Mangalia – politica locală

29 iunie 2017

Shhaideh a deschis puşculiţa. Milioane de lei ajung la Cernavodă şi Mangalia pentru investiţii

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 17:05

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a emis un ordin privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform Programului „Termoficare 2006 -2020 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.

S-a aprobat alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate, iar banii se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat. Utilizarea acestor sume se va face cu respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 642/2006 şi ale Ordinului 124/2012 al ministrului Administraţiei şi Internelor.

Potrivit Monitorului Oficial, Partea I, nr. 489/28.VI.2017, au primit finanţare mai multe obiective de investiţii din judeţul Constanţa, după cum urmează: Cernavodă – circuite secundare şi puncte termice aferente extinderii reţelei de termoficare PT ID Chirescu, PT35, PT 43, PT 45, extindere circuit agent primar Prelungirea Seimeni. Valoarea cofinanţării de la bugetul de stat este de 8 milioane de lei.

Şi municipiul Mangalia beneficiază de 6.500.000 de lei, pentru execuţie instalaţie de cogenerare de înaltă eficienţă prin montarea unui motor termic cu putere instalată de 1.5 mwt în centrala termică nr. 9, inclusiv execuţie reţea primară între CT 10, CT 9 şi CT7, dar şi pentru creşterea eficienţei cazanelor de apă fierbinte şi pentru racordare la reţeaua de gaze a sistemului de alimentare cu energie termică a municipiului Mangalia şi reabilitarea reţelelor termice aferente CT7.

Lavinia Siclitaru, Ziua de Constanța 29.06.2017

Powered by WordPress