Politica locală

29 ianuarie 2018

Peste 1,1 milioane de euro alocaţi. Primăria Mangalia, cheltuieli record pentru pachetele cu alimente ale nevoiaşilor

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:15

Primăria Mangalia a pus la bătaie peste 1,1 milioane de euro pentru pachetele cu alimente destinate persoanelor nevoiaşe din oraş. Potrivit anunţului de participare făcut public de municipalitate, ofertele comercianţilor se primesc până pe 16.02.2018. Contractul se va semna cu maxim trei agenţi comerciali şi va fi un acord cadru valabil trei ani. Valoarea maximă estimată este semnificativ mai mare decât cea a acordului precedent, din octombrie 2014.

Conform anunţului de participare publicat pe SEAP pe 24.01.2018, Municipiul Mangalia doreşte încheierea unui acord cadru privind „furnizarea următoarelor produse alimentare, timp de maxim 3 ani: pui grill congelat, făină, mălai, zahăr, ulei, orez, fasole boabe, cozonac, sacoşă biodegradabilă, conform caiet de sarcini şi documentaţie de atribuire”. Valoarea estimată fără TVA a contractului este cuprinsă între 2.851.200 lei şi 5.184.000 lei (echivalentul a peste 1,1 milioane de euro).

Acum trei ani erau mai puţini săraci

Cel puţin 3.000 de persoane vor primi pachetele cu alimente cumpărate de Primăria Mangalia. Este vorba despre pensionarii cu venituri mici, persoanele de peste 60 de ani fără venituri, dar şi despre cei cu dizabilităţi. Este cea mai consistentă sumă alocată până acum pachetelor pentru nevoiaşi. În afara achiziţiilor uzuale ale serviciului de asistenţă socială, care se ridică şi ele la câteva sute de mii de lei pe an, acordul cadru semnat în urmă cu trei ani a fost mult mai mic.

Astfel, în octombrie 2004, primăria a oferit contracte de achiziţie a diverse produse alimetare, prin Serviciul Public Creşe, Asistenţă Socială, Cultură, Sport, Igienă Publică, firmelor Geocor Trade Imp- Exp SRL Constanţa, Granbis SRL Constanţa şi Eco Trade SRL Alba Iulia în valoare de 4.478.400 lei.

Rocsana CRISTEA, Replica 29.01.2018

23 Comments

 1. Bani alocati pentru voturi. Ei voteaza destinul orasului.
  Listele sint bine controlate de la partid si de la aerviciul social.

  Comentariu by Anonim — 29 ianuarie 2018 @ 17:24

 2. https://www.replicaonline.ro/santierul-naval-dmhi-noutatile-anuntate-de-vicepremierul-viorel-stefan-343905/
  pachet(e) … de actiuni.

  Comentariu by nabuco — 29 ianuarie 2018 @ 22:22

 3. Bani pentru voturi pentru nevoturi pentru orice ar fii sunt enorm de multi .Facand socoteala la preturile de cost ale produselor de mai sus nu depaseste 50 lei in magazine ,nu cu licitatie.Dintr-o socoteala simpla reiese ca pretul unui pachet este 144 lei pe luna.Deh ce sa-i faci 44 lei merge la pachet si 100 lei in buzunarele unora.Si inca ceva niciodata nu s-au dat 3000 pachete ci maxim 2200-2500 ceea ce arata ca vreo 200.000 euro iau alte cai.

  Comentariu by VUCEA DAN — 30 ianuarie 2018 @ 9:45

 4. Daca au ajuns sa fure si din punga celui mai amarat om din Mangalia….

  Comentariu by Anonim — 30 ianuarie 2018 @ 11:30

 5. curs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Mangalia, judeţul Constanţa
  Informaţii concursTip concurs: Promovare pe functie de conducere
  Data de sustinere a probei scrise: 01.03.2018, ora 10:00
  Locaţia de desfăşurare a concursului: Bucuresti, sediul ANFP
  Stare concurs: Programat
  Observaţii suplimentare: Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în perioada 29 ianuarie 2018 – 19 februarie 2018, inclusiv.
  Concurs afişat la data: 29.01.2018, ora 08:00 Informaţii posturi scoase la concurs
  Secretar al municipiului
  Descriere post Localizare post
  Clasa: conducere
  Tip compartiment: UNITATE
  Denumire compartiment: PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA
  Localitate: MANGALIA
  Judeţ: CONSTANŢA
  Condiţii de participare şi atribuţii conform fişei postuluiCandidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare
  Condiţiile de participare sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau administrative;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
  • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
  • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.

  Atributii

  ? avizează, pentru legalitate, dispoziţiile emise de primar, şi contrasemnează, în condiţiile legii şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare al consiliului local, hotărârile adoptate de Consiliul Local, pe care le consideră legale;
  ? participă, în mod obligatoriu, la şedinţele consiliului local;
  ? asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
  ? pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia, cu sprijinul aparatului de specialitate al primarului şi al aparatului permanent al consiliului local;
  ? asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor în funcţie, prin grija aparatului permanent al consiliului local, în conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 215/2001;
  ? asigură efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică şi publică ordinea de zi a şedinţelor consiliului local, prin grija aparatului permanent al consiliului local şi al Compartimentului Mass-Media din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  ? avizează pentru legalitate proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  ? efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor locali;
  ? numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
  ? asigură, cu sprijinul aparatului permanent al consiliului local, întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
  ? organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar, şi eliberează extrase sau copii de pe orice act din această arhivă, în afara celor cu caracter secret, potrivit legii, prin grija aparatului permanent al consiliului local şi al compartimenului arhivă din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
  ? asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul funcţionarilor publici cărăra le-a fost delegate aceaste atribuţii;
  ? acordă primarului, viceprimarului, consilierilor locali şi cetăţenilor, sprijin şi asistenţă de specialitate în desfăşurarea activităţii, cât şi la redactarea proiectelor de hotărâre prin grija aparatului permanent al consiliului local;
  ? confirmă autenticitatea copiilor cu înscrisurile originale emise sau adoptate de autorităţile administraţiei publice locale;
  ? îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, prin dispoziţiile emise de primarul municipiului Mangalia sau însărcinări date de consiliul local, acestea din urmă pot privi buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor consiliului local.

  Atribuţii pe linie de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă:
  ? să işi însuşească şi să respecte normele de securitate şi sănătate în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
  ? să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoana, cât şi celelalte persoane participante la procesul de muncă;
  ? să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru a permite acestuia să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de muncă sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul său de activitate;
  ? să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul, pentru realizarea oricăror măsuri şi cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.
  Bibliografie concurs1) Constituţia României din 21 noiembrie 1991, republicată;
  2) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată;
  3) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
  4) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
  5) Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali;
  6) Ordonanţa nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
  7) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;
  8) O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
  9) Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată;
  10) Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;
  11) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
  12) Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
  13) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
  14) Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
  15) Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  16) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

  Comentariu by DIONISIE — 30 ianuarie 2018 @ 16:56

 6. Mare prostan mai e si Vucea asta.
  Prețul pachetului nu poate depăși 40 lei cf unei hotărâri de consiliu,așa ca băga-ți undeva calculele alea de vameș mediocru.

  Comentariu by Anonim — 30 ianuarie 2018 @ 22:35

 7. Fratelooo , aloooo , aloooo , oamenii obisnuiti cu dreptu de la soldati , motorina de la nave , salam , cartofi , constructii la vile cu mana de lucru gratuita , lucrari , fonduri , bla bla bla trebuie omeniti cu bani frumosi , o pensie de 1300 de euro e o nimica toata. Daca au mai si supravegheat ce trece prin vama … trebuie chiar mai mult de atat. De la statutul de barosan la cel de pensionar de duzina e o diferenta prea mare.

  Comentariu by Ghertoi — 31 ianuarie 2018 @ 1:53

 8. Taci ma ghertoiule din gura ca nu de asta e vorba aici. E vorba ca se incurajeaza nemunca. De ce dracu sa mai muncesti daca iei pachete ,medicamente , transport , subventie , scutiri si altele care la un loc te duce la salariul minim fara sa misti un deget ? Unii sunt asa de puturosi ca le e lene sa completeze si cererea de moca. Cica nu vad ca nu au ochelarii. Dar daca scrie ceva pe vreun document imediat il vede. Omul ala a muncit , si-a riscat viata sa apere tara , la graniceri si politia de frontiera chiar erau tot timpul in dispozitiv de lupta , nu confunda cu trantorii ceilalti. Iar tigarile la care faci aluzie stai linistit ca nu le lasa din proprie initiativa , ordinele veneau de mai sus. Doar vezi ce se intampla cand faci contra vantului … Pe langa vamesii ailalti care au furat de au rupt politistii de frontiera aveau mai multa carte. Uite-te mai bine ce avere are Dan pe langa urdareni , matasari , blajeni , tanaseni si compania. Sau … esti unul din ei ?

  Comentariu by Colonelul — 31 ianuarie 2018 @ 2:02

 9. O nimica toata. Tot eu sunt cel mai barosan. Am muncit ce e drept doi ani la viata mea dar mi-a trecut repede. Am o casa in Vama si una in Mangalia. Nici una pe numele meu bineinteles. Una e pe numele baiatului care lucreaza in Spania si are 2000 de euro lunar. Dar la subventie se incadreaza casa ca nu stie nimeni de venit . Cealalta e pe numele soramii care ia doar un fel de ajutor de afara chipurile nu are de munca acolo. Are dar la negru , insa sa vb de mine. Stau la caldura , repar cate ceva in garajele pe care platesc un impozit minim. Imi iese cam 3000 lei lejer pe luna. Nu mai pun venitul din pensia de handicap ca e cam mic. Pentru grav era spaga mai mare decat am dat eu sa iau accentuat dar e bun si asta. Nu la indemnizatie ma scot , ci la limuzina ca daca nu eram handy , plateam 4000 pe an. Mai parchez si la Kaufland in fata dar asta nu e cine stie ce magarie. Bineinteles iau si pachete. Vara e meserie , fac cu cazarea cel putin 5000 de euro ( intermediere plus cazare ). Am un papuc si mai car marfa la vreo ocazie mai iese si de acolo. Toamna ce , credeti ca ma odihnesc ? Pai nu incep nuntile ? Muzica e platita bine . Fotografii filmari la fel. Fara acte bineinteles. Nici nu mai am timp de curatenie prin casa ca nevastamea pune unghii , machiaza , masaje , e alta poveste. Dar platesc o sclava muritoare de foame ii mai dau lucruri vechi , ceva alimente ( pentru ce credeti ca ridic pachetul ? ) si ma descurc. Totusi am si eu o oftica , ma depaseste ca valoare Asan , vecinul de la parter , pe langa ce am eu , el are si cateva femei la produs si ma cam enerveaza. Si el e nervos ca nu se mai apropie campania electorala odata sa ia bani de la candidati sa si termine spatiul comercial si evit deocamdata sa il salut. Bai ascultati la mine , in Romania asta e cel mai bine , o sa ii pomeniti voi mai tarziu pe astia care ii injurati acum. Daca nu te duce capul si te duci la munca … e alta poveste.

  Comentariu by Nevoiasul — 31 ianuarie 2018 @ 2:20

 10. pt.6
  Daca tu spui ,eu ca sunt prostavan poate ai dreptate.dar sa facem un mic calcul la nivelul clasei a 4-a.
  40 lei valoarea pachet (cum spui tu ca prevede HCL-ul,dar nu stii care)x 3000 persoane (cum spune primaria)=120.000 lei /luna. !20.000 lei/luna x 12 luni =1.440.000 lei pe an .Si atunci de unde valorile alea de 5.184.000 lei .Si inca ceva nu mi-ai raspuns la intrebarea cu 3000 persoane cand ele nu au fost mai multe de 2200-2500 persoane real . Si mai grav este ca aceste pachete au fost duse la domiciliul persoanelor inainte de campania eletorala
  Ai vazut eu sunt prostavan ,poate,insa tu nu ai, sigur, mai mult de 4 clase(doua mai multe ca trenul)
  PT.7
  Mai ghetoiule eu am muncit la granicerii si apoi politia de frontiera 30 ani si nu am averii colosale ca altii in conditiile in care posibilitati au fost.Averile mele sunt mai mici ,cu mult mai mult decat ale prietenilor tai.Nu am vila de 2 mil.euro,zeci ha.de pamant, nu stiu cate alte propietati,cu toate ca au fost ca si mine functionarii publici .Acolo ar trebui sa-ti arunci privirea si sa cercetezi daca ai sange in tine .Dar nu ai sa o faci deoarece iti pierzi simbria.Iti multumesc ca mi-ai dat o idee,voi sesiza ANI.

  Comentariu by VUCEA DAN — 31 ianuarie 2018 @ 10:10

 11. Ma refeream la Colonelul Ene , ce dracu va simtiti cu totii :..

  Comentariu by Ghertoi — 31 ianuarie 2018 @ 19:31

 12. Ala era cu snapsul nu cu dreptu. se credea el Dumnezeu si voia la mocangeala dar asta asa … ponderat. L-a bagat pe fratemiu la frontiera si acum iese la pensie ca a tras la Cernavoda din greu. Ia nu va mai luati de el.

  Comentariu by Gica — 31 ianuarie 2018 @ 19:44

 13. Pt. #8
  https://www.replicaonline.ro/ministrul-apararii-nationale-in-vizita-de-lucru-la-constanta-si-mangalia-344385/

  Comentariu by nabuco — 1 februarie 2018 @ 20:02

 14. Corr. @13
  https://www.replicaonline.ro/sanatoriul-balnear-mangalia-ofera-servicii-gratuite-locuitorilor-din-mangalia-si-imprejurimi-343864/

  Comentariu by nabuco — 1 februarie 2018 @ 20:03

 15. Secretul este ca Radu Cristian trebuie sa cada. Aceasta caracatita care a destabilizat orasul. Restul e apa de ploaie. Radu Cristian si a dovedit incompetenta alaturi de haita sa de navetisti. Eu personal, l-as executa ca pe un caine pe acest borfas insetat dupa hotii si altele.

  Comentariu by Anonim — 2 februarie 2018 @ 7:31

 16. Pt.15
  Ieri 01.02.2018 era zi de audienta a primarului ,unde veneau cetateni sa-si spuna nevoile.Primarul a sarit peste aceasta activitate pentru ca a trebuit sa mearga cu ,,iubirea „lui ,proaspat divortata,la masa undeva in afara orasului.S-au inapoiat im Mangalia pe la ora 19.00,unde si-a condus ,,iubire”acasa pe strada M.I Dobrogeanu cu multe gropi.Pacat de BMW sau care il rupe prin gropile Mangaliei,doar asa o sa gandeasca sa le mai asfalteze .
  Astea sunt acum problemele orasului care il framanta pe primar si nu problemele cetatenilor.

  Comentariu by fn — 2 februarie 2018 @ 18:00

 17. Pt. #16
  Nume, prenume, eventual foto a celei care „are par si in stomac” sa poata suporta „imbratisarea” liderului lu’ Ciuraru.

  Comentariu by nabuco — 2 februarie 2018 @ 23:34

 18. PT.17

  Numele ,prenume?Simplu ,ce diorectoare este proaspat divortata si sta acum pe M I Dobrogeanu.Asta nu o spun eu ci o spun imaginile surprinse.Sunt prea multi,,ochii” in zona.

  Comentariu by fn — 3 februarie 2018 @ 10:34

 19. Desacato Vip 60 possuem alguma pessoa aposento por classes. http://videodesafiovip6047540.blog2learn.com/9989617/notas-detalhadas-sobre-desafio-vip-60-funciona-mesmo

  Comentariu by site — 3 februarie 2018 @ 18:17

 20. Pt.17.
  Inca ceva, daca chiar insisti ,pt.a stii si dl.Ciuraru, este vorba de dna.Alina (fosta Nitoi) manager (fara concurs????????)la Spitalul Mangalia pe care o aduce acasa cu masina BMW CT…WET iar uneori o aduce acasa si ,,finul”Didi.
  Ochiul Horos nu doarme niciodata.

  Comentariu by fn — 3 februarie 2018 @ 20:17

 21. Invidiosi mai sunteti. Pai daca e WET nu trebuie multumita wet pussy ? Daca NEC xam nu mai e bun …

  Comentariu by Garide — 3 februarie 2018 @ 21:14

 22. La audienta am observat cand treceam pe acolo sa -mi iau niste acte rezolvate destul de tarziu ce e drept , nu am remarcat-o decat pe Rozalia , fosta prostituata a Mangaliei. Acuma … daca voi ziceti ca omul era cu amanta , mi se pare normal ca de Rozalia sa se ocupe Cristi dar nu primarul ci .. fostul.

  Comentariu by Pimp — 3 februarie 2018 @ 21:19

 23. Ahaa , deci tu nu prea obisnuiesti sa stai la coada sau la audienta , rezolvi actele direct. Te mai si vaiti ca e tarziu , probabil esti vreun fost politist cu noi afaceri zgarcit care erai ofticat ca Nitzel facea mai mult ca tine. Dar Rozalia era din gasca lui Sinan dusmanu lui Miko nebunu deci nu avea cum sa aibe ala grija de ea. Lui Garide ii arde de misto.. ba da eu nu cred ca poate sa stea pe MI Dobrogeanu ca acolo sta tiganimea la baraci.

  Comentariu by anonimus — 3 februarie 2018 @ 21:24

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress