Mangalia – politica locală

8 martie 2021

Cheltuieli nelegale, la „Administrarea Parcului Industrial Mangalia“, anunță Curtea de Conturi

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:43
  • Informațiile sunt cuprinse în Raportul privind Finanțele Publice Locale pe anul 2019.
  • Spun inspectorii că au fost constatate abateri determinate de efectuarea unor cheltuieli nelegale în sumă de 244 mii lei și alte abateri cu caracter financiar-contabil, cuantificate la 139 mii lei.
  • Auditorii au amintit și „efectuarea unor plăți nelegale prin casieria entității în sumă de 57 mii lei reprezentând drepturi de natură salarială (prime și compensare concediu de odihnă neefectuat) acordate în perioada 2016 -2019 cu depășirea nivelului maxim aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli“.

Auditorii Curții de Conturi au fost în control la Societatea „Administrarea Parcului Industrial Mangalia“ SRL și, în urma verificărilor, au fost constatate cheltuieli nelegale și alte abateri cu caracter financiar-contabil.

Informațiile sunt cuprinse în Raportul privind Finanțele Publice Locale pe anul 2019.

Verificările la Societatea „Administrarea Parcului Industrial Mangalia“ au fost desfășurate în perioada 4 – 18 noiembrie 2020.

Spun inspectorii că au fost constatate abateri determinate de efectuarea unor cheltuieli nelegale în sumă de 244 mii lei și alte abateri cu caracter financiar-contabil, cuantificate la 139 mii lei.

În raport, auditorii financiari au explicat că, pentru o creanță de 139 mii lei provenind din perioada 2014-2015, societatea a efectuat în anul 2019 o compensare cu debitorul prin încheierea și derularea cu acesta a unui contract de prestări servicii de toaletare spații verzi, cu nerespectarea legislației specifice în domeniul compensărilor, cu depășirea prevederilor bugetare la capitolul Bunuri și servicii și cu nerespectarea principiilor de eficiență, economicitate și eficacitate.

Inventariere cu nerespectarea prevederilor legale

De asemenea, au mai arătat inspectorii că efectuarea inventarierii anuale în perioada 2015 -2019 a societății ar fi fost întocmită cu nerespectarea prevederilor legale aplicabile.

„S-a constatat că la dosarele de inventariere nu se regăsesc confirmări ale soldurilor conturilor de clienți și de furnizori, deși acestea au prezentat valori semnificative. De asemenea, s-a constatat că nu s-a efectuat inventarierea formularelor cu regim special“, potrivit informațiilor oficiale publicate.

Curtea de Conturi a amintit și neluarea tuturor măsurilor în vederea încasării debitelor restante, precum și nepromovarea unei politici în relația cu clienții societății bazată pe principii de eficiență, eficacitate și profitabilitate.

În documentul oficial este menționată și raportarea eronată, în situațiile financiare întocmite, a indicatorilor economici și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli, în neconcordanță cu plățile efective realizate și înregistrate în evidența contabilă a entității.

Inspectorii au amintit și „efectuarea unor plăți nelegale prin casieria entității în sumă de 57 mii lei reprezentând drepturi de natură salarială (prime și compensare concediu de odihnă neefectuat) acordate în perioada 2016 -2019 cu depășirea nivelului maxim aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli“.

Nu în ultimul rând, mai spun auditorii Curții de Conturi, „s-a constatat nerespectarea prevederilor legale cu privire la efectuarea operațiunilor prin casieria entității în perioada 2015 -2020, operarea în evidența contabilă în anul 2015 a unor plăți în sumă de 100 mii lei pentru care nu există documente justificative privind realitatea efectuării acestora, neefectuarea controlului inopinat al casieriei precum și neexercitarea controlului financiar preventiv la nivelul societății“.

Penalitățile aferente prejudiciului creat în anul 2015 sunt de 87 mii lei, se mai arată în raportul oficial.

Cecilia Zagoneanu, Ziua de Constanța 06.03.2021

2 Comments

  1. https://apitsiar.ro/frontend/parc/6

    Comentariu by nabuco — 8 martie 2021 @ 22:41

  2. https://www.replicaonline.ro/prime-ilegale-la-parcul-industrial-mangalia-sa-465684/

    Comentariu by nabuco — 11 martie 2021 @ 17:06

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress