Mangalia – politica locală

10 martie 2021

Auditul Curții de Conturi realizat la primăria Mangalia a relevat o supraestimare a veniturilor proprii în cadrul bugetului pe anul 2019

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:15
 • În perioada 02.03.2020 – 24.04.2020, Camera de Conturi a desfășurat un audit la nivelul unității administrativ-teritoriale Mangalia
 • Fundamentarea pentru anul 2019 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2017 și 2018
 • S-a constatat că pentru construcții recepționate pe bază de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în anul 2019, mai mulți titulari nu figurează înscriși în matricola impozit clădiri, rezultând impozit pe clădiri suplimentar de 889 mii lei
 • În timpul efectuării auditului nu au fost luate măsuri de remediere a deficiențelor constatate
 • S-a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii pentru remedierea deficienţelor constatate

Inspectorii Camerei de Conturi Constanța au derulat în perioada 02.03.2020 – 24.04.2020 un audit la nivelul unității administrativ-teritoriale Mangalia.
Auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetara municipalității de la Mangalia a relevat unele nereguli.

Principalele constatări

În ceea ce privește elaborarea și fundamentarea proiectului de buget pe anul 2019, precum și autorizarea, legalitatea și necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat, inspectorii au identificat faptul că fundamentarea pentru anul 2019 a veniturilor fără a se ține cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2017 (56,67%) și 2018 (53,43%).
S-a constatat că prevederile inițiale ale bugetului pe anul 2019 la partea de venituri proprii au fost în sumă de 78.278.833 lei, prevederile definitive 131.722.605 lei și încasările efective în sumă de 54.614.685 lei, rezultând o supraestimare a veniturilor proprii cu suma de 24.406.169 lei.
Cât privește, modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege, s-a constatat că pentru construcții recepționate pe bază de proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în anul
2019, un număr de cinci titulari nu figurează înscriși în matricola impozit clădiri, rezultând impozit pe clădiri suplimentar de 889 mii lei.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

În timpul efectuării auditului nu au fost luate măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Concluziile auditului

Opinia exprimată a fost o opinie contrară deoarece, din cauza efectelor denaturărilor semnalate, situațiile financiare în ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UATM Mangalia la 31 decembrie 2019, și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată, vezi secțiunea „documente”.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi

Pentru abaterile identificate s-au formulat recomandări cu privire la respectarea prevederilor
legale privind elaborarea bugetului, încasarea veniturilor, gestionarea bunurilor din domeniul public
al municipiului.
Pentru abaterile care nu au fost remediate în timpul verificării, directorul Camerei de Conturi
Constanţa a emis decizie prin care s-a dispus luarea măsurilor legale de către conducătorul entităţii
pentru remedierea deficienţelor constatate, urmărirea şi încasarea veniturilor în termenul legal de
prescripție.

Lavinia Siclitaru, Ziua de Constanța 10.03.2021

4 Comments

 1. https://www.cotidianul.ro/anuntul-lui-bode-politia-locala-se-intoarce-la-primarii/

  Comentariu by nabuco — 10 martie 2021 @ 16:34

 2. ce masuri „dure” impotriva vinovatilor.
  Si daca i-ar fi dat amenda, ptr supraestimarea bugetului, tot locuitorii o plateau, ptr ca asa „au hotarit” fosta gasca a ciurarilor din fostul c l.

  Comentariu by pop — 14 martie 2021 @ 11:25

 3. La multi ani RC!
  https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Ziua_pi
  ticului.

  Comentariu by nabuco — 14 martie 2021 @ 11:53

 4. tic-tac
  https://www.replicaonline.ro/legea-deconspirarii-copiiilor-securistilor-din-politica-depusa-in-senat-prevederile-proiectului-466498/
  ONT-ul

  Comentariu by nabuco — 17 martie 2021 @ 10:19

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress