Politica locală

14 februarie 2020

Liceul Teoretic „Callatis“, executat silit. Conturile sunt poprite. Cine vrea banii şi ce reprezintă datoria. Declaraţiile autorităţilor

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:21

Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia este supus procedurii de executare silită, iniţiată după ce unitatea de învăţământ nu a mai achitat sumele restante firmei ce asigura paza. Reprezentanţii liceului ne-au transmis că, la momentul de faţă, conturile unităţii de învăţământ sunt poprite.

Potrivit documentelor oficiale remise ZIUA de Constanţa de către Primăria Municipiului Mangalia, firma ce a demarat procedura executării silite este Danol Security SRL, societate care, la data de 30.03.2018, a încheiat un contract de prestări servicii cu Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia. Primarul Cristian Radu a explicat că, „în temeiul acestui raport juridic, creditoarea Danol Security SRL a emis următoarele facturi fiscale seria nr. 663/01.10.2018, în valoare de 6.497,40 lei şi factura fiscală nr. 647/04.06.2018, în valoare de 12.445,02 lei însumând un total de 18.942,42 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de pază prestate“.

La rândul său, directorul Liceului „Callatis“, profesoara Iuliana Corina Mihalache, ne-a precizat următoarele, referitor la contractul încheiat cu firma de pază: „Sumele pentru plata acestor servicii au fost cuprinse în bugetul unităţii noastre şcolare la sursa A (bugetul local) şi aprobate de Consiliul Local. Ulterior, în urma neachitării mai multor facturi, SC Danol Security SRL a transmis şcolii notificări şi somaţii de plată. Plata acestor facturi nu a fost aprobată de către Primăria Mangalia“.
 

Poziţia conducerii liceului

Mai departe, directorul unităţii de învăţământ a continuat, precizând că liceul „a transmis periodic către Primăria Mangalia situaţia plăţilor restante, însoţită de notificări şi somaţiile de plată, solicitând aprobarea plăţii facturilor în regim de urgenţă, însă nu a primit această aprobare“. Iuliana Corina Mihalache a mai declarat că societatea de pază a reziliat contractul la data de 25.01.2019.

„În prezent, Liceul Teoretic «Callatis» se află în litigiu cu SC Danol Security SRL, care a acţionat liceul în instanţă, urmând să-şi recupereze sumele cuvenite şi penalităţile aplicate pentru întârzierea plăţilor prin executor judecătoresc Stoica Constantin Adrian – Curtea de Apel Constanţa“, ne-a declarat directorul unităţii de învăţământ.

De asemenea, conducerea liceului a făcut precizarea că „în data de 30.12.2019 Primăria Mangalia a aprobat plata sumei de 18.256,74 de lei, iar Liceul Teoretic «Callatis» a virat această sumă către BEJ Stoica Constantin Adrian“. Nu în ultimul rând, directorul a mai declarat că liceul a fost înştiinţat, în cursul lunii ianuarie 2020, de către executorul judecătoresc, „despre continuarea executării silite şi înfiinţarea popririi asupra conturilor societăţii, până la achitarea efectivă a debitului total“.

Declaraţiile primarului

Pentru a reveni la poziţia exprimată de Primăria Mangalia, prin primarul Cristian Radu, pe marginea acestui subiect, se cuvine să precizăm că acesta a precizat că debitul principal a fost achitat în luna noiembrie 2018:
„În cursul soluţionării cauzei din dosarul civil nr. 31307/212/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa – Secţia civilă, privind cererea de emitere a ordonanţei de plată, acţiune formulată de creditoarea Danol Security SRL, prin care s-a solicitat obligarea debitoarei Liceul Teoretic «Callatis» Mangalia la plata sumei de 20.348,71 de lei, din care suma de 18.942,42 de lei reprezentând contravaloarea prestări servicii şi suma de 1.406,29 de lei penalităţi de întârziere calculate la data de 19.01.2018, s-a reţinut faptul că, la data de 28.11.2018, debitoarea a achitat integral debitul principal astfel cum a fost solicitat, iar instanţa, potrivit hotărârii pronunţate la data de 27.02.2019, a obligat debitoarea să achite creditoarei suma de 1.406,29 de lei reprezentând penalităţi de întârziere aferent debitului principal calculat la data scadenţei acestuia şi până la 19.10.2018“.

În încheiere, primarul a adăugat: „În temeiul sentinţei civile pronunţate la 27.02.2019 în dosarul nr. 31307/212/2018 al Judecătoriei Constanţa, care reprezintă titlu executoriu, creditoarea Danol Security SRL a înţeles să formuleze cerere de executare silită, fiind declanşată astfel executarea silită împotriva debitoarei Liceul Teoretic «Callatis» Mangalia în dosarul de executare silită nr. 538/2019 al B.E.J. Adrian Stoica-Constantin“.
 

Hotărârea instanţei

De altfel, în hotărârea nr. 2144/2019 a Judecătoriei Constanţa, citată pe Portalul Jurisprudenţei Naţionale, pronunţată în dosarul nr. 31307/212/2018, la care făcea referire primarul Mangaliei şi în care Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia are calitatea de debitor al creditorului Danol Security, judecătorii au arătat următoarele: „Reţinând toate aceste argumente, precum şi faptul că debitoarea a achitat în cursul lunii noiembrie 2018 debitul principal astfel cum a fost solicitat, instanţa apreciază că cererea formulată este întemeiată, urmând a o admite şi va obliga debitoarea să achite creditoarei suma de 1.406,29 reprezentând penalităţi de întârziere aferent debitului principal calculat de la data scadenţei acestuia şi până la 19.10.2018 precum şi în continuare de la data de 20.10.2018 şi până la data de 28.11.2018, în cuantum de 0,1% din debitul principal de 18.942,42 lei“.

De asemenea, în acelaşi act al instanţei Judecătoriei Constanţa se arată în final că aceasta „admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea Danol Security SRL (…) împotriva debitoarei Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia (…). Obligă debitoarea să plătească creditoarei în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei suma de 1.406,29 lei penalităţi de întârziere calculate până la data de 19.10.2018. Obligă pârâta la plata către reclamanta a penalităţilor de întârziere  de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra debitului de la data de 20.10.2018 şi până la data achitării debitului principal, respectiv 28.11.2018. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de  1.227,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi cheltuieli poştale. Executorie“.

Totodată, este de menţionat faptul că, la data de 15 ianuarie 2020, pe rolul Judecătoriei Mangalia a fost înregistrat dosarul civil cu numărul 69/254/2020, având ca obiect „validare poprire DS. 539/2019“. În această cauză, petent este B.E.J. Stoica-Constantin Adrian, creditor este Danol Security SRL, debitor este Liceul Teoretic Callatis Mangalia, iar Serviciul Trezorerie Mangalia este terţ poprit. Prima înfăţişare va avea loc luni, 17 februarie.

Simona Anghel, Cecilia Zagoneanu, 14.02.2020

6 Comments

 1. Titlul articolului ar putea fi ”Cine nu e cu primarul, nu primește bani”. Iar doamna director Mihalache e clar că nu e cu primarul.
  Felicitări consilierilor PNL părtași la ”democrația” locală. Copiii unora poate învață la Liceul Callatis.

  Interesant că în articol, literele din titlul paragrafului ”Declarațiile primarului” sunt mai mici. O fi vreo coincidență ?

  Comentariu by lucian visa — 14 februarie 2020 @ 18:25

 2. Asta nu a platit nimic decat la firmele lui unde a fost de 10 ori pretul.

  Comentariu by Anonim — 15 februarie 2020 @ 11:11

 3. https://www.youtube.com/watch?v=fJ0josfRzp4

  Comentariu by nabuco — 15 februarie 2020 @ 18:05

 4. S-au desființat compartimentele economice și platește primarul acum ? Noi știam că s-au înmulțit de câteva ori nu chiar de 8 ori ca la personal dar pe acolo.

  Comentariu by Sile — 15 februarie 2020 @ 20:20

 5. Nu contabilii decid.

  Comentariu by lucian visa — 16 februarie 2020 @ 12:38

 6. https://www.replicaonline.ro/ancheta-de-amploare-la-mangalia-contrabandistul-iaia-clientul-fidel-al-mascatilor-418618/

  Comentariu by nabuco — 16 februarie 2020 @ 14:12

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress