Politica locală

2 martie 2018

Mangalia. Camera de Conturi a constatat o fundamentare bugetară necorespunzătoare. Recepția unor lucrări s-a realizat fără respectarea prevederilor legale!

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 10:48

La Mangalia, în perioada 2-10 octombrie 2017 s-a desfășurat acțiunea de documentare cu privire la constatările și concluziile rezultate din controalele de specialitate efectuate de unele instituții cu atribuții de control în legătură cu activitatea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat (SPADPP) Mangalia.
 
Sinteza rezultatelor acțiunii de documentare
desfășurate la Primăria Municipiului Mangalia de către Camera de Conturi Constanța, în cadrul acțiunii de audit efectuate în perioada 2.10.2017 – 10.10.2017, a relevat mai multe nereguli.
 
Prin raportare la constatările rezultate din acțiunea de control desfășurată de auditorii publici externi la SPADPP Mangalia în perioada 15.11.2016 – 15.12.2016 și ținând cont de rezultatele controalelor prezentate în rapoartele întocmite de celelalte organe de specialitate ale statului la UATM Mangalia, au rezultat următoarele:

1. Până în prezent, UATM Mangalia nu are posibilitatea de a verifica concret situația
lucrărilor pe linia iluminatului public, care au fost achitate din bugetul public, din cauza modalității
defectuoase de gestionare a bunurilor care alcătuiesc sistemul de iluminat public, a lipsei
monitorizării de către SPADPP Mangalia a lucrărilor efectuate la instalațiile de iluminat public până în anul 2016, precum și pe fondul lipsei certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, documente necesare ce ar fi trebuit emise pentru lucrările de reabilitare a sistemului de iluminat public și care stabileau cu exactitate elementele asupra cărora se intervenea în sistemul de iluminat public;

2. În ceea ce privește modalitatea de virare a banilor din bugetul public către firmele care au subcontractat activitatea din competența SPADPP Mangalia, a rezultat că aceasta s-a realizat fără o fundamentare bugetară corespunzătoare, fără să se cunoască situația reală a elementelor componente care aparțin sistemului de iluminat public al UATM Mangalia, pentru care se identificase necesitatea reparării/modernizării/reabilitării.
 
3. În privința modului de derulare a achizițiilor publice, sunt elocvente concluziile controlului efectuat de către inspectorii ANAP, iar în ceea ce privește parcurgerea etapelor legale privind eliberarea autorizațiilor de construire și a celorlalte avize necesare pentru intervenția asupra instalațiilor de iluminat public ale UATM Mangalia, a rezultat că acestea nu s-au realizat în conformitate cu cerințele actelor normative în vigoare, nu erau inventariate corespunzător, astfel încât să se obțină asigurarea că nu se realizează lucrări asupra instalațiilor de iluminat care aparțin ENEL, aspecte care au fost constatate și prezentate și în actele de control ale ANRE, ANRSC și ISC.

4. S-a constatat că recepția lucrărilor executate de către firmele subcontractoare ale SPADPP Mangalia s-a realizat fără respectarea prevederilor legale, aspect care a fost constatat și de către inspectorii ISC în urma controlului efectuat, motiv pentru care entitatea nu cunoaște nici în prezent care sunt lucrările realizate și recepționate în cadrul fiecărui contract.

5. În ceea ce privește stabilirea mărimii și întinderii prejudiciului cauzat de lipsa monitorizării și efectuarea nelegală a unor lucrări de reparații și reabilitări/modernizări ale sistemului de iluminat public pe raza UATM Mangalia, ținând cont de cauza penală care face obiectul dosarului nr. 375/P/2016, aflat pe rolul instanței de judecată, prejudiciul cert cauzat bugetului UATM Mangalia urmează să fie stabilit în baza unei expertize tehnice judiciare, asupra căruia va hotărî instanța de judecată.
 

Lavinia Siclitaru, Ziua de Constanța 02.03.2018

2 Comments

  1. 568964 514325This put up is totaly unrelated to what I used to be looking google for, nevertheless it was indexed on the first page. I guess your doing something correct if Google likes you adequate to place you at the first page of a non related search. 536652

    Comentariu by RiegfErIFo0Zq — 2 martie 2018 @ 14:03

  2. https://www.replicaonline.ro/dupa-iadul-alb-vine-bomba-ecologica-plaja-din-sudul-litoralului-a-fost-transformata-in-groapa-de-gunoi-video-347598/

    Comentariu by nabuco — 2 martie 2018 @ 20:16

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress