Politica locală

30 mai 2020

CARACATIȚA „AVOCAȚII” de la primăria lui RADU CRISTIAN, ținută în brațe de procurori?

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 18:26

După 8 ani de domnie, primarul Cristian Radu a adus Mangalia la sapă de lemn, îngropând în datorii uriașe un oraș și șase stațiuni turistice de interes național.
De la venirea în primărie, administraţia Radu s-a pus pe treabă, dar numai în folosul propriei echipe aflate la conducere, nu şi al cetăţenilor, lăsaţi de izbelişte într-un oraş devenit pe an ce a trecut mai trist, mai cenuşiu, neatractiv, pus la colţul de ruşine de zonele învecinate, cum ar fi Tuzla, Cumpăna, Techirghiol, care s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani.
Totul a început chiar în primul an de mandat, 2012, când echipa şi-a înfiinţat firme care să se ocupe de spaţiile verzi – SC „Perfect Tree” SRL, (deţinută de vărul lui Cristian Radu), ori a încheiat contracte cu SRL-uri de casă, pentru consultanţă şi mass media – „SC Research, Political, Economic and Social Consulting Campaign Concept Consulting” SRL, (ce aparţine lui Dorinel Colgiu, actualul director al SC GOLDTERM SA Mangalia, care a încasat ilegal suma 325.000 de lei, fapt constatat de un raport al Curţii de Conturi) sau pentru administrarea site-ului primăriei, www.mangalia.ro, dată Societăţii „Wings Telecom”, cu sediul în comuna Albeşti, deţinută de un apropiat al surorii primarului Cristian Radu.
Concluziile unui raport de audit al Curții de Conturi, datând din 2018 a arătat abateri financiare la Primăria Mangalia, în valoare de 18.049.938 lei!
Potrivit raportului, Primăria Mangalia are în componență nu mai puțin de 74 de compartimente de specialitate. Evoluția funcționarilor instituției a fost una extrem de dinamică: dacă în 2015 existau în primărie 202 posturi, în 2017 numărul angajaților a crescut la 321 de posturi, iar în 2018, în organigrama primăriei apăreau 427 angajați.
Potrivit auditorilor, din analiza efectuată asupra contului de execuție, s-a constatat faptul că, deși initial angajații primăriei au prevăzut un grad de încasare de la populație de 102,95%, realitatea a fost alta: s-a colectat numai 56,72%! Aceeași situație, spun experții Curții de Conturi, se poate regăsi și în privința cheltuielilor, care au reprezentat doar 56,26% față de prevederile bugetare definitive. În procente, am putea rezuma activitatea Primăriei Mangalia astfel:

Spectacole ieftine, plătite scump din bugetul local!

Secătuirea bugetului local a continuat cu alocări în valoare de mai multe milioane de lei pentru diverse evenimente cultural-artistice pentru care, în realitate, costurile de organizare erau mult mai mici.
De exemplu, pentru anul 2019, s-au alocat aproximativ 2 milioane de lei, pentru diverse spectacole găzduite de Casa de Cultură, fiecare manifestare având rezervate cel puţin 100.000 de lei. Numai pentru Ziua Armatei, organizată, în principal, de Garnizoana Mangalia, şi într-o foarte mică măsură de Primărie, s-a prevăzut de la bugetul local suma de 200.000 de lei! Bani, pe care doar Primăria ştie pe ce i-a cheltuit, având în vedere faptul că evenimentul a constat în tradiţionalele jocuri marinăreşti, organizate, ca în fiecare an, de Garnizoană!
Nu trebuie omis faptul că în anul 2018, Mangalia a trecut, razant, pe lângă faliment, tot din cauza cheltuielilor aberante, în paguba bugetului local.
Astfel, în timp ce încasările Primăriei Mangalia au fost de 53.000.000 lei, cheltuielile au fost mult peste, respectiv 64.000.000 lei!
Mai mult, în ultimii 8 ani, Primăria Mangalia a contractat mai multe împrumuturi pentru anumite obiective, care nu s-au respectat niciodată. Ultimul împrumut făcut la CEC Bank a fost de 60.000.000 lei, valoarea de rambursare fiind de 93.000.000 lei. Datoriile au tot crescut, ajungându-se la debite totale de peste 150.000.000 lei (aproximativ 30.000.000 euro).

Radu a plătit onorarii fabuloase unui avocat din București, pentru procese pierdute

Atacul financiar la adresa Mangaliei a atins paroxismul cu scandalul contractelor de asistenţă juridică, halucinante din punct de vedere al onorariilor plătite din banul public de către primarul Municipiului Mangalia Casei de Avocatură “Grimberg şi Asociaţii”.

De altfel, în anul 2016, consilierii au demonstrat jaful contractelor cu firma de avocatură, marca Radu Cristian, care a refuzat, plin de venin, să pună contractele în valoare de 1,7 milioane de euro la dispoziţia unei comisii special constituite, prin votul majorităţii din Consiliul Local. Aleşii locali au precizat faptul că în doar trei luni, în anul 2014, s-au încheiat 63 de contracte de asistenţă juridică, în valoare de 1,7 milioane de euro, cu avocatul Andrei Grimberg din Bucureşti.
Unul dintre „preţioasele” contracte a fost încheiat de Primăria Mangalia cu Grimberg pentru un onorariu de 465.000 de lei plus TVA, pentru reprezentarea în procesul cu DMHI Mangalia, ce a avut ca obiect anularea taxei verzi. Deşi firma de avocatură a încasat un onorariu astronomic, care i-a lăsat cu gura căscată inclusiv pe reprezentanţii Curţii de Conturi în momentul derulării auditului, Primăria, prin Grimberg, a pierdut procesul.
În schimb, conducerea DMHI şi-a plătit apărătorul, tot o casă de avocatură din Capitală, celebră chiar, cu doar 20.000 de lei… Și a câștigat!
Un alt litigiu, între Primăria Mangalia şi Primăria Limanu, a vizat grănițuirea Comunei Limanu față de Municipiul Mangalia. Deşi a a achitat aceleiaşi case de avocatură Grimberg un onorariu în valoare de 1.290.000 de lei plus TVA, Primăria Mangalia a mai bifat un eşec, ce a venit la pachet cu pierderea încasării din taxe şi impozite a sumei de 2,5 milioane de lei, care intră din data de 18.10.2016 în contul Primăriei Limanu! Contractul de asistenţă juridică încheiat cu Grimberg poartă semnătura primarului Cristian Radu, a fostului administrator public, Romulus Dumitrana şi a fostului secretar al municipiului, Petrina Boiţă.
În schimb, primarul din Limanu, ieşit învingător şi din punct de vedere al imaginii şi din punct de vedere financiar din acest proces de grăniţuire, şi-a plătit avocatul cu, atenţie!, 6.000 de lei!
În timp, colaborarea extrem de profitabilă dintre Grimberg şi primăria Mangalia a început să scârţâie, ştiindu-se faptul că primarul Radu nu se tine de cuvând şi nu îşi onorează angajamentele. Aşa se face că Radu s-a făcut că plouă şi a „uitat” să achite babanele onorarii, motiv pentru care Grimberg, avocaţi fiind, au ripostat, apelând la ajutorul executorului judecătoresc Vasile Deacu. Acesta din urmă nu s-a îndreptat însă împotriva bunurilor Primăriei Mangalia, ci i-a luat în vizor pe anumiţi agenţi economici care, la rândul lor, înregistrau debite către Primăria Mangalia.

În total, 50 de agenți economici din Mangalia și stațiuni s-au trezit cu adrese de înștiințare a popririi din partea Biroului Executorului Judecătoresc Vasile Deacu.
Revenind la gâlceava pe bani mulţi dintre Grimberg şi Primăria Mangalia, pe rolul Tribunalului Constanţa, Secţia Civilă, s-a aflat dosarul 6012/118/2018. SCA „Grimberg şi Asociaţii”, cu sediul în Bucureşti, în calitate de creditor, în contradictoriu cu Municipiul Mangalia prin primar, în calitate de debitor, a formulat acţiune având ca obiect emiterea unei ordonanţe de plată.
Prin acea ordonanţă, se solicita obligarea debitorului, Municipiul Mangalia, la plata sumei de 15.374.840 lei, reprezentând penalităţi de întârziere (daune-interese contractuale), calculate până la data de 31.08.2018, inclusiv, privind neachitarea la termen a onorariilor fabuloase către același avocat.
Creditoarea (avocatul Grimberg Andrei) a arătat în motivarea cererii că „penalităţile de întârziere rezultă din neexecutarea şi/sau executarea cu întârziere a obligaţiilor de plată a onorariilor avocaţiale convenite de părţi, aferente mai multor contracte de asistenţă juridică, 22 la număr”.

Selectăm câteva exemple:

Contractul de asistenţă juridică, seria B, nr. 250860/08.10.2014, onorariu convenit la suma de 135.000 lei plus TVA. Onorariul a fost facturat de prestator integral în data de 06.12.2016, prin factura nr. GM 52/06.12.2016;
Contractul de asistenţă juridică, seria B nr. 250861/08.10/2014, onorariul convenit este de 250.000 plus TVA;
Contractul de asistenţă juridica seria B, nr. 250863/08.10.2014, onorariul stabilit la valoarea de 465.000 lei plus TVA;
Contractul de asistenţă juridică seria B, nr. 1242190/07.11.2014, onorariul stabilit la suma de 280.000 lei, plus TVA;
Contractul de asistenţă juridică seria B, nr. 1242195/17.11/2014, onorariul stabilit la valoarea de 385.000 plus TVA;
Deoarece consilierii locali din opoziţie nu puteau asista de pe margine la batjocorirea bugetului local, au făcut mai multe denunţuri prin care au adus la cunoştinţa oamenilor legii dezastrul financiar provocat de „jupânul” Cristian Radu.
Astfel, în perioada 2012-2015, la inițiativa Primarului Municipiul Mangalia Radu Cristian, au fost inițiate spre adoptare patru proiecte de hotărâre de consiliu local, care poartă avizul de legalitate al Secretarului Municipiului Mangalia Boiță Petrina, în legătură cu angajarea de avocați care să realizeze activitatea de asistență și reprezentare în instanță pentru Consiliul Local Mangalia, Municipiul Mangalia și Primarul Municipiului Mangalia, respectiv:
– Hotărârea nr. 28/27.08.2012 privind încheierea unor contracte de asistență juridică în vederea consilierii, asistării și/sau reprezentării în fața autorităților și/sau instanțelor de judecată;
– Hotărârea nr. 167/20.05.2014 privind aprobarea angajării de avocați și experți parte în vederea consilierii, asistării și/sau reprezentării pentru dosarele aflate pe rolul instanțelor de judecată în care autoritățile locale figurează ca parte și care au un grad ridicat de dificultate;
– Hotărârea nr. 259/26.09.2014 privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, de asistență și reprezentare;
– Hotărârea nr. 79/09.03.2015 prin care se ia act de situația unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată la care Primarul, Primăria Municipiului Mangalia și Consiliul Local Mangalia sunt parte;
Astfel, edilul Radu Cristian a preferat să apeleze la costisitoarea casă de avocatură (formată din doi avocați, soș și soție), deşi avea compartiment juridic în Primărie, unde îşi desfăşurau activitatea 8 angajaţi (consilieri juridici).

Plângere la DNA Constanța

În anul 2015, a fost sesizată DNA Constanța, cu privire la faptele comise de jupânul Radu Cristian, în paguba municipiului Mangalia. Cităm mai jos din această plângere:

Persoanele implicate în aceste ilegalități sunt:

Secretarul Municipiului Mangalia – BOIȚĂ Petrina (coordonator al întregii activități infracționale a constituit un grup infracțional organizat alături de Primarul Municipiului Mangalia – RADU Cristian (inițiatorul celor patru proiecte de hotărâre și semnatarul tuturor contractelor de asistență juridică), DUMITRANA Romulus (cosemnatar al contractelor de asistență juridică), GRIMBERG Andrei (avocatul care a încheiat contractele de asistență juridică și a reprezentat în cadrul instanțelor de judecată Municipiul Mangalia, Primarul Municipiului Mangalia și Consiliul Local al Municipiului Mangalia), precum și alte persoane care în urma obligațiilor stabilite prin H.C.L. 259/26.09.2014 au favorizat, prin întocmirea referatelor de oportunitate și propunerilor de angajare avocați, încheierea contractelor mai sus amintite.

