Mangalia – politica locală

26 februarie 2019

A început inventarierea locurilor de parcare, în Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:23

Consiliul Local Mangalia a aprobat, recent, într-o ședință ordinară mai multe proiecte de hotărâre cu caracter administrativ, dar și social. Unul dintre aceste proiecte de interes pentru administrația publică locală din Mangalia se referă la inventarierea locurilor de parcare din municipiu.

Astfel, în cele patru zone de la nivelul orașului, conform inventarierii, s-au identificat peste 1300 locuri de parcare, amplasate pe alte suprafețe decât cele ocupate de garaje. După eliberarea terenurilor de garajele neautorizate, se estimează că numărul locurilor de parcare va ajunge la aproximativ 4000. Primele lucrări de amenajare a parcărilor de reședință vor începe în zona I de sistematizare, în perimetrul delimitat de străzile Portului – Oituz – Ștefan cel Mare, respectiv pe străzile Sirenei, Albatros, T.S. Săveanu, George Murnu, etc. Pentru această zonă, au fost finalizate procedurile legale de licitație, urmând să fie demarate lucrările în teren, în cel mai scurt timp. Ulterior, alte parcări de reședință vor fi amenajate în zonele II, III și IV (Bd. 1 Decembrie 1918, Negru vodă, str. Ștefan cel Mare, Bd. Callatis, str. Rozelor, etc), unde se va interveni și cu lucrări la trotuare, alei de acces în blocuri și lucrări la iluminatul stradal, precum și la înființarea ghenelor de gunoi subterane.

”Încă de anul trecut, ca urmare a miilor de solicitări venite din partea cetățenilor care doresc locuri de parcare de reședință, municipalitatea a elaborat un plan de sistematizare, care a vizat ridicarea garajelor și amenajarea de parcări, locuri de joacă și spații verzi, în toate cartierele orașului”, a precizat primarul Radu Cristian. Autoritățile locale au elaborat și un Regulament de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice din localitate, care prevede că fiecare cetățean al orașului își va putea rezerva, contra-cost, un loc de parcare de reşedinţă, în zona în care locuieşte, în baza unei cereri depusă la sediul Primăriei. Alt proiect de hotărâre adoptat în aceeași ședință se referă la demararea procedurilor specifice, în vederea înființării unei piețe agroalimentare de tip piață volantă, în interiorul orașului și nu la marginea localității, unde se desfășoară, în prezent, acest tip de comerț. Totodată, consilierii locali au mai aprobat documentațiile tehnice pentru reabilitarea Policlinicii din oraș. Conform proiectului tehnic, se va interveni la cele două corpuri A și B cu lucrări la pereții exteriori, la instalațiile de apă, care vor fi conforme cu normele sanitare în vigoare, dar și la instalațiile electrice. ”După ce am racordat clădirea la gaze, dorim să creștem eficiența energetică a imobilului prin anvelopare, etanșeizarea tâmplăriilor exterioare, dar și reabilitarea soclului, pentru a reduce pierderile de căldură și implicit consumul pentru încălzire și energie electrică”, a mai precizat edilul Mangaliei.

Replica, 26.02.2019

25 februarie 2019

Convocatorul ședinței extraordinare a CL Mangalia din 25.02.2019

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 12:35

20 februarie 2019

Decizii de ultima ora ale Consiliului Local: infiintarea unei piete volante, inventarierea locurilor de parcare si majorarea pretului gigacaloriei!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:54

Convocati in sedinta ordinara in cursul zilei de astazi, alesii locali au aprobat, printre altele, darea in administrarea Scolii Gimnaziale Sfantul Apostol Andrei a noii sali de sport, cu 180 de locuri (proiect realizat din fonduri guvernamentale), studiile de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici aferenti proiectelor de reabilitare a trotuarelor de pe strada Oituz pana la Castelul de Apa si cei ai sistematizarii zonei cuprinse intre Soseaua Constantei, intersectia Saturn – Gara Mangalia, precum si documentatia necesara demararii proiectului de anvelopare si reabilitare a hidroizolatiei la Policlinica Municipala.

Un alt proiect dorit de administratia publica locala a reusit sa treaca de votul alesilor locali. Este vorba despre inventarierea locurilor de parcare din Municipiul Mangalia si din statiuni. Potrivit consilierilor de opozitie, proiectul ar fi trebuit sa contina si o harta a acestor locuri de parcare. Insa, viceprimarului orasului, Dragos Angelescu, a declarat ca harta cu pricina „este inca in lucru, dar acest lucru nu inseamna ca proiectul nu este unul legal. Vom aduce si harta in Consiliul Local, intr-o sedinta viitoare”, a spus viceprimarul Mangaliei. Tot acesta a mai declarat ca, in timpul verii trecute, in statiunile din sudul litoralului s-a derulat un proiect-pilot de incasare a banilor pentru parcari, prin SMS.

O alta decizie a alesilor locali a vizat amenajarea, in parcarea din zona Portului Turistic (parcarea de langa RAJA) a unei piete volante. Deocamdata, consilierii si-au dat acordul pentru infiintarea acestei piete, urmand ca, in sedintele viitoare, sa aprobe si un regulament de functionare a acesteia. Regulamentul ar urma sa stipuleze numarul de tarabe, obligativitatea ca exponantii sa fie producatori, tipul de alimente ce pot fi comercializate, dar si interdictia vanzarii animalelor vii.

In cadrul sedintei s-a mai decis, la cererea organizatorilor, mutarea datei la care se tine evenimentul Europa FM Live pe Plaja, de la 26-28 iulie, la 8-10 august.

  • In fine, un alt punct de pe ordinea de zi a vizat majorarea pretului la gigacalorie, de la 216 lei la 238 lei. Potrivit viceprimarului urbei, pretul gazului a crescut in repetate randuri in ultimii ani, fara ca, la Mangalia, sa se ia decizia scumpirii gigacaloriei. Noul pret are avizul ANRE si va intra in vigoare cu data de 1 februarie.

editiadesud.ro

19 februarie 2019

Curtea de Conturi, în control la Mangalia: raportul este DEZASTRUOS, primăria îl contestă în instanță

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:42

Primăria Mangalia a fost supusă, anul trecut, unui control al Curții De Conturi Constanța, în vederea realăzării unui audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară al unității administrativ teritoriale pentru anul 2017. Abaterile constatate de către auditori nu sunt deloc de neglijat, valoarea cumulată a celor identificate în exerciţiul financiar supus auditării fiind de 18.049.938,30 lei.

Potrivit raportului din mai 2018, auditorii au constatat abateri cu privire la evidențierea, urmărirea și încasarea veniturilor din proprietate, provenite din concesionarea și închirierea domeniului public și privat al UATM Mangalia. Astfel, nu au fost facturate în vedera încasării drepturile cuvenite reprezentând chirii aferente locuințelor sociale, locuințelor ANL, locuințelor de serviciu și terenurilor sociale. În timpul controlului au fost emise facturi în valoare de 535.632 lei. De asemenea, din verificarea evidenţei analitice a drepturilor de încasat din contractele de asociere s-a constatat că sumele înscrise ca obligaţii de plată nu sunt în toate cazurile corecte. Nu au fost luate toate măsurile pentru încasarea redevențelor și a chiriilor aferente bunurilor din domeniul public și privat al municipiului date în concesiune sau închiriere și deși persoanele în cauză nu și-au îndeplinit obligațiile de plată pe perioade mari de timp, iar în contractele respective existau clauze de reziliere a acestora în caz de neplată, nu s-au luat măsuri de reziliere.

În perioada 2010-2015, au fost facturate și încasate de către fostul ADPP, și ulterior de fostul SPAS (ordonatori terțiari de credite în subordinea UATM), chirii aferente locuințelor din domeniul public și privat al UATM MANGALIA, care în fișele de calcul conțineau TVA, deși fostul SPAS nu a fost plătitor de TVA. Situația a fost reglementată după anul 2015. valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate: 3.321.576 lei reprezentand venituri din proprietate, nefacturate si neincasate: chirii aferente locuințelor sociale, locuințelor ANL, locuințelor de serviciu și terenurilor sociale nefacturate si neincasate, în valoare de 535.632 lei, neaplicarea clauzelor de reziliere a contractelor de concesiune și închiriere pentru neplata obligațiilor referitoare la plata redevențelor și a chiriilor în valoare totala de 2.785.944 lei, valoarea TVA-ului facturat și încasat aferent chiriilor locuințelor din domeniul public și privat al UATM MANGALIA, nu poate fi estimat.

Abateri la modalitatea de stabilire a impozitelor

S-au constatat abateri cu privire la modalitatea de stabilire a impozitelor pe proprietate, precum și în ceea ce privește stabilirea, urmărirea și încasarea veniturilor datorate bugetului local din impozitul pe clădiri si pe teren. Astfel, s-a constatat ca pentru constructiile receptionate pe baza de PVRTL, în perioada 2014-2016, un număr de 97 titulari nu figurează inscriși în matricola clădiri; iar pentru imobilele recepționate cu PVRTL in anul 2017, din intersectarea bazelor de date a rezultat că un numar de 34 titulari nu figurează înscriși în matricola impozit clădiri.

Pentru anul 2017, grila de impozitare pentru terenurile curți construcții a fost stabilită prin HCL nr.114/21.12.2016 privind impozitele și taxele locale, iar pentru anul 2018, grila de impozitare pentru terenurile curți construcții a fost stabilită prin HCL nr.220/21.12.2015 privind impozitele și taxele locale.

Există trei agenți economici care au desfășurat activități portuare pe raza UAT Mangalia, respectiv: Glass Design Concept SRL, Callatis GAS și Romned Port Operator SA și care utilizează atât clădiri, cât și terenurile ocupate de clădiri, care nu sunt de natura infrastructurii portuare și pentru care se datoarează impozit sau taxă pe clădire, respectiv taxă pe teren, în calitate de persoane juridice, utilizatori finali. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate – este dată de suma totală a abaterilor de 163.594 lei, din care venituri nestabilite și neîncasate în sumă estimativă de 114.200 lei.

Obligații de plată mai mici decât prevedeau contractele

Deşi Agexcom Internațional SRL, la finele anului 2017 figurează cu rest de plată faţă de bugetul local în valoare de 1.504.024 lei, debitul real al acesteia este de 297.409 lei, cu 1.206.615 lei mai puţin decât prevederile contractului de asociere nr. 5179/21.12.2004.

Precizăm că firma Agexcom Internațional SRL, din București, înființată în 1991, este administrată de Dragoș Alexandru Vlad Popescu Burchi. Societatea este controlată de Sisteme Internaționale de Afaceri SA, al cărei administrator este Valentin Gheorghe Ionescu, inculpat în dosarul retrocedărilor și condamnat la 5 ani cu executare, ce deține 6,67 % din acțiuni. Sisteme Internaționale de Afaceri SA deține 50% din capitalul S.C. Agexcom Internațional S.R.L., iar Popescu Burchi Alexandru Dragoș Vlad, 50 %. Și Honcea Dorel P.F.A figura în evidenţele UATM Mangalia cu un sold final nefacturat în sumă de 153.833,57 lei.

Contracte cu UAT Mangalia pentru realizarea unor obiective care, de fapt….nu s-au concretizat

Prin prisma aspectelor prezentate ca abateri, au fost identificați agenți economici cu care entitatea s-a asociat pentru realizarea unui obiect de activitate, care în fapt, nici până la data auditului, nu s-a mai realizat:

Astfel, contractul de asociere nr.609/16.05.2003 a fost încheiat cu Asociația Pescarilor Profesioniști Callatis Mangalia. Conform informațiile primite de la DSVSA CONSTANTA, rezultă că Asociatia nu se găsește în situația catagrafiei unităților înregistrate sau autorizate sanitar veterinar, deci nu este autorizat să desfășoare activitățile pentru care a realizat asocierea, respectiv pentru exploatarea unui teren în suprafata de 4341 mp, necesar construirii unui punct pescăresc. De asemenea, pe o suprafață de teren care făcea parte din suprafața totală ce a făcut obiectul contractului de asociere s-a edificat o construcție de către SC Anghel Maritim SRL care, la rândul ei, a încheiat un contract de asociere cu Primăria Mangalia în scopul realizării tot a unui centru de colectare a peștelui. S-a realizat, astfel, o suprapunere a obiectului contractelor de asociere, pe suprafețe diferite, care în final nu s-au concretizat așa cum era prevăzut la încheierea contractelor de asociere, iar entitatea auditată nu și-a urmărit intersele patrimoniale.

Potrivit auditorilor, contravaloarea sumei minime de plată datorată UAT Mangalia prevăzută în fiecare din cele două contracte de asociere respectiv prețul pe metru pătrat de teren pus la dispozitia agenților economici este infim, respectiv de 0.70 euro/mp/an și de 0.059 euro/mp/luna) astfel încât nu se justifică această modalitate de exploatare a unui bun aparținând domeniului public. Practic, singurii beneficiari ai asocierii au fost agentii economici mentionați care au desfășurat activități specifice, autorizate sau nu, în scopul obținerii de profit. În plus, s-a constatat că pentru mulți dintre agenții economici asociați primăriei nu s-a mai realizat monitorizarea derulării contractelor, mai ales că entitatea încă nu a finalizat procesul de preluare a tuturor creanțelor și datoriilor gestionate de Serviciul ADPP MANGALIA, care a gestionat toate contractele ce au avut ca obiect modul de utilizare a bunurilor din domeniul public și privat. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate: obligații de plată înregistrate eronat în evidența instituției, aferente contractelor de asociere, în valoare de 1.387.679 lei; venituri neincasate care nu au fost urmarite din cauza lipsei monitorizarii respectarii caluzelor contractuale si neintocmirii deconturilor asocierii si, ca atare, nu au putut fi estimate.

Circul Orlando, impozit 0

Auditorii au constatat, referitor la Circul Orlando, amplasat în sezonul estival 2016, în statiunea Saturn, că entitatea nu și-a protejat interesele patrimoniale, întrucât nu s-a procedat la încheierea unui contract, în care să se stabilească obligațiile circului, în ceea ce privește utilitățile consumate, precum și eventualele depășiri ale limitelor proprietății private și ocuparea abuzivă a domeniului public. Entitatea nu a încasat nici un leu din impozitul pe spectacole, singura sumă plătită fiind de 881 lei, aferentă anului 2015.

De asemenea, auditorii au constat cheltuieli care nu sunt legate de activitatea entității și care reprezintă utilități consumate, în locuințe sociale, locuințe ANL și altele și care au fost facturate de furnizorii acestora către UATM Mangalia. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 445.736,39 lei .

Au fost angajate și plătite cheltuieli cu servicii de asistență juridică, fără a parcurge etapele stabilite prin OUG nr.26/2012, în sensul fundamentării cazurilor temeinic justificate pentru care se impune contractarea unor astfel de servicii și supunerii aprobarii cheltuielilor necesare de efectuat in anul 2017, de catre autoritatea deliberative. Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate este de 1.512.972,68 lei și reprezintă servicii juridice angajate ineficient.

UAM Mangalia a angajat cheltuieli de ecarisaj cu diverși agenți economici, atât în mod direct, cat și prin intermediul Serviciului Public de Asistență Socială, efectuand în favoarea acestora plăți în sumă totală în perioada 2014 – 2017, de 988.878 lei din care în anul 2017 de 133.540,07 lei, fără a respecta prevederile cadrului legal aplicabil acestui domeniu de activitate, respectiv OUG nr.155 din 21 noiembrie 2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.

Valoarea estimativă a erorilor/abaterilor constatate plăți nelegale pentru servicii de ecarisaj, în perioada 2014 – 2017, de 988.878 lei, din care efectuate în anul 2017, în valoare totală de 133.540 lei.

Abateri și la Liceului Callatis

Cu privire la modul de evidfențiere și gestionare a unor imobile transmise de UAT Mangalia în administrarea liceului s-a constat că unitatea de învățământ are înregistrate, în mod eronat, bunurile aparținând domeniului public, de natura construcțiilor și terenurile în soldul debitor al contului 212 „Construcții”, cu valoarea totala de 9.587.940,44 lei deși acestea sunt inregistrate în proprietatea și în bilanțul întocmit la nivelul UATM MANGALIA. De asemenea, entitatea nu a primit imobilele în baza unui contract cadru de administrare a respectivelor imobile. Referitor la modul de efectuare a inventarierii patrimoniului unității s-a constatat ca Procesul verbal de inventariere inregistrat sub nr.790/29.12.2017 este sumar întocmit și vizează numai activele fixe, fără a se proceda și la inventarierea celorlalte posturi bilanțiere.

Entitatea a efectuat, în anul 2017, cheltuieli cu investiții, constând în achiziții licențe Microsoft Products and Services Agreement și Open License (Win Home si Office Pro Plus 2016), pentru un număr de 102 licențe de calculator, fără ca, până în prezent, să achite factura emisă de furnizor. Entitatea nu a întocmit un Raport de receptie pentru mijloacele fixe, iar în anul 2018, nu și-a bugetat corespunzator cheltuielile aferente angajamentelor pentru investiții și, ca atare, nu a putut plati contravaloarea activelor fixe necorporale achiziționate, pe durata unui exercițiu financiar.

Astfel, în anul 2017, entitatea a încasat venituri din chirii în valoare totală de 93.433 lei,din care nu a virat cota de 50%, respectiv 46.716 lei, către UATM Mangalia, până la data de 31.12.2017. De asemenea s-a constatat că pentru unii chiriași, persoane juridice, se asigură închirierea gratuită, în timp ce pentru alți chiriași se percep tarife pe oră, conform unor HCL-uri emise de Consiliul Local Municipal Mangalia.

Entitatea a angajat și plătit bunuri în valoare totală de 7.883,38 lei, pe care le-a dat în consum imediat și nu pe măsură ce se consumă materialele din magazie, in functie de necesități. De asemenea, s-a constatat ca angajarea cheltuielilor este evidențiată în contabilitate odată cu plata bunurilor și serviciilor, nerespectându-se principiile contabilității de angajamente.

Valoarea cumulată a abaterilor identificate în exerciţiul financiar supus auditării este în sumă de 18.049.938,30 lei, din care: abateri care au generat prejudicii – în sumă de 1.446.947,39 lei, din care pentru anul 2017 – 579.276,39 lei; abateri care au generat venituri suplimentare – în sumă de 664.840 lei; abateri financiar contabile-în sumă de 15.938.150,91 lei, din care suma de 9.738.242 lei reprezintă abateri financiar-contabile reținute în sarcina ordonatorilor terțiari de credite din subordinea UATM MANGALIA.

Se situează peste nivelul pragului de semnificaţie, stabilit în etapa de planificare a auditului, în sumă de 1.145.910 lei.

Reprezentanții Primăriei Mangalia spun că vor contesta raportul în instanță, iar acolo unde este cu putință, se vor remedia măsurile impuse de către auditori.

Mirela PASCAL, Replica 19.02.2019

15 februarie 2019

Convocatorul ședinței ordinare a CL Mangalia din 20.02.2019

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 13:56

14 februarie 2019

Primăria Mangalia, pusă pe butuci? Datoriile administrației, recuperate de la agenții economici

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:19

Aproximativ 50 de agenți economici din Mangalia și stațiunile din sudul litoralului au primit adrese de înștiințare a popririi din partea Biroului Executorului Judecătoresc Vasile Deacu. Potrivit surselor noastre, printre aceștia se află THR Marea Neagră, Șantierul Naval Mangalia, precum și alți agenți economici care dețin hoteluri sau restaurante. 

Adresele în cauză vin ca urmare a faptului că s-a pornit executarea silită la cererea creditorului SCA Grimberg și Asociații- Societate de avocați cu sediul în București, în baza titlului executoriu ce vizează încheierea mai multor contracte de asistență juridică cu Municipiul Mangalia, prin primarul Cristian Radu. Cu alte cuvinte, municipiul Mangalia are calitatea de debitor deoarece nu și-a onorat plățile către firma de avocatură Grimberg și Asociații.   Revenind la agenții economici care au primit înștiințările de la BEJ Vasile Deacu, toți aceștia au calitatea de terți popriți. Cum Municipiul Mangalia nu și-a achitat datoriile, pentru recuperarea debitului, executorul judecătoresc s-a întors și împotriva terților. Printre altele, în documentul transmis agenților economici în cauză se menționează că se dispune indisponibilizarea sumelor de bani pe care firmele în cauză le datorează debitorului Municipiului Mangalia și li se pune în vedere interdicția de a plăti acestuia suma de 1.171.311,5 lei, ce reprezintă debit. Drept urmare, agenții economici în cauză sunt somați să consemneze sumele de bani din adresa de înființare a popririi și să trimită dovada executorului judecătoresc. Practic, dacă agenții economici care au calitatea de terți popriți vor să-și achite taxele și impozitele către administrația locală, aceștia sunt „sfătuiți“ prin intermediul unei somații să o facă, dar în contul indicat de executorul judecătoresc Vasile Deacu. Altfel….vor răspunde în fața legii! 

O nouă încercare în instanță sau tergiversare a situației?

Solicitarea este legală, însă situația este de-a dreptul hilară în momentul în care agenții economici au nevoie, de exemplu, de un certificat fiscal, document care se eliberează numai de reprezentanții administrației publice locale. În acest context, reprezentanții Primăriei Mangalia, mai exact directorul executiv al Direcției Management Fiscal și Control Venituri, Simona Ciocănel, și șeful serviciului Venituri Persoane Juridice, Florina Niculae susțin că pe rolul Judecătoriei Mangalia se află dosarul civil cu nr. 447/254/2019 cu obiect contestație la executare, motiv pentru care reprezentanții primăriei consideră că sumele datorate bugetului local al municipiului Mangalia de firmele agenților economici au scadența clar stipulată până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv, astfel că BEJ Deacu Vasile nu poate obliga terții popriți la efectuarea plăților înainte de data scadentă. 

Despre situația creată, toți arată cu degetul spre edilul Cristian Radu și spun că acesta a îndatorat orașul din cauza contractelor păguboase încheiate între Municipiul Mangalia și firma de avocatură, firmă de avocatură căreia trebuie să-i plătească onorarii colosale. Spre exemplu, pentru un singur contract, onorariul este de 1.290.000 lei plus tva. Contractul în cauză este doar un exemplu, însă din câte se pare, există mult mai multe, undeva pe la 18-19 asemenea contracte, dar care se pare că sunt ținute la blat. 

Ce spune Opoziția din Consiliul Local

Situația datoriilor acumulate de administrația din Mangalia este cunoscută în municipiu, atât la nivel politic, cât și la nivelul societății civile. Din păcate, mulți vorbesc, dar deocamdată, sub protecția anonimatului pentru că, spun sursele noastre, există o stare de teroare, se fac presiuni asupra celor care îndrăznesc fie și numai să scrie pe Facebook ceva despre primarul din Mangalia. Totuși, cei din opoziție încă mai au curajul de a spune ceea ce gândesc.

De cel puțin un an de zile conturile primăriei sunt aproape mereu blocate. Undeva la 4 din 7 zile. Am ajuns să fim pe locul doi în țară la arierate după Suceava. Se fac plăți pe bucățele în speranța că nu se observă. Părerea mea este că se fac fel și fel de tertipuri, așa cum este și situația terților, pentru obținerea acestor bani și cred că sunt în cârdășie cu toții iar, într-un final, banii ajung tot la gașca lor. Sunt anchete în curs vizavi de onorariile fabuloase deoarece acele contracte, 18-19 la număr, s-au încheiat fără să existe hotărâri de Consiliu Local, fără să existe prevedere bugetară, lucru confirmat și de Curtea de Conturi“, a declarat unul dintre cei mai vocali consilieri locali ai opoziției de la Mangalia, Leonard Tănase, de la ALDE. 

Urmează sechestru pe bunurile primăriei?

La rândul lui, executorul judecătoresc Vasile Deacu susține că el își face doar datoria și pune în aplicare ceea ce legea îi permite. Printre altele, susține că municipalitatea din Mangalia a pierdut toate procesele ce vizau contestațiile la executare a sumelor ce vizează onorariile avocatului Andrei Grimberg. De asemenea, Vasile Deacu a spus că nu a executat numai terții popriți ci, de-a lungul anilor, de prin 2016, a recurs la mai multe modalități de recuperare a prejudiciilor. „Am recurs la mai multe modalități de recuperare a prejudiciului. Până acum nu am inventariat bunurile primăriei și nu am pus sechestru. Cât despre dosarele deschise în instanță privind executarea, toate au fost pierdute de municipalitatea din Mangalia. Acest dosar deschis în 2019 nu este singurul, probabil este o modalitate pentru a trage de timp. 

Le-am adus la cunoștință încă de acum șase luni celor de la primărie să bugeteze contul, lucru care, până acum, nu s-a întâmplat“, a declarat executorul Vasile Deacu. 

Primarul promite explicații, dar după decizia magistraților

De ce primăria nu și-a achitat datoria în mod direct către firma de avocatură, de ce nu s-a găsit o soluție prin intermediul unor plăți eșalonate și a așteptat să fie executată, ceea ce presupune și o altă cheltuială cu onorariul executorului, sunt întrebări la care edilul a evitat să răspundă. 

Contactat telefonic pentru a lămuri anumite aspecte privind situația de față, primarul Mangaliei, Cristian Radu, a evitat să dea un răspuns clar referitor la situația privind blocarea conturilor și a menționat că există un litigiu în instanță. Cu toate acestea, el a promis că va răspunde la toate nelămuririle după ce se vor pronunța magistrații.

„Avem acțiune în instanță și domnul Deacu s-ar putea trezi că și-a cam depășit atribuțiile și a încălcat legea. Nu mă pot pronunța, acum, când solicitați un punct de vedere. Toate la timpul lor! Haideți, să așteptăm să vedem ce zice instanța, și pe urmă o să răspund la toate întrebările“, a spus edilul Cristian Radu. 

Carmen Mocanu, Cuget Liber 14.02.2019

11 februarie 2019

Lovitură cruntă încasată de Guvernul Dăncilă. Anunțul care îi pune pe jar pe guvernanți

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 18:22

Săptămâna începe cum nu se poate mai rău pentru guvernul Dăncilă. Institutul Național de Statistică a prezentat mai multe date care descriu situația alarmantă prin care trece economia României.

Astfel, potrivit datelor INS, deficitul comercial al României a avansat cu 16,8% anul trecut, faţă de anul anterior, până la 15,1 miliarde euro.

În perioada ianuarie – noiembrie 2018, deficitul comercial s-a aflat în creştere cu 18.2% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017.

În 2018, exporturile au însumat 67,732 miliarde euro, iar importurile au fost 82,865 miliarde euro. Astfel, faţă de anul anterior, exporturile au crescut cu 8,1%, iar importurile cu 9,6%.

Deficitul balanţei comerciale în anul 2018 a fost de 15,133 miliarde euro, mai mare cu 2,173 miliarde euro decât cel înregistrat în anul 2017.

Deficitul comercial este un indicator economic ce indică existenţa unei balanţe comerciale negative, în care importurile unei ţări depăşesc exporturile sale. Un deficit comercial este echivalent cu o scurgere a monedei naţionale pe pieţele externe. Acesta mai este cunoscut şi sub denumirea de deficit de cont curent.

Atunci când importurile depăşesc exporturile, cererea de valută a unei ţări în ceea ce priveşte comerţul internaţional este mai mică. Reducerea cererii pentru o monedă face ca aceasta să fie mai puţin valoroasă pe pieţele internaţionale.

Andrei Apostol, Capital.ro 11.02.2019

Potențialul candidat al PSD la Primăria Mangalia NU este împotriva demolării garajelor, dar cere acțiuni ‘cu cap’

Filed under: PSD — lucian visa @ 17:07

Probabil cel mai vocal dintre consilierii locali de la Mangalia, Menabit Ozghiun are șanse să fie candidatul PSD la primărie, în 2020. Nu spune nici nu, dar nici da acestei provocări, declarând că: “PSD este un partid mare. Are președinte pe organizația județeană. Mangalia este o organizație locală, listele sunt aprobate de organizația județeană. Nu decid eu cine candidează din partea PSD”. Pe de altă parte însă, remarcă alesul local: “Am remarcat că mă doresc locuitorii Mangaliei, dar nu fac eu politica PSD. Sunt nou în politică și vin din afară incubatorului PSD. Fac o politică municipalistă. Nu sunt nici novice, știu că am popularitatea cea mai mare la această oră”.

“Eu nu fac politică pentru candidaturi și funcții, întotdeauna am încercat să schimb Mangalia în bine, pentru că s-a năruit. Sunt consilier local deoarece PSD a oferit un loc eligibil cuiva din societatea civilă, pentru a-mi da posibilitatea să fac ce fac eu acum. Eu nu am dorit să candidez nici consilier local pe loc eligibil. Am refuzat de 3 ori până să accept. Doar am raspuns unei necesități”, mai declară Menabit Ozghiun. Legat de notorietatea pomenită de acesta, unul dintre subiectele pe care acesta le dezbate de câteva luni se referp la demolarea garajelor în municipiul Mangalia. Subiectul a fost abordat și de colegii consilieri de la ALDE, așa încât a venit firească întrebarea: consilierii PSD și ALDE s-au pus de comun acord să discute despre același lucru sau s-au inspirat unii de la alții? “Relația politică PSD-ALDE pot să o țină cei cu funcții în cadrul partidului. Eu nu am funcție de conducere, nici măcar la PSD Mangalia. Probabil că subiectele fiind adevărate și reale, ne potrivim în consecință”, a răspuns Menabit Ozghiun. Însă, tot el a explicat faptul că nu este împotriva demolării garajelor, așa cum poate s-a înțeles sau cum militează cei de la ALDE, ci este pentru dezvoltare. Ce înseamnă asta? “Eu întotdeauna am susținut că existența garajelor face să arate Mangalia precum Gaza din Palestina. Și am dorit proiecte de dezvoltare în locul lor. M-am luptat să se creeze condiția ca demolările să se facă în baza unor proiecte de dezvoltare. Nu au fost făcute, mi se pare o înșelăciune ca Primăria să nu își asume o construcție de parcări, de locuri de joacă pentru copii, spații verzi etc. în locul demolărilor. Nu vreau să trăim printre ruine ani. Demolările au fost și sunt haotice. Dacă întrebați pe primar, nu știe cum a început să demoleze garajele. Ideea a plecat cu un proiect de construit parcări cu copertine, pergole pentru ape pluviale, iluminat public, camere de luat vederi, căi de acces, trotuare… Și proiectul nu a mai fost adus spre a fi aprobat. Dacă se aproba, în baza lui, conform contractelor, posesorii de garaje trebuiau să elibereze terenurile. Cronologic, în funcție de investiții – construire”, a declarat, pentru “Replica”, Menabit Ozghiun.

A.C., Replica 11.02.2019

8 februarie 2019

hoț vs Hoț

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 21:00

VOLTAIRE spunea, că POLITICA ESTE MIJLOCUL FOLOSIT DE OAMENII FĂRĂ SCRUPULE, PENTRU A DOMINA OAMENII FĂRĂ MEMORIE. 

Există 2 feluri de hoţi: 
HOŢUL SIMPLU  este cel care îţi fură portofelul, banii şi ceasul. 
HOŢUL POLITICIAN este cel care îţi fură viitorul, visele, cunoştinţele, salariul, sănătatea, puterea, studiile şi zâmbetul. 
Diferenţele dintre aceste feluri de hoţi sunt: Hoţul simplu, este acela care te alege ca să te fure, în timp ce politicianul este ales de tine ca să te fure.  
Încă o diferenţă este că hoţul simplu, dacă te plângi, este urmărit de poliţie, în timp ce politicianul este apărat de poliţie. 

DATA VIITOARE, LA ALEGERI, gândiţi-vă bine înainte de a-i vota pe hoţii voştri !  

7 februarie 2019

Mangalia: O biserică monument istoric va fi reabilitată cu bani europeni

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:14

Primarul Mangaliei, Radu Cristian, a semnat, recent, la sediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud – Est (Brăila), contractul cu finanțare europeană, în valoare de peste 11 mil. de lei, pentru reabilitarea bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. Lăcașul de cult, cu o vechime de peste 100 de ani, inclus în lista Monumentelor Istorice din județul Constanța, va fi complet refăcut, cu fonduri UE.

Conform documentației tehnice, clădirea bisericii va fi reabilitată din punct de vedere arhitectural și va fi dotată cu toate echipamentele necesare pentru buna desfășurare a activității specifice. Vor fi refăcute fațadele, pictura murală exterioară și interioară și va fi consolidată structura de rezistență. De asemenea, alte intervenții presupun sistematizarea curții bisericii și refacerea perimetrului clădirii, precum și reabilitarea tuturor instalațiilor și a unui lumânărar. Toate cele patru fațade ale monumentului istoric sunt considerate reprezentative. ”Semnarea acestui contract cu fonduri UE este o altă mare realizare pentru orașul nostru, la acest început de an. Imediat ce problemele lăcașului de cult au fost semnalate de către conducerea parohiei, am elaborat și depus documentațiile necesare pentru obținerea finanțării. A fost un parcurs greu, având în vedere încadrarea clădirii în patrimoniul istoric, dar ne bucurăm că am reușit să semnăm contractul. Clădirea nu mai îndeplinea cerințele de calitate la nivel funcțional, dar și pentru enoriași. După ce vom parcurge toate etapele din proiect, vom demara lucrările de restaurare pentru a pune în valoare acest monument istoric”, a precizat edilul Mangaliei, Radu Cristian. El a mai declarat că un alt proiect, care vizează modernizarea stațiunii Neptun-Olimp, va fi semnat, în perioada imediat următoare.

Replica 07.02.2019

Older Posts »

Powered by WordPress