Mangalia – politica locală

22 februarie 2018

Criteriile pentru facturarea individuală la termoficare, în Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 9:36

Societatea de termoficare Goldterm Mangalia a lansat campania de facturare individuală pentru agentul termic. Reprezentanții societății au înaintat tuturor Asociațiilor de locatari/proprietari criteriile pe care trebuie să le îndeplinească cei care vor să primească facturi individuale. Acestea se referă, în primul rând, la faptul că locatarii care doresc incheierea convențiilor trebuie să fie cu plata la zi în evidențele Asociației de proprietari. O altă cerință vizează acordul tuturor locatarilor din bloc/scară de bloc (în funcție de poziționarea branșamentului) pentru a se încheia o convenție individuală. Nu în ultimul rând, pe lângă acordul tuturor vecinilor, solicitantul are nevoie și de avizul Asociației de proprietari. Convenția individuală reprezintă act adițional la contractul de furnizare a energiei termice, încheiat între Goldterm Mangalia S.A. și Asociația de proprietari. Documentele necesare pentru încheierea convenției sunt copiile actelor de identitate și a celor de proprietate. În urma încheierii convenţiilor de facturare individuală a consumatorilor de energie termică, pe baza tabelelor cu consumurile defalcate primite de la asociaţii, Goldterm Mangalia va emite facturi pentru fiecare apartament. Pentru mai multe informații, cei interesați se pot adresa reprezentanților Societății Goldterm, cu sediul pe strada Vânători nr.1. Menționăm că la această dată, din 7006 apartamente racordate la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Mangalia, 594 de apartamente au încheiate convenții individuale de facturare. De asemenea, un număr de 1245 de apartamente sunt contorizate individual (repartitoare de costuri sau contoare de apartament).

editiadesud.ro 21.02.2018

Situația precară a Șantierului Naval a sărăcit veniturile Primăriei Mangalia cu aproape 40%!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 9:33

Sala de ședințe a Primăriei Mangalia a găzduit, astăzi, dezbaterea publică pe marginea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice, pe anul în curs. Printre altele, gazda întâlnirii (la care au participat, pe lângă reprezentanții presei, doar doi sau trei cetățeni), viceprimarul Dragoș Angelescu, a precizat că bugetul primăriei este, în 2018, unul de criză, în special din cauza situației dificile prin care trece Șantierul Naval Daewoo Mangalia: „Ultimul trimestru al anului trecut a adus, în încasările primăriei, un deficit de circa 30-40%, comparativ cu 2016. Este consecința directă a situației prin care trece DMHI, întrucât nu mai vin la bugetul local nici impozite pe salarii, nici cotele din TVA sau alte taxe aduse de la bugetul de stat”, a spus viceprimarul urbei. Acesta a mai adăugat că, o revenire a unității navale ar aduce și o revigorare a bugetului local.

Pe lângă încasările primăriei, au mai spus cei prezenți în sala de ședințe, mai au de suferit atât mangalioții simpli, dar și micii întreprinzători din sudul litoralului, care se apropie de faliment, întrucât veniturile lor depind, în mod direct, de situația economică a DMHI.

editiadesud.ro 21.02.2018

Powered by WordPress