Mangalia – politica locală

30 mai 2020

CARACATIȚA „AVOCAȚII” de la primăria lui RADU CRISTIAN, ținută în brațe de procurori?

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 18:26

După 8 ani de domnie, primarul Cristian Radu a adus Mangalia la sapă de lemn, îngropând în datorii uriașe un oraș și șase stațiuni turistice de interes național.
De la venirea în primărie, administraţia Radu s-a pus pe treabă, dar numai în folosul propriei echipe aflate la conducere, nu şi al cetăţenilor, lăsaţi de izbelişte într-un oraş devenit pe an ce a trecut mai trist, mai cenuşiu, neatractiv, pus la colţul de ruşine de zonele învecinate, cum ar fi Tuzla, Cumpăna, Techirghiol, care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani.
Totul a început chiar în primul an de mandat, 2012, când echipa şi-a înfiinţat firme care să se ocupe de spaţiile verzi – SC „Perfect Tree” SRL, (deţinută de vărul lui Cristian Radu), ori a încheiat contracte cu SRL-uri de casă, pentru consultanţă şi mass media – „SC Research, Political, Economic and Social Consulting Campaign Concept Consulting” SRL, (ce aparţine lui Dorinel Colgiu, actualul director al SC GOLDTERM SA Mangalia, care a încasat ilegal suma 325.000 de lei, fapt constatat de un raport al Curţii de Conturi) sau pentru administrarea site-ului primăriei, www.mangalia.ro, dată Societăţii „Wings Telecom”, cu sediul în comuna Albeşti, deţinută de un apropiat al surorii primarului Cristian Radu.
Concluziile unui raport de audit al Curții de Conturi, datând din 2018 a arătat abateri financiare la Primăria Mangalia, în valoare de 18.049.938 lei!
Potrivit raportului, Primăria Mangalia are în componență nu mai puțin de 74 de compartimente de specialitate. Evoluția funcționarilor instituției a fost una extrem de dinamică: dacă în 2015 existau în primărie 202 posturi, în 2017 numărul angajaților a crescut la 321 de posturi, iar în 2018, în organigrama primăriei apăreau 427 angajați.
Potrivit auditorilor, din analiza efectuată asupra contului de execuție, s-a constatat faptul că, deși initial angajații primăriei au prevăzut un grad de încasare de la populație de 102,95%, realitatea a fost alta: s-a colectat numai 56,72%! Aceeași situație, spun experții Curții de Conturi, se poate regăsi și în privința cheltuielilor, care au reprezentat doar 56,26% față de prevederile bugetare definitive. În procente, am putea rezuma activitatea Primăriei Mangalia astfel:

Spectacole ieftine, plătite scump din bugetul local!

Secătuirea bugetului local a continuat cu alocări în valoare de mai multe milioane de lei pentru diverse evenimente cultural-artistice pentru care, în realitate, costurile de organizare erau mult mai mici.
De exemplu, pentru anul 2019, s-au alocat aproximativ 2 milioane de lei, pentru diverse spectacole găzduite de Casa de Cultură, fiecare manifestare având rezervate cel puţin 100.000 de lei. Numai pentru Ziua Armatei, organizată, în principal, de Garnizoana Mangalia, şi într-o foarte mică măsură de Primărie, s-a prevăzut de la bugetul local suma de 200.000 de lei! Bani, pe care doar Primăria ştie pe ce i-a cheltuit, având în vedere faptul că evenimentul a constat în tradiţionalele jocuri marinăreşti, organizate, ca în fiecare an, de Garnizoană!
Nu trebuie omis faptul că în anul 2018, Mangalia a trecut, razant, pe lângă faliment, tot din cauza cheltuielilor aberante, în paguba bugetului local.
Astfel, în timp ce încasările Primăriei Mangalia au fost de 53.000.000 lei, cheltuielile au fost mult peste, respectiv 64.000.000 lei!
Mai mult, în ultimii 8 ani, Primăria Mangalia a contractat mai multe împrumuturi pentru anumite obiective, care nu s-au respectat niciodată. Ultimul împrumut făcut la CEC Bank a fost de 60.000.000 lei, valoarea de rambursare fiind de 93.000.000 lei. Datoriile au tot crescut, ajungându-se la debite totale de peste 150.000.000 lei (aproximativ 30.000.000 euro).

Radu a plătit onorarii fabuloase unui avocat din București, pentru procese pierdute

Atacul financiar la adresa Mangaliei a atins paroxismul cu scandalul contractelor de asistenţă juridică, halucinante din punct de vedere al onorariilor plătite din banul public de către primarul Municipiului Mangalia Casei de Avocatură “Grimberg şi Asociaţii”.

De altfel, în anul 2016, consilierii au demonstrat jaful contractelor cu firma de avocatură, marca Radu Cristian, care a refuzat, plin de venin, să pună contractele în valoare de 1,7 milioane de euro la dispoziţia unei comisii special constituite, prin votul majorităţii din Consiliul Local. Aleşii locali au precizat faptul că în doar trei luni, în anul 2014, s-au încheiat 63 de contracte de asistenţă juridică, în valoare de 1,7 milioane de euro, cu avocatul Andrei Grimberg din Bucureşti.
Unul dintre „preţioasele” contracte a fost încheiat de Primăria Mangalia cu Grimberg pentru un onorariu de 465.000 de lei plus TVA, pentru reprezentarea în procesul cu DMHI Mangalia, ce a avut ca obiect anularea taxei verzi. Deşi firma de avocatură a încasat un onorariu astronomic, care i-a lăsat cu gura căscată inclusiv pe reprezentanţii Curţii de Conturi în momentul derulării auditului, Primăria, prin Grimberg, a pierdut procesul.
În schimb, conducerea DMHI şi-a plătit apărătorul, tot o casă de avocatură din Capitală, celebră chiar, cu doar 20.000 de lei… Și a câștigat!
Un alt litigiu, între Primăria Mangalia şi Primăria Limanu, a vizat grănițuirea Comunei Limanu față de Municipiul Mangalia. Deşi a a achitat aceleiaşi case de avocatură Grimberg un onorariu în valoare de 1.290.000 de lei plus TVA, Primăria Mangalia a mai bifat un eşec, ce a venit la pachet cu pierderea încasării din taxe şi impozite a sumei de 2,5 milioane de lei, care intră din data de 18.10.2016 în contul Primăriei Limanu! Contractul de asistenţă juridică încheiat cu Grimberg poartă semnătura primarului Cristian Radu, a fostului administrator public, Romulus Dumitrana şi a fostului secretar al municipiului, Petrina Boiţă.
În schimb, primarul din Limanu, ieşit învingător şi din punct de vedere al imaginii şi din punct de vedere financiar din acest proces de grăniţuire, şi-a plătit avocatul cu, atenţie!, 6.000 de lei!
În timp, colaborarea extrem de profitabilă dintre Grimberg şi primăria Mangalia a început să scârţâie, ştiindu-se faptul că primarul Radu nu se tine de cuvând şi nu îşi onorează angajamentele. Aşa se face că Radu s-a făcut că plouă şi a „uitat” să achite babanele onorarii, motiv pentru care Grimberg, avocaţi fiind, au ripostat, apelând la ajutorul executorului judecătoresc Vasile Deacu. Acesta din urmă nu s-a îndreptat însă împotriva bunurilor Primăriei Mangalia, ci i-a luat în vizor pe anumiţi agenţi economici care, la rândul lor, înregistrau debite către Primăria Mangalia.

În total, 50 de agenți economici din Mangalia și stațiuni s-au trezit cu adrese de înștiințare a popririi din partea Biroului Executorului Judecătoresc Vasile Deacu.
Revenind la gâlceava pe bani mulţi dintre Grimberg şi Primăria Mangalia, pe rolul Tribunalului Constanţa, Secţia Civilă, s-a aflat dosarul 6012/118/2018. SCA „Grimberg şi Asociaţii”, cu sediul în Bucureşti, în calitate de creditor, în contradictoriu cu Municipiul Mangalia prin primar, în calitate de debitor, a formulat acţiune având ca obiect emiterea unei ordonanţe de plată.
Prin acea ordonanţă, se solicita obligarea debitorului, Municipiul Mangalia, la plata sumei de 15.374.840 lei, reprezentând penalităţi de întârziere (daune-interese contractuale), calculate până la data de 31.08.2018, inclusiv, privind neachitarea la termen a onorariilor fabuloase către același avocat.
Creditoarea (avocatul Grimberg Andrei) a arătat în motivarea cererii că „penalităţile de întârziere rezultă din neexecutarea şi/sau executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată a onorariilor avocaţiale convenite de părţi, aferente mai multor contracte de asistenţă juridică, 22 la număr”.

Selectăm câteva exemple:

Contractul de asistenţă juridică, seria B, nr. 250860/08.10.2014, onorariu convenit la suma de 135.000 lei plus TVA. Onorariul a fost facturat de prestator integral în data de 06.12.2016, prin factura nr. GM 52/06.12.2016;
Contractul de asistenţă juridică, seria B nr. 250861/08.10/2014, onorariul convenit este de 250.000 plus TVA;
Contractul de asistenţă juridica seria B, nr. 250863/08.10.2014, onorariul stabilit la valoarea de 465.000 lei plus TVA;
Contractul de asistenţă juridică seria B, nr. 1242190/07.11.2014, onorariul stabilit la suma de 280.000 lei, plus TVA;
Contractul de asistenţă juridică seria B, nr. 1242195/17.11/2014, onorariul stabilit la valoarea de 385.000 plus TVA;
Deoarece consilierii locali din opoziţie nu puteau asista de pe margine la batjocorirea bugetului local, au făcut mai multe denunţuri prin care au adus la cunoştinţa oamenilor legii dezastrul financiar provocat de „jupânul” Cristian Radu.
Astfel, în perioada 2012-2015, la inițiativa Primarului Municipiul Mangalia Radu Cristian, au fost inițiate spre adoptare patru proiecte de hotărâre de consiliu local, care poartă avizul de legalitate al Secretarului Municipiului Mangalia Boiță Petrina, în legătură cu angajarea de avocați care să realizeze activitatea de asistență și reprezentare în instanță pentru Consiliul Local Mangalia, Municipiul Mangalia și Primarul Municipiului Mangalia, respectiv:
– Hotărârea nr. 28/27.08.2012 privind încheierea unor contracte de asistență juridică în vederea consilierii, asistării și/sau reprezentării în fața autorităților și/sau instanțelor de judecată;
– Hotărârea nr. 167/20.05.2014 privind aprobarea angajării de avocați și experți parte în vederea consilierii, asistării și/sau reprezentării pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care autoritățile locale figurează ca parte și care au un grad ridicat de dificultate;
– Hotărârea nr. 259/26.09.2014 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și reprezentare;
– Hotărârea nr. 79/09.03.2015 prin care se ia act de situația unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată la care Primarul, Primăria Municipiului Mangalia și Consiliul Local Mangalia sunt parte;
Astfel, edilul Radu Cristian a preferat să apeleze la costisitoarea casă de avocatură (formată din doi avocați, soș și soție), deşi avea compartiment juridic în Primărie, unde îşi desfăşurau activitatea 8 angajaţi (consilieri juridici).

Plângere la DNA Constanța

În anul 2015, a fost sesizată DNA Constanța, cu privire la faptele comise de jupânul Radu Cristian, în paguba municipiului Mangalia. Cităm mai jos din această plângere:

Persoanele implicate în aceste ilegalități sunt:

Secretarul Municipiului Mangalia – BOIȚĂ Petrina (coordonator al întregii activități infracționale a constituit un grup infracțional organizat alături de Primarul Municipiului Mangalia – RADU Cristian (inițiatorul celor patru proiecte de hotărâre și semnatarul tuturor contractelor de asistență juridică), DUMITRANA Romulus (cosemnatar al contractelor de asistență juridică), GRIMBERG Andrei (avocatul care a încheiat contractele de asistență juridică și a reprezentat în cadrul instanțelor de judecată Municipiul Mangalia, Primarul Municipiului Mangalia și Consiliul Local al Municipiului Mangalia), precum și alte persoane care în urma obligațiilor stabilite prin H.C.L. 259/26.09.2014 au favorizat, prin întocmirea referatelor de oportunitate și propunerilor de angajare avocați, încheierea contractelor mai sus amintite.

Detalierea acțiunilor persoanelor implicate în săvârșirea faptelor:

Din dispozițiile legale enunțate rezultă că Secretarul Municipiului Mangalia, Boiță Petrina, cunoscând caracterul ilegal al proiectelor de hotărâre, avea obligația de a refuza avizul de legalitate pentru proiectele de hotărâri mai sus menționate și de a expune consiliului local opinia sa motivată. Aceasta, cu încălcarea prevederilor legale în materie (O.U.G. 26/2012), a insistat ca proiectele de hotărâri să fie adoptate, a întocmit și semnat avize de legalitate privind aceste proiecte de hotărâri, a contrasemnat hotărârile adoptate și a înaintat Instituției Prefectului Județului Constanța aceste hotărâri de consiliu local.
Mai mult decât atât, imediat după adoptarea lor a procedat la încheierea a numeroase contracte de asistență juridică și reprezentare contra unor onorarii foarte mari, predominant cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ. În scopul justificării onorariilor enorme înscrise în contractele cu această societate de avocați, la data de 09.03.2015, într-o ședință de consiliu ordinară, a fost introdus pe ordinea de zi la punctul „Diverse”, fără a fi comunicat cu cinci zile înainte de ședință consilierilor materialele pentru studiu, proiectul de hotărâre care s-a transformat în H.C.L. 79/2015.
Din câte îmi amintesc la acest moment, proiectul inițiat de primar în forma sa inițială era: ,,aprobarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată la care Primarul, Municipiului Mangalia și Consiliul Local Mangalia este parte, conform anexelor care se constituie parte integrantă a prezentului act administrativ”, la care existau atașate mai multe pagini în care se prezentau succint un set de litigii aflate în diverse stadii de judecată cât și valorile acestora. Acest proiect nu a fost adoptat prin vot de consilierii prezenți la ședință, fiind considerat o informare a Secretarului Municipiului Boița Petrina. Contrar situației de fapt, Secretarul Municipiului Mangalia Boița Petrina a redactat în fals și contrasemnat de legalitate H.C.L. 79/09.03.2015, a înaintat Președintelui de ședință Linica Stan spre semnare această hotărâre, împreună cu celelalte hotărâri adoptate în cadrul ședinței. Președintele de ședință Linica Stan, aflată în eroare, a semnat și această hotărâre, care ulterior a fost înaintată de către doamna Boița Petrina, Instituției Prefectului Județului Constanța. Ulterior, această „hotărâre” a fost utilizată pentru încheierea altor contracte cu avocați și pentru justificarea onorariilor pentru contractele încheiate până la acel moment.
O altă acțiune pe care Secretarul Boița Petrina a realizat-o în scopul săvârșirii acestor fapte a fost aceea de a semna contractele cu avocații, cât și de a semna plățile privind onorariile acestora.
Există suspiciunea că din onorariile încasate de către Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ o parte semnificativă se întorcea către persoanele care au favorizat și încheiat contractele. Aceste onorarii sunt șocant de mari, raportat la onorariile percepute chiar și de cele mai faimoase societăți de avocați din România. Un singur exemplu vă pot detalia: în dosarul 2660/118/2014, având ca obiect anularea parțială a H.C.L. 131/2012, dosar în contradictoriu cu S.C. D.M.H.I. S.A., onorariul perceput de Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ de la Consiliul Local Mangalia fost de 465.000 lei la care se adaugă TVA, în timp ce prestigioasa societate de avocați ,,Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, cea care a reprezentat partea adversă, a perceput un onorariu de numai 20.000 lei.

Radu Cristian, în calitate de Primar al Municipiului Mangalia, a iniţiat și propus spre aprobare Consiliului Local cele patru proiecte de hotărâre privind angajarea de avocați, cu încălcarea O.U.G. 26/2012.
Scopul promovării proiectelor de hotărâre a fost acela de a se încadra în excepția reglementată de dispozițiile legale în materie prevăzută la art. 1 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, contrar situației de fapt prin care în Aparatul Primarului Municipiului Mangalia există „ Serviciul Juridic”, care are în componență 8 funcționari publici cu funcții de Consilieri Juridici.

Prin H.C.L. nr. 259/26.09.2014, au fost mandatați în mod expres Primarul Radu Cristian și Secretarul Boița Petrina să negocieze și să încheie contracte de asistență juridică sau alte contracte de prestări servicii cu avocați și specialiști în vederea obținerii unor soluții favorabile aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia a fost aprobat cu amendamente de membrii Consiliului Local Mangalia, prin care au fost modificate onorariile cuvenite pentru serviciile de asistență juridică și totuși, am dubii că procentele stabilite la art. 6 din H.C.L. nr. 259/26.09.2015, respectiv: ,,pentru dosarele a căror valoare este mai mică de 10.000 lei cuantumul onorariului va fi în procent de până la 20% + TVA; pentru dosarele a căror valoare este între 10.000 lei – 100.000 lei cuantumul va fi în procent de până la 8% + TVA; pentru dosarele a căror valoare va fi mai mare de 100.000 lei cuantumul va fi de până la 7% + TVAʼʼ, sunt cele care au fost adoptate în ședința consiliului local din data de 26.09.2014.
Fostul secretar al municipiului şi fostul administrator public, complici la jaful organizat
După data de 08.10.2014, când au început să încheie contractele de asistență cu S.C.A. Grimberg și Asociații, pe niște onorarii care depășesc orice limită a profesiei de avocat, Primarul Radu Cristian se sesizează că ar trebui să se acopere din punct de vedere legal printr-o nouă hotărâre de consiliu local prin care să stabilească valoarea litigiilor pentru care încheiase deja contracte cu avocații, valori din care să rezulte că onorariile stabilite anterior prin contractele încheiate sunt în conformitate cu procentele stabilite prin H.C.L. nr. 259/26.09.2014.
Astfel, la data de 09.03.2015, Primarul Radu Cristian inițiază un nou proiect de hotărâre prin care propune aprobarea unei liste de litigii (anexa la proiectul de hotărâre), listă care are și o rubrică „Valoarea și/sau obiectul litigiului” unde au fost înscrise în mod arbitrar niște valori care nu au nici o legătură cu realitatea. În cadrul ședinței de consiliu, această hotărâre nu a fost adoptată deoarece consilierii locali au considerat-o ca fiind o informare a Secretarului Boița Petrina și nu și-au exprimat poziția prin vot față de acest proiect inițiat de Primarul Radu Cristian. În ședința ordinară a Consiliului Local din data de 07.04.2015, la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a fost înscris un proiect de hotărâre privind aprobarea mai multor procese-verbale de ședință, printre care se afla și procesul-verbal al ședinței din data de 09.03.2015.
Ulterior, a fost sesizată Secretarul Boița Petrina, de faptul că ultimul proiect de hotărâre referitoare la litigii (transformat în H.C.L. 79/2015) a fost menționat în mod greșit în procesul-verbal supus aprobării ca fiind adoptată în unanimitate (cu 16 voturi pentru din totalul de 16 consilieri prezenți). Aceasta a insistat că respectivul proiect ar fi fost votat și a concluzionat că va verifica înregistrarea video. Procesul-verbal respectiv nu a fost aprobat, amânându-se aprobarea sa până la verificarea înregistrării video.
În ședința ordinară din data de 08.06.2015, s-a adus din nou în discuție problema proiectului de hotărâre cu litigiile, neadoptat și transformat în H.C.L. 79/2015 și Secretarul Boița Petrina a confirmat că după vizionarea înregistrării video se confirmă că nu a fost adoptată hotărârea și ne precizează că a făcut adresă la Instituția Prefectului Județului Constanța prin care a solicitat „radierea actului administrativ” în cauză.
Ca exemplu, în anexa la proiectul de hotărâre, se poate observa la punctul 7 că valoarea litigiului a fost stabilită la suma de 14.000.000 Euro, pentru o acțiune în grănițuire. Este mai mult decât evident că pentru un astfel de litigiu nu poate fi stabilită ca valoare o asemenea sumă, consecințele câștigării procesului fiind trasarea limitelor teritoriale între Comuna 23 August și Municipiul Mangalia. În situația în care soluția pronunțată ar fi fost în defavoarea Municipiului Mangalia, consecința ar fi fost diminuarea bugetului local cu taxele și impozitele aferente acestei suprafețe, care ar fi revenit Comunei 23 August în calitate de titular al dreptului de proprietate, cu o valoare mult mai mică de 14.000.000 Euro. Mai mult decât atât, taxele încasate de la proprietarii acestei suprafețe de teren aflată în dispută se fac venituri publice la bugetul local al localității pe raza căreia este situat terenul. Faptul că aceste taxe ar fi fost încasate de Comuna 23 August sau de către Municipiul Mangalia nu ar fi prejudiciat pe nimeni, deoarece din aceste taxe unitatea administrativ teritorială colectoare are obligația de a efectua cheltuieli pentru diverse obiective publice (reparații drumuri, iluminat public, salubritate, etc.).
Primarul Radu Cristian a negociat, semnat și plătit onorariile contractelor de asistență și reprezentare cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ.

 1. Dumitrana Romulus, în calitate de Administrator Public al Municipiului Mangalia, a semnat contractele de asistență juridică cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ și este posibil să fi semnat și plăți privind onorariile aferente acestor contracte.
  Există suspiciunea că din onorariile încasate de către Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ o parte semnificativă se întorcea către persoanele care au favorizat și încheiat contractele.
 2. Alte persoane cu atribuţii din cadrul Aparatului Executiv al Primarului Municipiului Mangalia, care prin actele întocmite (referate de oportunitate, propuneri de angajare avocați, etc.) au condus la încheierea acestor contracte în mod nelegal.
  Faptele exercitate de acest grup infracțional organizat au avut ca rezultat prejudicierea bugetului local al Municipiului Mangalia cu suma de 6.940.602,4 lei cu TVA, reprezentând valoarea contractelor de asistență juridică încheiate conform centralizatorului onorariilor percepute de Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼ. Prejudiciul total urmând a se stabili cu exactitate după terminarea urmării penale.
  Curtea de Conturi a confirmat prejudiciile, în anul 2018
  În anul 2018, în urma unui control al Curții de Conturi, se constata că au fost angajate și plătite în mod nelegal onorarii avocatului Grimberg, fără a exista prevedere bugetară și cu supraestimarea valorilor litigiilor respective.
  Adică exact ceea ce se sesizase la DNA Constanța în anul 2015.
  Primarul Radu Cristian contestă în instanță raportul Curții de Conturi și Curtea de Apel Constanţa, prin Decizia definitivă 1053/2018, din data de 20.09.2018, respinge ca nefondată acțiunea primarului.
  Astfel, prin decizia Curții de Conturi, i s-a impus ordonatorului de credite, respectiv primarului Radu Cristian, să întreprindă măsurile legale necesare pentru stabilirea și recuperarea tuturor prejudiciilor, numai că acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă, edilul a încercat să „ascundă propria mizerie sub preș”.
  Dosarul stă prin sertarele DNA de 5 ani
  De 5 ani, DNA Constanta, prin procurorul de caz Conortus Constantin și sub oblăduirea șefului acestuia, Andrei Bodeanu, țin dosarele lui Radu Cristian ferecate în sertare.
  Sesizările formulate în anul 2015, zac și în prezent în sertarele DNA Constanța fără a se întreprinde nimic pentru recuperarea prejudiciilor de milioane de euro în bugetul Mangaliei și fără a se trage la răspundere vinovații.
  Nu înțelegem care sunt mijloacele prin care Radu Cristian reușește să controleze DNA Constanta. În scopul tergiversării soluționării acestor dosare. Dacă încă din anul 2015 se demara o acțiune penală împotriva acestui grup organizat de la Mangalia, se puteau recupera sumele plătite în mod nelegal și se putea stopa plata altor sume ce au fost plătite ulterior.
  Mai mult decât atât, avocatul Grimberg a procedat la executarea silită, în temeiul acelor contracte ilegale a Primăriei Mangalia, în anii 2016-2019. A mai solicitat, pe calea unei acțiuni separate, și obligarea la plata unor penalități de întârziere din partea primăriei, pentru neplata la termen a fabuloaselor onorarii.
  Jaful în banul public de la Primăria Mangalia se desfășoară sub protecția DNA Constanta. În alte situații, vedem că DNA face acțiuni spectaculoase împotriva unor persoane fizice și pentru comercializarea unor halate sau măști de protecție, fără autorizație, dar împotriva acestei caracatițe de la Primăria Mangalia nu mișcă un deget.
  Oare, se confirma laudele primarului ca are protecție „de sus”?
  Oare, se confirma teoria că „DNA acționează numai la comandă politica” ?

  Oare, falimentarea unui municipiu prin infracțiuni grave nu contează?

  Suntem curioși daca după publicarea acestor dezvăluiri, DNA Constanța încă va mai tine sub cheie dosarele penale ale Primarului Radu Cristian, a precizat cel care a depus plângerea.

  dezvaluiri.ro  29.05.2020

122 Comments

 1. A început campania electorală. Dacă apare și la TV pe un post de știri cu audiență, atunci situația se va complica pentru Radu.

  Comentariu by lucian visa — 30 mai 2020 @ 18:29

 2. https://www.catavencii.ro/cu-ce-bani-se-mai-face-trotuarul-pe-la-mangalia/?fbclid=IwAR0O3EZLPDc875haJ2v8oggIdUA10Qx1_eSZSK4_OIX2vZQqc2SWxhKSEVE

  Comentariu by Anonim — 30 mai 2020 @ 22:06

 3. Un dosar cu o plangere pe aceasta speta sta prin sertarele DNA de vreo 5 ani.Am facut si eu o plangere penala la DNA cu acelasi continut(contractele ilegale cu avocatii care incalca prevederile OUG 26/2012)si dl.procuror DNA Bodu a spus ca ,,fapta nu exista”.Acum inteleg ce vrea sa ne spuna dl.Radu Cristian(de fata cu mai multi colaboratori,la acea vreme)cand ne vorbea despre prietenia cu procuror DNA Bodeanu,procuror Nita,procuror general Gheorghe(Gigi )Stefan,vecinul sau si altii.

  Comentariu by VUCEA DAN — 30 mai 2020 @ 22:47

 4. In comentariile din ziarul Replica la articolul referitor la investițiile din piața din Mangalia și am aflat cu stupoare de datoriile extrem de mari ale Consiliului Local Mangalia și ale primariei Mangalia păstorită de navetistul Cristian Radu și așa am scormonit și am aflat ca este perfect adevărat …după îndelungi procese ce s-au derulat între primaria mangalia/ CL Mangalia și defuncta Callatis Therm SA ce au ajuns pana la ICCJ vezi link iccj:( https://www.scj.ro/1094/Detalii-dosar?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=3600000000040151 ) primaria a pierdut tot ce se putea cu aceștia vezi și link tribunalul Cta: ( http://portal.just.ro/118/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=11800000000165972&id_inst=118 ) …ceea ce la o simpla socoteala ne duce la o suma deloc neglijabila de peste 20 mil lei adică peste 5 mil de euro…din ce va plati primaria mangalia…marea majoritate a agenților economici au primit deja poprirea pe suma datorata de primarie și anume puțin peste 8 mil lei…vedem ce va urma!

  Problema este ca CL Mangalia nu este informat de aceasta situație …iar primarul face tot felul de artificii ptr ascunderea adevărului…totuși acesta este un apel către consilieri ptr a face ceva concret și a cere dezvăluirea adevărului…și scăparea de insolventa care ne paste?!

  Comentariu by Veritas — 30 mai 2020 @ 22:56

 5. Pt Vucea:
  Se poate că „Fapta nu există” pentru că nu există?

  Problema cu denunțurile lui Foleanu și Vucea: există posibilitatea ca rezoluția „fapta nu există” să fie concluzia pentru prostiile scrise în denunțuri. Chiar dacă știm toți că faptele există, rezoluția nu este dată pe ceea ce se știe, ci pe ce ați scris acolo, în denunțuri.
  Decât să te duci nepriceput la război cu balaurul, mai bine nu te bagi deloc, pentru că victoria asupra ta întărește pe balaur și legenda populară că e de nebiruit. Incapabilitatea ta devine un complice mai ajutător balaurului decât sclavii din jurul lui.

  La prima vedere: HCL 79/ 2015 nu există. Dacă nu există, cum poți să faci plângere pentru ceva care nu există? Iese că „fapta nu există”. Știu că ați făcut plângeri penale cu duiumul, de politică, fără pic de rațiune juridică. Plângerile penale distrug viața unui om. Dacă o faci pentru dreptate, e o chestiune de corectitudine. Să o faci pentru politică, la grămadă, fără rațiune și multe fără succes, nu faci decât să discreditezi și plângerile penale reale, îi oferi ticălosului o cale de apărare: „mulți au făcut plângeri penale pentru fapte care nu există”.

  Zici că nu e lăutarul bun, de-asta nu știe procurorul să joace. Voi îl faceți prieten cu procurorii, voi cu prostiile voastre!
  Câte din sumele pe care le-ați vehiculat în denunțuri au fost plătite? Fapta care interesează un procuror este „prejudiciul”. Care este prejudiciul făcut, dacă nu s-a plătit nimic? Prejudiciul este abia acum, dacă Grimberg a reușit să execute silit pe cineva, dacă și-a luat vreun ban în baza contractelor menționate în denunțuri.
  Dar nici acele contracte nu există, nu pe acele contracte execută Grimberg. Contractele din denunț nu există, a venit Curtea de Conturi și a dat decizie să se revizuiască sau să se anuleze, ceea ce s-a și întâmplat. Normal că „fapta nu există”!

  (Voi continua imediat..)

  Comentariu by Mentalistul — 31 mai 2020 @ 6:32

 6. Iegzistâ multi faptii la dusarii. Chiar șî ghepuniri ghi dosari ghi candidaturîî dupî chermenul legal.

  Comentariu by Moldo — 31 mai 2020 @ 11:41

 7. După cum văd cred că a dat în gât vreun fost angajat sau consilier. Deci unul care are și el bube. Mai vedem ..

  Comentariu by Adi — 31 mai 2020 @ 11:43

 8. Multi “grei”,destui prosti si un singur nebun,toti sa ii dea in cap primarului.
  Daca v-o trage la cioc si de data asta sa vezi atunci caterinca.

  Comentariu by Anonim — 31 mai 2020 @ 12:22

 9. Bai ghiaurule, lasa-ne cu textele tale ca nu s au facut plangerile cum trebuie, ca si cum vrei sa zici ca daca le faceai tu il bagau pana acum la puscarie pe primar. Care te ai vandut lu Radu Cristian, saracia dracu. Stai cu parintii in apartament si le mananci pensia nu ti e rusine ma ? De 15 ani de zile n ai o zi lucrata pe cartea de munca drogatule si te vrei primar, ai uitat cand lucrai la Madame Boita fara carte de munca. Te lauzi in tot orasu ca ai dat de mancare, venea lumea pe la carciuma lu drogatu ala de make si va platea 2-3 meniuri in plus sa dati la batrani. Din 10, 2 dadeati si 8 bagati in buzunar , javrelor. Crezi ca toti suntem prosti ? Stim ca te ai vandut lu Radu se vede din ce scri acum, dai numai in Iorgus Moroianu si PSD, si in primar il atingi asa inteligent. Ghiuru dracului… ne intalnim noi.

  Se intalneste munte cu munte da poi om cu om

  Comentariu by Antonidas — 31 mai 2020 @ 15:15

 10. @8, ce fantezii zi, esti parte din anturaj si tu si visezi cu ochii deschisi ca o sa ne-o traga iar la cioc. Vezi ca va dati de gol si recunoasteti de fapt ca ne-ati tras-o la cioc la al doilea mandat fraudat. Golani parnaiasi ce sunteti, noi cetatenii carora ne-o dati…. ne-am ascutit bombeurile. Voi pregatiti dosurile ca a treia oara nu va mai merge jarle si scursuri de canalizare ce sunteti, huooo!

  Comentariu by dana — 31 mai 2020 @ 16:57

 11. Pt. #8
  Dar daca nu …:
  https://www.google.ro/maps/@43.8294029,28.5800786,3a,35.9y,31.84h,79.59t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFYAIUun4q5aqcI7a9FzZ9A!2e0!7i13312!8i6656
  fara caterina!

  Pt. #10
  https://rightwords.ro/imgupl/quote-photostock/19165p116.jpg

  Comentariu by nabuco — 31 mai 2020 @ 17:35

 12. Pt. 9:
  Tata e mort, boule!

  Comentariu by Mentalistul — 31 mai 2020 @ 18:24

 13. Pt. 8
  Esti o zdreanta Dana,una masculina chiar daca incerci sa te dai pasarica.O zdreanta obosita dw atata scris plangeri penale pe numele unora care te-au hranit.FMM de jeg crezi ca nu te stiu?

  Comentariu by Anonim — 31 mai 2020 @ 21:00

 14. Pt.5
  Eu cand nu stiu ceva nu vorbesc.Nu s-a facut nicio plangere in baza HCL 79,75,85 s-au nu stiu care. /2015.Denuturile la DNA s-au facut in baza legii si pentru incalcarea legii pentru ca altfel nu isi avea rostul legal.Nu asi vrea sa fac o polemica cu cineva care nu are studii juridice si care nu intelege ca fapta penala nu are nimic cu fapta politica. In legatura cu prejudiciul, el a fost creat (s-au platit o parte din contracte ,probele si cu OP au fost depuse la DNA).Nu il facem noi prieten cu procurorii ci el ne spunea ca este prieten cu ei.Iar despre faptul ca este vecin cu Gigi Stefan este de notorietate(sunt gard in gard).Prin aprilie 2016 la Clubul Nautic(exista filmarea si martorii)il sutine-ai pe Radu,impreuna cu altii, pentru niste constructii(care nu s-au facut ,erau electorale si dupa alegeri s-au retras banii alocati -2 mil.euro.)iar acum vad ca ati devenit avocatul lui Radu.Te rog nu mai incerca sa dai lectii de drept fara sa ai studiile necesare ca devii ridicol .Stii care este culmea pedagogiei?Sa inveti pe altul cea ce tu nu stii. Imi pare rau ca am intrat in polemica cu tine dar am vrut sa punctez cateva aspecte.

  Comentariu by VUCEA DAN — 31 mai 2020 @ 22:37

 15. Esti atat de slab la gramatica incat nici nu iti dai seama ca ceea (poate reusesti sa retii cum se scrie corect) ce scrii te face de ras si nimeni nu mai tine cont de sesizarile tale,fie ele chiar si bune uneori.
  Esti produsul unui sistem in care toti analfabetii au ajuns sefi sau sefuleti si se cred buni la toate,cand saracii nici a scrie corect gramatical nu sunt in stare!

  Comentariu by Anonim — 1 iunie 2020 @ 0:28

 16. Vucea, taci dracului din gură cu studiile tale juridice și plângerile de copil pe care le-ai făcut împotriva primarului. Dacă ai avut în față o lege printată nu înseamnă că știi științe juridice. Tu nu îți poți depăși condiția de milițian, cândva paznic la hotar. Culmea! Ai deținut funcții de conducere deși ești ANALFABET.

  Comentariu by nabucco — 1 iunie 2020 @ 7:47

 17. Uraaa, a fost deschis tirgul …si romanul nu mai vazuse mici..
  Tov primar r c, daca legea spunea clar – terasele se deschid cu data de 1 iunie, voi din primarie ce paziti?
  Cum de functionau gratarele cu mici si lumea buluc?
  Acum, depinde ale cui sint gratarele…

  Comentariu by pop — 1 iunie 2020 @ 9:33

 18. Gratarele sunt ale mătii,Pop on a utule!

  Comentariu by Anonim — 1 iunie 2020 @ 9:51

 19. Pt.16
  Nu au fost plangerii de copil (cum vreti sa sa spuneti voi).Nu am avut in fata numai o lege ci NCP ,NCPP,dar si documente ,probe care sustineau cele afirmate de mine.Spun asta nu pentru a ma justifica in fata ta si a nimanui ci pentru a te invata ce trebuie sa faci.Cu ce am fost eu nu imi este rusine, ma mandresc.
  Prin ce am facut eu mai sus am incercat si reusit sa le dau jos masca de pe fata unora pentru a putea vedea sustinatorii primarului.Ati inghitit-o mai ,,inteligentilor”Si apropo tot las ai ramas ,nu numai ca nu ai curajul sa scii cu numele tau dar incerci sa furi sau sa fi confundat cu un alt pseudonim.Ai mai mult curaj lasule! ordinar.

  Comentariu by VUCEA DANP — 1 iunie 2020 @ 10:33

 20. Pt. #19
  https://www.replicaonline.ro/iohannis-mesaj-pentru-rezervistii-militari-aveti-o-contributie-esentiala-la-conturarea-romaniei-ca-aliat-important-in-nato-432939/

  Comentariu by nabuco — 1 iunie 2020 @ 10:50

 21. Vucea,
  Pe unde am fost eu, dta nu ai fost.
  Ce știu eu, dta nu stii.
  Pentru cum srii de agramat, nu mai are rost

  Cu ce mentalitate mă acuzi pe mine pentru că am susținut (cu petițiè cetățenească) alocarea pentru asfaltări? E un lucru rău să vreau să se asfalteze străzile orașului?

  Dar mai bine nu intra în discuții cu mine, nu am timp de baliverne.

  Comentariu by Mentalistul — 1 iunie 2020 @ 11:48

 22. Il cearta un sergent major tartauan pe un ofiter. Doamnee unde am ajuns. Ce nu face tatarul pentru un ciolan romanesc.

  Comentariu by Militarul — 1 iunie 2020 @ 12:02

 23. Pt. #22
  https://www.impact.ro/ce-pensie-are-helmuth-duckadam-de-la-stat-pentru-performantele-reusite-ca-sportiv-47255.html

  Comentariu by nabuco — 1 iunie 2020 @ 12:10

 24. Analfabet Vucea, instituțiile, localitățile, chiar statul este blocat de niște căcați ca tine, foarte mulți la număr, care din cauza educației precare, cultură de islaz, citesc in diagonală legislația în materie penală. Poți să ai pe masă 1000 de cărți de CP și NCP, dacă nu te ajută materia cenușie tot degeaba.

  Comentariu by Anonim — 1 iunie 2020 @ 13:07

 25. Ptr. Toti de mai sus!!!

  Dragi cetățeni ai Mangaliei,

  După toate aceste confruntări dintre voi având un grad de inteligenta inferioară…Gen, ba a mea e mai mare!!! Actualul primar Radu Cristian este câștigător…daca asta va doriti va rog sa continuați, dar macar nu va ma plângeți ca niște ipocriți ca el fura și va Înșeală…va meritați soarta!

  Pana nu veți intelege ca nu puteți fii toti primari și pana nu va veți da mâna spre binele cetățenilor Mangaliei …cărora le plângeți de mila…Acest navetist labil psihic și afectat emoțional cu accese de tătucă pe tarlaua lui …va rămâne mult și bine!!!

  Voi procedați in continuare cum stiti voi mai bine, dar va spun sincer ca aceasta cearta continua nu-l ajuta decât pe Radu Cristian…
  Puteți macar sa fiți demni și sa va abțineți de la comentarii jignitoare, încercați sa fiți prieteni și sa aduceți plus valoare, fiecare după puterile lui intelectuale… indiferent de interesele voastre personale…știu ca fiecare om are prețul sau, dar încercați sa fiți mai buni și ajutați comunitatea din care faceți parte intr-un mod real și interesat!!!

  Lasati cearta și fiți constructivi!!!

  Un cetățean ce dorește binele Mangaliei!

  Comentariu by Iluminati — 1 iunie 2020 @ 13:34

 26. @25 Felicitari pentru sinteza. Big like!

  Pentru inlaturarea primarului la viitoarele alegeri ar fi nevoie de un miracol. Un contracandidat serios, cu sanse, se pregateste in 2-3 ani si nicidecum peste noapte. In jurul acelei persoane este nevoie si de o echipa credibila, care sa inspire oamneii. De oportunisti nu mai vrea nimeni sa auda.Din pacate, astazi, Mangalia nu are nici contracandidatul si nici echipa care sa poata intra in aceasta competitie cu sanse.

  Asa ca va castiga actualul primar la scor, fara nici un fel de emotii.

  Prea putin, prea tarziu.

  Comentariu by Reporter — 1 iunie 2020 @ 13:46

 27. OYZZ
  Ai dreptate tu nu ai urmat cursurile institutiilor de invatamant pe care le-am urmat eu.Despre ce stii tu sau nu stii, nu vreau sa intru in polemica pentru ca las pe altii sa spuna ce stiu eu sau tu.Tu te lauzi pe unde ai fost tu ,trebuie sa te lauzi cu ce ti-a ramas din acele deplasari ,la ce le-ai folosit,pentru ca in PF nu am auzit despre ,,somitatea plutonier Menabit” si slava Domnului am umblat si eu destul si nici vreun manual editat de tine sau note nu am auzit.Eu stiu un lucru ,nu alerg si nu am alergat dupa ,,ciolan”niciodata.Mie nu imi sta in caracter sa ma laud cu ce stiu eu ,pe unde am fost eu (apropo la ce academie ai fost?)ce am realizat eu las pe cei cu care am lucrat sa ma aprecieze si evaluezepentru ca au calitate.Vezi ca nu ai referinte prea bune de la Vama Veche.Si apropo dece ai plecat din PF?.Nu vreau sa intru in amanunte cum ai ajuns tu subofiter la VV.Sa-i spui tu lu mutu ,ca avand atatea ,,studii” ,cainele pleaca de la macelarie.Pleaca la ceva mai bine dar nu sa ajungi atarnator.Cat despre asfaltarile din 2016 care nu au mai fost, ati fost un grup de presiune (printre care si tu) folosit de primar impotriva CL sa aloce la cererea lui 2 mil.euro pentru asfaltari .Vechiul CL a aprobat iar noul CL votat in iunie 2016(printre care si tu)le-a anulat .Nu este un lucru rau sa vrei cu adevarat sa asfaltezi strazile in Dobrogea 1 si 2 ,rau este sa anulezi bugetul obtinut pentru aceste strazi.Tu stiai bine asta.
  Cat despre agramat (agramat (substantiv, adjectiv = persoană care face greșeli elementare de limbă)nu trebuie sa vorbeasca decat unul care stie bine ce scrie iar tu ai grija cum scrii si nu,,cum srii de agramat”.Cred ca nu esti cel mai indicat sa dai lectii,sau da la altii.Acum te las sa-ti vezi de treburile tale ,,importante” de al sustine pe Radu si sa stii ca vorbind nu faci nimic,ba din potriva.
  Cel de la 25 are dreptate in tot ce spune insa ,,cateii” lui Radu or intelege?>nu pentru ca sunt platiti sa nu inteleaga.

  Comentariu by VUCEA DAN — 1 iunie 2020 @ 14:13

 28. Pt 24
  Ai dreptate sunt analfabet că spui tu dar mai schimba placa(a facut sanţ)alt ceva nu mai stii ,atat de limitat esti.Nu stiu daca vrei sa dam amandoi un test la materia penala si sa vedem ce stim.Dar nu cred, pentru ca tu esti prea las,nu ai curajul sa-ti dezvalui identitatea dar sa mai dai si teste.
  In afara de jicnirii mai stii altceva,doar atata poti ,in asta sta cultura ta.Daca da, ai dreptate ai o cultura vasta.Apropo cu cat esti platit pentru jicnirile acestea?.Te intreb ca s-ar putea sa te coste mult mai mult asa ca vezi cat ceri.

  Comentariu by VUCEA DAN — 1 iunie 2020 @ 14:23

 29. O2zy, ti-ai „luat gâlci” de la fostul director executiv adjunct Poliția Locală Mangalea !

  Comentariu by nabuco — 1 iunie 2020 @ 14:32

 30. @25, Miracolul se va produce prin prezenta masiva la vot. Ghici ce, oricine este mai bun decat netrebnicul asta. Mangaliotii sunt scarbiti.

  Comentariu by dana — 1 iunie 2020 @ 15:32

 31. Măi, când omul este ABALFABET și are vârsta înaintată nu-l mai poți salva/învața peste noapte, dar speri că își va reciti comentariul pe care-l tastează ori își va intreba un nepot/o nepoată, pentru a îndrepta greșelile. Ăsta NU frate. Scrie și mai PROST. Vrea neapărat să arate goliciunea creierul, care nu se conectează deloc la limba română.
  Cum dracu ai promovat gimnaziul și liceul, Vucea?
  Cum dracu te-au admis intr-o școală militară? Cum l-ai promovat este un mare semn de întrebare!?
  Înclin să cred că ai fost prostul unității pe unde te-ai locat cât ai fost activ. Sigur râdeau soldații de tine. Sigur își băteau joc de tine fără ca să te prinzi.

  Comentariu by nabucco — 1 iunie 2020 @ 18:14

 32. big like@25@26
  da credeti ca intelege cineva?
  d asta ne conduc ciobaneii si cei cu liceul agroindustrial.

