Mangalia – politica locală

30 ianuarie 2018

ȘANTIERUL NAVAL DMHI, noutățile anunțate de vicepremierul Viorel Ștefan

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 16:13

Viorel Ştefan, vicepremier în noul Guvern Dăncilă, a declarat luni, referindu-se la preluarea de către stat a şantierului naval DMHI Mangalia, că este posibil să fie modificată legislaţia care interzice statului român să achiziţioneze acţiuni, astfel încât să fie posibil acest lucru.

Vicepremierul desemnat a fost întrebat, la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului, dacă noul Guvern îşi menţine intenţia anunţată de fostul premier Mihai Tudose ca statul să preia majoritatea capitalului şantierului naval de la Mangalia. Viorel Ştefan a oferit un răspuns cât se poate de interesant. „Statul român are dreptul să îşi exercite dreptul de preempţiune pe de o parte, pe de altă parte există o normă legală, din legea privatizării (…), care interzice statului român să achiziţioneze acţiuni. Va trebui probabil să modificăm şi legislaţia, ca să permitem ca statul să negocieze pe picior de egalitate cu partenerii implicaţi în preluarea acestui proiect. Compania care intenţionează să preia a cerut negaţie din partea statului român, se află în tratative cu reprezentanţi ai Ministerului Economiei”, a spus Viorel Ștefan.

„Noi ne vom strădui să găsim formula optimă, care să asigure, pe de o parte, o poziţie consolidată a statului român în acest proiect, pe de altă parte să asigure şi garanţia bunei funcţionări, pentru că industria construcţiilor navale este o industrie foarte grea, este o industrie unde, dacă nu ai know-how, dacă nu ai experienţă, dacă nu ai portofoliu de comenzi, este foarte greu să faci faţă. Dar, cu siguranţă, rezultatul acestor negocieri ne va conduce la o soluţie care să îmbine cele două deziderate ale noastre”, a spus Viorel Ştefan.

Reamintim că Mihai Tudose, fostul premier al României, a spus de mai multe ori că Executivul condus de către acesta dorea să achiziționeze șantierul naval de la Mangalia.

C.C., Replica 30.01.2018

14 Comments

 1. curs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa
  Informaţii concursTip concurs: Promovare pe functie de conducere
  Data de sustinere a probei scrise: 01.03.2018, ora 10:00
  Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
  Stare concurs: Programat
  Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 29 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018, inclusiv.
  Concurs afişat la data: 29.01.2018, ora 08:00 Informaţii posturi scoase la concurs
  Secretar al municipiului
  Descriere post Localizare post
  Clasa: conducere
  Tip compartiment: UNITATE
  Denumire compartiment: PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA
  Localitate: MANGALIA
  Judeţ: CONSTANŢA
  Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postuluiCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
  Condiţiile de participare sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

  Atributii

  ? avizează, pentru legalitate, dispoziţiile emise de primar, şi contrasemnează, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, hotărârile adoptate de Consiliul Local, pe care le consideră legale;
  ? participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului local;
  ? asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
  ? pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului şi al aparatului permanent al consiliului local;
  ? asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, prin grija aparatului permanent al consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001;
  ? asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică şi publică ordinea de zi a şedinţelor consiliului local, prin grija aparatului permanent al consiliului local şi al Compartimentului Mass-Media din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  ? avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  ? efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali;
  ? numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
  ? asigură, cu sprijinul aparatului permanent al consiliului local, întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  ? organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar, şi eliberează extrase sau copii de pe orice act din această arhivă, în afara celor cu caracter secret, potrivit legii, prin grija aparatului permanent al consiliului local şi al compartimenului arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  ? asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcţionarilor publici cărăra le-a fost delegate aceaste atribuţii;
  ? acordă primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor, sprijin şi asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii, cât şi la redactarea proiectelor de hotărâre prin grija aparatului permanent al consiliului local;
  ? confirmă autenticitatea copiilor cu înscrisurile originale emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
  ? îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, prin dispoziţiile emise de primarul municipiului Mangalia sau însărcinări date de consiliul local, acestea din urmă pot privi buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului local.

  Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă:
  ? să işi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  ? să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
  ? să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  ? să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
  Bibliografie concurs1) Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;
  2) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
  3) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
  5) Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali;
  6) Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
  7) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
  8) O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
  9) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
  10) Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
  11) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
  12) Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  13) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
  14) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  15) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  16) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

  Comentariu by DIONISIE — 30 ianuarie 2018 @ 16:57

 2. http://m.gandul.info/stiri/fifor-promite-inzestrarea-fortelor-navale-cu-un-submarin-facut-in-romania-trebuie-sa-intarim-capabilitatile-militare-la-marea-neagra-16962747
  sau „istoria” se repeta …
  http://evz.ro/submarin-la-mangalia-792930.html

  Comentariu by nabuco — 31 ianuarie 2018 @ 1:08

 3. https://www.cotidianul.ro/diplomatie-si-prostie-politica-si-repetentie/
  vs.
  https://www.cotidianul.ro/liderul-alde-despre-dariu-valcov/

  Comentariu by nabuco — 31 ianuarie 2018 @ 21:16

 4. @1
  Oare cine va castiga concursul ?
  Cumva ruda unei judecatoare care mai pune si ea cate o proptea acolo primarului in multele lui procese?
  Ce surpriza

  Comentariu by Anonim — 1 februarie 2018 @ 2:37

 5. Concursul de ocupare a postului de secretar municipiu este de promovare, adică se poate prezenta doar cineva din interiorul primăriei care îndeplineşte condiţiile din lege.probabil că se ştie cine este.

  Comentariu by PSD-Ciuma Rosie — 1 februarie 2018 @ 6:22

 6. Indiferent de articolul postat aici pe marea majoritate a celor ce comenteaza ii doare doar de primarie. Poate sa nu mai existe nici un fel de activitate economica in tot orasul ca nu intereseaza decat pe foarte putini dintre comentatori. Poate de asta a si ajuns orasul asa…din cauza rautatii, din cauza indiferentei. Ce faceti cu primaria daca nu mai are cine sa plateasca taxe si impozite?

  Comentariu by Anonim — 1 februarie 2018 @ 13:44

 7. Ai dreptate, dar la șantier aleg alții, la primărie cetățenii.
  Evident că fără impozite, Mangalia va deveni comună, iar primăria va ajunge la același nivel.

  Ceea ce mi se pare mie anormal, e ce fac sindicatele. Adică nimic. Eu personal i-aș fi văzut pe muncitorii din DMHI, protestânt (autorizat) în fața sediului guvernului. Ar trebuit explicat acestor indivizi care guvernează țara și care n-au nicio treabă cu navele (mai puțin iahturule), ce trebuie să facă cu șantierul DMHI. Poate ar fi reușit.
  Dacă se stă la iluzia că statul va lua acțiunile și va face submarine, atunci să viziteze Șantier militar Mangalia. Așa va fi și la DMHI cu statul proprietar.

  Comentariu by lucian visa — 1 februarie 2018 @ 14:56

 8. @8- Vom construi submarine anatomice ! Priviti aici sa vedeteti…cu cine ! http://sutu.ro/academia-de-cretini/imbecilul/

  Comentariu by I.S — 1 februarie 2018 @ 16:21

 9. Si daca tot s-a facut legatura intre santier si primarie,poate prin schimb de experienta se va ajunge nu numai la submarine anatomice, ci si vedete…si curvete !

  Comentariu by I.S — 1 februarie 2018 @ 17:24

 10. Probabil se cauta deja… directoare pentru viitorul santier! Le recomanda talentele… si…. restul….

  Comentariu by Anonim — 1 februarie 2018 @ 19:26

 11. Pt. #7
  Sindacatul, maine si poimaine e „singur cu poarta goala” …
  https://www.replicaonline.ro/ministrul-apararii-nationale-in-vizita-de-lucru-la-constanta-si-mangalia-344385/

  Comentariu by nabuco — 1 februarie 2018 @ 19:58

 12. POATE IL INVITA DL. GRIGUTA SI LA SANTIERUL NAVAL DAEWOO(INCA)FIINDCA AR CAM TREBUI MACAR IN CEASUL AL 12.

  Comentariu by IORGA M. — 2 februarie 2018 @ 8:24

 13. http://m.cugetliber.ro/stiri-eveniment-realitate-sau-fictiune-vor-fi-construite-submarine-si-corvete-intr-un-santier-naval-din-romania-340576
  e campanie electorala si noi nu stim ?

  Comentariu by nabuco — 3 februarie 2018 @ 1:31

 14. Nu cred ca va castiga ruda unei judecatoare. Gigel ar trebui sa mai stea si pe la serviciu pentru asta …

  Comentariu by Iancu de Hunedoara — 3 februarie 2018 @ 1:49

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress