Politica locală

28 aprilie 2017

INCREDIBIL! Bogdan Maganu, numit manager al Sanatoriului Mangalia!

Filed under: PSD — lucian visa @ 15:23

Sanatoriul Balnear Mangalia nu mai are din 20 martie manager cu acte în regulă. Lui Viorel Pascaru i-a expirat contractul de mandat, fiindu-i prelungit cu încă o lună, iar din data de 28 aprilie… șoc! La sanatoriu a sosit un fax de la Ministerul Sănătății, cu ordinul de ministru prin care este numit manager… Bogdan Maganu, fostul viceprimar al Mangaliei și fost candidat al PSD la Primăria Mangalia!

A.C., Replica 28.04.2017

26 aprilie 2017

La ședința de astăzi, liberalul Dumitru Filip a încercat, fără succes, să vopsească imaginea funcționarilor prinși cu mâța-n sac de Camera de Conturi!

Filed under: administraţie publică,Consiliul Local — lucian visa @ 13:56

Consilierii locali din Mangalia au participat, astăzi, la o ședință de de îndată, chemați fiind să aprobe – a treia sau chiar a patra oară – desființarea Serviciului Public de Asistență Socială și al Serviciului Public Administrarea Domeniului Public și Privat. În plus, alesul PNL Dumitru Filip și-a asumat, nici mai mult nici mai puțin, inițierea unui proiect de hotărâre privind măsurile ce se impun a fi luate în vederea realizării obiectivelor dispuse de Camera de Conturi a județului Constanța vizavi de o serie de nereguli privind cheltuirea banului public de către funcționarii publici sau de către cei care au beneficiat, din plin, de fonduri substanțiale – și nemeritate, potrivit auditorilor constănțeni – din taxele și impozitele mangalioților. Potrivit inițiatorului, Dumitru Filip, consilierii ar fi trebuit să fie de acord să nu „se constituie parte civilă și nici să calculeze vreun prejudiciu în dauna autorităților și instituțiilor publice locale”. Cu alte cuvinte, în timp ce auditorii Camerei de Conturi au spus că s-au creat prejudicii consistente în bugetul local, de ordinul sutelor de mii de lei, aleșii ar fi trebuit să nu se îndrepte, în mod legal, împotriva spoliatorilor bugetului local.

Nemulțumirea consilierilor opozanți actualei administrații a fost stârnită, pe lângă absurdul conținutului, de faptul că hotărârea, plină de articole de lege și de trimiteri la o serie de proiecte mai vechi, le-a fost înmânat chiar în timpul ședinței de consiliu, fără a avea posibilitatea de a se edifica la ce trimiteri legale făcea referire Dumitru Filip!

“Asta este o porcărie, voi merge cu voi la toate forurile legale din lume, nu se poate să vă bateți joc așa de cetățenii orașului“, a declarat Nicolae Moroianu, consilier local.

Trebuie menționat faptul că alesul local a scăpat, deocamdată, de un atare demers, întrucât proiectul lui Dumitru Filip a picat la vot, majoritatea confortabilă de zece consilieri pe care administrația locală o avea în Consiliu fiind ruptă de abținerea prof. Ghiulserin Sali. Rezultatul a fost unul neașteptat pentru cei din sală, unii dintre aceștia fiind beneficiari direcți ai inițiativei consilierului PNL. Unul dintre aceștia, Dorinel Colgiu, a fost dat drept exemplu ca beneficiar al unui contract deloc de neglijat – circa 3 miliarde de lei vechi, după cum a afirmat consilierul Menabit Ozghiun. Legat de contractul cu pricina, Camera de Conturi Constanța a spus, negru pe alb, că sumele încasate nu se justificau! Este vorba despre un contract încheiat cu Primăria Mangalia pentru servicii de consultanță și comunicare.

În timp ce ”avocații” au fost puși în așteptare, serviciile publice s-au desființat cu votul a 10 aleși!

Un alt proiect care nu a trecut de girul consilierilor locali a fost cel al modificării HCL 259 din 2014, privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, mai bine spus ceea ce, déjà, la nivel de Mangalia, a devenit consacrat drept “contractele cu avocații” și care, pentru anul acesta, înainte de orice rectificare bugetară, s-au alocat 2.500.000 de lei. Administrația locală ar fi dorit o modificare în propria favoare, mai précis mandatarea primarului să semneze și în numele Consiliului Local, și în cel al Comisiei Locale de Fond Funciar, al direcțiilor și serviciilor subordonate CL a tuturor actelor procedurale, dar și contractele de asistență juridică sau alte contracte de prestări servicii încheiate cu avocați sau alți specialiști.

“Această hotărâre este ilegală, Ordonanța nr. 96, cunoscută ca și Ordonanța lui Ponta interzice primăriilor să angajeze asistență juridică fără acordul consilierilor locali. Ce vreți să faceți dumneavoastră aici este exact la 180 de grade cu litera legii“, a spus Leonard Tănase, ales al Consiliului Local Mangalia. Proiectul a căzut la votul consilierilor.

În schimb, cel mai fierbinte document supus aprobării aleșilor, cel al desființării ADPP și SPAS și transformării lor în direcții subordonate primăriei, a trecut, surprinzător, cu zece voturi ”pentru” și șase ”împotrivă”. Asta deși, anexat acestui proiect figurează câteva zeci de pagini de inventar al domeniului public al urbei, deci, potrivit legii – extrem de interpretabilă din partea executivului – ar fi fost nevoie de 13 voturi pentru a putea trece acest acte legislativ. Mai mult, angajații primăriei prezenți la ședință s-au “jurat” că niciun angajat nu va fi dat afară, ci aceștia vor trece pe posturi similare – contractuale – în cadrul primăriei. Secretarul primăriei, Andreea Cabuz, a declarat, însă, ci nu există niciun conflict din punct de vedere legal, că Legea 215 nu este încălcată și că, în ceea ce o privește, își dă avizul de legalitate.

editiadesud.ro 25.04.2016

25 aprilie 2017

Scrisoarea lui Ozzy

Filed under: PSD — lucian visa @ 10:53

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

CĂTRE PRIMARUL RADU CRISTIAN,

Prin prezenta, subsemnatul MENABIT OZGHIUN, CNP 1721011133688, membru al Consiliului Local al Municipiului Mangalia, vă aduc la cunoștință următoarele:
În data de 21.12.2016 a fost adoptată HCL nr. 119/2016, privind reorganizarea Complexului Cultural Callatis în Direcția de Cultură și Sport. Această instituție se află în subordinea Consiliului Local.
În conformitate cu Regulamentul de Orrganizare și Functionare a Consilului Local al Municipiului Mangalia, HCL nr. 7/ 2016 , art. 14, punctul 3 – Comisia Socială, Sănătate, Culte și Învățământ are în atribuții de a verifica, a analiza și a aviza activitățile culturale din municipiul Mangalia, cât și cu privire la activitatea de conservare și valorificare culturală a patrimoniului arheologic și a monumentelor istorice.
Cu ocazia adoptării acestei HCL, am solicitat în cadrul ședinței Consiliului Local să se respecte legislația aplicabilă, am specificat că este nevoie de avizul Ministerului Culturii pentru o astfel de reorganizare. Reprezentanții executivului au asigurat, dar fără a prezenta înscrisuri, că nu este nevoie de un astfel de aviz, chiar dacă legea impune.
De asemeni, așezămintele culturale nu pot funcționa fără avizul Ministerului Culturii.
Biblioteca Municipală nu poate funcționa fără personalitate juridică proprie.
Fără a avea avizele necesare și fără a se respecta legislația, Direcția de Cultură și Sport, nou creată, este o instituție care nu-și mai atinge scopul de a organiza și administra activitățile culturale municipale, de a gestiona patrimoniul arheologic, precum și majoritatea atribuțiilor specificate în Regulamentul de Organizare și Funcționare a direcției. Organizat sub forma de serviciu în cadrul unei direcții, Muzeul Callatis nu mai poate funcționa ca muzeu fără avizul CNMC; Casa de Cultură nu poate organiza activități culturale fără avizul ministerului culturii; biblioteca nu mai poate funcționa ca bibliotecă municipală fără a avea personalitate juridică proprie. Astfel s-a reușit performanța de a desființa instituțiile de cultură funcționale pentru a se înființa o direcție, care nu mai poate îndeplini legal activitățile instituțiilor pe care le-a comasat.
Stimați colegi consilieri locali,
Adresa nr. 90 / 24.02.2017, transmisă de către Ministerul Culturii și Identității Naționale către subsemnatul, Menabit Ozghiun, prin cabinetul secretarului de stat, informează oficial că HCL nr. 119/2016 a fost adoptată fără a se respecta legislația.
Prin urmare, aduc membrilor Consiliului Local la cunoștință, următoarele:
  • Direcția de Cultură și Sport din subordinea Consiliului Local nu are avizele pentru a funcționa în cadru legal. În modul în care Direcția de Cultură și Sport a fost organizată, nu poate primi avizele de functionare, deoarece nu s-a respectat legislația aplicabilă.
  • Serviciul Muzeul Callatis din cadrul Direcției de Cultură și Sport nu funcționează ca o instituţie publică de cultură – aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător – deoarece nu a primit avizul CNMC, deoarece în noua organizare Muzeul Callatis nu are personalitate juridică proprie;
  • Serviciul Casa de Cultură, Biblioteci, Cinematografie din cadrul Direcției de Cultură și Sport nu poate funcționa ca instituție publică de cultură – care desfășoară activități și în domeniul educației permanente, organizate în afara sistemului național de învățământ formal, în colaborare cu acesta, având drept scop păstrarea și promovarea culturii tradiționale – deoarece nu este organizat în conformitate cu legislația în vigoare și nu are avizul Ministerului Culturii. Nici biblioteca municipală nu poate funcționa legal, deoarece nu are personalitate juridică proprie.
Stimați membri ai Consiliului Local,
Vă aduc la cunoștintă că prin adoptarea HCL 119/2016 nu s-a respectat principiul necesității de a corela cu celelalte legi și acte normative. Prin aplicarea unei HCL neconforme cu legislația în vigoare se încalcă și prevederile actelor normative corelate cu legea care a fost încălcată. Prin situația creată determinăm angajații acestor instituții să încalce legea.
Avem obligația ca Municipiul Mangalia să beneficieze de activități culturale, să beneficieze de existența bibliotecii municipale, să beneficieze activitățile institutiei muzeului, activități care au fost încetate prin adoptarea HCL 119/ 2016. De 5 luni Consiliul Local al Municipiului Mangalia a înființat Direcția de Cultură și Sport, care încorporează în organigramă Servicii cu activitățile respective. De asemeni, prin HCL 119/2016 a fost adoptat și Regulamentul de Organizare și Functionare, care prevede că Direcția de Cultură și Sport are în atribuții activitățile specifice acelor instituții care au devenit servicii, dar dacă le-ar îndeplini – ar fi ilegal. „De jure” nu poate îndeplini acele activități, întrucât regulamentul nu respectă legislația și nu a primit avize de la ministerele de resort.
În urma celor relatate, vă solicit să analizăm cu responsabilitate această situație de încălcare a legislației, despre care am fost informat oficial de către Ministerul Culturii.
În conformitate cu legislația în vigoare, în calitate de consilier local și cetățean al municipilui Mangalia,
SOLICIT Autorității Publice, respectiv CONSILIULUI LOCAL al municipiului Mangalia, anularea a HCL nr. 119/2016, care a fost adoptat cu încălcarea legislației aplicabile, și care a deposedat municipiul nostru de serviciile publice privind cultura și sportul în Mangalia.
De asemeni, vă rog să analizați oportunitatea de a institui instituții dinstincte, cu personalitate juridică proprie și CAEN propriu, pentru următoarele: Casa de Cultură, Muzeul Callatis, Biblioteca Municipală, Clubul Sportiv Municipal – astfel încât activitățile specificate să se desfășoare în conformitate cu legea.
Această adresă este solicitare expresă de a remedia o încălcare a legislației, face parte din procedura prealabilă, dar în același timp este o solicitare de a face funcționale instituțiile de cultură și sport, dacă dorim ca municipiul să beneficieze de activități culturale, de activități specifice instituției muzeului, de activități specifice bibliotecii municipale, de activități sportive municipale.
Cu stimă,

MENABIT OZGHIUN

Edilul Radu nu se lasă: Cere încă o dată desfiinţarea serviciilor publice, asistenţă juridică şi consultanţă care secătuiesc bugetul local

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 10:50

Astăzi, la ora 16.00, va avea loc o şedinţă de îndată convocată de către edilul Cristian Radu. Pe Ordinea de zi se află două proiecte. Primul vizează desfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială şi a Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Mangalia. Cele două iniţiative reprezintă dorinţe vechi ale primarului, care au mai fost dezbătute şi chiar votate într-o şedinţă anterioară de Consiliu. Proiectele nu au fost votate, însă cu 13 voturi (2/3), aşa cum ar fi fost normal, ci doar cu 10 voturi, astfel, că, cel mai probabil, Prefectura Constaţa le-a trimis înapoi.

Al doilea proiect are în vedere modificarea HCL nr. 259 din 26.09.2014 privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice, de consultanţă tehnică, de expertiză şi de consultanţă economică pentru dosarele aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată. Motivarea edilului este aceea că dosarele respective sunt atât de complexe, încât apărările nu pot fi făcute de către juriştii angajaţi în aparatul de specialitate, respectiv din cadrul serviciilor şi direcţiilor subordonate Consiliului Local Mangalia. Tot în proiectul de hotărâre se mai precizează faptul că această complexitate a dosarelor, cât şi oportunitatea achiziţionării acelor servicii vor fi stabilite de o comisie numită prin dispoziţia primarului, care va avea obligaţia evaluării ofertelor şi atribuirii contractelor conform procedurii interne privind achiziţionarea de servicii juridice.

Despre acest ultim proiect s-a vorbit foarte mult în ultimii ani, consilierii din opoziţie declarând că pentru plata onorariilor avocaţilor, care au şi pierdut multe procese, s-au achitat din bugetul local sume astronomice care au uluit până şi Curtea de Conturi.

editiadesud.ro 25.04.2017

24 aprilie 2017

Remus Cristy Baisan: Extras dintr-un altfel de CV

Filed under: PNL — lucian visa @ 15:34

1. La 20 de ani eram Sublocotenent in MI, unde puteam sa imi fac o cariera ca ofiter de securitate. Am refuzat!

2. La 22 de ani mergeam la manastirea Sinaia, unde puteam sa raman pe restul vietii. Am considerat ca sunt lucruri pe care le pot face in societate si, dupa un an, am decis ca locul meu in manastire va trebui sa mai astepte pana spre finalul vietii.

3. La 24 de ani intram in antrepenoriat in Marea Britanie. Faceam parte din PYBT (organizatia Printului Charles). Am inteles tot atunci ca fara studii in management nu poti face afaceri. M-am inscris la facultate!

4. La 27 de ani terminam facultatea si intram ca manager in Industria Nucleara.

5. La 33 de ani terminam MBA-ul si intram ca director in industria IT/Telecom.

6. La 35 de ani eram relocat in Statele Unite, in Silicon Valley si numit director general la una din firmele grupului Dover. Doar ca mie nu mi-a placut America!

7. La 37 de ani am decis sa ma intorc in Romania si sa demonstrez ca si aici se poate. Mie imi place Romania!

8. De atunci si pana acum am facut lucruri in tara mea cu pasiune, seriozitate si de calitate. Toate vor dainui in timp peste viata mea.

9. Am avut si am principii: nu dau spaga, nu suport coruptii si nici incompetentii.

10. De un an de zile am decis sa dau vietii mele o puternica componenta sociala prin implicare. Este noul meu proiect si sunt convins ca va fi de succes.

Nihil Sine Deo! Nihil Sine labore!

Remus Cristy Baisan, 23.04.2017.

Preluat de pe mangalianews.ro

22 aprilie 2017

Muzeul de Arheologie din Mangalia NU SE DESFIINŢEAZĂ!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:01

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, anunţă că nu se desfiinţează Muzeul de Arheologie! Edilul susţine că sunt zvonuri neîntemeiate şi că, în realitate, muzeul va fi extins, nicidecum demolat ori desfiinţat!

Iată ce a precizat Radu pe o reţea de socializare: „Zilele acestea circula in mediul virtual o stire falsa, conform careia administraţia publică din Mangalia ar fi desființat Muzeul de Arheologie Callatis și o serie de posturi din cadrul instituției. Anumite persoane rau-voitoare încearcă sa manipuleze opinia publica, prin intoxicari și zvonuri neintemeiate, ca și in primăvara anului trecut, cu zidul de 7 metri de pe Aleea teilor. Toata lumea s-a lămurit, atunci, ca a fost doar o minciuna sfruntată. La fel și acum, ne vom convinge cu toții ca nu desființăm și nu demolam niciun muzeu. Dimpotrivă, am definitivat proiectul tehnic de modernizare și extindere a clădirii muzeului, cu scopul unei mai bune valorificări din punct de vedere turistic. Sub aspect administrativ, s-a creat o Direcție de Cultura și Sport, in subordinea Consiliului Local, care cuprinde inclusiv Muzeul și a carei organigrama s-a modificat de la 23 la 40 de posturi. Deci nu se desființează locuri de munca, ci se vor face angajări. Rămâne de văzut cine lansează fumigene in presa și in spațiul public. Dacă se va dovedi ca sunt chiar unii dintre angajații Muzeului, vom lua toate măsurile legale pentru sancționarea și chemarea in instanța a celor vinovați de prejudicierea intenționată a imaginii instituției”.

Replica 22.04.2017

21 aprilie 2017

Contre între liberalii de la malul mării. Remus-Cristy Băisan și-a suspendat candidatura la șefia PNL Constanța

Filed under: PNL — lucian visa @ 14:50

Consilierul Județean Remus-Cristy Băisan a anunțat, printr-un comunicat de presă, că și-a suspendat intenția de a mai candida la șefia Organizației Județene Constanța a PNL. Băisan a explicat motivele care au stat la baza acestei decizii într-un comunicat de presă, remis pe adresa redacției. „Au trecut mai bine de cinci luni de când, printr-un comunicat de presă, trăgeam un semnal de alarmă referitor la starea de criză în care se află filiala PNL Constanța. De asemenea, au trecut aproape șase săptămâni de când, printr-o conferință de presă, îmi anunțam intenția de a candida la președinția filialei PNL Constanța. Am sperat că aceste săptămâni vor reprezenta o perioadă de clarificare și vor produce schimbări, atât în cadrul organizațiilor locale, cât și la nivelul filialei. Am constatat, însă, că, în toată această perioadă, actualul șef al filialei, Gheorghe Dragomir, înconjurat de un număr de locotenenți, a mers prin tot județul, într-o demonstrație de forță specifică oligarhilor, cu singurul scop de a înăbuși orice încercare de opoziție în partid. Rezultatul acțiunilor lui Dragomir și ale acoliților săi s-a concretizat prin următoarele: membrilor de partid li s-a blocat dreptul la vot, într-un mod nestatutar și ilegal. Au fost impuse în birourile politice locale doar persoane agreate de Dragomir și de gașca lui (președinți, vicepreședinți etc.). Au fost viciate profund rezultatele alegerilor interne, în majoritatea organizațiilor locale am avut candidați unici. După cum era de așteptat, am fost ținta unor atacuri continue, atât în spațiul public, cât și în interiorul partidului, venite din partea președintelui Dragomir și a grupării sale. Atacuri josnice și nefondate. Din aceste cauze, alegerile din filiala Constanța sunt acum contestate, atât în forurile interne ale partidului, cât și în instanță. Contestațiile depuse sunt în curs de soluționare și au șanse reale de a anula, așa cum ar fi corect, aceste alegeri interne. Am încredere că soluționarea acestor contestații va duce către reluarea procesului alegerilor interne în filiala PNL Constanța. Întrucât nu doresc să legitimez în niciun fel alegerile la nivel județean, programate pentru 27 aprilie, îmi suspend candidatura până la soluționarea contestațiilor, urmând să iau o decizie finală după ce instanțele se vor pronunța. Principiile mele nu îmi permit să merg să cer un vot de încredere unor persoane lipsite de credibilitate, care au obținut funcții în organizațiile locale în urma unui proces de alegeri interne profund viciat. Cred în continuare într-un PNL curat și puternic“, se arată în comunicatul lui Băisan.

Telegraf 21.04.2017

Percheziţii şi sechestre. JAF din banii publici! Iluminatul din Mangalia: contracte ILEGALE pentru lucrări FICTIVE

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:17

Vasile Cătălin Cornaci a intrat în atenția oamenilor legii din cadrul DGA, iar alături de el sunt cercetați și alți funcționari publici, la mijloc fiind vorba despre atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice. În cursul zilei de joi, 20 aprilie, la locuinţa acestuia au fost efectuate percheziţii. Asupra imobilului a fost instituit sechestrul şi, la fel, asupra unui autoturism marca Opel, an de fabricaţie 2005.

Indolenţa autorităţilor locale din Mangalia a condus la un prejudiciu considerabil la bugelul local. De ani de zile, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Mangaliei, care are personalitate juridică, aruncă bani buni pe întreţinerea iluminatului public din municipiu, cu toate că iluminatul public nici măcar nu se află în administrarea municipalităţii, după cum au constatat organele de anchetă! Cu alte cuvinte, S.P.A.D.P.P. a făcut „voluntariat” în favoarea furnizorului de energie ENEL (actualul E.On) şi în dauna buzunarului public.

Mai grav este că lucrările pentru care au fost daţi banii nici nu se ştie dacă au fost vreodată realizate. Conform surselor noastre, nu există documente care să ateste că a existat vreun bec sau alt obiect cumpărat de terţi, care să justifice facturile decontate. Nu există garanţie a echipamentelor (becuri şi aşa mai departe) care ar fi fost înlocuite, nu există fişe ale lucrătorilor care să ateste că pe strada X sau Y s-a intervenit la iluminatul public.

„În perioada 2007-2010, Primăria Mangalia avea în derulare în faza de garantare execuţională un set de contracte cu SC ELECTRO SZD CLUJ NAPOCA, care aveau ca si clauza o garanţie care trebuia să se refere la o perioadă de 7 ani, în legătură directă cu reţelele de iluminat ale UAT Mangalia. În timpul perioadei de garanţie, fără a fi fost recepţionate lucrările anterioare, fără să se acceseze garanţia de bună execuţie şi în general în afară oricarei logici minimale, reprezentanţi ai S.P.A.D.P.P. Mangalia, (subunitate cu personalitate juridică aflată în directa subordonare a Consiliului Local Mangalia), au întocmit sute de documente cu un caracter eminamente nereal, în urma folosirii carora ca si justificare ale unor decontari ilicite ale unor lucrari neefectuate (unele dintre acestea in parte doar) – au generat succesiv/ulterior alte câteva contracte de achiziţie publică, toate având ca obiectiv exact lucrările de iluminat – care in realitate trebuiau asigurate în garanţie de partenerul contractual din anul 2007”, susţin surse judiciare.

Procedura de achiziţie din 2010 a fost câştigată de aceeaşi firmă, care, în loc să execute reparaţiile la sistemul de iluminat public în baza garanţiei datorate conform contractului anterior, a beneficiat, în pofida acestei chestiuni, în mod suplimentar, ilicit, după cum apreciază anchetatorii, de finanţări de circa 3 milioane de lei, prin contracte pe bandă, ce au fost furnizate de reprezentanţii S.P.A.D.P.P. Mangalia, aceştia pur şi simplu invitându-i să contracteze direct lucrări pe care trebuiau să le facă în baza garanţiei contractului din 2007, susţin anchetatorii, În aceeaşi manieră, în perioada când şi noile contracte se aflau tot în termenul de garanţie aferent acestora, separat şi adăugat garanţiei contractului initial din 2007, s-au încheiat succesiv si alte noi contracte, toate pe aceeaşi tematică, în aceeaşi manieră, dar de data aceasta cu societăţile SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA Bucureşti, SC ELVIMEX MONTAJ MONTAJ SRL, SC Madi Service SRL, SC Electro Service L&DD SRL.

„Practic, s-a folosit “patentul” operaţiunii, aşa cum s-a perfecţionat în perioada contractelor cu SC SZD Electro SRL”, spun sursele judiciare. În nici unul din toate aceste cazuri, nu au fost întocmite recepţii corespunzătoare ale lucrărilor, nu au fost nici măcar constituite şi accesate fondurile de garanţie pentru buna execuţie şi nici nu au fost asigurate, conform legii, lucrările efectuate sau pretins efectuate. Totodată, în nici unul dintre aceste cazuri nu s-a avut în vedere faptul că lucrările executate sau aparent executate, au fost făcute în favoarea şi asupra unor instalaţii care nici măcar nu aparţineau patrimoniului UAT Mangalia, ci operatorului economic privat ENEL DISTRIBUŢIE Dobrogea SA!

Conform datelor inserate în raportul Curţii de Conturi nr. 2669/16.12.2016, referitoare la acest subiect, s-a stabilit că bugetul public a fost prejudiciat cu circa 14 milioane lei.Tot acest dezmăţ cu banul public a condus la percheziţia de ieri, dar şi la întocmirea unui dosar în care sunt cercetaţi mai mulţi foşti directori ai S.P.A.D.P.P. Mangalia. Unul dintre ei este Cătălin Cornaci, care este cercetat pentru infracţiuni de abuz în serviciu cu folos patrimonial, delapidare cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Între cei 14 suspecţi vizaţi de cercetări se află şi actualul consilier judeţean PSD Moldovanu Vasile, el fiind suspectat de abuz în serviciu.

Tot pentru abuz în serviciu este cercetat şi Răzvan Teodorescu, iar lista celor anchetaţi nu se opreşte aici! Interesant de remarcat, însă, cum a fost posibil ca acestui serviciu să îi fie aprobat un buget despre care edilii să nu sesizeze, până de dată recentă, că se “topeşte” în buzunarele unor firme care nu prestează nimic şi nici nu ar fi avut dreptul, legal, să presteze! Ba, mai grav, din cele susţinute de anchetatori, contractele dintre S.A.D.P.P. şi firme au fost bazate tot pe ilegalităţi (adică fără licitaţii publice şi fără caiete de sarcini conforme cu legile!). Vom reveni însă cu detalii. Între timp, iată comunicatul Direcţiei Generale Anticorupţie:

Ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție (S.J.A.) Constanța, joi, 20 aprilie a.c., în baza ordonanței de delegare emisă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și sub coordonarea acestuia, au efectuat o percheziție la domiciliul lui C.V.C., funcționar public cu funcție de conducere în cadrul S.P.A.D.P.P. Mangalia, suspectat de săvârșirea mai multor infracțiuni în legătură cu atribuirea și derularea unor contracte de achiziții publice. În fapt, la data de 29.03.2016, la nivelul unității de parchet s-a început urmărirea penală, cu privire la săvârșirea mai multor infracțiuni, în perioada 2007-2010, de către reprezentanți ai S.P.A.D.P.P. Mangalia (subunitate cu personalitate juridică aflată în directa subordonare a Consiliului Local Mangalia), constând în întocmirea unor documente cu caracter eminamente nereal pentru decontarea ilicită a unor lucrări neefectuate.

Prin folosirea acestora, au fost generate succesiv/ulterior alte contracte de achiziție publică, care trebuiau asigurate în garanție de către partenerul contractual din anul 2007. Prejudiciul total provocat bugetului local este de aproximativ 14 milioane de lei. Prin ordonanța din 12 aprilie 2017, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a dispus extinderea cercetărilor și continuarea urmăririi penale față de 14 suspecți, toți funcționari publici, pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu folos patrimonial și fals în înscrisuri sub semnătură privată, ambele în formă continuată, precum și delapidare.

Față de suspectul Vasile Cătălin Cornaci s-a dispus măsura sechestrului asigurator pe bunuri în valoare de 100.000 de Euro, prejudiciul cauzat de infracțiunile pentru care este cercetat fiind estimat la valoarea de 500.000 Euro. C.V.C. este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu cu folos patrimonial, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, ambele în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Liliana CHIRU, Alexandra CUCU, Replica 21.04.2017

ACUZAŢII GRAVE. Un afacerist din sudul litoralului rupe tăcerea: „Dacă eşti corect, eşti MORT

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:12

Hotelierii din sudul litoralului se plâng că li se pun bețe în roate în momentul în care vor să fie corecți și să facă investiții de calitate, care să fie în beneficiul turistului, orașului și al autoritățiilor locale. Situația pare diferită în viziunea unui afacerist. El acuză primăria din Mangalia că i-a cerut bani pentru a putea să i se emită autorizațiile.

Este vorba de Aurel Beșliu, care susține că în 2009, atunci când a cerut eliberarea autorizației de funcționare pentru 95% din suprafața Hotelului Cocor din Olimp nu au existat probleme. Există procesul verbal numărul 43447/28.01.2009, pentru 95% din clădire. Există și un proces verbal pe 26.09.2009, pentru restul de 5%, ce reprezintă o sală de jocuri de cărți la subsol, finisaje, pardoseală pentru spațiul tehnic și o zonă de relaxare, pentru care nu s-a dorit emiterea autorizației de funcționare.

„Au cerut bani de la Primărie. Cineva de acolo mi-a cerut bani. Nu vreau să zic cine, dar primarul știe foarte bine despre cine vorbesc. Eu nu fac nimic fără autorizații. Fac totul corect. Ultima recepție am făcut-o eu, personal, la data de 02.06.2016. Problema e că nu mi se oferă autorizație, că nu am vrut să dau bani. Nu se poate face nimic corect în țara asta, că ești mort”, a declarat Aurel Beșliu.

Problema de mai sus a ridicat-o și în cadrul întâlnirii publice, unde a participat și ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, care a încercat să aplaneze discuția aprinsă avută între Aurel Beșliu și primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu. Încercările au fost mai mult sau mai puțin zadarnice, căci o mare parte din timpul alocat dezbaterii a fost ocupat de discuția celor doi.

„Este în culpă Primăria Mangalia. Nu avem nici o problemă personală. Problema este la Primărie, nu la noi. Trebuie să înțelegeți mecanismul pentru că Primăria nu a emis autorizația și noi nu putem funcționa. Potrivit articolului 15 din HG 73, Primăria avea la dispoziție 3 zile în care să precizeze dacă are obiecții sau se emite imediat. După cele 3 zile nu mai poate face nimic. De aia facem legile, nu să le interpretăm. Anul trecut, am venit în Primărie și împreună cu secretarul am clarificat toate problemele. Vreți să o luăm de la capăt?”, a punctat Aurel Beșliu, enervat de răspunsul edilului, care l-a acuzat pe acesta că nu are autorizație de construcție.

Aurel Beșliu a precizat că va merge mai departe pe forma legală, în instanță, pentru a i acorda autorizația de funcționare, pe care, după cum susține acesta, nu i se acordă, chiar dacă nu are absolut nici o neregulă în activitatea economică pe care o desfășoară. Cocor Turism SA este deţinut de Cocor SA Bucureşti, care administrează şi mall-ul Cocor din Capitală.

Claudia CORBU, Replica 21.04.2017

20 aprilie 2017

Primarul din Mangalia desfiinţează un muzeu deschis de Vasile Pârvan. Muzeul Callatis a devenit o structură în cadrul Direcţiei de Cultură şi Sport

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:44

Muzeul Callatis, instituţie culturală cu tradiţie, care deţine unele din cele mai importante vestigii ale cetăţilor greceşti, a fost desfiinţat, el devenind parte a unei direcţii de cultură şi sport.

În 2013, muzeul a devenit secţie în cadrul Complexului Cultural Callatis şi şi-a pierdut personalitatea juridică. Acest lucru a fost posibil după ce consilierii locali au aprobat hotărârea iniţiată de primarul Mangaliei, Cristian Radu. Complexul îngloba muzeul, casa de culutră, biblioteca română şi bibioteca franceză.

Numai că s-a luat decizia în mod ilegal, fără avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, deşi legea spune clar că orice reorganizare are nevoie de avizul prealabil al acestei comisii. Avizul a venit ulterior, după o lună şi jumătate.

Posturile de cercetător, desfiinţate

În 2015, primarul Cristian Radu a vrut să transforme acest complex în direcţie în cadrul primăriei, în condiţiile în care muzeul are patrimoniu arheologic, care nu poate fi deţinut de orice instituţie. În acelaşi an, Ministerul Culturii s-a pronunţat ferm că nu se poate introduce acest complex în subordinea primăriei şi că a fost suficientă reorganizarea din 2013.

În toamna lui 2016, primarul a desfiinţat toate posturile de cercetător şi muzeograf care erau incluse în registrul arheologilor din România. Însă, la presiunile ministerului, ale direcţiei de cultură, ale academiei, primarul a renunţat să desfiinţeze aceste posturi. Posturile de arheologi şi cercetători erau foarte importante pentru că în Mangalia, oriunde bagi cazmaua în pământ, dai de vestigii: un fragment de ceramică, un mormânt, un capitel.

Cum a devenit muzeul parte a unei direcţii de cultură şi sport

În noiembrie, primarul a revenit cu o nouă organigramă pe care a propus-o spre aprobare consiliului local prin care desfiinţa doar un post de cercetător şi un post de muzeograf, şi toate celelalte posturi din muzeu deveneau vacante.

Datorită presiunii, primarul a renunţat să mai pună în dezbaterea consiliului local situaţia muzeului. În decembrie, cu trei zile înainte de Crăciun, primarul a propus o nouă organigramă prin care desfiinţa complexul cultural fără avizul Ministerului Culturii şi al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor şi unea muzeul, biblioteca română, biblioteca franceză, stadionul, sălile de sport şi cinematografele în Direcţia de Cultură şi Sport Mangalia. Recent, s-a organizat concurs pentru funcţia de director al Direcţiei de Cultură şi Sport. Concursul a fost câştigat de consilierul local Lucian Nichita, membru PNL.

Patrimoniul unui muzeu nu poate fi deţinut de o direcţie

Magdalena Tiţă, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Constanţa, spune că, pe linia Ministerului Culturii, nu poate anula o hotărâre de consiliu local şi că doar prefectul judeţului Constanţa, Adrian Nicolaescu, poate ataca în contencios decizia. „Este singurul caz la nivelul judeţului Constanţa cu care ne confruntăm, dar ştiu că prin ţară au mai avut loc astfel de situaţii“, spune Magdalena Tiţă.

Reprezentanta Direcţiei Judeţene pentru Cultură spune că patrimoniul unui muzeu nu poate fi deţinut de o direcţie de cultură şi sport. De asemenea, o direcţie de cultură şi sport nu are voie, prin lege, să ceară descărcarea de sarcină arheologică, ci doar instituţiile muzeale de profil sau universităţile.

Primarul din Mangalia, Cristian Radu, nu a dorit să comenteze situaţia în care a ajuns cel mai vestit muzeu din oraş şi din Dobrogea de Sud.

Papirusul, cel mai important obiect din muzeu

Muzeul Callatis este unul din cele mai importante muzee din ţară. Cu câteva sute de ani înainte de Burebista, în Dobrogea existau trei mari oraşe: Histria, Tomis şi Callatis. Callatisul era un centru important, mai mare decât Histria şi Tomis.

Muzeul Callatis prezintă mărturiile antichităţii în zona de sud. Cel mai important obiect din muzeu este papirusul antic, recuperat de la Moscova după 50 de ani de Sorin Colesniuc, directorul muzeului în perioada 2009 – 2013.

Muzeul a fost înfiinţat în 1924, la iniţiativa lui Vasile Pârvan, părintele arheologiei româneşti, funcţionând iniţial într-o clădire pe malul mării. Între timp acea clădire a fost demolată. În 1959, când s-a descoperit papirusul s-a înfiinţat din nou unitatea de cultură. Până în anii ’90, Callatis a fost o secţie a muzeului din Constanţa. La 1 februarie 1990, muzeul din Mangalia s-a desprins de cel din Constanţa şi a devenit cu personalitate juridică.

Nu se mai pot efectua cercetări arheologice

Specialiştii şi experţii în arheologie ai Direcţiei Cultură şi Sport nu mai pot efectua cercetări arheologice, în condiţiile în care la Mangalia se construieşte în ritm alert, fiind staţiune turistică. Conform datelor publicate pe site-ul Primăriei Mangalia, în anul 2016 au fost eliberate peste 800 de certificate de urbanism. Sub oraşul modern Mangalia se află ruinele cetăţii Callatis şi necropolele antice: elenistică, romană şi romano-bizantină, iar la marginea oraşului se află necropola tumulară şi aşezarea neolitică a culturii Hamangia.

Mariana Iancu, adevarul.ro 20.04.2017

Older Posts »

Powered by WordPress