Detalierea acțiunilor persoanelor implicate în săvârșirea faptelor:

Din dispozițiile legale enunțate rezultă că Secretarul Municipiului Mangalia, Boiță Petrina, cunoscând caracterul ilegal al proiectelor de hotărâre, avea obligația de a refuza avizul de legalitate pentru proiectele de hotărâri mai sus menționate și de a expune consiliului local opinia sa motivată. Aceasta, cu încălcarea prevederilor legale în materie (O.U.G. 26/2012), a insistat ca proiectele de hotărâri să fie adoptate, a întocmit și semnat avize de legalitate privind aceste proiecte de hotărâri, a contrasemnat hotărârile adoptate și a înaintat Instituției Prefectului Județului Constanța aceste hotărâri de consiliu local.
Mai mult decât atât, imediat după adoptarea lor a procedat la încheierea a numeroase contracte de asistență juridică și reprezentare contra unor onorarii foarte mari, predominant cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ. În scopul justificării onorariilor enorme înscrise în contractele cu această societate de avocați, la data de 09.03.2015, într-o ședință de consiliu ordinară, a fost introdus pe ordinea de zi la punctul „Diverse”, fără a fi comunicat cu cinci zile înainte de ședință consilierilor materialele pentru studiu, proiectul de hotărâre care s-a transformat în H.C.L. 79/2015.
Din câte îmi amintesc la acest moment, proiectul inițiat de primar în forma sa inițială era: ,,aprobarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată la care Primarul, Municipiului Mangalia și Consiliul Local Mangalia este parte, conform anexelor care se constituie parte integrantă a prezentului act administrativ”, la care existau atașate mai multe pagini în care se prezentau succint un set de litigii aflate în diverse stadii de judecată cât și valorile acestora. Acest proiect nu a fost adoptat prin vot de consilierii prezenți la ședință, fiind considerat o informare a Secretarului Municipiului Boița Petrina. Contrar situației de fapt, Secretarul Municipiului Mangalia Boița Petrina a redactat în fals și contrasemnat de legalitate H.C.L. 79/09.03.2015, a înaintat Președintelui de ședință Linica Stan spre semnare această hotărâre, împreună cu celelalte hotărâri adoptate în cadrul ședinței. Președintele de ședință Linica Stan, aflată în eroare, a semnat și această hotărâre, care ulterior a fost înaintată de către doamna Boița Petrina, Instituției Prefectului Județului Constanța. Ulterior, această „hotărâre” a fost utilizată pentru încheierea altor contracte cu avocați și pentru justificarea onorariilor pentru contractele încheiate până la acel moment.
O altă acțiune pe care Secretarul Boița Petrina a realizat-o în scopul săvârșirii acestor fapte a fost aceea de a semna contractele cu avocații, cât și de a semna plățile privind onorariile acestora.
Există suspiciunea că din onorariile încasate de către Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ o parte semnificativă se întorcea către persoanele care au favorizat și încheiat contractele. Aceste onorarii sunt șocant de mari, raportat la onorariile percepute chiar și de cele mai faimoase societăți de avocați din România. Un singur exemplu vă pot detalia: în dosarul 2660/118/2014, având ca obiect anularea parțială a H.C.L. 131/2012, dosar în contradictoriu cu S.C. D.M.H.I. S.A., onorariul perceput de Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ de la Consiliul Local Mangalia fost de 465.000 lei la care se adaugă TVA, în timp ce prestigioasa societate de avocați ,,Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen”, cea care a reprezentat partea adversă, a perceput un onorariu de numai 20.000 lei.

Radu Cristian, în calitate de Primar al Municipiului Mangalia, a iniţiat și propus spre aprobare Consiliului Local cele patru proiecte de hotărâre privind angajarea de avocați, cu încălcarea O.U.G. 26/2012.
Scopul promovării proiectelor de hotărâre a fost acela de a se încadra în excepția reglementată de dispozițiile legale în materie prevăzută la art. 1 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, contrar situației de fapt prin care în Aparatul Primarului Municipiului Mangalia există „ Serviciul Juridic”, care are în componență 8 funcționari publici cu funcții de Consilieri Juridici.

Prin H.C.L. nr. 259/26.09.2014, au fost mandatați în mod expres Primarul Radu Cristian și Secretarul Boița Petrina să negocieze și să încheie contracte de asistență juridică sau alte contracte de prestări servicii cu avocați și specialiști în vederea obținerii unor soluții favorabile aflate pe rolul instanțelor de judecată.
Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Mangalia a fost aprobat cu amendamente de membrii Consiliului Local Mangalia, prin care au fost modificate onorariile cuvenite pentru serviciile de asistență juridică și totuși, am dubii că procentele stabilite la art. 6 din H.C.L. nr. 259/26.09.2015, respectiv: ,,pentru dosarele a căror valoare este mai mică de 10.000 lei cuantumul onorariului va fi în procent de până la 20% + TVA; pentru dosarele a căror valoare este între 10.000 lei – 100.000 lei cuantumul va fi în procent de până la 8% + TVA; pentru dosarele a căror valoare va fi mai mare de 100.000 lei cuantumul va fi de până la 7% + TVAʼʼ, sunt cele care au fost adoptate în ședința consiliului local din data de 26.09.2014.
Fostul secretar al municipiului şi fostul administrator public, complici la jaful organizat
După data de 08.10.2014, când au început să încheie contractele de asistență cu S.C.A. Grimberg și Asociații, pe niște onorarii care depășesc orice limită a profesiei de avocat, Primarul Radu Cristian se sesizează că ar trebui să se acopere din punct de vedere legal printr-o nouă hotărâre de consiliu local prin care să stabilească valoarea litigiilor pentru care încheiase deja contracte cu avocații, valori din care să rezulte că onorariile stabilite anterior prin contractele încheiate sunt în conformitate cu procentele stabilite prin H.C.L. nr. 259/26.09.2014.
Astfel, la data de 09.03.2015, Primarul Radu Cristian inițiază un nou proiect de hotărâre prin care propune aprobarea unei liste de litigii (anexa la proiectul de hotărâre), listă care are și o rubrică „Valoarea și/sau obiectul litigiului” unde au fost înscrise în mod arbitrar niște valori care nu au nici o legătură cu realitatea. În cadrul ședinței de consiliu, această hotărâre nu a fost adoptată deoarece consilierii locali au considerat-o ca fiind o informare a Secretarului Boița Petrina și nu și-au exprimat poziția prin vot față de acest proiect inițiat de Primarul Radu Cristian. În ședința ordinară a Consiliului Local din data de 07.04.2015, la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi a fost înscris un proiect de hotărâre privind aprobarea mai multor procese-verbale de ședință, printre care se afla și procesul-verbal al ședinței din data de 09.03.2015.
Ulterior, a fost sesizată Secretarul Boița Petrina, de faptul că ultimul proiect de hotărâre referitoare la litigii (transformat în H.C.L. 79/2015) a fost menționat în mod greșit în procesul-verbal supus aprobării ca fiind adoptată în unanimitate (cu 16 voturi pentru din totalul de 16 consilieri prezenți). Aceasta a insistat că respectivul proiect ar fi fost votat și a concluzionat că va verifica înregistrarea video. Procesul-verbal respectiv nu a fost aprobat, amânându-se aprobarea sa până la verificarea înregistrării video.
În ședința ordinară din data de 08.06.2015, s-a adus din nou în discuție problema proiectului de hotărâre cu litigiile, neadoptat și transformat în H.C.L. 79/2015 și Secretarul Boița Petrina a confirmat că după vizionarea înregistrării video se confirmă că nu a fost adoptată hotărârea și ne precizează că a făcut adresă la Instituția Prefectului Județului Constanța prin care a solicitat „radierea actului administrativ” în cauză.
Ca exemplu, în anexa la proiectul de hotărâre, se poate observa la punctul 7 că valoarea litigiului a fost stabilită la suma de 14.000.000 Euro, pentru o acțiune în grănițuire. Este mai mult decât evident că pentru un astfel de litigiu nu poate fi stabilită ca valoare o asemenea sumă, consecințele câștigării procesului fiind trasarea limitelor teritoriale între Comuna 23 August și Municipiul Mangalia. În situația în care soluția pronunțată ar fi fost în defavoarea Municipiului Mangalia, consecința ar fi fost diminuarea bugetului local cu taxele și impozitele aferente acestei suprafețe, care ar fi revenit Comunei 23 August în calitate de titular al dreptului de proprietate, cu o valoare mult mai mică de 14.000.000 Euro. Mai mult decât atât, taxele încasate de la proprietarii acestei suprafețe de teren aflată în dispută se fac venituri publice la bugetul local al localității pe raza căreia este situat terenul. Faptul că aceste taxe ar fi fost încasate de Comuna 23 August sau de către Municipiul Mangalia nu ar fi prejudiciat pe nimeni, deoarece din aceste taxe unitatea administrativ teritorială colectoare are obligația de a efectua cheltuieli pentru diverse obiective publice (reparații drumuri, iluminat public, salubritate, etc.).
Primarul Radu Cristian a negociat, semnat și plătit onorariile contractelor de asistență și reprezentare cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ.

 1. Dumitrana Romulus, în calitate de Administrator Public al Municipiului Mangalia, a semnat contractele de asistență juridică cu Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ și este posibil să fi semnat și plăți privind onorariile aferente acestor contracte.
  Există suspiciunea că din onorariile încasate de către Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼʼ o parte semnificativă se întorcea către persoanele care au favorizat și încheiat contractele.
 2. Alte persoane cu atribuţii din cadrul Aparatului Executiv al Primarului Municipiului Mangalia, care prin actele întocmite (referate de oportunitate, propuneri de angajare avocați, etc.) au condus la încheierea acestor contracte în mod nelegal.
  Faptele exercitate de acest grup infracțional organizat au avut ca rezultat prejudicierea bugetului local al Municipiului Mangalia cu suma de 6.940.602,4 lei cu TVA, reprezentând valoarea contractelor de asistență juridică încheiate conform centralizatorului onorariilor percepute de Societatea Civilă de Avocați ,,Grimberg și Asociațiiʼ. Prejudiciul total urmând a se stabili cu exactitate după terminarea urmării penale.
  Curtea de Conturi a confirmat prejudiciile, în anul 2018
  În anul 2018, în urma unui control al Curții de Conturi, se constata că au fost angajate și plătite în mod nelegal onorarii avocatului Grimberg, fără a exista prevedere bugetară și cu supraestimarea valorilor litigiilor respective.
  Adică exact ceea ce se sesizase la DNA Constanța în anul 2015.
  Primarul Radu Cristian contestă în instanță raportul Curții de Conturi și Curtea de Apel Constanţa, prin Decizia definitivă 1053/2018, din data de 20.09.2018, respinge ca nefondată acțiunea primarului.
  Astfel, prin decizia Curții de Conturi, i s-a impus ordonatorului de credite, respectiv primarului Radu Cristian, să întreprindă măsurile legale necesare pentru stabilirea și recuperarea tuturor prejudiciilor, numai că acest lucru nu s-a întâmplat, dimpotrivă, edilul a încercat să „ascundă propria mizerie sub preș”.
  Dosarul stă prin sertarele DNA de 5 ani
  De 5 ani, DNA Constanta, prin procurorul de caz Conortus Constantin și sub oblăduirea șefului acestuia, Andrei Bodeanu, țin dosarele lui Radu Cristian ferecate în sertare.
  Sesizările formulate în anul 2015, zac și în prezent în sertarele DNA Constanța fără a se întreprinde nimic pentru recuperarea prejudiciilor de milioane de euro în bugetul Mangaliei și fără a se trage la răspundere vinovații.
  Nu înțelegem care sunt mijloacele prin care Radu Cristian reușește să controleze DNA Constanta. În scopul tergiversării soluționării acestor dosare. Dacă încă din anul 2015 se demara o acțiune penală împotriva acestui grup organizat de la Mangalia, se puteau recupera sumele plătite în mod nelegal și se putea stopa plata altor sume ce au fost plătite ulterior.
  Mai mult decât atât, avocatul Grimberg a procedat la executarea silită, în temeiul acelor contracte ilegale a Primăriei Mangalia, în anii 2016-2019. A mai solicitat, pe calea unei acțiuni separate, și obligarea la plata unor penalități de întârziere din partea primăriei, pentru neplata la termen a fabuloaselor onorarii.
  Jaful în banul public de la Primăria Mangalia se desfășoară sub protecția DNA Constanta. În alte situații, vedem că DNA face acțiuni spectaculoase împotriva unor persoane fizice și pentru comercializarea unor halate sau măști de protecție, fără autorizație, dar împotriva acestei caracatițe de la Primăria Mangalia nu mișcă un deget.
  Oare, se confirma laudele primarului ca are protecție „de sus”?
  Oare, se confirma teoria că „DNA acționează numai la comandă politica” ?

  Oare, falimentarea unui municipiu prin infracțiuni grave nu contează?

  Suntem curioși daca după publicarea acestor dezvăluiri, DNA Constanța încă va mai tine sub cheie dosarele penale ale Primarului Radu Cristian, a precizat cel care a depus plângerea.

  dezvaluiri.ro  29.05.2020

26 mai 2020

Instituțiile de învățământ din Mangalia, pregătite pentru reluarea cursurilor și organizarea examenelor

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:49

Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a organizat, recent, o întâlnire cu directorii instituțiilor de învățământ din oraș, precum și cu șeful IȘJ Constanța, prof. Mihai Sorin, pentru a stabili măsurile care se vor lua la redeschiderea școlilor și liceelor, în contexul stării de alertă. În cadrul discuțiilor, edilul orașului s-a asigurat că unitățile școlare care își așteaptă elevii, în perioada 2-12 iunie, sunt igienizate și dezinfectate, conform cerințelor din ultimele reglementări legislative. Pentru ca actul educațional să se desfășoare în condiții optime, autoritățile locale au alocat, tuturor instituțiilor de învățământ din Mangalia, fonduri pentru achiziționarea de soluții dezinfectante, măști de protecție și alte materiale necesare, care vor fi folosite ca măsuri de protecție împotriva răspândirii coronavirusului.

Radu Cristian: Primăria a achiziționat mai multe termoscanere

”Primăria a achiziționat mai multe termoscanere, care au fost distribuite unităților de învățământ. Prin Direcția de Asistență Socială, am asigurat personalul medical calificat, care va fi prezent în școli și licee pentru a participa la controlul medical al elevilor, așa cum cer normele în vigoare”, a declarat edilul Mangaliei. Pe durata cursurilor și a examenelor naționale, Primăria Mangalia va oferi, instituțiilor de învățământ, măști de protecție reutilizabile și orice alte materiale și soluții vor fi necesare pentru securitatea sănătății elevilor și cadrelor didactice.

Sălile de curs vor fi igienizate si dezinfectate

”Într-un efort comun, dorim ca elevii, părinții acestora și profesorii să se simtă, cu toții, protejați, în perioada de pregătire pentru susținerea examenelor și pe parcursul acestora. De aceea, sprijinim toate instituțiile de învățământ din oraș cu tot ce este necesar, astfel încât sălile de curs să fie igienizate, dezinfectate și amenajate conform prevederilor din legislația actuală privind desfășurarea examenelor. Pe această cale, urez tuturor elevilor absolvenți ai claselor a VIII-a și a XII-a mult succes la examenele care îi așteaptă”, a subliniat Radu Cristian.

V.S., Replica 26.05.2020

Verdict final!: Cât trebuie să plătească Mihai Claudiu Tusac Primăriei Mangalia!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:28
 • Judecatorii au decis obligarea lui Tusac să achite Primăriei Mangalia  419.833,25 lei cu titlu de prejudiciu.
 • Decizia de ieri este definitivă.

Curtea de Apel Constanța a anunțat ieri decizia finală în dosarul în care Mihai Claudiu Tusac, fostul primar al municipiului Mangalia, a fost chemat la judecată de Unitatea Administrativ Teritoriale (UAT) a Municipiului Mangalia!

Ieri, judecătorii Secţiei I civilă din Curtea de Apel Constanța au decis obligarea lui Mihai Claudiu Tusac să achite Primăriei Mangalia suma de 419.833,25 lei cu titlu de prejudiciu. Decizia judecătorilor este definitivă.

Amintim că în primă instanță, Tribunalul Constanța a decis obligarea lui Mihai Claudiu Tusac să achite Unității Administrativ Teritoriale (UAT) a Municipiului Mangalia suma de 7509047,6 lei reprezentând „contravaloare prejudiciu“.

Prin cererea de chemare în judecată, Municipiul Mangalia prin Primar a solicitat în contradictoriu cu pârâtul Mihai Claudiu Tusac să se dispună obligarea celui din urmă la plata unei sume de bani, sumă actualizată cu rata inflației reprezentând „contravaloarea prejudiciului cauzat prin executarea cu rea credință și prin eludarea legii a obligațiilor ce îi reveneau în calitate de primar la Municipiului“, conform datelor oficiale.

În motivarea acțiunii, Municipiul Mangalia prin Primar a arătat că la data de 29.12.2016 Primarul Municipiului Mangalia a emis Dispoziția nr 273 prin care s-a dispus constituirea comisiei și nominalizarea membrilor care urmează a stabili întinderea prejudiciilor semnalate ca urmare a acțiunii de verificare privind auditul financiar și contul anual de execuție bugetară pe anul 2012 efectuat de Curtea de Conturi.

La data de 10 ianuarie 2017 comisia a emis Raportul nr 1082 prin care a stabilit persoanele vinovate și prejudiciile încercate anume: subvențiile aferente energiei termice livrate populației (…) lei, ajutorul acordat lui (…), închirierea și plățile efectuate în baza contractului de publicitate și serviciile de asistență juridică.

Ziua de Constanța 26.05.2020

23 mai 2020

Adevărul despre Pădurea Comorova, o veșnică temă de campanie

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 15:41

Pădurea Comorova este o temă recurentă de campanie pentru Primăria Mangalia. Subiectul a fost folosit în ultimii ani în special de actualul primar Radu Cristian, care a arătat mereu cu degetul spre Zanfir Iorguș, spunând că el ar fi vinovat de tot ce se întâmplă în pădurea Comorova. În replică, Iorguș spune că în acest fel, Radu Cristian încearcă să acopere concesionarea și tăierea ilegală a unor suprafețe din Pădurea Comorova, făcute în ultimii 8 ani. Această temă a revenit în actualitate în ultima săptămână, în urma acțiunii consilierului local Nicolae Moroianu, candidat la primăria Mangalia din partea Alianței Uniți pentru Mangalia, care a reclamat public faptul că se taie copaci în pădurea Comorova.

„La adăpostul pandemiei, Radu Cristian pregătește, cred eu, un nou tun imobiliar la Neptun, în vecinătatea terenului concesionat de el, pe 49 de ani, cu 40 de bani/mp/an, pentru Parc Aventura. Se taie stejarii brumării și frasinii, iar mașinile cu copacii tăiați pleacă spre Constanța. Sunt consilier local și nu am cunoștință să fie un proiect aprobat legal în zonă. Așa că îi solicit public primarului Radu Cristian să spună ce se întâmplă acolo, dacă terenul aparține Primăriei, de ce se taie copacii, de ce nu a luat nicio măsură, pe cine protejează sau pentru cine se pregătește terenul.

Conform aplicației Inspectorul Pădurii, doar mașina cu numărul CT05DCL a făcut cel puțin trei transporturi de lemn ieri și azi. Eu am surprins azi întâmplător două camioane. Cine știe câte sunt”, scria Moroianu pe Facebook, în urmă cu o săptămână.

Primarul municipiului, Radu Cristian, i-a răspuns tot printr-o postare pe Facebook, în care dădea vina pe… fostul primar Zanfir Iorguș.

Plecând de la aceste elemente, am încercat să lămurim problema, discutând cu Zanfir Iorguș și Nicolae Moroianu.

„Eu am adus, în 1997, pădurea Comorova din administrarea SC Olimpus SA în proprietatea Primăriei Municipiului Mangalia. Până atunci, Primăria Mangalia NU avea niciun metru pătrat de pădure în proprietate. Mă bucur că am posibilitatea să lămuresc o dată pentru totdeauna acest subiect, care a fost folosit politic, chiar cu prețul vehiculării unor minciuni sfruntate. Încă de la început, vreau să se înțeleagă un lucru: Mangalia NU a avut pădure, până când nu am inițiat o Hotărâre de Guvern prin care pădurea Comorova trecea din proprietatea Ministerului de Finanțe și administrarea SC Olimpus SA în proprietatea publică a Municipiului Mangalia.

Am făcut asta pentru că anterior, SC Olimpus SA, care deținea in proprietate aproximativ 20 ha de teren în Pădurea Comorova, pierduse aceasta suprafață cu activele aferente, din cauza unei datorii de circa 500 miliarde (lei vechi) la Banca Agricolă, vândută de executorul judecătoresc. De teamă ca restul pădurii să nu aibă aceeași soartă precum cele 20 de hectare vândute de bancă, am susținut o Hotărâre de Guvern prin care cele 519 ha rămase din Pădurea Comorova au intrat în domeniul public al Municipiului Mangalia, 450 ha find trecute în proprietatea publică a Primăriei (Parc Municipal) iar aproape 22 ha pentru diversificarea ofertei turistice a orașului (complexe turistice tip Resort) și restul pentru retrocedările câștigate de oameni în instanță.

După ce am retrocedat conform legii suprafața revendicată, am inițiat o Hotărâre de Consiliul Local, prin care cele 450 ha deveneau Parc Municipal. În acest fel, am securizat această suprafață pentru a nu putea fi vândută și defrișată.

În anul 2005, Consiliul Local Mangalia a vândut la licitație 5 loturi de teren, cu destinația de cluburi private, pentru diversificarea ofertei turistice. Aș vrea ca aici să subliniez două aspecte:

În primul rând, cei care au cumpărat nu aveau voie, conform contractului, să construiască pe mai mult de 5% din suprafață, pentru a proteja pădurea.

În al doilea rând, prețul de achiziție a fost unul destul de ridicat pentru acea perioadă, 19 euro plus TVA pe metrul pătrat.

Cu banii obținuți din acea licitație, am reușit să asfaltăm în cartierul Coloniști, am realizat infrastructura pentru blocurile ANL și am asigurat banii pentru încălzirea orașului, când Guvernul PNL tăiase fondurile pentru achiziția de combustibil. Dacă Pădurea rămânea la SC Olimpus SA, Primăria Mangalia nu beneficia deloc, așa cum nu a beneficiat de nimic din cele 20 ha vândute de creditori. Acum Primăria Mangalia are în proprietate peste 450 ha, fiind una dintre localitățile cu cea mai mare suprafață de teren în proprietate, dintre orașele țării.

Vreau să spun foarte clar: Nu dețin teren în Pădurea Comorova, nici eu și nici familia mea. Terenul pe care îl am în zonă este teren agricol, nu a fost pădure, iar înainte de 1989 era cultivat cu vie, el fiind azi în evidența primăriei, compartimentul agricol, cultivat cu grâu. Radu Cristian știe bine acest lucru, dar minte cu bună știință, crezând astfel că își acoperă neregulile făcute în Comorova cu prietenii lui din Constanța, Medgidia și București. Îl voi da în judecată pe Radu Cristian pentru aceste minciuni, ii dau posibilitatea să vină în fața instanței și să își probeze afirmațiile.

În schimb, îi cer primarului să explice de ce a dat în concesiune, noaptea ca hoții, pe 49 de ani, 2 ha de pădure, la un preț derizoriu, de aproximativ 0,4 lei/mp/an, teren pe care s-a construit Aventura Parc! Poate pentru că investitorul, un domn din Medgidia, este prietenul său, de când Radu Cristian lucra la Garda Financiară?!

Locuitorii din Mangalia ar trebui să știe că acest investitor a plătit 40 de bani pe metru pătrat/an pe an, cam cât costă o felie de pâine. Oare nu și-ar fi dorit oricine dintre cei cărora acum le cere votul să primească teren la Comorova aproape gratis? Prețul este mai mic practic chiar și decât impozitul pe terenul respectiv. Comparați acum vă rog ridicola sumă de 0,4 lei, cu prețul cu care Consiliul Local Mangalia a vândut la licitație loturile din 2005. Prețul este de 50 de ori mai mic! Și atunci, cine minte și cine spune adevărul? Nu cumva în această poveste Hoțul strigă Hoții?”, a declarat Zanfir Iorguș.
Nicolae Moroianu: Susțin dezvoltarea turismului. Vreau doar să se respecte legea și să fie protejat patrimoniul
Am discutat cu consilierul local Nicolae Moroianu despre noua investiție ce se pregătește la Comorova, copacii tăiați și soarta pădurii.

„Vreau să se înțeleagă faptul că susțin dezvoltarea și diversificarea ofertei turistice din zona Mangalia, deci nu am nimic cu investitorul care, din câte am înțeles, vrea să amenajeze un parc de distracții. Eu vreau doar să se respecte legea și de aceea am atras atenția public asupra acestei probleme. Primarul spune acum că la Comorova nu este pădure, ci vegetație forestieră, dar îl atacă pe Iorguș că ar fi vândut Pădurea Comorova!

Eu locuiesc de 30 de ani la Neptun, lângă Pădurea Comorova și pot să vă spun că în timpul mandatelor lui Zanfir Iorguș nu s-a tăiat niciun copac.

Asistăm la o campanie de dezinformare, care mi-aș dori să înceteze. Din păcate însă nu am mari așteptări de la Radu Cristian în acest sens. Înțeleg foarte bine că pentru a acoperi toate nelegiurile pe care le-a făcut în timpul mandatelor sale se folosește de această campanie de tip Fake News, pentru a-i minți pe alegători. Îi dau o veste proastă pe această cale: Oamenii nu mai pot fi mințiți și îl vor trimite acasă, la Constanța, pe Primarul Navetist!”, a spus Nicolae Moroianu.

dezvaluiri.ro 22.05.2020

20 mai 2020

Primarul Mangaliei, Cristian Radu: 80-90 de hectare înstrăinate din pădurea Comorova sunt acum în proprietatea fostului primar

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 16:54

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a fost invitatul Focus Press la un interviu pe tema situaţiei din Pădurea Comorova, dar nu numai. În contextul acestei discuţii, edilul a făcut referire la anul 2000, când primar era Zanfir Iorguş. Fără a-i pomeni numele fostului primar, Cristian Radu l-a acuzat că este artizanul unei situaţii care a condus la pierderea a sute de hectare de teren în pădure, dar nu numai.

Cristian Radu a explicat cum, în anul 2000, peste 500 de hectare de teren din Pădurea Comorova au trecut în proprietatea municipiului Mangalia, prin hotărâre de guvern. Câteva zile mai târziu, aproape 300 de hectare din acest teren este trecut din proprietate publică în proprietate privată. Terenul ajunge să fie pus ipotecă accesoriu în contul unor datorii ale municipalităţii şi, evident, să fie pierdut. Unul dintre privaţii care a intrat în posesia unei suprafeţe de teren în pădure amenajează acum un parc de distracţii. Edilul susţine că tăierile sunt de fapt înlăturări controlate ale unor arbori, sub supravegherea Ocolului Silvic. Dar, subliniază Cristian Radu: “Acolo este un privat!”. Tot Radu a afirmat: “80-90 de hectare din terenul înstrăinat din Pădurea Comorova a ajuns acum în proprietatea fostului primar”.

În cadrul aceluiaşi interviu, Cristian Radu a făcut referire şi la consilierul local Nicolae Moroianu, despre care a spus că “este un individ despre care nu ar trebui să mai vorbim, că ne ocupă timpul degeaba”. “Să spună cu ce se ocupă el. Unde a fost în perioada pandemiei, când angajaţii de la Social duceau alimente şi ajutau persoanele în nevoie?”, a mai spus Radu, iar seria declaraţiilor pe această temă nu se opresc aici – însă vă invităm să urmăriţi întreg materialul VIDEO!

MAi adăugăm că discuţia a cuprins şi precizări despre proiectele cu fonduri europene, cele 17 străzi care se asfaltează, cât şi un mesaj important pentru investitori, legat de taxa de promovare.

A.C., focuspress.ro 18.05.2020

18 mai 2020

VIDEO! Neptun îşi aşteaptă turiştii printre buruieni, stuf, șerpi şi mult DEZINTERES

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 18:14

În vremuri de pandemie de coronavirus, timpul s-a oprit în loc pentru unele stațiuni de la malul mării. Buruieni, stuf și mizerie învăluie Neptunul, una din stațiunile ce odată, demult, era printre cele mai iubite și vizitate stațiuni de la malul mării.

Cu toate că unii solicită și caută rezolvări din toate puterile ca turismul să fie repornit, iar în stațiunile de la malul mării să fie primiți turiștii ce an de an vin de la mii de kilometri pentru a-și petrece aici sejurul, unii primari par să nici să nu-i aștepte. De exemplu, stațiunea Neptun, una din frumoasele stațiuni, zace acum în mizerie. Imaginile apocaliptice te fac să ocolești această stațiune și nici să nu îți dorești să mai revii.

Parcul de pe malul lacului Neptun II arată neîngrijit

Iarba, stuful și boscheții par de parcă nu au mai fost tăiate de anul trecut din plin sezon. Pe malurile ambelor lacuri sunt ambalaje și diverse obiecte adunate de vânt sau aruncate de oameni fără scrupule. Imaginile au intrigat opinia publică, mai multe persoane afirmând faptul că efectiv le este frică să mai meargă pe acel mal al lacului din pricina buruienilor crescute foarte mult dar și pentru că nu demult ar fi întâlnit în această zonă și șerpi.

Să sperăm că edilul Cristian Radu va lua act de acest aspect şi va curăţa staţiunea. Sau aşteaptă deschiderea sezonului estival?!

Diana BERECHET, Replica 18.05.2020

15 mai 2020

RĂZBOI TOTAL la Mangalia pentru pădurea COMOROVA!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:02

Chiar dacă România se confruntă de mai bine de două luni de zile cu acest inamic nevăzut, coronavirusul, iată că politicienii nu ezită să își aducă aminte de faptul că în toamna acestui an vor fi organizate alegerile locale, iar bătălia este mare la Mangalia pentru postul de primar al orașului. Un nou scandal a ieșit între fostul primar, Zanfir Iorguș, alături de prietenul său, Nicu Moroianu, consilier local și actualul primar, Radu Cristian. Care a fost mărul discordiei? Pădurea Comorova și se pare că defrișările din ultimul timp, confirmate de Nicu Moroianu.

Nicu Moroianu: Am văzut cum ieșeau două camioane cu bușteni din pădure

Candidatul la Primăria Mangalia, Nicu Moroianu, spune că va sesiza Garda de Mediu și Garda Forestieră în acest sens.

„Fiind consilier local, am fost sesizat de către cetățeni pe pagina mea de Facebook. Am fost zilele ăștea să văd cese întâmplă acolo, dacă este vreo pancartă care să anunțe vreo autorizație de construcție, dar nu am văzut niciuna, în schimb am văzut cum ieșeau două camioane cu bușteni. Voi anunța Garda de Mediu și Garda Forestieră. Am așteptat un punct de vedere oficial de la Primăria Mangalia. Am înțeles că Poliția Locală de la Neptun s-a sesizat în acest caz. Este vorba despre un teren privat și acolo se va face o investiție. Știu că Radu Cristian îl acuza pe Iorguș că a vândut pădurea, dar el zicea de vegetație forestieră. Eu știu că în pădure nu se poate construi mai mult de 5% din suprafața ei. Nu este un caz singular pentru că la pădurea din Jupiter au tăiat tot într-o noapte și au îngrădit, acum o lună”, a declarat Nicu Moroianu.

Zanfir Iorguș: Despre aspectele penale ale lui Radu Cristian voi vorbi mai multe cu altă ocazie

Prietenul lui și susținătorul acestuia pentru Primăria Mangalia, fostul primar al Mangaliei, Zanfir Iorguș, îl acuză pe actualul primar, Radu Cristian de ilegalitate și afirmă că el știe sigur că s-a tăiat mult mai mult din pădure. De asemenea, acesta a mai vorbit și despre alte contracte a lui Radu Cristian. „Este vorba despre o zonă a extinderii ofertei turistice, dar cu o condiția să protejeze pădurea, astfel încât, conform legii, nu au voie să defrișeze mai mult de 5% din suprafața. Ei au defrișat pădurea mult mai mult, iar asta înseamnă că tot ce s-a făcut acolo este ilegal din partea Primăriei Mangalia și a primarului Radu Cristian, care trebuie prin certificatul de urbanism să specifice că nu are voie să defrișeze taie copacii pe o suprafață mai mare de 5%. El a mai dat un contract de două hectare pentru Aventura Park, pe 49 de ani pentru 45 de cenți metrul pătrat pe an, adică mai puțin decât impozitul pe teren. Câți cetățeni din Mangalia nu ar vrea și ei să își ia o suprafață de teren în concesiune pe 49 de ani și să plătească 45 de cenți metrul pătrat, cum a făcut Radu Cristian penttru prietenul lui de la Medgidia. Despre aspectele penale ale lui Radu Cristian voi vorbi mai multe cu altă ocazie”, a concis Zanfir Iorguș.

Radu Cristian: Nicu Moroianu, manevrat de Zanfir Iorguș aruncă în spațiul public dezinformări sovietice

Replica actualului primar al Mangaliei nu a întârziat să apară. „Nici nu s-a terminat bine starea de urgență, că unii politruci au intrat deja în campanie electorală. Spre exemplu, la Mangalia, candidatul ciumei roșii PSD-ALDE, un ilustru necunoscut, manevrat din umbră de un fost primar, aruncă în spațiul public dezinformări sovietice, crezând că mai ciupește câteva voturi, păcălind lumea pe Facebook. Pentru corecta informare a locuitorilor Mangaliei, fac următoarele precizări: Parcul Aventura de la Neptun aparține unui om de afaceri care este și consilier local PSD, la Constanța, deci coleg de partid cu individul care scrie minciuni despre mine. Le sugerez domnilor de la PSD să-și regleze conturile in partid sau poate că nici ei nu mai știu câte terenuri au prin stațiunile Mangaliei. Lângă Parcul Aventura, se amenajează un nou parc tematic, pe un teren PRIVAT, cumpărat la începutul anilor 2000, pe vremea fostului primar, căruia i se spune “Vecinul” în tot orașul și care acum este păpușarul pseudo-candidatului PSD-ALDE. De altfel, toată lumea știe că acel fost primar deține, direct sau prin interpuși, cea mai mare parte a Pădurii Comorova, încă de acum 20 de ani, atunci când a forțat și modificarea legilor, ca să poată construi în Comorova. Săptămâna trecută, am trimis Poliția Locală la Neptun, să verifice legalitatea activităților, iar reprezentanții firmei ne-au pus la dispoziție toate documentele. Am aflat, astfel, că pentru curățarea terenului pe care se face noul parc de aventuri, firma respectivă a obținut avizul de la Ocolul Silvic, conform documentelor anexate. Primăria Mangalia face toate demersurile pentru respectarea legii și protejarea Pădurii Comorova sau măcar a acelei părți scăpate de prăduirea fostului primar, care acum strigă “Hoții” prin glasul fals al unui candidat de paie, ca mulți alții înaintea lui!”, a explicat Radu Cristian.

Petruț IACOB, Replica 15.05.2020

14 mai 2020

Se redeschid parcurile și instituțiile publice, la Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:40

Odată cu încheierea stării de urgență, în data de 15 mai, Primăria Mangalia anunta ca va redeschide parcurile, locurile de joacă și birourile de relații cu publicul, din cadrul instituțiilor administrației publice locale. Primaria mai anunta ca purtarea măștilor va fi obligatorie, mai ales în spațiile închise.

Instituțiile publice din Mangalia își vor relua programul normal în relația cu cetatenii, dar accesul în clădiri va fi limitat și permis doar cu măști de protecție. Se va permite, din nou, accesul în cimitire, iar din data de 23 mai se va redeschide târgul, după finalizarea lucrărilor la străzile din zonă. Poliția locală va supraveghea respectarea măsurilor de distanțare socială și purtarea măștilor de către comercianți și clienți.

editiadesud.ro

6 mai 2020

Direcția Cultură și Sport Mangalia — Relansăm un reper al divertismentului estival din Neptun: Teatrul de Vară

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 10:11

Direcția Cultură și Sport Mangalia: ℹ️După ani de hârtii, situații juridice și alte probleme, ne pregătim să relansăm un reper al divertismentului estival din Neptun: Teatrul de Vară.

❌La peste 10 ani de când ultimul artist a coborât de pe scena Grădinii de Vară din Neptun, lăsând‑o pradă degradării și distrugerii, venim mai hotărâți ca niciodată să o redăm artiștilor și publicului.

🧹Chiar dacă pare greu de crezut și realizat, suntem determinați să o igienizăm, amenajăm și să atragem evenimente care să vă țină în priză în acest sezon estival, pentru că avem toată încrederea că evenimentele în aer liber vor fi permise, cu respectarea unor măsuri specifice.

🎭Vrem să o adaptăm nevoilor publicului de aceea în acest an o facem funcțională urmând ca investițiile ulterioare să vină mai mult în întâmpinarea solicitărilor voastre și mai puțin în satisfacerea unor viziuni arhitecturale neadaptate realității.

🌞Să ne pregătim de o vară incendiară, mai ales că această primăvară ne‑a învățat cât de importante sunt micile bucurii ale vieții, cum ar fi un spectacol, un concert, un stand-up, un teatru și alte evenimente pe care sperăm să le putem găzdui aici!

mangalianews.ro 05.05.2020

5 mai 2020

Primăria Mangalia distribuie, gratuit, măști de protecție pentru populație

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:55

Comunicat de presă

În această perioadă, Primăria Mangalia oferă, gratuit, măști de protecție tuturor locuitorilor orașului. Autoritățile locale vin, astfel, în sprijinul cetățenilor, ca urmare a obligației de a purta măști, după ridicarea stării de urgență, în data de 15 mai. Distribuirea măștilor a început înainte de 1 Mai, în mai multe zone ale orașului, la centre special amenajate de angajații municipalității, astfel: sediul Primăriei (intrarea din strada Mihai Viteazu), sediul Direcției Asistență Socială (str. Delfinului), sediul Goldterm (str. Vânători), Școala 1 (str. M. Basarab), Baza sportivă „Pescăruș”, Clubul Pensionarilor (str. Rozelor) și Cămin C10 (Neptun). Programul de funcționare este cuprins în intervalul orar 9.00 – 17.00, de luni până joi, respectiv vineri, între orele 9.00 – 14.00. ”Am luat această decizie pentru a sprijini măsurile de prevenire a răspândirii infecțiilor cu coronavirus, în orașul nostru, mai ales că după 15 mai, odată cu ridicarea stării de urgență, ne așteptăm ca oamenii să iasă mai mult din case, iar interacțiunea socială din spațiul public să fie mai mare”, a explicat primarul Radu Cristian. El a precizat că la aceste centre se distribuie măști persoanelor sub 65 de ani, întrucât celor trecuți de această vârstă le sunt duse, acasă, pachete de protecție, de către angajații Primăriei. „Tuturor vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități le ducem, la domiciliu, mănuși, măști și soluții dezinfectante, întrucât aceștia reprezintă categoria cea mai vulnerabilă în fața virusului”, a subliniat primarul Mangaliei. Edilul orașului a mai precizat că măștile sunt reutilizabile, ambalate individual și sunt comandate la un producător din oraș, tocmai pentru a încuraja economia locală, pe timp de criză. Reprezentanții Primăriei au mai declarat că după 15 mai se va relua activitatea cu publicul, la toate sediile municipalității. ”Dacă lucrurile merg într-o direcție bună, la Mangalia, se vor redeschide instituțiile pentru public, parcurile și locurile de joacă, însă cu respectarea măsurilor de protecție și distanțare socială. În continuare, luăm măsuri de igienizare și dezinfectare a spațiilor publice, a scărilor de bloc, străzilor și trotuarelor. Ajutăm persoanele în vârstă cu tot ce au nevoie – cumpărături, medicamente, pachete cu alimente, mese calde pentru a evita, pe cât posibil, deplasările inutile și pentru a trece cu bine peste toată această perioadă dificilă”, a mai completat primarul Radu Cristian.

mangalia.ro

Older Posts »

Powered by WordPress