Politica locală

15 octombrie 2018

Respect ”original” pentru Seniorii Cetății, din partea Primăriei și a Consiliului Local Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:21

Știați că…, la Primăria Mangalia, persoanele vârstnice, denumite – se pare – mai mult cu iz electoral ”Seniorii Cetății”, care au împlinit 70, 75, 80, 85, 90 sau 100 de ani, dar nu au făcut cerere în luna în care au împlinit aceste respectabile vârste, sunt sfătuite să aștepte alți 5 ani, prin aceasta înțelegându-se că și-au pierdut drepturile cuvenite la aceste vârste?

Aceeași condiție a fost impusă și în cazul familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie (v. art.5 și art.6 din HCL). Articolul 5 a fost modificat ulterior, prin HCL nr 60/31.05.2017, în sensul depunerii cererii și a copiei după actul de identitate ”în decursul anului împlinirii vârstei menționate mai sus” și se referă la ”familiile care împlinesc peste 60 de ani de la încheierea căsătoriei”. (HCL-60-din16-10-2015).

Dacă vi se pare de necrezut, vă invităm să citiți cele scrise în documentele emise de autoritățile locale, atât de ”respectuoase” cu vârstnicii:

Consilierii care au votat HCL nr. 179/16.10.2015, ce părere au acum despre aceste aspecte?

În afara faptului că nu cunoaștem alte primării sau Consilii Locale din țară care să condiționeze acordarea ”măsurilor de protecție socială” în acest mod, întrebăm aleșii locali:

Dacă persoanele respective nu au știut, nu au fost informați că există aceste ”clauze” în HCL nr. 179/16.10.2015, sau dacă oamenii au fost plecați din localitate în lunile în care au împlinit vârstele de mai sus, de ce să-și piardă drepturile acordate prin această hotărâre?
Unde vă este respectul față de vârstnicii orașului, stimați aleși ai Mangaliei?

Doamnelor și domnilor consilieri, puteți amenda prevederile aberante ale HCL nr. 179/16.10.2015, care spun la Art.4 că ”Acordarea sumelor prevăzute la art.1, art.2 și art.3 se face o singură dată pe bază de cerere însoțită de copia actului de identitate, cerere ce se depune la Serviciul Public de Asistență Socială, în luna împlinirii vârstei menționate mai sus”. Iar la art.6 există aceeași prevedere și în cazul familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie…

Amendamentul care s-ar impune ar fi unul care să elimine formulările eronate din articolele menționate mai sus și să lase deschisă posibilitatea acordării acestor drepturi și ulterior lunilor și anilor în care oamenii împlinesc vârstele stabilite în HCL, respectiv cei 50 sau mai mulți ani de la încheierea căsătoriei.

Dacă plaja de acordare a acestor drepturi este de 5 ani, după cum se vede în vestita HCL, de ce să fie privați cei care și le solicită în alte luni decât lunile de naștere, sau în anii de până la următoarea treaptă de vârstă stabilită?

Respect față de vârstnicii orașului ar însemna, după opinia noastră, să-i anunțați din timp și să-i invitați în lunile împlinirii vârstelor de mai sus, la Primărie sau la Clubul Nautic, pentru a primi onorurile cuvenite anilor împliniți, fără a-i mai pune pe drumuri și a-i umili pe cei aflați în asemenea situații!

Credem că s-ar putea ca Serviciul Social să se pună de acord cu cel de Stare Civilă (Serviciul de Evidență a Populației), aflat tot în subordinea Primăriei și să întocmească niște tabele cu persoanele în vârstă, pe care să le anunțe din timp despre drepturile pe care le au, precum și datele la care sunt invitați să și le primească și tot atunci să aducă și copiile după documentele solicitate. (Copii pe care, de altfel, bănuim că le are Serviciul de Evidență al Populației).

Așa considerăm că ar fi normal și firesc să se procedeze, dacă vrem să vorbim despre respect… O fi greu?

mangalianews.ro

Niciun comentariu

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress