură persoană nu ar fi putut săvârși toate aceste fapte.

  Având în vedere prevederile OUG 57/ 2019:
  „Articolul 218
  (1) Dreptul aleșilor locali de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit.
  (2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile, serviciile publice, precum și persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleșilor locali, potrivit competențelor ce le revin, asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes local.

  Articolul 226
  (1) Primarul, respectiv președintele consiliului județean este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale și al aparatului de specialitate, să pună la dispoziție consilierilor locali, respectiv consilierilor județeni, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare, informațiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condițiile legii.”,

  VĂ SOLICIT să îmi răspundeți în termenul legal, cele solicitate fiindu-mi necesare în exercitarea atribuțiilor de consilier local și în exercitarea dreptului la apărare, în nume propriu, ori solidar cu activitatea consiliului local din care fac parte, așa cum prevede legea.

  Cu stimă,
  MENABIT OZGHIUN

  Comentariu by Mentalistul — 23 septembrie 2021 @ 10:43

 4. BRAVO O2ZY!

  Comentariu by nabuco — 23 septembrie 2021 @ 12:53

 5. https://www.replicaonline.ro/anre-pretul-gazelor-este-inspaimantator-de-mare-490816/
  vs.
  https://www.cotidianul.ro/romania-vizata-de-proceduri-de-infringement/

  Comentariu by nabuco — 23 septembrie 2021 @ 15:31

 6. https://www.replicaonline.ro/primaria-mangalia-construieste-un-club-sportiv-prin-firma-unui-fost-consilier-local-490854/

  Comentariu by Anonim — 24 septembrie 2021 @ 5:55

 7. Pt. #6
  https://www.replicaonline.ro/cu-0-angajati-si-0-profit-isi-face-hotel-in-jupiter-490813/

  Comentariu by nabuco — 24 septembrie 2021 @ 9:49

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress