Mangalia – politica locală

26 aprilie 2021

Primăria Mangalia cumpără autobuze cu sistem de e-ticketing destinate transportului public de călători

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:13

Primăria municipiului Mangalia a încheiat un acord cadru pentru achiziționarea de zece autobuze noi nearticulate, cu acționare complet electrică, dotate cu sistem de e-ticketing destinate transportului public de călători în municipiu.

Denumirea completă a proiectului atribuit este „Furnizare 10 autobuze noi nearticulate, cu acționare complet electrica, dotate cu sistem de e-ticketing destinate transportului public de calatori în municipiul Mangalia”.

Societatea care se vor ocupa de furnizarea autobuzelor pentru  Primăria municipiului Mangalia este Anadolu Automobil Rom SRL . Atribuirea a avut loc în data de 08.04.2021.  

Descrierea contractului

 Valoarea totala estimata fara TVA este de 19,274,000.00 lei.

Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în functie de necesităti, prin modificarea contractului în conditiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 20

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 20 zile inainte de termeul stabilit pentru depunere ofertelor.
 
Responsabili de atribuirea procedurii

 Persoanele cu funcții de decizie din cadrul entității contractante în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: primar: Radu Cristian; viceprimar: Angelescu Dragoș; administrator public: Jianu Iosif – Florin; secretar municipiu: Ciocanel Andreea; director executiv – Direcția Economică: Fotin Diana Ionela; Director executiv-D.M.F.C.V: Căpraru Adriana; Director executiv-D.A.I.P.D: Călin Didi George; Director executiv-D.G.U.S.U.P: Călin Mihaela; Director executiv-Direcția turism și mediul de afaceri: Gheorghe Ana Maria; Director executiv adjunct –Direcția Urbanism și Amenajare a Teritoriului: Enache Paul Aurel; -Director executiv Direcția Politia Locală: Zamfir Laurențiu; Director executiv – Direcția Management Resurse Umane: Tatarciuc Margareta; Director executiv –Direcția Asistență Socială: Stamate Claudiu; Șef Serviciul Resurse Umane și SSM: Baban Gabriel; șefii de servicii și consilierii locali: Ali Leila; Andrei Daniel Sorin; Bănceanu Mihail; Bociog Ștefan Dragoș; Ciuraru Valentin; Dop Oprea; Filip Dumitru; Foleanu Paul Florin; Griguță Nicoleta; loniță Dragoș Maria;Menabit Ozghiun; Mihai Sorin; Moroianu Nicolae; Silistra Elena Alexandra; Stan Linica; -Tănase Leonard Florin; Tănasă Neculai și Toma Vasile – Dorel.

Firma câștigătoare este Anadolu Automobil Rom SRL.

Despre Anadolu Automobil Rom SRL  

Societatea a fost înființată în anul 2006 și are sediul social în SAT Ciolpani, comuna Ciolpani,  județul Ilfov. Societatea are capital social subscris de 111.300 lei, integral vărsat, compus din: 2226 de părți sociale, valoarea unei părți sociale fiind de 50 lei.

Acționar este Aykol Huseyin Ulvi cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100% care este și administrator.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu alte autovehicule

Potrivit Registrului Comerțului, pentru anul 2019 societatea a raportat cifra de afaceri netă de 105.653.043 lei, profit de 15.930.312 lei și un număr mediu de 42 de salariați.

Cătălina Băltărețu, Ziua de Constanța 24.04.2021

24 aprilie 2021

Cristian RADU îi face zile NEGRE lui Mohammad MURAD, cu toate că este cel mai mare INVESTITOR în turism!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:24

Firma Phoenicia Express, care deţine complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere din Olimp (deținută de Muhammad Murad), a chemat în judecată Primăria Mangalia solicitând obligarea U.A.T. -ului la eliberarea certificatului de urbanism, pentru imobilul aparținând reclamantei, în vederea construirii unui iluminator și a unei terase acoperite la hotel Amfiteatru, precum și la plata de daune-interese egale cu dobânda legală, calculate de la data de 10.12.2020, până la data executării obligației de a face, cu cheltuieli de judecată. Mai exact, se pare că primarul Cristian Radu nu s-a sinchisit să răspundă la cererea privind eliberarea certificatului în cauză. Însă, de cum s-a văzut chemat în instanță, surpriză!, Radu a și rezolvat problema. Vă reamintim că Pheonicia Express este firma lui Mohammad Murad, care, în anul 2020, a candidat la Primăria Mangalia chiar împotriva actualului primar, Radu Cristian.

Motivarea cererii

În motivarea cererii, reclamanta (Phoenicia Express) a arătat că, în calitate de proprietar al imobilului situat în stațiunea Olimp, a solicitat Primăriei, eliberarea certificatului de urbanism, în vederea edificării unui luminator și a unei terase acoperite pentru hotelul Amfiteatru, solicitare care, însă, nu a primit răspuns.

În data de 04.01.2021, societatea reclamantă a revenit cu o noua adresă înregistrată sub nr. 129/04.01.2021, prin care arată că nu a primit niciun răspuns la solicitarea din noiembrie, atrăgând atenția autorităților asupra întârzierii nelegale a autorizării executării unor lucrări în beneficiul turiștilor, pentru sezonul estival 2021.

Ce a spus Primăria

Primăria Mangalia a formulat și depus întâmpinare, prin care a solicitat instanței respingerea cererii ca lipsită de interes, iar pe fondul cererii respingerea acțiunii ca neîntemeiată. Pârâta a arătat că a invocat excepția lipsei de interes, având în vedere faptul că autoritatea publică locală a răspuns solicitării și a soluționat cererea reclamantei în scris, emițând Certificatul de Urbanism nr. 136 din data de 01.03.2021 în scopul obținerii autorizației de construire, iar în subsidiar a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, având în vedere faptul că nu ne aflăm în situația prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, respectiv refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri. Față de aceste motive, având în vedere faptul că autoritatea publică locală a răspuns solicitării și a soluționat cererea reclamantei înregistrată, prin emiterea Certificatului de urbanism nr.136/01.03.2021, pârâta a solicitat respingerea acțiunii ca lipsită de interes.

Ce a spus instanța

Tribunalul a constatat că, pe parcursul derulării procesului, pârâtul a emis Certificatul de Urbanism nr. 136 din 01.03.2021 în scopul: obținerii autorizației de construire cu mențiunea că „prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat”, în scopul declarat: CONSTRUIRE LUMINATOR ȘI TERASE ACOPERITE – HOTEL AMFITEATRU, cu respectarea reglementărilor urbanistice menționate în cuprinsul certificatului de urbanism. Față de cele expuse, instanța a constatat că cererea reclamantului și care vizează refuzul de soluționare cerere a rămas fără obiect, motiv pentru care va fi admisă excepția lipsei de obiect și va fi respins acest capăt de cerere ca rămas fără obiect. Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel.

Virgil STOIAN, Replica 24.04.2021

Aleşii locali din Mangalia, vot favorabil pentru investiţii

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:05

Consilierii locali din Mangalia, reuniţi, în cadrul unei şedinţe ordinare, au adoptat proiectul de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul financiar 2021.

Bugetul Mangaliei este estimat anul acesta, la valoarea de 261.400.531 lei. În acest an financiar, la capitolul cheltuieli curente a fost previzionat un procent de aproximativ 23% pentru asistență socială și subvenții, aproximativ 4% pentru proiecte cu finanțare europeană și un procent de peste 73% pentru investițiile realizate din bugetul local de venituri și cheltuieli al municipiului Mangalia.

În cadrul aceleiași ședințe de CL, s-a mai aprobat un proiect important pentru contribuabilii Mangaliei, persoane fizice, care vizează scutiri la plata majorărilor de întârziere a impozitelor și taxelor locale datorate bugetului local.

Astfel, conform procedurii de acordare a acestor facilități fiscale, numărul de beneficiari estimat este de aproximativ 4.000 de persoane fizice și se aplică pentru accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale, restante la data de 01.04.2021, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2021, inclusiv.

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a declarat că, în contextul actual al dificultăților financiare cu care se confruntă populația afectată direct sau indirect de criza sanitară, această măsură este benefică pentru cetățenii orașului.

„În demersul nostru, am ținut cont de faptul că penalitățile de întârziere la plata obligațiilor fiscale îngreunează de multe ori bugetul oricărei familii. În acest mod, am dorit să degrevăm populația de aceste îndatoriri, iar contribuabilii Mangaliei să plătească impozitele și taxele locale, fără majorări de întârziere”, a subliniat edilul localității.

Totodată, el a mai explicat că, prin această procedură, vor crește încasările la bugetul local și se vor diminua arieratele. De asemenea, consilierii locali au mai votat mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății locale de termoficare, dar și proiectul de hotărâre privind încheierea unor noi contracte de închiriere pentru locuințele în regim de închiriere din municipiul Mangalia.

Mircea Ghiță, Cuget Liber 24.04.2021

17 aprilie 2021

Convocatorul ședinței ordinare a CL Mangalia din 22.04.2021

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:12

13 aprilie 2021

Haideți să arătăm primăriei care sunt adevăratele probleme și priorități ale orașului! Nu milioane de lei pentru procese pierdute, ci școli noi, nu proiecte pe hârtie, ci infrastructură modernă!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:09

Toate-s lapte și miere pe aici, pe la Mangalia. Așa ne asigură mai marii aleși și unși pe la instituțiile publice locale, tot așa și consilierii puterii, membrii PNL, funcționarii cu zeci de mii de lei și terminând cu ultimul funcționăraș uitat printr-un birou. Într-un cuvânt, grupul de interese (ale orașului, desigur) care gravitează în jurul instituției publice cu cele mai mari fonduri de la stat: Primăria Mangalia.

La polul opus suntem noi, cârcotașii, cetățeni simpli, care merg prin cartierele Mangaliei zi de zi, care calcă în gropile rămase în urma proiectelor europene făcute în dorul lelii și, ulterior, pierdute din cauza incompetenței. Suntem noi, ceilalți, care vedem gropile din asfaltul turnat acum doi, trei ani, buruienile cât casa în care se pierd panseluțele și lalelele de sute de mii de lei, noi, cei care am știut de la început că Școala Gala Galaction nu va avea nicio clădire nouă, pentru că elevii nu votează, noi care știm că bursele elevilor nu se vor acorda, în veci, la timp, noi care știm cam cat ne costă pierderea proiectelor Evergreen și Aleea Teilor, dar și că Mangalia este în top în privința onorariilor avocaților. Avocați care pierd procese ce duc la despăgubiri de miliarde din banii noștri, ai mangalioților, sau chiar la vânzarea unei clădiri precum Maternitatea Mangalia. Știm cam cât costă, pe hârtie, dalele și bordurile Made in China montate peste istoria orașului, pe Aleea Teilor, cunoaștem și de ce administrația locală se aruncă în proiecte inutile, cum ar fi o nouă clădire a primăriei, dar nu accesează fonduri pentru ca elevii galactieni să poată învăța la ore omenești, și de ce, la Mangalia, nu mai există o viață sportivă sau una culturală, demnă de un municipiu atât de bogat.

Da, știm și de ce sunt angajați și ținuți pe palme zeci de amploaiați fideli partidului, într-o primărie plină până la refuz de domni, doamne și domnișoare care plimbă câte o hârtie de la un etaj la celalalt și care, în prezența cetățeanului de rând, își descoperă, ad hoc veleități de vătafi pe propriile plantații.

Ca se vadă și ei, cei votați să aducă prosperitate Mangaliei că noi știm, că vedem și ne izbim de realitatea de zi cu zi, în timp ce ei alunecă, lin, în mașinile de lux, spre minunatele case din Constanța sau București, am dori să provocăm cetățenii orașului la un concurs. Unul fără nicio altă miză decât aceea de a deschide ochii administrației locale vizavi de problemele reale ale orașului: fotografiați, comentați (în limitele bunului simț și fără injurii), aduceți la cunoștință ce probleme are urbea voastră. O puteți face pe pagina de Facebook Ediția de Sud Oficial, monitorizată, vă asigurăm, cu mare grijă de iubiții conducători și coteii lor sau pe editiadesud@gmail.com.

editiadesud.ro

7 aprilie 2021

Bugetul Mangaliei în an de pandemie: servicii juridice de 3,4 milioane de lei; floricele, pomi și fertilizatori de sute de mii și un studiu pentru o primărie nouă, de 200.000 de lei!

Filed under: administraţie publică,Consiliul Local — lucian visa @ 15:16

Aproape 255 de milioane de lei: acestea sunt veniturile totale ale Primăriei Municipiului Mangalia, bani care, în infinita înțelepciune a administratorilor urbei, au fost împărțiți în cele mai diverse domenii ale activității orașului. Unele cheltuieli continua să ne uimească: de exemplu o halcă extrem de mare din banii contribuabililor este alocată… hârtiilor: SF-urilor, DALI-uri, PT-uri și altor acronime care, în fapt, înseamnă un singur lucru: proiecte pe hârtie sau reactualizări costisitoare ale altor documente aprobate anii trecuți, dar care au expirat pentru că nu au fost puse în practică. Cum suma totală a acestor proiecte pe hârtie este una extrem de mare, vom atașa, la finalul materialului, o bună parte a acestora, în formatul oferit de primărie pe site-ul oficial.

Între timp, aflăm că, totalul cheltuielilor planificate de autoritatea executivă este de 261,1 milioane de lei. În acești bani sunt incluse salariile – aproape 4 milioane de lei, Poșta, telecomunicațiile și Internetul – 575.000 lei, Consultanța și Expertiza – 450.000 de lei, iar Reclama și publicitatea ce se ocupă cu “cântatul” primăriei vor scoate, din banii noștri, 115.000 lei.

Proiectul Școlii Gala Galaction a murit de mult, în ciuda aplauzelor furtunoase – din partea naivilor sau partizanilor actualei administrații – care l-au însoțit, pe tot parcursul anilor de promisiuni. În schimb, aflăm, cu uimire, că primăria are așa de mulți angajați (aproape 500 la număr), încât și-ar dori din suflet un sediu nou. Doar la stadiul de proiect, deocamdată, plătit cu o sumă grăsuță: aproape 200.000 de lei, studiul de fezabilitate și DALI.

La Capitolul Primărie sunt alocați 8,3 milioane de lei. Aici sunt incluse, printre altele, tabere pentru copii (!) – 128.000 lei, dar și pachetele cadou oferite cu diferite ocazii, în special vârstnicilor urbei – 125.000 lei. Apar și aici clasicele actualizări DALI, DDE și PT, de data aceasta pentru trei proiecte de creștere a eficienței energetice, la Liceul Callatis – 85.000 de lei, Școala Sf. Andrei – 75.000 lei și Grădinița nr. 3 – 75.000 de lei.

Salarii de aproape un milion de lei la o instituție cu activitate ce tinde spre zero!

Direcția Cultură și Sport, deși în pană de activitate din cauza pandemiei, are un buget de 3,3 milioane de lei, din care achită salarii de 900.000 de lei și are cheltuieli cu bunuri și servicii de 2,2 milioane de lei.

Ce mai plătește direcția cu peste 40 de angajați? Nimic altceva decât mașini și mijloace de transport – 60.000 de lei, un tractoraș pentru gazon – 50.000 de lei, dar și scaune la Grădina Saturn – 80.000 de lei.

Demolarea Stadionului central a fost estimată la 520.000 de lei, cheltuielile cu evenimentele culturale (!) – 750.000 de lei, Callatis, istorie la malul mării – 462.000 lei, reabilitarea Bisericii Sf. Gheorghe – 4,4 milioane de lei.

La Capitolul Învățământ, unitățile școlare vor primi următoarele sume:

  • Grădinițele 1 și 7 – 507.000 lei
  • Școala nr. 1 și Grădinița nr. 4 – 863.000 lei (bursele școlare – 70.000 lei)
  • Școala Sf. Andrei și Școala nr. 4 (închisă) și Grădinița nr. 5 – 1,1 milioane de lei (burse – 312.000 lei)
  • Școala nr. 3 și Grădinița nr. 3 – 842.000 lei (burse – 234.000 lei)
  • Școala Gala Galaction – 784.000 lei (burse – 234.000 lei)
  • Liceul Teoretic Callatis și Grădinița nr. 2 – aproximativ 1,5 milioane de lei (burse – 547.000 lei)
  • Colegiul Economic Mangalia – 1,1 milioane de lei (burse – 390.000 lei)
  • Liceul Tehnologic Ion Bănescu – 1,06 milioane de lei (burse școlare – 47.000 lei)

Evidența Populației va cheltui, cu angajații, 213.000 de lei, preconizează reparații curente de 50.000 de lei, iar cheltuielile cu votarea însumează 264.000 lei.

Poliția Locală va achita salarii de aproape 7 milioane de lei, bunuri și servicii de 618.000 lei (printer care carburantul – 55.000 lei, piese de schimb – 35.000 lei, uniforme și echipamente – 75.000 lei, dar și o rampa omologată, de 23.000 lei).

Protecția Civilă are alocați 208.000 lei, în care sunt incluse: verificarea și repararea hidranților – 30.000 lei, verificarea prizelor și paratrăznetelor – 15.000, măști, mănuși, dezinfectanți – 30.000 de lei, dar și diverse – 50.000 de lei.

Alte servicii ale primăriei au alocate următoarele sume: asistenții personali – 7,1 milioane de lei, Căminul de Bătrâni – 1,1 milioane de lei, Creșa – circa un million de lei, Cantina Socială – 205.000 lei, Clubul Pensionarilor – 81.000 lei.

Locuințele sociale înghit, anul acesta, 1,15 milioane de lei, din care primăria achită demolarea a doua barăci cu 195.000 de lei și serviciile juridice – 50.000 de lei.

Direcția Asistență Socială are alocate 2,7 milioane de lei (salariile însumând 1,1 milioane de lei), iar sprijinul pentru pentru persoane vulnerabile COVID – 278.412 lei.

Servicii juridice de 3,4 milioane de lei!

Alte cheltuieli ale Primăriei Mangalia, demne de a fi luate în calcul: Serviciile Juridice – 3,4 milioane de lei, Salvamarul – 2,5 milioane de lei, cele trei centra turistice – 150.000 lei, Aleea tailor – 200.000 lei și Parcul Evergreen – 1 milion de lei.

Hrana câinilor din Biobază – 5.000 de lei. Serviciile medical veterinare – 50.000 de lei!

Un capitol extrem de sensibil pentru iubitorii de animale: deși solicitat de o bună parte a mangalioților care nu au unde să își plimbe oficial patrupedele, parcul pentru căței nu este nici măcar la faza de proiect. În schimb, aflăm, cu uimire, că hrana bieților câini din Adăpostul primăriei are alocați … 5.000 de lei! În timp ce serviciile medicului veterinar însumează 50.000 de lei, închirierea unui autoturism – 25.000 de lei și serviciile veterinare – 20.000 de lei!

Flori și floricele, pomi și fertilizatori de sute de mii de lei!

Biroul Spații Verzi va cheltui, anul acesta, 550.000 de lei pentru amenajarea și întreținerea gazonului și plantelor, 50.000 de lei pentru întreținerea parcurilor, 100.000 de lei pentru material dendrologic, 150.000 pentru pomii ce ar urma să fi plantați, 52.000 pentru fertilizatori, 90.000 pentru întreținerea irigațiilor, 130.000 de lei pentru întreținerea lacurilor de la Neptun, 50.000 de lei pentru Comorova, 150.000 de lei pentru închirierea mijloacelor de transport pentru muncitori, 135.000 de lei pentru închirierea cisternei care udă plantele din Mangalia.

Trecând peste sumele enorme cheltuite pentru închirierea mijloacelor de transport (la banii aceștia se putea achiziționa un autoturism ceva mai ieftin), ne aducem aminte, cu nostalgie, cum înfiera, pe la începuturi, cu tovărășească indignare, actuala administrație, panseluțele cumpărate și plantate de predecesorii primari. Iată că, în bugetul de anul acesta figurează numai puțin de 125.000 de lei pentru flori și floricele ce ar urma să fie plantate prin urbea noastră.

Fațada de la CP5 – 270.000 de lei!

Alte lucrări ale primăriei bugetate anul acesta (cel mai probail neachitate anul trecut din cauza datoriilor): repararea fațadei de CP5 – 270.000 lei, vopsitul fațadei Policlinicii – 153.000 lei, reparații la fântâna de la Policlinică – 50.000 lei, reparații la scări taluz (?) – 200.000 lei, iluminat public – 1,37 milioane de lei, subvenție energie termică – 4,6 milioane de lei.

editiadesud.ro

4 aprilie 2021

Minunea s-a petrecut: primăria a afișat propunerea de buget local! Bonus, bugetul instituțiilor subordonate primăriei!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 11:50

Propunere buget local 2021

Propunere buget instituții subordonate 2021

editiadesud.ro 03.04.2021

1 aprilie 2021

Bugetul, amânat a doua oară: primăria se încăpățânează să îl țină ascuns și să nu îl posteze public, pe site-ul oficial!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:40

Dezbaterea publică pe marginea bugetului Mangaliei a fost, a doua oară, amânată! Motivul este același: nu au fost repartizate cotele defalcate din T.V.A. așa cum a fost stabilit prin Legea bugetului de stat nr.15/2021. Năravul primăriei, și el același: nicăieri nu există postat, conform legii și bunului simț, un buget pe marginea căruia să se poată iniția o dezbatere. Bugetul ar urma să fie dezbătut pe 7 aprilie.

Prin urmare, anunțul continuă să fie postat pe site-ul primăriei, parcă, pentru a lua în râs orice rămășiță de transparență din partea celor puși în fruntea orașului, pentru a susține interesle celor ce la dau, lunar, salariile: cetățenii municipiului!

edistiadesud.ro 01.04.2021

Powered by WordPress