  Comentariu by wow — 1 iunie 2020 @ 20:04

 33. Pt. #1
  https://www.replicaonline.ro/bomba-inregistrare-cu-procurorul-care-ameninta-ca-da-foc-clasei-politice-433076/
  QED

  Comentariu by nabuco — 2 iunie 2020 @ 1:56

 34. Nea Vucea,
  Pe de o parte îmi este util să văd cum îți verși delirul pe aici. Când nu știi, inventezi. Și când știi că e bine, inventezi ceva rău, pentru ca asta ai ales să-ți fie joacă. Când denigrezi ceva bine, pierzi credibilitatea pentru cănd denigrezi ceva rău. E util să deosebesc pe cei răi de cei buni.
  Nu mă interesează ce ai facut in trecut sau care ți-e cartea de vizită. Tot așa, nu mă interesează nici delirul tău despre mine. Contează faptele și consecințele lor.

  Domnule Vucea (vezi politețea?), cum ai ajuns tu cu discutia despre mine? Noi discutam despre un subiect clar; modul cum au fost facute denunțurile și de ce au primit rezoluția „fapta nu există”. Nu te-a învățat nimeni că doar incompetenții discută persoanele în loc să discute ideile? Dacă nu te pricepi să îți susții o idee, ai trecut la atac la persoană. Atacul la persoană este ultimul refugiu al incapabilului.

  Ce am făcut în trecut contează doar pentru cei care vor să-mi cunoască experiența. Unii de curiozitate, alții să dimensioneze cum să lupte împotriva mea. Dacă ai convingerea că sunt un om slab, cu o experiență banală, dacă nu mă consideri cineva care poate să realizeze ceva, ce rost mai ar mai avea să discuți denigrator despre mine?
  Dacă în realitate am experiența victoriilor, a unor realizări importante, asta înseamnă că astăzi ..ori în orice moment … pot face lucruri pe care puțini sunt în stare să le facă. Este după capacitatea de cogniție a fiecăruia să analizeze și să analizeze cât de bun sunt și ce luptă trebuie să ducă cu mine.
  Există oameni în politica Mangaliei de mulți ani, unii sunt pe la al 3-lea mandat de consilieri. Niciunul nu a obținut notorietatea pe care am realizat-o în scurt timp. Astăzi am electoratul meu, nici adversarii politici nu pot renega. De aceea, astăzi, cei care vor puterea și oamenii lor nu contenesc să mă înjure și să mă denigreze.

  Să considerăm prin absurd că ar fi cum insultă Vucea, cum insultă alții pe aici: că eu aș fi un prost, un nebun, un drogat, un interlop cum minte Iorguș, un … ce vreți voi. Deci nu aș fi vreun pericol. Dar sunt înjurat și denigrat continuu de către cei care au interese politice. De ce nu înjură ei la fel pe: Paris de la USR, Moroianu de la PSD, Crăciun de la PMP etc, pe ceilalți din politică? Pentru că ceilalți sunt inofensivi, nu au potența mea. Astăzi sunt atacați Radu Cristian, Iorguș Zanfir și Menabit Ozghiun. Radu Cristian are sclavii lui care înjură pe Iorguș și atacă pe Menabit; Iorguș are si el talibanii lui, plus pe cei cu interese, care înjură pe Radu și atacă pe Menabit. De ce, dacă ei sunt convinsi că Menabit e un nimic? Menabit nu are nevoie de să lupte alții pentru el. Dar are simpatia și încrederea oamenilor, a celor care votează.

  Cei care mă denigrează inventând mizerii, o fac anonim: fie aici, fie cu conturi false pe facebook. Asta e tot ce pot face ei, să dea cu pietre ascunși sub anonimat. De 30 ani asta e politica făcută în Mangalia, nimeni nu construiește, doar au dărâmat. Au avut succes, oricine a vrut să construiască a pierdut. Pentru că nu este de ajuns să vrei să construiești, trebuie să ai forța interioară să poți duce lupta. Trebuie sa ai capacitatea de a construi, să ai forța să te ridici indiferent de atacurile ticăloșilor care au interese, să ai o asemenea putere încât să aibă oamenii încredere în tine. Oamenii care votează. Încrederea se câștigă cu fapte, în timp.
  Reușește să facă asta cine este capabil. Capabilitatea aceasta nu o capeți deodată, experiența se capătă în timp, cu viață trăită. Ce am trăit nu se poate șterge din mine, poate să inventeze oricine și orice, fiecare realizare m-a îmbogațit cu experiență, nicio poveste inventată pentru a mă denigra nu afectează ceea ce pot să fac. Din contră, face să fie mai admirabil ceea ce fac.

  Deci, Vuceo, de ce mă vorbești pe mine când în discuție e o idee?
  De ce când vrei să susții ceva mă ataci la persoană, cu alte povești?
  Ești atât de slab în fața mea încât ai nevoie de alte povești inventate despre mine, pentru că pierzi în subiectul dicutat?

  Comentariu by Mentalistul — 2 iunie 2020 @ 7:25

 35. Îți spun eu de ce!
  E pus de Iorguș.Știu bine ce vorbesc.

  Comentariu by Anonim — 2 iunie 2020 @ 9:13

 36. pt.34.
  Tot ce am scris a fost o replica la ce scrii tu la nr.5 si nu numai .Nu o recunosti? Tu m-ai acuzat pe mine si Foleanu pentru ,,prostiile scrise in denunturi”fara sa ai habar ce spui.,,Fapta nu exista”este datorita altor considerente(nu ce spui tu) si este ,mai nou,o metoda de a ,,spala” pe cineva pe care nu o motiveaza de drept si fapt(cum prevede legea) si nu raspunde pentru ea.Asta pentru tine. Pentru cultura si stiinta ta toate procesele deschise de mine si de Foleanu , la Tribunalul Constanta si Curtea de Apel Constanta, au fost toate ,dar absolut toate CASTIGATE impotriva primarului.Deh asa este cand nu te prea pricepi sa scrii denunturi .Apropo tu cate ai facut duipa cate spui ca stii?????.Eu nu am stat si m-am vaicarit pe strazi si baruri pentru notorietate(cred ca stii ce spun si nu ai uitat).Daca uiti asa repede si nu intelegi ce scrii am vrut sa-ti aduc aminte.Cat despre faptul ca tu te droghezi sau fumezi,,penale”sau nu o faci ,ca esti nebun(doar doctorul o poate spune), nu ma intereseaza pe mine.Iti spun ca ,face parte din psihologia infractorului,faptul ca faptuitorul, infractorul nu recunoaste ,de la inceput,ce li se imputa.Invata ca trebuie sa lasi lumea sa aleaga pe cine denigreaza si injura ca ti-ai asumat asta cand ai pornit campania.Sa stii ca eu nu fabulez ,delirez ca altii si spun fapte adevarate argumentate cu martori,dar tu esti ,,o scrumiera” ca sa iti dau o atentie asa mare,ai dreptate.
  Succes in continuare.

  Comentariu by VUCEA DAN — 2 iunie 2020 @ 9:25

 37. Pt.35
  Daca stii bine ce spui ,ar trebui sa stii ca ce fac eu este dictat numai de mine si de nimeni altul.Dar vad ca nu stii.

  Comentariu by VUCEA DAN — 2 iunie 2020 @ 9:27

 38. Repet. Lăsați-l în pace pe Ozzy !

  Comentariu by lucian visa — 2 iunie 2020 @ 15:50

 39. @26, miracol ar fi sa castige dupa publicarea acestui articol si a altora care circula prin mediul on line. Chiar crezi ca mangaliotii sunt masochisti si vor sa fie jecmaniti fara incetare?

  Comentariu by dana — 2 iunie 2020 @ 17:14

 40. Pt. #39
  https://www.cotidianul.ro/dana-garbovan-vizata-spre-a-fi-sustinuta-la-presedintia-romaniei/

  Comentariu by nabuco — 2 iunie 2020 @ 17:22

 41. Domnilor se pare ca nu înțelegeți nimic sau daca va faceți ca nu înțelegeți este și mai grav…au mai scris mulți oameni, cetățeni ai Mangaliei…daca voi nu va potoliți și nu coalizati forțele impotriva acestui primar – teribilis pamblicar ce face “alba neagra” cu bugetul Mangaliei, va rămâne in funcție mult, dar mult mult timp…pe sistemul lui mazare și constantinescu…dezbina și condu… daca va place sa fiți simpli pioni in acest joc murdar…este doar alegerea voastra, iar acesta este prețul vostru ca oameni…
  Dar cum spune o vorba din popor…vorba lunga sărăcia omului…nu va mai bateți cu cărămida in piept cum apărați voi primaria de Radu și sa demonstrați fiecare care este mai opozant gândirii nefaste a acestuia…faceți ceva concret…uniți-va toti! Lasati diferențele dintre voi de-o parte…sunt enorm de multe funcții in aparatul administrativ…pentru toata lumea…văd ca a mai spus cineva mai sus…nu pot fi toti primari! Daca Rămâneți divizati …Așa îl ajutati pe actualul primar sa câștige “en fanfare”!!! Macar nu fiți ipocriți sa mai Jucați teatru …și fiți pe fata cu primarul, daca asta va doriti!!

  Comentariu by Veritas — 2 iunie 2020 @ 17:23

 42. Bine punctat @41, dar nu cred că are cine să priceapă.

  Comentariu by Anonim — 2 iunie 2020 @ 17:32

 43. Are dreptate dl Vișa cînd soune că nu trebuie să îl mai băgăm în seamă pe Ozzy . Chiar așa am ajuns să vorbim de un neica nimeni pe deasupra și narcoman ….pa ozzy

  Comentariu by Anonim — 2 iunie 2020 @ 19:31

 44. Vucea, prostule, încep să fac lecții cu tine. Reține pentru astăzi – „datorită” are o conotaţie pozitivă, „din cauza” are o conotaţie negativă.

  Comentariu by nabucco — 2 iunie 2020 @ 22:17

 45. Domnilor …domnilor ….abțineți-va…aveți nevoie de toti oameni care isi doresc binele Mangaliei…uitați de prostiile și intoxicările …ala e așa, asta e așa…nu va ajuta la nimic…
  Atunci când zic ca avem nevoie de toti factoriii politici implicați sa ne ajutam și sa sprijinim un unic candidat cred ca știu exact ce spun…vreți sa scăpați de Radu Cristian lasati prostiile, infatuarile și vorbele lipsite de sens și conținut…lasati atacurile la persoana și coagulați ceva concret…altfel primarul saltimbanc se hrănește cu nimicurile astea dintre voi…atacați la unison pe un subiect…fără sa discutați in contradictoriu, fără atacuri la persoana și veniti cu soluții comune de ieșire din Fundătura asta și din păienjenișul creat de primar…orice Argument al sau sa para o perdea de fum…ati văzut in zilele când a fost atacat de către toti pe diferite canale pe subiectul Comorova…se bâlbâia și dădea din colț in colț…asta trebuie sa fie strategia…
  Fiți constructivi nu distructivi!!! Și opriți-va sa va mai atacați între voi…îl intariti pe primar…just și concis!!! @41

  Comentariu by Iluminati — 2 iunie 2020 @ 22:21

 46. @45. Big Like!

  Comentariu by Anonim — 2 iunie 2020 @ 23:05

 47. Pt 45 . Bravo Nicule.

  Comentariu by Anonim — 3 iunie 2020 @ 7:18

 48. Lauda de sine…nu miroase a bine!

  Macar are curaj sa lase libere comentariile…
  Sa vedem pentru cât timp?

  https://www.replicaonline.ro/a-inceput-asfaltarea-strazilor-din-statiunea-neptun-olimp-cu-fonduri-ue-433268/

  Comentariu by Iluminati — 3 iunie 2020 @ 12:32

 49. Pt. #47
  D’ALDE PSDului …
  https://www.libertatea.ro/stiri/toti-deputatii-alde-s-au-afiliat-grupului-psd-3021957
  😉

  Comentariu by nabuco — 3 iunie 2020 @ 17:41

 50. Pt 45:
  Cui te adresezi? Bănuiesc că mie nu, pentru că sunt de neluat în calcul. Insistă unii pe aici ca aș fi nebun, un drogat, un sărăntoc care trăiește din pensia tătălui care e mort, că sunt un interlop, multe în contradicție, mai lipsesc criminal și pedofil. Per total, chiar dacă la fiecare comentariu amintesc de mine, cică nu ai de ce să mă iei în seamă.
  Mai înțeleg că celor vânduți lui Radu nu te adresezi, pentru că sunt deja complici acestuia.
  Cine au mai rămas? PSD și gașca lui Iorguș? PSD vrea pe Radu, după cum îi fac propagandă pe față.
  Cui te adresezi? Lui Iorguș, Moroianu, Leo, Vucea și celor care care mai sunt pe lângă ei, mințiți cu promisiuni de funcții? Cine să se mai unească cu ei? Ăștia mici? PMP, USR, Pro Romănia? Nu vor renunța la propriul candidat, din cauza politicii de partid. Chiar și cu 3%, tot vor avea candidat la primar, partidul tine candidat pentru cele câteva voturi pentru CJC si parlament. Niciun partid mare sau mic nu renunță la câteva zeci/sute de voturi.

  Să presupunem că iese în sondaje că X are cele mai mare șanse să îl bată pe Radu. Renunță PSD la propriul candidat? NU! Renunță USR, PMP, Pro România? NU!
  Singurul care are puterea să își facă propria politică sunt eu. Pentru că așa sunt, așa am fost și în PSD, așa sunt oriunde.
  Cui ceri să se unească, când niciun factor politic nu poate să renunțe la propriul candidat? Am stabilit din prima că mie nu mi te adresezi, altfel mi te adresai cu respect. Cu aroganță nu obții nimic de la nimeni. Și unii insistă că nici nu trebuie să mă bagi în seamă.
  Deci cui te adresezi? Îți place cum sună ce ai enunțat, chiar dacă e degeaba și fără rost? Iau aminte la ideile raționale, nu la o aroganță fără rost.

  Trădarea Mangaliei a fost făcută de politicieni care până acum au tot trădat-o. Nu ai ochi să vezi? Deschide mintea!! Au tratat pe toți ca pe niște păcălici și cum au fost păcăliți atâția ani, acum unii tot ca niște păcălici de comportă. Deschide mintea la ce am să-ți spun acum!

  PSD a făcut înțelegerea, similară cu cea din 2016 și credeți-mă că știu bine acest lucru, ca Radu să iasă primar. Lui PSD de la Constanța îi convine cu Radu primar, mai mult dacă ar avea PSD primarul lui. Pentru că Radu devalizează tot, dă o parte și celor care fac joaca, iar dacă ceva iese la iveală, PSD nu pierde nimic.
  S-ar spune că trocul de vanzare a fost pentru că PSD nu avea candidat sau șanse să câștige. Incorect! Trocul de vanzare a continuat dinainte de 2014, dinainte să intre Radu la PNL. În 2014, Radu s-a dus sa intre la PSD, convins că Ponta va câștiga. L-au primit pe Iorguș în PSD, ca să îl execute cu 2 luni înainte de alegerile locale. Stroe gândește cu 5 pași înainte, moșul e bun la jocul ăsta, trebuie să recunosc. Dragnea a câștigat puciul din PSD, Stroe a rămas în picioare. Dragnea s-a dus, Stroe a rămas în picioare. PSD a pierdut guvernare, Stroe a rămas în picioare. Joacă gândind următorii 5 pași. Dar eu gândesc cu 7 pași, de aceea am reușit să mă impun.
  Și a luat Radu primăria în 2016 cu 7.325 de voturi. Din 34.000 de cetățeni cu drept de vot înseamnă vreo 20%. Dacă întrebi 10 locuitori ai Mangaliei dacă l-au votat, 8 dintre ei vor răspunde că nu. 8/10 este ca și cum nu l-a votat nimeni. Ia e din cei 2 rămași din 10, 1 nu spune că l-a votat, de rușine.
  Să câștigi primăria unui municipiu fără să primești voturi, este o mișcare genială. Nu Radu a făcut-o, nu Iorguș a făcut-o… Am fost martor, nici complice, nici creator. Poate puțin am ajustat strategia, dar când deja jocul era decis.
  Au câștigat cum au vrut ei alegerile din 2016 (și pe cele din 2012 prin repetare), au pregătit să le câștige și pe cele din 2020 așa cum vor cei de la Constanța, adică cu Radu.

  Cui te adresezi să se unească? Căror factori politici? Lui PSD? Lui Tase, Ciobănel, Maganu, Iorguș, Leo, Moroianu? Ăștia sunt PSD, nu ai putea să unești nici PSD cu PSD, la Mangalia.
  Lui PMP, USR? Ăștia sunt factori politici? Nu au făcut nimic persoanele din aceste partide micuțe, nu au experiență, nu au notorietate, sunt prea mici. Ce voturi pot obține este de la cei care nu vor să voteze nici cu Radu, nici cu candidatul PSD (nu știm cine va fi!), nicidecum că are candidatul vreo potență.
  Vă îmbătați cu apă rece și vreți să se îmbete și alții din falsul vostru. Să zicem că se îmbată câțiva. Ce reușiți? Cât mai mulți păcălici, cu atât mai mult ajută jocul. Să câștige cu voturile a 2 oameni din 10.
  Chiar așa orbi sunteți?

  Cât timp m-au tolerat, le-am învățat jocul. Le cunosc strategiile sau le intuiesc mutările. La un momentdat nu puteau să mă dea afară, pentru că sunt mai periculos afară. Dar și-au adaptat strategia. Cu riscul că au dat pe față înțelegerea făcută între PSD și PNL. Cui îi pasă? Nimănui. Pentru că nimeni nu știe să folosească. Mai mult, s-au apucat să prostească oamenii pentru unire, pentru kaka-maka, că Iorguș, că sanchi…
  PSD Mangalia nu există! Nici organizație, nici „factori politici”, nici nimic. Nu există decât grupul de interese de la Constanța, care pune stăpânire pe bugetul Mangaliei și ce poate să acceseze, iar păcălicii de aici le fac jocul, unii din prostie si cativa pentru niște firimituri, ori promisiunea de un post prin primărie…

  Voi continua, dacă doriți. Dacă vreți să știți cu adevărat jocul politic din prezent.

  Comentariu by Mentalistul — 4 iunie 2020 @ 14:32

 51. Continuare…
  Cât timp am fost la PSD am devenit cel mai vocal. Pentru că îmi pasă cu adevărat de Mangalia, e orașul meu natal. Abia apoi, după ce am devenit vocal, am calculat la ce folosește. Am văzut ce se întâmplă în organizația PSD Mangalia, cum e distrusă sub Tase, cum au fost îndepărtați toți oamenii buni, unii pesediști vechi. La notorietate am ajuns mai bine dintre ei, dar lor nu le trebuia un candidat și știam asta. Mai înjurat am fost de către actualii pesediști, mai mult decât ai lui Radu. Ar fi putut chiar să mă anunțe candidat și apoi să îmi facă ce i-au făcut lui Iorguș, la fel ar putea să-i facă lui Moroianu dacă ar avea vreo șansă.
  M-ar fi exclus cu 2-3 luni înainte de alegerile locale. Știam, e de la sine înțeles. Am forțat nota să fiu exclus când mi-a folosit mie, nu când le folosește lor. La momentul acela PSD Mangalia nu avea organizație, nu avea candidat, ar fi avut nimic pentru alegerile locale. De aceea Stroe a preluat pe ALDE și l-a agățat pe Iorguș. Dacă în acel moment Leo, Moroianu, Iorguș refuzau să devină păcălici, dacă se făcea o alianță fără PSD, cu mine si cu restul, această alianță ar fi avut cel mai mare electorat și Mangalia ar fi scăpat sigur de Radu și de grupul de interese de la Constanța. În momentul în care au decis să devină Păcălicii lui Stroe, atunci au vândut Mangalia pentru propriile interese. Nu m-a surprins.
  Și ce să fac eu acum? Să mă unesc cu păcălicii? Este dur ce scriu, cuvintele mele sunt brutale, dar adevărul este brutal.
  Dacă stau spectator obiectiv, Radu o să câștige tocmai din cauza PSD. El, Radu, cu toate constrângerile, nu poate mai mult de 4.000 voturi. Pe mine să nu mă luați în seamă, deci cine se bate cu Radu? Iorguș candidat din partea PSD? Ori Moroianu? Chiar credeți că Stroe va vrea să-și bată primarul de la PNL, care îi îndeplinește toate dorințele? Să verifice cineva, câte lucrări a dat Goldterm unor firme care lucrează pentru RAJA? O țeavă de 4.000 lei e plătită cu 40.000 lei? Cei care vin să lucreze au echipamente pe care scrie RAJA, sunt angajați RAJA, dar contractele sunt pe o firmă a lui Stroe sau asociații.
  Candidatul PSD va fi sabotat chiar de PSD. Dacă cine stie prin ce miracol ar câștiga candidatul PSD, tot PSD Constanța devalizeaza bugetul local prin clientela lor politica. Mangalia va fi sărăcită în continuare, nimeni din Mangalia nu va mai lucra în Mangalia, la fel ca în ultimii 8 ani.

  Și atunci… Cine să se unească cu cine? Pentru ce? Să vii cu aroganța că de-aia câștigă Radu, că nu suntem uniți cu cei care ne vor sabota oricum cu scopul să căștiga Radu, nu ai înțeles nimic din ce i se întâmplă Mangaliei.
  Au avut ocazia: o alianță fără PSD -care era mort – împotriva lui Radu, ar fi câștigat cu scor mare. Pentru libertatea lui Iorguș au preferat să devină păcălici. Prefer libertatea mea, decât să devin păcăliciul lor și să contribui la mentinerea lui Radu.
  Am oferit ocazia și au ales propriile interese în dauna Mangaliei, implicit a lor. Să nu creadă cineva greșit că aș fi vrut să fiu eu candidatul unei alianțe. Mă refer la strategie.

  Duminică trebuiau să fie alegerile. Proiectele le-am calculat că vor fi exact în stadiul de acum. Pierdea Radu pentru că oamenii sunt supărați pe șantiere neterminate. A venit pandemia și a schimbat tot, pentru că s-au amânat alegerile locale.
  Are cineva vreo strategie de campanie care să câștige în fața proiectelor de campanie ale lui Radu? Văd o mișcare anemică din partea „opoziției”, criticatul lucrarilor lui Radu nu fac decat sa amintească oamenilor că Radu are lucrări. Ca efect, zici ca i-a angajat Radu sa îi faca lui campanie.

  Ceea ce se uită este că nu partidele dețin voturile, ci voturile sunt ale locuitorilor Mangaliei. Cu cine să voteze locuitorii Mangaliei dacă optiunile pe care vreți să le dați sunt același drac?

  Ce este de făcut să plece Radu?
  Teoretic e simplu: Trebuie câștigate voturile cetățenilor Mangaliei. Dar nu vor fi câștigate de un candidat PSD, controlat de Stroe sau altul în locul lui Stroe. Pentru că PSD va sabota propriul candidat, atâta timp cât îi convine cu Radu primar. La fel ca în 2012, la fel ca în 2016.
  Iorguș nu mai e în stare nici sa obțină cele 5.000 de voturi din 2016. Asta e realitatea!
  Repet, cui te adresezi sa se unească? Și cu cine?

  Există posibilități sigure să fie bătut Radu într-un mod umilitor. Dar despre asta nu am să mă refer aici.
  Ori puteți să nu mă luați în seamă, așa cum vă îndeamnă păcălicii. Mi-e totuna!

  Comentariu by Mentalistul — 4 iunie 2020 @ 15:51

 52. Pt. #51
  Intr-un anumit scenariu, aflat in consolidare, ai in mare parte dreptate.
  In ceea ce priveste pretul unei „tevi” nici la Monaco:
  https://www.litoralulromanesc.ro/application/views/images/galerie%20imagini/original/10__Mangalia71.jpg
  nu (ne) costa atat (cat o garsoniera la Olimp …).

  Comentariu by nabuco — 4 iunie 2020 @ 17:06

 53. Tătarul căruia îi este rușine de numele tătăresc ar scrie oricât numai să nu muncească și să aburească ceva prostime la vot.

  Comentariu by Fane — 5 iunie 2020 @ 0:42

 54. Ozghiun are dreptate in mare parte. Ce uită să spună transparent. Că șansele lui sunt la fel de mici, câștigător fiind din fașă RC, dar trage cu tunurile in toți pentru a controla câteva voturi in Consiliu și la masa negocierilor să prindă ciolanul de viceprimar.

  Comentariu by nabucco — 5 iunie 2020 @ 7:31

 55. Pt 54:
  Eu plec de la șanse zero.
  Singur – fără partid, fără investiții în numele meu pentru notorietate, fără echipă – de la zero am reușit să intru în top 3.
  Dar intenția de vot se poate schimba și într-o noapte. Am timp îndeajuns, alegerile sunt peste 3 luni și jumătate. Am timp să mă ocup toate 24 ore din zi. Finanțez campania, am partid, am echipă mare, am strategia, am sprijin politic. Mai jos nu merg, deci doar mai sus.
  În urmă cu 3 luni nu aveam niciun vot între pensionari. În urmă cu 3 luni aveau pe perete diploma dată de Radu, se uitau ca la o icoană. Pot să fac ca peste 3 luni să o scuipe scârbiți.
  Se poate să câștig eu de data asta cu votul a 2 oameni din 10. Se poate orice cu mine, sunt liber să pot orice, problema este că nimeni nu poate predicționa ce pot și cât pot. În comparație, campania lui Radu e la fel, campania lui Iorguș e la fel, nu au nimic în plus de ceea ce știm. Fac surprize: atunci când se crede că am ajuns la limita posibilității, fac ceva neașteptat. Am plecat de la șanse zero, exact acest lucru mă face periculos pentru Radu.

  Comentariu by Mentalistul — 5 iunie 2020 @ 9:33

 56. După cele scrise în comentariul precedent, iată una din soluții: sunt la un partid care nu e nici de dreapta și nici de stânga, este un partid care are scop binele.
  Candidatul PSD nu poate atrage decât votul simpatizanților PSD, intenție de vot care nu depășește 20%. Mai mult de atât nu se poate! Iar cu atât nu poate câștiga.
  Asta în condițiile în care ai un candidat îndrăgit, gen Fuego. Dar când ai un PSD condus de Tase, Ciobanel, Maganu, pe care inclusiv simpatizanții PSD îi înjură, cănd ai un candidat (Iorguș sau oricine ar fi din gașca lor) care nu poate obține încrederea oamenilor, cei 20% se reduc. Iar când ai un oponent ca mine, voturile pe PSD se reduc și mai mult.
  Mai adăugați și faptul că electoratul vârstnicilor de obicei vota PSD. Radu a lucrat în 4 ani intens în vârstnici, în timp ce PSD a dezamăgit. Dacă prezenta la vot a celor peste 55 ani este de 5.000 de pensionari plus 4.000 de viitori pensionari, adică peste 40% din prezența la vot, toată concentrarea lui Radu a fost pe pensionari. Este Iorguș în stare să mai lupte cu asta? Faptul că a dat Iorguș niste vin la 50-60 persoane, combate lucrarea politică a lui Radu? De Moroianu nici nu amintesc, este nulitate pentru pensionari. La fel și eu, la fel si oricare alt candidat pus la mișto de partidele mici.
  Dar dintre toți, sunt singurul care are inteligența și potența să răstoarne situația (chiar dacă unii nu recunosc!).

  Și iar întreb: Cui se adresează cu „uniți-vă!”? Nu mi s-a răspuns la intrebare.
  Strategia care are cele mai multe șanse să fie învins Radu este ca Iorguș, Leo, Moroianu (și cei câțiva pe care i-au mai putut atrage) să se debaraseze de PSD și să mi se alăture în campanie. Invers nu merge, eu nu mă pot alătura lor, pentru că nu creste votul pe candidatul lor mai mult de 20%.
  O astfel de strategie ar avea șanse să adune votul majoritar. De fapt, e singura posibilitate să fie învins Radu. Pragmatic calculând.

  Și aici văd eu caracterele. Ce este mai important: să scape Mangalia de Radu sau îsi urmaresc doar interesele personale? Preferă să rămână Radu primar, dar cu ei în pozitie șantaj sau în poziție pentru intelegere? Ori preferă să plece Radu chiar dacă există riscul să mai piardă pe plan politic? Este mai important interesul personal decât binele Mangaliei?

  Îmi este clar că „opoziția” nu are vreo strategie diferită de 2016. Daca pierdut cu ea în 2016 atat de umilitor, încat a castigat Radu cu votul a 2 oameni din 10, în 2020 strategia repetată devine o caricatura. Aceleași subiecte din 2016: avocații și pădurea Comorova. Cum sa iasă alt rezultat în 2020, daca faci același lucru ca în 2016?

  Acum nah, în țara proștilor geniul le pare că este nebunul!
  Galileo Galilei le-a dus preoților telescopul:
  – Nu trebuie decât să priviți prin telescop, veți vedea că Pământul este rotund!
  – Noi nu trebuie să privim prin telescop, noi știm adevărul: Pământul este plat, pentru ca așa l-a făcut Dumnezeu!
  Și l-au condamnat pe Galilei pentru erezie.

  Repet întrebarea, să nu se uite răspunsul: cine cu cine sa se unească?

  Comentariu by Mentalistul — 5 iunie 2020 @ 10:53

 57. Ptr. 55…56…pe scurt ptr Ozzy…

  Pai eu zic clar…sa ne unim sub conducerea ta!!!
  🙂 🙂 🙂 …hai sa devenim seriosi…ai facut o analiza a clasei politice gen puiu Călinescu…una tie una mie…una doua mie …doua tie…chiar nu merge așa… clar trebuie discutat serios… este loc ptr toata lumea…aparatul administrativ…city manager …viceprimar…directori in primarie plus o gramada de consilii de administratie…de ce trebuie sa insisti pe o funcție care tu singur recunoști ca fără consiliu local nu poti face nimic… ai cumva o lista de consilieri? Așază-te la masa discuta serios și aplicat… vezi care îți sunt atuurile și cu ce poti veni constructiv…așa vise și povesti avem toti…

  Cred ca ți-am răspuns la întrebarea ta…poate cu lux de amănunte…dar e bine sa fie clar ptr toata lumea…
  Doar uniți îl putem învinge pe primar…restul sunt calcule de culise ce nu vor iesi…GARANTAT!!!!

  Comentariu by Veritas — 5 iunie 2020 @ 17:18

 58. Ozzy nu poate ajunge nici în CL dară mite primar ….el face atît tam tam ca să facă niște lovele . Sictir

  Comentariu by Anonim — 6 iunie 2020 @ 7:43

 59. Ozzy sa unit cu drogații lui de la Prana …..

  Comentariu by Anonim — 6 iunie 2020 @ 7:44

 60. Ptr cei doi frustrați anonimi de mai sus…

  Daca cineva vine cu o propunere…lasati propunerea sa fie combătută sau chiar agreata și îmbunătățită…lasati atacurile la persoana daca nu aduc nimuc bun…mai bine va lăudați primarul “gigant” cu caracter de “gardist neșlefuit”…economistul numărul unu al Mangaliei care ne baga in faliment!!!

  Salutari…și vânt din urma….

  Comentariu by Iluminati — 6 iunie 2020 @ 9:33

 61. Pt 57:
  Nu ai răspuns. Nu ai răspuns nimic pe situația reală.
  Cine să se unească?
  USR, PMP, Pro România nu vor renunța la candidați proprii. Doar nu te adresezi către PNL. Cine au mai rămas? PSD și eu.
  Mi te adresezi mie? Ori te adresezi PSD-ului să se unească între ei în partidul lor?

  Dacă te adresezi mie, fă-o adresându-te mie!
  „Doar uniți putem învinge” – zici. Adică eu să fiu unit cu tine și mai cine? Adică ești de la PSD, să înțeleg… Eu nu pot fi unit cu tine, în condițiile în care nici nu mă respecți. Nu respecți nici ceea ce ceri: necesitatea ca eu să fiu unit cu cei pe care îi susții.
  În concluzie, e un mare bullshit ce ai enunțat. Nu te pricepi, dar vrei să fii băgat în seamă ca și cum te-ai pricepe. Dacă te-ai pricepe, ai avea atitudinea adecvată pentru ceea ce ceri, nu te-ai mai urca în corcoduș să cauți mere. Nu o să le găsești.

  Ți se trage de la negația de a recunoaște ceea ce reprezint. Când ai să recunoști poziția mea, cât reprezint, abia atunci poți să îmi propui ceva.
  Te pomenești că aș avea vreo problemă de consilieri? Lista mea de consilieri face parte din forța pe care o voi declanșa în campanie. Dacă alătur lista mea de candidați pentru Consiliul Local cu listele PSD și PNL, o să genereze respect și speranță. De ce crezi că prefer să fie secretă până în momentul in care va produce impact?

  Ești în stare să recunoști că mi te adresezi mie cu „doar uniți”?
  Pentru că dacă te adresezi candidaților PMP, USR, Pro România, o faci inutil, politica acestor partide este să aibă candidați proprii, rațiunea fiind să obțină cât mai multe voturi pentru CJC și CL.
  Deci… cui te adresezi?

  Comentariu by Mentalistul — 6 iunie 2020 @ 18:29

 62. Comentariu by Anonim — 6 iunie 2020 @ 20:48

 63. Comentariu by Anonim — 6 iunie 2020 @ 20:54

 64. Indiferent ce subiect este pus în dezbatere discuțiile se poartă inevitabil de subiectul Ozzy. Dacă vă e frică așa tare de el știți voi ce știți. Din păcate cum semnați toți ”anonim” sau alte nickname-uri de astea generale, nici măcar nu-i puteți cere o bere pentru reclamă.

  Comentariu by Marian Vasile — 6 iunie 2020 @ 22:01

 65. Am să continui, pentru că întrebarea era retorică.
  Deci USR, PMP, Pro România, PSD și PNL nu își retrag candidații nicicum.
  Dacă ceri „doar uniți câstigăm” celor de la partide, nu o să vezi așa ceva, pentru că nu-i lasă cei care îi conduc de la Constanța.

  Ce faci în situația aceasta, dacă se împrăștie votul pe 6-7 candidați? Dai în continuare cu bățul prin gard știind că nu se va întâmpla ce vrei?
  Ai uitat scopul tău declarat: să piardă Radu prin vot. Dacă scopul ascuns este că vrei să câștige un X al tău, ne minți. Dacă minți, ce rost are să te băgăm în seamă?
  Dacă scopul tău e să plece Radu, nu e posibilă strategia pe care o vrei. Nefiind podibilă, șanse zero să se întâmple.

  Cheia este să învingă un candidat pe Radu. Se întâmplă dacă obține voturi mai multe. Deci ne interesează voturile, nu partidele. Ne interesează să nu se mai divizeze votul, deci candidații USR, PMP, Pro România etc. să fie votați de aproape nimeni. Asta se întâmplă dacă voturile care s-ar fi dus acolo le atrage un singur candidat. Dacă eu nu candidez, acele partide rămân cu candidați și cei care nu vor să voteze pe Radu și pe candidatul PSD vor împrăștia votul către acele partide. Cei care nu vor să voteze pe Radu și pe candidatul PSD sunt peste 40%.
  Soluția este să existe un candidat care să atragă voturile care s-ar fi împrăștiat. Exclus candidatul PSD, pentru că de aceea se duc acolo, să nu voteze PSD sau pe Radu. Din cauza candidaturii mele, cele mai multe voturi le pierd USR, PMP, Pro România. Aceste partide au cele mai multe motive să mă atace. Dar nu au cu ce și nici pricepere.
  PSD și PNL mă atacă pentru că vor să se împrăștie acele voturi. Pe PNL înțeleg, dar de ce și PSD? Din prostie sau din vânzare?

  Să continuăm… Deci eu pot să-i deposedez de voturi pe USR, pe PMP, pe restul. Mai pot să iau din voturile simpatizanților PSD și Pro România. Cei care ar vota Pro România sunt niște pesediști care pot vota lejer pe altul care nu e candidatul PSD. Am fost în PSD, undeva le sunt mai apropiat decât oricine ar fi candidatul lui Pro România. Iar cei care voteaza fidel la parlamentare pe PSD, la locale ar putea să mă voteze mai lejer pe mine decât pe candidatul lui Iorguș.
  Poate fi posibil să obțin acele voturi? Dar imposibil nu e.
  Și atunci, între imposibilul cu candidatul PSD și posibilul cu mine, ce alegi dacă ai gândi rațional?

  PS: Cum fac eu să obțin acele voturi e treaba mea. Nu asta e în discutie acum.

  Comentariu by Mentalistul — 7 iunie 2020 @ 1:28

 66. E greu…este extrem de greu sa unești oamenii in mangalia…dar tu Ozzy cu tot ceea ce “emiți” este de noaptea minții…eu “deposedez” de voturi USR, PMP…doamne Dumnezeule …ce limbaj și ce caracter…tu cred ca ești mai rau decât orice rau se poate abate asupra noastră…genul “prostan ce se visează primar” …lasa-ne liniștiti și candidează la Bălăceanca…după raul facut de navetistul pitic…tu ai fi colac peste pupaza! Cireașa din tort! Bomboana de pe coliva!
  Caracterul tău îl eclipsează și pe Radu…de la aroganta și lipsa de caracter sa ajungem la grosolănie, mârlănie și habarnism!!! Vina ptr tot ce se petrece in mangalia este in egala măsura a tuturor partidelor…chiar nu reușește nici un partid politic sa scoată un candidat ce poate coaliza toata opoziția?! Și așa sa-l învingă pe Radu?! Candidaturile ptr consiliul local mangalia le pot menține partidele…dar sa ne scape de gaska din Constanta…treaba lor după cine hotărăsc sa pună primar …in funcție de numărul de voturi se stabilește și componenta consiliului…Important sa dispară Radu!!!!

  Comentariu by Indiferent — 7 iunie 2020 @ 2:39

 67. “ Cei care nu vor să voteze pe Radu și pe candidatul PSD sunt peste 40%.“
  Ai comandat tu vreun sondaj, pentru că altfel te descalifici vorbind aiurea pe niște cifre pe care nu le controlezi?

  Comentariu by Anonim — 7 iunie 2020 @ 10:47

 68. Ești un prost și atît Mentalistule

  Comentariu by Anonim — 7 iunie 2020 @ 11:12

 69. Am șters comentariile 62 și 63 deoarece erau jignitoare și nu aveau nicio legătură cu subiectul. Erau despre droguri și tătari.

  Vreți să-l combateți pe Ozzy, nici o problemă, dar faceți-o cu argumente.

  Comentariu by lucian visa — 7 iunie 2020 @ 12:09

 70. Are dreptate dl Vișa cînd spune că nu trebuie să îl mai băgăm în seamă pe acest paranoia care este deja primar . Haideți să ne ocupăm de navetiști și să îl lăsăm pe nebun în lumea lui

  Comentariu by Anonim — 7 iunie 2020 @ 12:45

 71. Pt. #66
  https://www.cotidianul.ro/vela-promite-infiintarea-politiei-animalelor/

  Comentariu by nabuco — 7 iunie 2020 @ 14:14

 72. Navetistii iti trimit multa mE

  Comentariu by Anonim — 7 iunie 2020 @ 14:55

 73. Ptr. 72
  Daca ți-ai pierdut busola și in loc “sa ajungi la mata” ai ajuns la noi… sa știu ca nu te-am chemat noi sa faci naveta…daca nu sti sa respecți un loc de unde vremelnic câștigi niște bani, nu ai cum sa respecți și oamenii din acea comunitate…e mai bine sa încerci sa lucrezi in mediul din care provi…e clar ca naveta îți afectează atât intelectul, cât și sănătatea mintala…daca primarul vostru nu al nostru nu a fost capabil sa-și creeze o echipa legată din localitatea Mangalia in cei 8 ani de mandat, crezi ca problema este la aceasta comunitate sau la acest primar? Sa nu uitam cum a ajuns printr-o conjunctura in aceasta funcție…pana sa ajungi sa blamezi comunitatea care îți da o pâine de mancat…ganditi-va cum ati dezbinat aceasta comunitate prin razboaiele voastre continuee, precum și ptr setea voastra de răzbunare gratuită și lipsită de sens, dar și prin dorința voastra de a va îmbogățiți peste noapte…sunteti hrăpăreți, slab pregătiți și necapabili de a clădi ceva… sute de războaie, procese și plângeri fără sens…stilul gardiștilor neșlefuiti! Scuze de repetiția aceasta…dar îmi pare cea mai buna sintagma ptr voi…

  Comentariu by Iluminati — 7 iunie 2020 @ 17:02

 74. Nu interesează pe nimeni războiul habotnicilor lui Iorguș cu agenții lui Radu sau ienicerii lui Ozzy,dar ceea ce a scris Iluminati denotă lipsă multă de școală făcută la vremea ei.Proștii NU ne pot conduce!!!

  Comentariu by Anonim — 7 iunie 2020 @ 17:42

 75. Comentariul de la #74 pare continuare la #65 …
  https://www.cotidianul.ro/alianta-pentru-ei-sau-pentru-tara/

  Comentariu by nabuco — 7 iunie 2020 @ 17:59

 76. Ptr. 74

  Daca pe tine nu te deranjeaza faptul cum te tratează actuala administratie …fie faci parte din actuala “camarila navetista”, fie ești doar un “anonim” al Mangaliei …cum de altfel te și semnezi…nefiind capabil sa inventezi ceva…macar un nume sau un pseudonim…
  Apropo de scoala …stai linistit cred ca am mai multă scoala decât ai tu ani de viata…daca sunt unele greșeli ortografice sunt din cauza softului autocorect al telefonului…stai linistit ca anii de scoala sunt făcuți la timp și pe bune, iar ptr liniștea ta nu sunt cititor de “almanahe”…vorbim ptr cei care chiar cunosc sintagmele “politichiei”!!!

  Seara buna și vânt in pânze ptr toti neaveniții navetiști ce isi dau aere de orășeni la noi in oras…ei neștiind nici macar unde-i faleza!
  Când iesiti la plimbare cu piticul “urs” operat și coafat zis și dom’ primar sau sefu cum ii spuneti voi…sa va inspectați Șantierele începute…salutați și lumea …nu de alta dar păreți prost crescuți!!!

  Comentariu by Iluminati — 8 iunie 2020 @ 0:25

 77. Încă nu m-a contrazis nimeni cu privire la „doar uniți vom învinge”. Cine să se unească? Partidele pe un candidat comun? Nu este posibil! Pentru că politica de la centru a partidelor este să aibă candidați pentru primar, chiar dacă nu au șanse.
  Mesaj: aștept o strategie convingătoare!

  Exprimând ideea că aș lua din voturile care s-ar fi dus la USR, PMP, Pro R, se dezvăluie câți din zona asta sunt pe aici, după reacții. De aceea comentariile șterse și cele jignitoare și fără legătură cu subiectul. Nu puneți la suflet!

  Comentariu by Mentalistul — 8 iunie 2020 @ 0:59

 78. Ptr OZZY…

  Pe ce anume te bazezi când spui ca tu ai lua voturile de la USR, pmp și pro România…te contrazici singur prin ceea ce spui…mai ales ca susții ca toate aceste partide vor avea candidați separați ca așa impune centrul…tot ce-i posibil!!!
  Dar sincer cum crezi tu Ozzy ca vei lua aceste voturi de la partidele enumerate daca și ele vor avea candidat… când citesc cele scrise anterior mai sus de alte persoane văd ca ți-au răspuns mulți cetățeni ai municipiului …in sensul ca toti locuitorii ce au scris isi doresc un soi de coaliție antiprimar astfel încât sa se poată focaliza acest vot impotriva acestuia, iar votul pentru Consiliul local și consiliul județean sa fie lasat la pura judecată a cetățenilor orașului in funcție de preferințe și afinități!!!

  Tot ceea ce conteaza este sa scăpăm orasul de actualul primar…

  Energia și strategia trebuie axata pe aceasta direcție!
  Daca achiesează cât mai multe partide la aceasta idee și vor intelege “vointa populară” …altfel actualul primar va câștiga sigur și detașat… voturile ptr primar se vor face “split” fapt ce-l va ajuta enorm pe primarul in funcție, chiar daca activitatea și conduita morala a acestuia este una de “low profile”!

  Sper ca acum sa înțeleagă toate partidele și sa-și unească forțele…chiar toata lumea in oras isi dorește acest lucru și vorbește despre acest lucru pe la Colțuri…inclusiv din anturajul lui Radu Cristian au facut aceste calcule și in acest sens știu și recunosc ca vor pierde la diferența de peste 5 procente, altfel actuala conducere a primariei mangalia câștiga detașat…sper sa analizeze cât mai mulți aceasta situație și sa reflecteze serios…

  Comentariu by Veritas — 8 iunie 2020 @ 2:26

 79. Ptr OZZY…

  Pe ce anume te bazezi când spui ca tu ai lua voturile de la USR, pmp și pro România…te contrazici singur prin ceea ce spui…mai ales ca susții ca toate aceste partide vor avea candidați separați ca așa impune centrul…tot ce-i posibil!!!
  Dar sincer cum crezi tu Ozzy ca vei lua aceste voturi de la partidele enumerate daca și ele vor avea candidat… când citesc cele scrise anterior mai sus de alte persoane văd ca ți-au răspuns mulți cetățeni ai municipiului …in sensul ca toti locuitorii ce au scris isi doresc un soi de coaliție antiprimar astfel încât sa se poată focaliza acest vot impotriva acestuia, iar votul pentru Consiliul local și consiliul județean sa fie lasat la pura judecată a cetățenilor orașului in funcție de preferințe și afinități!!!

  Tot ceea ce conteaza este sa scăpăm orasul de actualul primar…

  Energia și strategia trebuie axata pe aceasta direcție!
  Daca achiesează cât mai multe partide la aceasta idee și vor intelege “vointa populară” …altfel actualul primar va câștiga sigur și detașat… voturile ptr primar se vor face “split” fapt ce-l va ajuta enorm pe primarul in funcție, chiar daca activitatea și conduita morala a acestuia este una de “low profile”!

  Sper ca acum sa înțeleagă toate partidele și sa-și unească forțele…chiar toata lumea in oras isi dorește acest lucru și vorbește despre acest lucru pe la Colțuri…inclusiv din anturajul lui Radu Cristian au facut aceste calcule și in acest sens știu și recunosc ca vor pierde la diferența de peste 5 procente, altfel actuala conducere a primariei mangalia câștiga detașat…sper sa analizeze cât mai mulți aceasta situație și sa reflecteze serios…

  Comentariu by Nicusor — 8 iunie 2020 @ 2:27

 80. Pt 79:
  Nu îmi place să-ți trântesc visele naive cu realitatea. Partidele vor avea candidat propriu, fiecare partid care dorește să devină partid parlamentar, sa treacă de pragul de 5%. Vor să obțină scor bun pe țară. Presedintii organizatiilor județene vor rezultat cât mai bun pe CJ.

  Partidul parlamentar primește bani de la stat. Pentru sedii, pentru cheltuieli primesc subventii de la stat, între 100.000-200.000 euro pe lună pt partidele mici. Una e să ții sediile de partide si angajatii pe banii tăi, alta e pe bani de la stat.
  Ca să obțina pragul de 5% au nevoie de voturi din toate județele.
  Pentru asta iși pun candidați la primar, chiar dacă nu au șanse de câștig, existenta pe buletinul de vot pentru primar păstrează din automatismul votului si pentru consiliul local si consiliul județean. Campania la alegerile locale se face pe primar, nu se face campanie doar pe consiliu local, ar fi o declaratie proprie ca esti slab si nu voteaza nimeni partidul, nici pe CL, nici pe CJ. Partidul nu e in joc nici pt CL, nici pt CJ, nici pt parlament fara candudat pentru primar.
  Iar cum in joc sunt milioane de euro pe care le poate primi partidul in forma subventiilor de la stat pentru partide, niciun partid care se dorește in parlament nu va accepta sa nu aiba candidat in orase si municipii, chiar si in comune. De exemplu, pe jud. Constanța, PMP ar pierde peste 3.000 de voturi. Ori 41 de judete, ar fi o pierdere de 120.000 de voturi. Nu intră in parlamemt si nu mai primește bani.

  Ar trebui să reconsideri atitudinea dumitale de a mă contrazice pe mine, dar fără să cunoști realitatea. Vrei să zboare porcul, eu explic că porcul nu zboară și mă cerți de parcă i-am tăiat eu aripile. Chiar dacă accepti intr-un final realitatea evidentă că nu zboară porcul, faptul că te comporti de parcă i-am tăiat eu aripile arată că nu ai acceptat natura că porcul nu are aripi. In realitate, porcul nu are aripi. Si nici partidele nu renunță să aibă candidați pentru primar.

  Soluția pentru dorința dumitale nu este să isi retragă partidele candidații pentru primar. Soluția nu e in partide. Ci in voturi. Voturile se numără, nicidecum câte partide se unesc.
  Dacă USR are voturi, nu le are pentru că cei care ar vota plac PSD. Le are pentru tocmai faptul ca cei care i-ar vota nu plac PSD si PNL. Să se uneasca USR cu PSD, ori opus cu PNL, ar insemna sa isi piarda USR voturile. Pe de altă parte, USR pierde voturi si fără să se unească, pentru ca au pe Paris candidat. In favoarea cui o să piardă USR? În niciun caz in favoarea PNL sau PSD. Desemnarea unui candidat USR pentru primar precum Paris a fost cel mai bun lucru care se putea intampla in favoarea mea. La fel si la PMP, dar nu din cauza candidatului, ci din cauza partidului care e în scădere. ALDE a dispărut și el pe plan național. UNPR la fel. Pro România la nivel național ia din electoratul PSD. PNL face numai prostii, iar in Mangalia majoritatea nu mai vor pe Radu. O bulibășeală, incat nici nu știu oamenii ce să voteze.
  În ultimele zile, votanții or să se uite la candidați, nu se mai uită la partide.

  Comentariu by Mentalistul — 8 iunie 2020 @ 11:36

 81. …:) 🙂 🙂 ….Ozzy tu nu iesi nici președinte la o scara de bloc ….și tu crezi ca iesi primar… ai grave probleme de comportament și mai grav nu poti asculta sfaturi… te crezi cel mai deștept pe pământ și asta cauzează sănătății tale mintale…daca ai reuși macar ptr o zi sa fii coerent in tot ceea ce scri fără a ne scrie epistole de kilometrii lungime…pari ca doar vrei sa ne aburești fără sa faci ceva concret in sensul debarcării actualului primar…se pare ca ești doar un iepure pus sa candideze ptr a mai rupe ceva din voturi…dar nu uita un lucru …populația este inteligenta și stie sa aleagă…iar puterea acestor nemulțumiți sta in ștampila de vot…

  Multă sănătate și Putere de discernământ oameni buni…asta va doresc!

  Comentariu by Iluminati — 8 iunie 2020 @ 12:35

 82. Trebuie să remarc comentariile obiective ale lui Iluminati.

  Totuși am o întrebare, opoziția unită se trezește până la alegeri ?

  Comentariu by lucian visa — 8 iunie 2020 @ 14:58

 83. https://www.youtube.com/watch?v=kihmW7_dfNo

  Comentariu by nabuco — 8 iunie 2020 @ 16:46

 84. @32-Da -este de „remarcat”…mai ales dupa scrisul in felul acesta :”… in tot ceea ce scri fără a ne scrie epistole de kilometrii lungime…” Poate daca ar fi luat un „i” de la lungimea kilometrilor si l-ar fi pus la acel ” scri” ne-ar fi „i”luminat !

  Comentariu by I.S — 8 iunie 2020 @ 17:26

 85. cont. @83
  https://www.replicaonline.ro/felix-stroe-dancu-nu-a-obtinut-niciodata-rezultate-remarcabile-la-alegeri-433716/

  Comentariu by nabuco — 8 iunie 2020 @ 17:39

 86. @30-Remarca asta : „In favoarea cui o să piardă USR? În niciun caz in favoarea PNL sau PSD. Desemnarea unui candidat USR pentru primar precum Paris a fost cel mai bun lucru care se putea intampla in favoarea mea.” -cuprinde tot adevarul ! De fapt Mangalia pierde ocazia de a scapa de mafia celor două partide ! Numirea lui Paris nu te „ajuta” numai pe d-ta sau Radu,sau Iorgus ,sau bulibaseala politica manevrata de marele motan Felix ! Este o lovitură pentru toți votanții,care prin vot negativ,i-ar fi măturat pe toți! Da’ asa…votează cu „fratele lui Dan Spataru”-…Paris !!

  Comentariu by I.S — 8 iunie 2020 @ 18:07

 87. Ptr. 84…I.S. …inalt prea sfinția sa…:) 🙂 🙂

  Care ar fi propunerea? Ce anume doriti sa facem?Luminați-ne Dumneavoastră…păreți un pensionar mulțumit de ciolanul aruncat de Radu…eu cred ca putem fi mai mult de atât?

  Daca noi, cei care nu suntem multumiți de actuala administratie locală, cred ca ne putem exprima nemulțumirea deopotrivă cu cei ce-l lauda!!!
  Lăudați proiectele primarului in ziare precum Replica și blocați comentariile…avem Șantiere interminabile, stațiunile arata ca după bombardament, iarba e cât casa…și gunoaiele sunt ceva la ordinea zilei…multumita celor 8 ani de administratie Radu Cristian, cât și a contractelor păguboase încheiate de acesta cu polaris & co…
  In schimb vedem cum conturile primariei sunt blocate, noi primim somații de plata și popriri de la executări in urma proceselor pierdute de primarie …urmare a unor decizii la limita legii a acestei administrații… și lista relelor făcute poate continua….la nesfârșit!

  Activitatea primarului o analizam acum …el este in funcție și iese in fata noastră ptr a cere un nou mandat…pe viitor vom analiza și activitatea celorlalți actori politici…asta facem aici… ne dam cu părerea și încercam sa ne creionăm o opinie pertinenta…

  Comentariu by Iluminati — 8 iunie 2020 @ 19:41

 88. Pt. #87
  https://www.gsp.ro/fotbal/liga-1/gigi-becali-nu-l-da-afara-pe-bogdan-vintila-de-la-fcsb-sa-faca-rugaciuni-si-sa-mearga-la-biserica-601112.html

  Comentariu by nabuco — 8 iunie 2020 @ 23:10

 89. Unii se cred serioși pe aici și – anecdotă maxim – cred că și ceilalți sunt serioși.

  Comentariu by Mentalistul — 9 iunie 2020 @ 3:04

 90. Pe undeva ai dreptate Mentalistule. Partidele mari cel putin, trebuie sa isi puna candidati proprii. Ca asta e politica de partid, pentru CJ si asa mai departe, ai scris mai sus. Tu nu raspunzi la nici o constrangere de partid. Deci tu poti ori sa candidezi si sa faci jocul lui Radu impartind voturile, pentru ca ceilalti oricum vor candida, chiar tu ai spus-o, ori sa te unesti cu ceilalti sa plece Radu. Restul sunt povesti. Ori pui umarul sa plece Radu si la repararea orasului pe urma ori esti un fel de Sorin Mihai varianta 2020. Care l-a injurat pe Radu toata campania dar de fapt l-a ajutat sa castige.

  Comentariu by Anonim — 9 iunie 2020 @ 9:14

 91. Corect !

  Comentariu by lucian visa — 9 iunie 2020 @ 15:31

 92. Si mai corect ar fi daca si-ar negocia postul de viceprimar, asa sigur il uschim pe RC.

  https://www.dailymotion.com/video/xe7n4f

  In plus nu scapa la borcanul cu miere „strategii” din .

  Comentariu by nabuco — 9 iunie 2020 @ 18:31

 93. cont. @92
  … „Uniti pentru Mangalea”.

  Comentariu by nabuco — 9 iunie 2020 @ 18:32

 94. Pt 90:
  Cine să se alieze cu mine sau de ce? Insistența lor zilnică este că aș reprezenta nimic. Dar pe de altă parte vor „unire”?
  Orice discuție nu se poate începe decât dacă primesc recunoașterea, însoțită de respectul cuvenit.

  Sunt deschis tuturor partidelor pentru alianță, dacă ne înțelegem pe proiecte și programe. Cu USR, cu PMP, cu Pro România, cu PSD (cu condiția să dispară unele nume care ar trage în jos o astfel de alianță)…
  Consider că USR si PMP vor obtine voturi mai multe pentru consiliul local dacă mă vor susține candidat comun. (deja zâmbesc)

  Văd că nu nominalizezi cu cine să mă aliez. Am fost de acord ca PSD, USR, PMP vor merge cu candidat propriu. Deci intre ei nu poate fi „unire”. Cu cine dintre aceștia să mă unesc? Banuiesc ca nu insisti cu USR sau PMP, ci cu PSD.
  PSD a decis că nu are nevoie de mine, cei din PSD m-au injurat, m-au atacat… Deci exclusă o alianță, mai ales că PSD s-a înțeles cu Radu.
  O știu și Iorguș, și Moroianu, și toți iorgușiștii. Dacă eu mă retrag sau mă duc să trăiesc in Palma de Majorca, o să vedeți cum PSD nu mai face deloc campanie, e mai mulțumit să câstige Radu. Cât timp sunt candidat, PSD va face campanie tocmai cu scopul de a se diviza votul.
  De aceea, în opinia mea, trebuie să obțin voturi mai multe decât Radu. Asta înseamnă să iau și de la PSD, in timp ce PSD se va lupta cu Radu. Pentru că dacă PSD se luptă cu mine în loc să se lupte cu Radu, arată tuturor celor anti-Radu că reprezint atât de mullt. Dacă PSD nu se luptă cu mine si se luptă cu Radu, să mai atragă din votul anti-Radu, riscul e ca votul anti-Radu să nu se ducă la PSD, ci să mă prefere.
  Radu dacă se luptă cu mine, ar arăta că eu sunt adevăratul pericol. De aceea se va lupta cu candidatul PSD si se va stradui să arate cât de rău este PSD. Radu nu va câștiga mai multe voturi de la cei pe care i-ar convinge pe cineva că PSD este bau-bau, aceste voturi pot veni pe mine.
  Vor fi ajutați să se îndrepte spre mine de faptul că am campanie. Eu mi-o cunosc, pot să schimb ceva si intr-o zi, daramite in câteva luni.
  Imi dau seama de poziția in care am pus pe PSD și PNL. Dacă PSD nu face campanie, nu se divizează votul să câștige Radu (așa cum vrea Stroe) și e pericol să iau voturi de la simpatizanții PSD (alea 3.000 de voturi cu care se laudă pesediștii din Mangalia devin subit doar 1.500 voturi). Dacă PSD face campanie anti-Radu, nu câștigă voturile celor anti-Radu și care în același timp nu plac PSD, acestea vor ajunge mai multe pe mine. Iorgușiștii speră că electoratul lui Iorguș mai adaugă ceva la voturile tradiționale PSD. Chiar dacă sunt mai vocali iorgușiștii, ei sunt mai puțini decât in 2016, iar singurele vocalize sunt „vrem Iorguș!”, ceea ce face să gonească către mine mai multe voturi tradiționale PSD, care consideră că mai bine eu (cu care s-au mândrit când eram consilier local PSD), decât cu Iorguș. Chiar conducerea si fidelii PSD-ului vor vota împotriva lui Iorguș. Astfel că asocierea cu Iorguș aduce PSD-ului n voturi, dar alungă dublu de voturi traditionale PSD, către mine.
  Atâta timp cât există un candidat anti-Radu mai votabil decat PSD, voi obține voturile acestor anti-Radu, în paguba PSD, PMP, USR. Atăta timp cât există un candidat care nu e PSD, dar mai votabil decat Radu, voturile antipesediștilor pot fi mai multe pe mine.
  Existența candidaturii mele încurcă pe PSD, cât și pe Radu, pentru că nimeni nu mai poate fi sigur de rezultat, astfel încât să-și cunoasca pozitia de negociere între ei.

  De ce nu insistă nimeni la USR, PMP, Pro? Pentru că da, pot fi un fel de Sorin Mihai din 2016. Dar pot fi mai mult, unul care câștigă. În 2016 a câștigat Radu cu votul a 2 oameni din 10 cu drept de vot. Se pare că, dacă obțin votul a 2 oameni din 10 cu drept de vot, e de ajuns ca să câștig.
  Am situația politică mai bună decât a lui Radu și decât a candidatului PSD. Oamenii tot trebuie să voteze pe cineva.

  Comentariu by Mentalistul — 9 iunie 2020 @ 20:26

 95. Ptr “mentalistul din bordei”…mai Ozzy nu te mai faci bine…tot poezii de adormit copii ai scris…toata lumea îți spune sa nu mai scri atât de mult…nimeni nu are atâta rabdare sa citească pe un blog 30-40 de rânduri…pe bune…chiar ne plictisești pe toti!!!
  Un mentalist ca tine ar trebui sa transmită gânduri telepatice nu “amintiri din copilarie” scrise in varianta copil de clasa a 3-a… 🙂 🙂 🙂 🙂

  Comentariu by Anonim — 9 iunie 2020 @ 22:28

 96. Ozzy are cel mult 8-900 de votanți!

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 0:08

 97. ozzi, babilonia pe care ai emanat-o mai sus este de noaptea mintii! De fapt tu chiar esti in rolul lui Mihai Sorin, cel care a vandut meciul. Vei ramane in istorie ca un vanzator, nu ca un aparator. Ai grija, pentru ca deja esti picat in penibil, si ai inceput sa minti ca si piticul, de parca ati fost la aceeasi scoala de mincinosi! Apropo, ce scoala ai, de ne rogi sa avem incredere in tine?!

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 1:34

 98. Scoala vietii. Doar ca a ramas repetent.

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 8:56

 99. Pt 97:
  Ca să discutăm concret pe subiect trebuie să definim ce reprezint: există o intenție de vot pentru mine de ajuns să schimb rezultatul?
  Dacă eu candidez se schimbă rezultatul față de cazul în care nu candidez?

  Comentariu by Mentalistul — 10 iunie 2020 @ 9:12

 100. Ozzy noile informații îl dau ca sigur pe Iorguș candidat și pe Moroianu aruncat la coșul de gunoi.Zilele acestea își va anunța candidatura.Cum vezi situația?

  Comentariu by Gorilla — 10 iunie 2020 @ 10:03

 101. Pt 100:
  Favorabilă pentru mine.
  Dacă Stroe acceptă pe Iorguș candidatul lui PSD, jumatate din electoratul tradițional PSD va vota pe un alt candidat decât Iorguș.

  PSD zice că ar avea 3.000 de voturi din electoratul traditional PSD (vezi europarlamentare si primul tur de prezidențiale în Mangalia).
  Iorguș zice că ar avea si el vreo 2.000 de voturi.
  Dar între cele 3.000 ale PSD se regasesc multe din cele 2.000 ale Iorguș. Opinia mea că peste 1.000, deci ar fi absurd să adunăm 3.000+2.000=5.000
  Confirmarea este că 1.500 au votat candidatul PSD in 2016, nu pe Iorguș, oricat PSD Mangalia a facut campanie sa fie votat Iorguș. Din cei 3.000, cca 1.500 nu votează pe Iorguș, nu au o problemă de loialitate pentru că au votat 10,5% pe Pro România la europarlamentare. E de analizat pe cine vor vota cei 1.500 pe care îi pierde PSD. Prima opțiune este pentru mine, sunt un fel de Ponta, pe care il votează pesediștii care nu plac candidatul PSD.

  Candidatura lui Iorguș la PSD face să fugă jumatate din votantii simpatizanti PSD către mine. Fiind vorba de locale, nu mai e despre pensii si salarii bugetarilor, le vine usor să nu voteze doar din loialitate pt PSD. La fel, in 2016, s-a vazut cum e cu loialitatea pe partid, Maganu a obtinut 1450 voturi pentru primar, iar pentru consiliul judetean PSD a obtinut în Mangalia de 3 ori mai mult.

  Iar candidatul Iorguș are in 2020 mai putin electorat decat in 2016, cand lupta s-a dat doar intre Radu și Iorguș, iar Iorguș a pierdut in fata unuia care a castigat cu votul a 2 oameni din 10 cu drept de vot.
  Iar intre timp, am apărut si eu, lucru care le complică alegerile și lui Radu, și lui Iorguș.

  In calculele mele, Iorgus nu poate să mai ajungă la 3.000 de voturi, pe intenție de vot. Candidând din partea PSD chiar ajută să se stabilească o parte din electorat pe un candidat care nu e Radu, nu e nici Iorguș.
  Radu nu mai poate să obțină numărul de voturi din 2016, chiar dacă se face Mangalia un Las Vegas. Poate să ajungă la 4.000 de voturi, pe intenție de vot.

  3.000 + 4.000 = 7.000
  Sa presupunem că vin doar 18.000 la vot, cu toate ca sunt sigur ca ne vom apropia de 20.000 prezenta la vot.

  18.000 – 7.000 = 11.000
  Pe cine vor vota acești 11.000?
  Dacă ar fi doar 2 candidati, s-ar fi impartit intre cei 2, lupta lor s-ar da pe acest electorat.
  Dar nu sunt doar 2 candidați, ci mai multi. In notorietate, sunt primul din restul.
  Dacă am avea situația similară cu 2016, din cei 11.000 se vor mai duce cativa cu ceea ce se numește „vot util” pe unul din cei cu șanse, iar restul se va imparti pe diverși candidați, din dezamagirea electoratului că nu are ce vota.

  Dar de data aceasta s-a schimbat situația, pentru că există un al 3-lea candidat cu notorietate si cu intentie de vot pentru el. Există o Elveția pe care majoritatea din cei 11.000 să îsi dea votul.
  În afară de intenția de vot – 3.000 pe candidatul Iorguș de la PSD si 4.000 pe candidatul Radu – aceștia nu vor mai obține voturi în plus doar pe faptul că oamenii nu au ce vota și pe cineva tot trebuie să voteze.

  Bătălia mea nu a fost niciodată să obțin cat mai multe voturi din prezenta de 18.000 la vot, ci să obtin cat mai multe voturi din cele 11.000 de voturi pe care nu le au fidelizate Radu-PNL și Iorguș-PSD.
  Cei 11.000 să aleagă dintre mine, Paris, Craciun, Mincă si cine o mai fi, să le devin „votul util”.
  Dacă din aceste 11.000 de voturi obțin 5.000, Iorgus si Radu mai pot creste cu câte 1.000 fiecare si tot nu ajunge unul din ei la 5.000.
  In situația actuală, probabil Radu ar obtine un maxim de 5.000, Iorguș un maxim de 4.000, idealul pentru mine peste 5.000, iar celelalte 4-5.000 voturi se impart pe USR, PMP, Pro etc., adică pierdute.
  În concluzie, eu trebuie să lupt ca mai putine voturi sa se piarda pe USR, PMP etc, pentru ca ce nu se pierde pe candidații lor ajunge la mine, nicidecum la Radu sau Iorgus. Si sa ma lupt ca Radu si Iorgus să nu obtină mai mult electorat decât au fidelizat.
  Nu trebuie să conving oamenii că sunt cel mai bun candidat pe care l-ar putea avea Mangalia, trebuie să fiu doar Elveția unde să-și ducă votul majoritatea care nu-l vor pe Radu și nici pe Iorguș.

  Consider că este bătălia corectă: Nu câstigă Iorguș voturile celor care nu plac pe Radu, nu câștigă Radu voturile celor care nu plac pe Iorguș sau PSD.
  Iorgus câștigă voturile sale si atat.
  Radu castiga voturile sale si atat.
  Care este mai bun dintre cei doi, câstigă pe merit lupta dintre ei.

  Iar eu o să câștig mare parte din voturile care nu vor să voteze nici pe Radu, nici pe Iorguș/PSD.
  Sunt sigur ca cei care NU vor să voteze pe Radu sau pe Iorguș sunt mai mulți decât voturile pe ei, adunate la un loc.

  Dacă am dreptate sau nu, ne vom lămuri la numărătoarea voturilor.
  Dar scopul meu e clar: să obțin majoritatea voturilor de la cei care nu-s electoratul lui Radu sau Iorguș.
  Cine are capabilitatea să îsi marească electoratul in campanie, va castiga in luptă dreaptă.

  Comentariu by Mentalistul — 10 iunie 2020 @ 11:11

 102. Daca vedea Henny calculele astea te lasa corigent

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 11:21

 103. Se pare că oricine candidează, voturile se duc la Ozzy.
  Eu îmi amintesc cum acum 4 ani, aici pe blog, Ozzy ni-l scotea primar pe Maganu. Tot din calcule.

  Comentariu by lucian visa — 10 iunie 2020 @ 15:37

 104. În tinerețe toți facem greșeli. Unii învățăm din ele și devenim mai înțelepți, cei slabi persistă cu ele. De genul aceeași politică, aceleași subiecte, aceeași oameni…

  Înțeleg că ziceți așa: sunt un nepriceput și reprezint nimic. Deci nu contează vreo alianță a mea și a echipei mele cu nimeni, nu aducem niciun plus.
  Aceasta fiind situația pe care o prezentați, pot să îmi vad linistit de campanie, nu există vreun motiv să se mai frustreze cineva, niciun pericol din partea mea.

  Comentariu by Mentalistul — 10 iunie 2020 @ 18:27

 105. O schimb numele programului meu „Grijă pentru Vârstnici” în programul „Grijă pentru Vârstnic”.

  Comentariu by Mentalistul — 10 iunie 2020 @ 18:45

 106. Mai bine schimbi numele în ..GRIJĂ PENTRU PSD … Ești obsedat de PSD , scri numai de PSD , visezi numai PSD , Plîngi după PSD ,ești terminat de PSD măi tătare . PSDiști nu te bagă în seamă și asta îți dă insomnii măi tătare . Sictir

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 22:01

 107. Pentru Menabit . PSD , PSD ,PSD ,PSD , PSD ,PSD ,PSD , PSD , PSD , PSD , PSD ,PSD , PSD , PSD , PSD , PSD , PSD , PSD , PSD .

  Comentariu by Anonim — 10 iunie 2020 @ 22:04

 108. Pt. #100
  https://www.cotidianul.ro/au-rezolvat-o-iar-cu-pensiile-speciale/

  Comentariu by nabuco — 10 iunie 2020 @ 23:16

 109. Pt. #100
  Scuze, @108 „am bagat degetul gresit” … asta doream sa spun:
  https://www.cotidianul.ro/video-au-dat-foc-statuii-lui-cristofor-columb/

  Comentariu by nabuco — 10 iunie 2020 @ 23:20

 110. Decrepite comentariile adăugate de Iluminati. Vuvuzela!

  Comentariu by nabucco — 11 iunie 2020 @ 9:03

 111. @110- A intrat în anonimat(vezi la @95) însă e usor de recunoscut https://www.facebook.com/1701378046749220/posts/1975941899292832/

  Comentariu by I.S — 11 iunie 2020 @ 9:37

 112. Nu zice nimeni ca nu reprezinti nimic Mentalistule. Reprezinti doar un avantaj pentru Radu, nu reprezinti un posibil primar, asta zice lumea pe aici. Exact un Mihai Sorin.

  Comentariu by Anonim — 11 iunie 2020 @ 9:38

 113. Ba eu cred ca Ozzy era foarte bun sa fie candidatul Psd.
  Era in partid de cativa ani si facea treaba buna

  Comentariu by Anonim — 11 iunie 2020 @ 9:42

 114. Ozzy este sa înteles cu RC să candideze și să rupă din voturii ca sa cîștige mai ușor în fața celui de ka PSD . Radu iese primar și Ozzy face niște bani . La ce te poți aștepta de la un tătar puturos care nu a muncit niciodată

  Comentariu by Anonim — 11 iunie 2020 @ 17:45

 115. Ptr. 110 și 111 …calul moare de drumul lung și prostul de grija altuia…
  De….ocupații de pensionari frustrați care mai ciocodesc câte un pahar și se dau mari filozofi…fumatori de pipa….:) 🙂 🙂 și nu numai…

  Ma scuzați ptr stilul neșlefuit …. nu ma cred vreun erudit…

  Dar chiar va dați baloane voi fiind …cel mult baloane de săpun…

  Comentariu by Iluminati — 11 iunie 2020 @ 19:04

 116. @115 Nu te supăra pe noi pen’ca n-o facem cu răutate! Mai „socializam” si noi cu d-ta…mai tragem o pipă împreună,oricum mult mai distractiv decât să numărăm voturile ca „talibanii” de mai sus ! Imi place ca si d-ta faci „filozofie” ! Eu am rămas la filosofie.Filosofii sunt, insa, de alta parere. Ei isi argumenteaza opinia prin faptul ca termenul “filosof” este format din grecescul “philos” ce inseamna “iubitor” si “sophia” ce se traduce prin intelepciune, cuvantul “filosofie” avand intelesul de “iubire de intelepciune”, iar daca se pastreaza scrierea cu “z”, partea a doua a cuvantului “zophos” ar avea sensul in greceste de “intuneric” (filozofie – iubire de intuneric?)

  Comentariu by I.S — 11 iunie 2020 @ 20:34

 117. Ptr I.S. Aka 116

  Mii de scuze…ptr deraiere …eram chiar intr-o pasa proasta …ma înfurie modul cum arata orasul, cum călătorim, cum platim ca prostii ptr toate nimicurile utile supraviețuirii ….întreținere, apa, curent, energie electrică, gunoi și impozite…mi-au venit tot felul de popriri pe taxele de plata la primarie de la o seama de executori din constanta ptr toate dosarele pierdute de Radu Cristian…asta baga orasul in faliment…chiar îmi pare rau ca am clacat, dar sunt extrem de supărat pe clasa politica și când văd ca nu exista nimic la Orizont…iau foc din orice!!!
  Mea culpa!!!!

  Comentariu by Iluminati — 11 iunie 2020 @ 21:52

 118. Pt. #117
  poate fi si de la … Soare:
  https://www.google.com/maps/@43.8205203,28.469956,3a,48.9y,215.87h,80.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sOvSAhtLClOCeNEd1YOWYIA!2e0!7i13312!8i6656

  Comentariu by nabuco — 11 iunie 2020 @ 23:52

 119. Ptr. 118….
  Dl. Meu…chiar nu te inteleg cum de te bagi in seama așa de aiurea…cred ca ești nevorbit…sau pur și simplu obraz gros…
  Știam ca in mangalia este un purpuriu de populație, dar la tine lipsa de educație se vede din avion…

  Spre șlefuirea ta…îți recomand codul bunelor maniere…

  Zi faina tuturor!!!

  Comentariu by Iluminati — 13 iunie 2020 @ 11:01

 120. Pt. #119
  https://dexonline.ro/definitie/potpuriu

  Comentariu by nabuco — 13 iunie 2020 @ 11:55

 121. Ptr.#120
  Te dai mai inteligent cu DEX-ul in mâna, dar nu ai inteles aluzia.
  https://dexonline.ro/definitie/purpuriu …adică PSD-isti…

  🙂 🙂 🙂

  Comentariu by Iluminati — 13 iunie 2020 @ 13:47

 122. Pt. #121
  https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Nancy

  Comentariu by nabuco — 13 iunie 2020 @ 14:08

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress