Politica locală

7 februarie 2017

Guvernul Grindeanu amanetează bugetul României pe următorii ani, fără nicio răspundere! Ordonanţa care a fost aprobată pe ascuns

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 11:35

O ordonanţă foarte periculoasă pentru stabilitatea bugetului ţării pe următorii ani a fost aprobată de Executivul Grindeanu în aceeaşi seară în care Ordonanţa 13 aducea modificări la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.

Ordonanţa 9/2017 modifică Legea Finanţelor Publice astfel încât orice primărie sau instituţie poate semna contracte fără limite şi fără asumarea răspunderii penale. Concret, OUG 9/2017 abrogă mai multe articole din Legea Finanţelor Publice, pentru un an, şi elimină pragurile care limitau cheltuielile ce pot fi angajate de ordonatorii de credite, fără ca aceştia să mai dea socoteală nimănui. „Teoretic, potrivit legii în vigoare, se pot angaja cheltuieli fără nicio limitare şi fără răspundere”,a explicat Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, pentru Capital.

Actul normativ emis de Guvernul Grindeanu suspendă pentru un an şi răspunderea legală pentru angajarea cheltuielilor peste limitele care erau impuse de lege pentru creditele de angajament (respectiv contractele semnate de instituţii cu diferiţi privaţi). De asemenea, dacă fondurile se deturnează de un capitol de cheltuieli la altul nu mia există răspundere penală. Astfel. banii pot fi folosiţi oricând pentru orice, indiferent de ce s-a aprobat iniţial în buget. Mai exact, limita de două rectificări bugetare într-un an disăare, banii umblând după bunul plac al şefului instituţiei, de la o încadrare de cheltuieli la alta fără justificare sau răspundere. Practic, OUG numărul 9, adoptată în data de 25 ianuarie 2017, suspensă articolele de lege care prevedeau că “angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate” şi că “angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decît cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii”. Un alt articol suspendat timp de un an prevedea ca “în vederea realizării acţiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv”.

Asta înseamnă că, de exemplu, dacă o instituţie are un buget de 500 de lei, poate să încheie angaja cheltuieli maim ari decât suma prevăzută de buget. Însă, după eliminarea limitelor acesta poate să înceie contracte şi de 1.000 de ori mai mari decât bugetul fără să răspundă în vreun fel primarul.

Miniesterul Finanţelor contrazice OUG elaborată chiar de ei. „Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice centrale din România (agenţii, ministere) sunt prevăzute de Legea finanţelor publice (Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare) şi de Legea anuală a bugetului dezbătută astăzi. Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice locale din România (primării, consilii locale, consilii judeţene) sunt prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi de bugetele proprii ale acestora. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 respectă întocmai exigenţele celor două legi menţionate anterior şi suspendă doar obligaţia de evidenţiere formală a creditelor de angajament aferente programelor anuale. Trebuie precizat faptul că atât bugetul pentru 2016, elaborat de guvernul trecut, cât şi bugetul pentru anul 2017, dezbătut astăzi, au fost redactate în aceste condiţii”, menţionează Ministerul Finanţelor.
Articolele suspendate sunt:

Art.4 (1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

(4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.

Art.26

lit.b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structura funcţională şi economică a acestora;

Art. 28 Proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pe baza:

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

Art. 36 (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale.

(2) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Art. 57. Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:
b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate.

Dan Ionescu, capital.ro 06.02.2017

2 Comments

  1. http://smartwoman.hotnews.ro/Mesajul-unei-mame-care-a-plecat-din-Romania

    Comentariu by nabuco — 7 februarie 2017 @ 11:37

  2. Daca au aprobat-o pe asta cu bugetul, au nevoie obligatoriu si de impunitatea O13/2017.
    Asa ca, aceia care isi imagineaza ca abrogarea O13 rezolva ceva, se lasa pacaliti inca o data.

    Comentariu by Anonim — 7 februarie 2017 @ 12:01

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress