Politica locală

19 ianuarie 2017

Raportul Curţii de Conturi la ADPP reflectă un dezastru pe bani publici!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 9:49

Înregistrat, oficial, cu câteva zile înainte de sărbătorile de iarnă, Raportul Camerei de Control Constanţa, realizat în perioada 15 noiembrie-15 decembrie 2016, a fost înaintat, în cursul zilei de luni, consilierilor locali. Raportul, ce are numai puţin de 160 de pagini, a fost efectuat strict în baza verificărilor, de către auditori, a unor aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale Serviciului Public Administrarea Domeniului Public şi Privat Mangalia, mai precis a iluminatului public.

Potrivit Doinei-Lidia Roşculeţ, Retei Brânzeanu şi lui Ioan Bobe, auditori ai Curţii de Conturi Constanţa, au fost înregistrate, în timpul controlului, circa 15 abateri de la litera legii, toate strict pe serviciul de iluminat public.

Prima dintre aceste abateri face referire la înfiinţarea, reglementarea, funcţionarea, stabilirea şi modalitatea de gestiune a serviciului „asigurarea iluminatului public în Mangalia“ de către ADPP. Potrivit inspectorilor, ADPP nu a avut niciodată personalul necesar care să asigure serviciul de iluminat public şi care să desfăşoare „activităţi edilitar-gospodăreşti specifice acestui domeniu“. Concluzia auditorilor este aceea că ADPP Mangalia nu a realizat, personal, acest serviciu, ci a apelat la firme specializate, arvunite în baza unor contracte. Deşi printr-un Regulament de Organizare şi Funcţionare era clar stabilit modul de gestionare al iluminatului public în oraş, ADPP a încheiat mai multe contracte de prestări servicii. Astfel, în 2013, se încheia contractul nr. 3003, în valoare de 19.840 lei, având ca obiect de activitate „studiul de oportunitate concesiune iluminat public“ în Municipiul Mangalia, urmat, la doar doi ani, de un alt contract, cu o altă firmă, SC Gsolar Lighting Technology SRL, cu o valoare de 99.990 lei, care ar fi trebuit să „actualizeze studiul de oportunitate al concesiunii iluminatului public“! Adică, ADPP Mangalia a efectuat, spun experţii, cheltuieli inoportune şi inutile, pentru acelaşi obiect, dar care, în nicunul dintre cele două cazuri, nu s-a concretizat în vreo direcţie de acţiune pentru eficientizarea serviciului de iluminat public, prejudiciind bugetul instituţiei publice. Valoarea prejudiciului, spun auditorii, este de 119.740 lei, din care s-au achitat 19.840 lei.

Angajaţii Curţii de Conturi Constanţa spun că, o altă abatere, o constituie lipsa de reacţie a ordonatorului de credite, vizavi de luarea unor măsuri asiguratorii pentru ca fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli a ADPP să se realizeze cu respectarea legii privind finanţele publice locale şi ale Strategiei fiscal-bugetare. Concret, spun auditorii, ordonatorul de credite a aprobat planificarea bugetului şi

l-a supus rectificării fără a asigura „o fundamentare în concordanţă cu sursele de încasare, care să specifice elementele ce priveau oportunitatea, necesitatea sau alte cheltuieli cu privire la intervenţia asupra iluminatului public“.

ENEL a vrut să cedeze iluminatul, ADPP a spus… „pas!“

Experţii spun şi că, din lipsa unei evidenţe, la nivelul ADPP, a organizării reţelei iluminatului public, s-ar fi creat un prejudiciu de 159.055 lei. Mai mult, ar exista şi neconcordanţe între valoarea de inventar, înregistrată la 31 august 2013 şi valoarea de inventar înregistrată pe 27 aprilie 2012, aferentă reţelelor exterioare transmise de către Primărie în administrarea ADPP în momentul preluării obiectivului „Mangalia-Turism balnear şi de agrement“.

O altă concluzie sumbră o constituie lipsa reacţiei ADPP vizavi de prelucrarea insfrastructurii iluminatului public de la Enel Distribuţie Dobrogea SA. Potrivit raportului, ENEL ar fi comunicat Primăriei că este de acord cu predarea în comodat a instalaţiilor de iluminat public, dar, nici până astăzi, instituţia publică nu a emis vreo dispoziţie pentru numirea unei persoane sau comisii de inventariere care să realizeze preluarea gestiunii de la firma furnizoare de curent electric.

Unul dintre cele mai îndelungate şi costisitoare dosare aflate pe rol este cel dintre ADPP Mangalia şi SZD Electro SRL, procesul fiind amplu prezentat, de-a lungul timpului, de publicaţia noastră. Iată, că neregulile acestui contract au atras şi atenţia auditorilor, care au alocat un spaţiu amplu în cadrul raportului. Astfel, potrivit experţilor, nu a fost semnat, nici până azi, vreun document din care să rezulte recepţia finală a lucrărilor de investiţii – modernizare şi reabilitare iluminat public în Municipiul Mangalia – efectuate de SZD Electro. În concluzie, Primăria nu este, până în prezent, proprietarul lucrărilor, deşi acestea au fost efectuate şi plătite. La ora actuală, există pe rol mai multe litigii între Primărie şi SZD Electro, drept pentru care instituţia publică nu a mai efectuat plăţi către firmă, în valoare de 3,51 milioane de lei. Suma ar figura, spun auditorii, în contul instituţiei publice, la capitolul „Decontări în curs de clarificare“, pe motiv că dosarele sunt, încă, pe rolul diferitelor instanţe de judecată.

Valoarea abaterii a fost cifrată de auditori la 9,1 milioane de lei, reprezentând valoarea totală a cheltuielilor angajate fără protejarea interesului patrimonial al SPADPP Mangalia. O altă abatere a fost identificată tot în ceea ce priveşte firma SZD Electro, şi face referire la verificarea modului de constituire şi utilizare a garanţiei de bună execuţie a lucrărilor efectuate de firma SZD. Auditorii au dovezi potrivit cărora SZD a înştiinţat ADPP despre deschiderea acestui cont, dar garanţia nu a fost reţinută de la executant, prejudiciul fiind estimat la 383.196 lei.

„Foiletonul“ SZD Electro face subiectul unei alte abateri constatate de Curtea de Conturi, care afirmă că au fost depistate deficienţe în atribuirea şi execuţia unui acord-cadru de lucrări, încheiat în 2010 între ADPP şi firma cu pricina, având o durată de 36 de luni şi o garanţie de 7 ani. Tocmai această garanţie, spun auditorii, nu justifică cheltuielile suplimentare, de 51.786 de lei, făcute de ADPP pentru lucrări de reparaţii pe aceleaşi străzi pe care SZD trebuia să asigure, timp de şapte ani, bunul mers al iluminatului public!

Iluminatul de sărbători, asigurat în baza unor contracte păguboase pentru Mangalia!

Au mai fost constatate nereguli şi cu privire la modul de atribuire şi derulare a contractelor de lucrări încheiate de ADPP cu o altă firmă, SC Elvimex Montaj SRL, în perioada 2014-2015. Aceste contracte vizau „reparaţii instalaţii electrice – lucrări de instalaţii electrice“, „reparaţii instalaţii electrice de joasă tensiune“ şi „reparaţii iluminat public“. Auditorii spun că o parte a lucrărilor executate nu au avut autorizaţii de contrucţie, iar lucrările nu ar reflecta o îmbunătăţire a reţelei iluminatului public din Mangalia. Mai mult, nu ar exista nici documente justificative care să ateste calităţile de materiale înlocuite cu cele noi achiziţionate, fapt ce ar fi dus la o risipă de materiale şi efectuarea unor manopere supradimensionate, faţă de lucrări similare făcute de firma cu pricina. Valoarea estimată a prejudiciului se ridică la 1.531.426 lei.

Tot la capitolul abateri se contabilizează şi seria de contracte prin atribuire directă, care au depăşit, în perioada 2012-2015, limita de 40% din totalul achiziţiilor finalizate în cursul unui an.

În fine, un capitol deosebit de interesant îl constituie, în raport, iluminatul public de sărbători. Cum, potrivit analizei auditorilor, acesta ar fi fost, în ultimii ani, un serviciu cu „cântec“, este mai lesne de înţeles reticenţa autorităţilor, în această iarnă, cu privire la montarea ornamentelor de Crăciun.

Astfel, în perioada 2012-2013, deşi în depozitul ADPP existau suficiente instalaţii şi ornamente de sărbători, ADPP ar fi încheiat un contract de închirere pentru „iluminat festiv“, cu SC LUXTEN Lighting Company, în valoare de 15.594 lei. Tot iluminatul de sărbători, de data aceasta pentru iarna lui 2015-2016, a atras atenţia experţilor constănţeni. Este vorba despre un contract cu SC Flash Lighting Service SA, cu o durată de trei luni şi o valoare de 235.741 lei, fără TVA, încheiat pe 10 noiembrie 2015. Un contract păgubos, spun auditorii, prin risipa făcută, estimată a fi de trei ori mai mare decât în perioada 2012-2013. Valoarea prejudiciului: 221.381 lei.

Ca tabloul să fie complet, se pare că Moş Crăciun a părăsit Mangalia, luând cu el şi o parte a ornamentelor din depozitul ADPP-ului, în valoare de 67.344 lei. Instalaţii pe care nici nu le-a mai adus înapoi…

Mai trebuie spus faptul că, în prezent, mai multe cartiere și zone intens circulate din Mangalia sunt cufundate în întuneric, ceea ce ne demonstrează modul dezastruos în care se asigură iluminatul public, iluminat pentru care s-au tocat de la bugetul local sume astronomice, ce nici nu se justifică, și nici nu se reflectă în calitatea serviciilor oferite cetățenilor.

editiadesud.ro 18.01.2017

42 Comments

 1. Suspect este faptul ca despre raportul Curtii de Conturi intocmit in urma controlului la Primarie nu sufla nimeni o vorba . Daca totul a fost in ordine , sau nu , trebuie sa stim si noi .

  Comentariu by doctorand — 19 ianuarie 2017 @ 10:10

 2. Nici daca rezultate din control ar fi fost trimise catre DNA nu se stie. Nu noi ar trebui sa ne constituim parte vatamata,ci alesii nostri ! Din noile prevederi legislative-care au scos oamenii in strada este si asta : „Plângerea prealabilă poate fi introdusă doar în termen de trei luni de când partea vătămată a cunoscut existența faptei – spre exemplu, controalele Curții de Conturi care vizează activitatea unei instituții din anul anterior nu mai pot determina formularea unei plângeri prealabile.
  Aceste prevederi intră în sfera legii penale mai favorabile și se aplică inclusiv cauzelor în curs, astfel încât toate dosarele aflate pe rolul instanțelor având ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu vor fi condiționate de formularea plângerii prealabile de către persoana vătămată. Dacă o asemenea instituție va refuza formularea plângerii, se va dispune încetarea procesului penal.”

  Comentariu by I.S — 19 ianuarie 2017 @ 10:35

 3. Comentariu preluat din presa centrala:

  „1. În ceea ce privește infracțiunea de abuz în serviciu:
  – Se dezincriminează faptele de abuz în serviciu care provoacă o pagubă mai mică de 200.000 lei. Limita de 200.000 lei nu are nicio legătura cu decizia Curții Constituționale a României în ceea ce privește această infracțiune, cu toate că, în nota de fundamentare se invocă acest aspect. Această limită este stabilită în mod arbitrar, fără a fi justificată în vreun fel, existând posibilitatea să fie favorizate anumite persoane determinate.

  De asemenea, prin fracționarea unor achiziții publice în mai multe contracte cu valoare sub limita de 200.000 lei împiedică tragerea la răspundere penală pentru un eventual abuz în serviciu. Totodată, faptele săvârșite în materia achizițiilor directe, al căror prag este de 30.000 euro, ar rămâne în afara răspunderii penale.

  – Limitele de pedeapsă se reduc foarte mult: de la 2-7 ani la 6 luni – 3 ani, fără a se preciza care este justificarea acestor modificări.
  Pedeapsa scade nejustificat de mult, scăzând în consecință și termenul de prescripție la 5 ani.

  – Sintagma „îndeplinește un act contrar legii” nu clarifică în niciun fel problemele apărute după decizia Curții Constituționale a României nr.405/2016, și va ridica aceleași probleme de interpretare ca și până acum.

  – Se dezincriminează faptele care cauzează o vătămare intereselor legale ale unei persoane, dacă nu se produce o pagubă materială, fiind plasate astfel în afara ilicitului penal numeroase fapte periculoase.

  Spre exemplu, se dezincriminează în parte faptele ce constituie obiectul dosarului care vizează nepunerea în funcțiune a barocamerei de la unitatea de arși a unui spital și în care s-a produs vătămarea intereselor legale ale unor persoane prin imposibilitatea tratării victimelor dezastrului de la „Colectiv”.

  – Sintagma „în exercitarea atribuțiilor de serviciu” e înlocuită cu „în exercitarea serviciului”. Această modificare poate constitui o problema deoarece se poate interpreta că vizează doar fapte săvârșite în timpul programului de lucru.

  – Plângerea prealabilă a persoanei vătămate, ca modalitate de declanșare a procesului penal, este total nepotrivită; în felul acesta, multe situații care ar trebui investigate ar putea rămâne în afara controlului justiției. Dacă autorul faptei este însuși conducătorul instituției, ar trebui sa formuleze plângere împotriva propriei persoane. În plus, se deschide posibilitatea retragerii plângerii prealabile, cu consecințele de rigoare.

  Plângerea prealabilă poate fi introdusă doar în termen de trei luni de când partea vătămată a cunoscut existența faptei – spre exemplu, CONTROALELE CURŢII DE CONTURI care vizează activitatea unei instituții din anul anterior nu mai pot determina formularea unei plângeri prealabile.

  Aceste prevederi intră în sfera legii penale mai favorabile și se aplică inclusiv cauzelor în curs, astfel încât toate dosarele aflate pe rolul instanțelor având ca obiect infracțiuni de abuz în serviciu vor fi condiționate de formularea plângerii prealabile de către persoana vătămată. Dacă o asemenea instituție va refuza formularea plângerii, se va dispune încetarea procesului penal.

  Am inteles ca se doreste ca inchisorile sa nu mai fie asa de aglomerate.
  Ministrul justitiei a spus ca vor fi aproximativ 2500 de detinuti eliberati. Daca se vor elibera doar atati, atunci legea e degeaba, tot pline vor ramane inchisorile.

  Alta chestie, in inchisori sunt foarte multi oameni condamnati pentru furt si pentru fapte fara violenta, dar aceste infractiuni apar pe listele cu infractiuni exceptate de la gratiere, deci practic tot in inchisoare vor ramane, si atunci ramane intrebarea? CARE infractiuni, in urma carora au fost dispuse condamnari la inchisoare cu executare, beneficiaza de legea gratierii?

  Pentru ca majoritatea faptelor marunte, au fost condamnate cu suspendare, deci nu sunt inchisi sa supra-populeze inchisorile. Deci exista o contradictie. Vor sa elibereze condamnatii cu fapte marunte ca sa nu mai fie asa de aglomerate inchisorile, dar acele infractiuni sunt exceptate de la gratiere (exemplu furtul), si mai mult decat atat, majoritatea infractiunilor care sunt exceptate, au fost condamnate cu suspendare, neffind infractiuni grave, deci fara sa se ocupe inchisorile.

  Si atunci ne gandim: Liviu Dragnea, este condamnat pentru o infractiune, art.13 pe Legea 78/2000 parca, care nu apare ca si infractiune exceptata, Dan Voiculescu are peste 60 de ani, deci clar va beneficia de gratiere partiala si va putea fi eliberat conditionat, si mai mult decat atat, nu va mai fi obligat sa achite prejudicul, conform Art. 3, alin. 3 din Legea Gratierii.

  Deci Legea gratierii, nu este pentru oamenii saraci care au comis infractiuni fara violenta si poate pentru a trai de pe o zi pe alta, nu este facuta pentru a mai elibera din inchisori, ci este facuta cu dedicatie, pentru baronii locali, pentru Dragnea, pentru Dan Voiculescu.”

  Comentariu by Anonim — 19 ianuarie 2017 @ 10:41

 4. Consiliu local este cel care trebuie sa sesizeze procuratura! Dar pentru ca acest raport priveste abaterile facute pe timpul a 3 primari, este clar ca acesti consilieri nu vor face nimic.

  Comentariu by Anonim — 19 ianuarie 2017 @ 10:43

 5. http://cdnit.ibtimes.com/sites/it.ibtimes.com/files/styles/large/public/2016/12/09/comunisti-col-rolex-j-ax-e-fedez.jpg

  Comentariu by nabuco — 19 ianuarie 2017 @ 10:59

 6. La iluminatul de sarbatori se vorbeste de manopera supradimensionate,preturii supradimensionate,proasta calitate, iar locuitorii Mangaliei, de Sarbatorii ,se uitau cu placere la alte localitatii cum erau impodobite.In Mangalia era bezna.Inca o data se adevereste ceea ce spuneam si ieri ca tot ce s-a facut in Mangalia s-a facut la preturii supradimensionate de vreo 3-4 ori mai mult.Este clar,ca nu este prost nimenii sa nu inteleaga, cu cat pretul este mai mare si spaga este pe masura.

  Comentariu by VUCEA DAN — 19 ianuarie 2017 @ 11:11

 7. http://www.romaniacurata.ro/proteste-in-bucuresti-cluj-timisoara-sibiu-si-iasi-contra-amnistiei-si-gratierii/

  Comentariu by nabuco — 19 ianuarie 2017 @ 11:15

 8. pt. Catalin Cornaci si alti fraieri care-si inchipuie ca Radu Cristian le vrea binele:

  Ai vazut Cataline? 2012-2013. Ai facut tot ce ti-a ordonat Cristian Radu. Numai ca el a ordonat din gura si tu ai semnat!

  Asa ca…ia de la Curtea de Conturi!

  Ce, crezi cumva ca o sa vina sa iti ia apararea?
  Sau altora care au semnat si care inca mai semneaza, tot asa, pe ce a spus el din gura? AVIZ AMATORILOR !

  Jegos om! Jegos caracter!

  Comentariu by bubu — 19 ianuarie 2017 @ 11:29

 9. @8
  Greşit, nu „aviz amatorilor”, ci „aviz profesioniştilor” din jurul primarului… Romulus vede în jur doar profesionişti.

  Comentariu by Anonim — 19 ianuarie 2017 @ 11:36

 10. Daca in multe locuri e bezna, macar pe strazi sa fim in siguranta. Atentie cand mergeti pe strada Arcului, acolo sunt capace de canalizare cu gauri in ele !! RAJA stie ?

  Comentariu by Nemo — 19 ianuarie 2017 @ 13:53

 11. pt. 9.

  Ai fost tare!

  Dar am si eu un comment:

  Esti sigur ca Remulus se referea la Mangalia?
  Ca, eu cred ca administratorul nostru public se uita la alt oras, poate unde facuse el pionieratul cu cravata rosie la gat.

  Sau poate ca, datorita iluminarii deficitare a orasului (vezi Raportul Curtii de Conturi) Remulus vede altceva decat vedem noi.Sau poate o avea alt tip de ochelari, cine mai stie ? Ochelari de vedere pe timp de noapte?

  Sau poate nu se refera neaparat la „profesionisti”, ci la „profesioniste”, caz in care chiar suntem de acord cu el: exista niiiste profesioniiiiste in Primaria Mangalia, de Doamne-Doamne! Chiar mi-as dori sa le votam in fiecare duminica !

  Comentariu by bubu — 19 ianuarie 2017 @ 14:24

 12. Cand Catalin nu a mai vrut sa acopere manevrele primarului a fost dat afara. Catalin a fost personal la Enel inca din 2014 pentru preluarea iluminatului dar preluarea nu se putea face de catre adpp ci doar de catre UAT Mangalia. Boita si directia juridica + primar nu au vrut sa fie preluat iluminatul. Mai interesati- va……

  PS Boita verifica si semna toate platile care se faceau . Oare nu a vazut ce plati se fac?

  Comentariu by Alina — 19 ianuarie 2017 @ 15:48

 13. Catalin venea din primarie, de la primar, cu ordinele date: ce contracte sa faca, cu ce firme, etc. Contractele de iluminat nu sunt platite din surse proprii ( din incasarile adpp) ci din sume din bugetul local aprobate lunar de catre managementul din primarie. Pentru a se face o plata, primaria cerea toate datele: contract, factura , documente de receptie, etc. Oare nu au vazut ce se intampla? Acum , prin grija primarului ( se pare ca este prieten cu auditorul) si a Curtii de Conturi vina apartine doar angajatilor ADPP. Cum este posibil asa ceva?

  Comentariu by Alina — 19 ianuarie 2017 @ 15:55

 14. Pe patronul de la SZD il cheama Ferencz Mezei. Doamna Griguta a facut bani foarte frumosi cu aceasta firma cand era director tehnic la ADPP, pe vremea lui Iorgus. Spaga era in floare pentru doamna Griguta. Ce va zic este 100% adevarat.

  Comentariu by Dan — 19 ianuarie 2017 @ 16:11

 15. Are dreptate doamna Ghencea se spune mai sus. La ADPP se executa totul numai cu ordine de sus din primarie. Daca comentezi, esti amenintat de pitic cu demisia.

  Comentariu by Dan — 19 ianuarie 2017 @ 16:21

 16. Intrebati pe cei care mai sunt in adpp ce dispozitii da piticul si Remulus chiar si acum dupa controlul de la Curtea de Conturi. Desigur ordine pe vorbe nu pe scris

  Comentariu by Anonima — 19 ianuarie 2017 @ 16:38

 17. Cand Catalin nu vroia sa incheie un contract primarul cobora din turnul de fildes si venea personal la adpp. Facea scandal, intra in birouri sa intimideze personalul/ sa arate ca el este seful. De cateva ori primarul a venit la ora 8 dimineata la adpp si a facut prezenta….Ati citit bine – primarul facea prezenta….La Social de ce nu o face sa vada ca protejatul lui, directorasul vina dupa ora 10….

  Comentariu by Alina — 19 ianuarie 2017 @ 16:43

 18. Pai asta a fost scopul de la bun inceput a piticului din 2012 de cand a fost numit primar sa-i alunge pe toti vechi din primarie, mai bine zis, sa ii faca sa plece si sa onoreze promisiunile din campanie aducand numai „oameni profesionisti”. Apropo domnule Menabit Ozghiun stii bine ca nu vei reusi cu aceasta caracatica a piticului. Eu nu inteleg de ce te agiti, te face piticul cum vrea, iar tu ramai cu tipatul prin sedinte. Esti prea mic. Cauta o alta solutie pentru aceasta javra de primar.

  Comentariu by Dan — 19 ianuarie 2017 @ 17:05

 19. Curtea de Conturi a verificat numai iluminatul public?
  Dar asfaltarile, bordurile, trotuarele si spatiile verzi? Mausoleul din sensul giratoriu?
  Ce face acest consiliu local ? Dormi toti pe ei?
  Ce putem sa facem noi cetatenii ca aceste lucrari sa fie verificate? Sa stim si noi , astia care muncim pe 1500-2000 lei/ lunar, cam cat se fura din taxele platite de noi.
  Vad ca acesti consilieri nu mai spun nimic nici de parcul Evergreen si nici de faleza – aleea Teiilor. Sa intelegem ca au fost cumparati?

  Comentariu by Anonim — 19 ianuarie 2017 @ 20:23

 20. Ce sa mai spuna consilierii ? era de asteptat ca vor fi masluiti. Au avut la inceput un cioc asa mai mare apoi s-au stins one by one. Ii face cum vrea mincinosul.

  Comentariu by xyz — 19 ianuarie 2017 @ 20:35

 21. Domnul Consilier local Foleanu împreună cu un alt consilier ( parca Baciog) umblau anul trecut prin primarie si adpp si ii cereau primarului niste contracte! Ce s-a intamplat de atunci ? Nimic . Alegerile au trecut, negocierile s- au terminat iar Foleanu la ultimile sedinte se pare ca si-a pierdut …..ideile. Rusine!

  Comentariu by Smecher — 19 ianuarie 2017 @ 20:41

 22. Domnul Foleanu este avocat. Poate a primit cateva contracte si gata . Pe la Raja , pe la Goldterm…..

  Comentariu by Mihai — 19 ianuarie 2017 @ 20:43

 23. https://www.youtube.com/watch?v=sM79diNW7tA

  Comentariu by I.S — 19 ianuarie 2017 @ 21:46

 24. Pt.19.
  Acelea erau ale primarului si ale oamenilor sai.

  Comentariu by VUCEA DAN — 19 ianuarie 2017 @ 22:16

 25. Pentru Vucea Dan
  Adica? Daca erau ale lor ce? Dumneavoastra ati promis niste nr de inregistrare de la DNA….nimic numic?

  Comentariu by Anonim — 19 ianuarie 2017 @ 22:37

 26. @15:
  Cum adică „eşti ameninţat de pitic cu demisia”? Cu demisia lui?
  Păi, să plece, dacă nu-i place!…

  Comentariu by Anonim — 20 ianuarie 2017 @ 6:04

 27. PRIMARUL ARE ALTA METEAHNA ,TE CHEAMA LA EL SI-TI PUNE IN VEDERE SA ITI CAUTI DE LUCRU SI SA PLECI DE BUNAVOIE .METODA ACEASTA O FOLOSESTE CA SA NU ZICA CINEVA CA TE-A DAT EL AFARA ,CI AI PLECAT TU.DACA TE IMPOTRIVESTI PUNE SEFI DE COMPARTIMENT SA-TI FACA REFERAT,COMISIA DE DISCIPLINA SI AUT.

  Comentariu by anonim — 20 ianuarie 2017 @ 8:54

 28. PENALII NU AU CULOARE POLITICA ! Kovesi :”O modificare care practic ar duce la imposibilitatea investigarii faptei de abuz in serviciu. Va puteti imagina ca un presedinte de CJ sau un primar care imparte contractele dupa bunul plac si care face licitatii trucate face plangere prealabila in numele institutiei? Sa vedem daca Curtea de Conturi, prin obligatiile pe care le are sa verifice modul in care se cheltuie banul public, vine sa faca control in anul urmator. „

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 9:33

 29. Nene Vucea ! Ai vazut cum se fac TRAMP-ele oltenesti ! Nu ca d-ta cu o masuta la casa armatei ! Uite cum il invita asta la un zaibarel la masa care a costat PSD-ul cat toata productia de zaibar pe cativa ani ! Si Tramp ii spune : Hai toarna…da’ unu’ mic ! https://scontent-amt2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16142998_1277208405691237_3750319340239021413_n.jpg?oh=f67f6e7084ad01fc9821c6bcee342050&oe=58D6807C

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 9:43

 30. Am facut plangerii penale si la DNA Constanta si Bucuresti,parchetul pe langa Judecatoria Mangalia,Tribunalul Constanta,Prefectura Constanta si alte organe ale statului.In aceste plangerii am aratat toate abuzurile si incalcarile legilor comise de ,,echipa manageriala(de profesionisti cum spune Romulus)”.Daca sunteti interesat ma puteti contacta si am sa va arat toate documentele

  Comentariu by VUCEA DAN — 20 ianuarie 2017 @ 9:55

 31. Pt.29
  BUNA!!!!.
  Referitor la culoarea penalilor sunt de acord cu dvs.Insa si daca anchetarea lor se face cu abuzurii ,le da prilejul sa se apere pentru aceste abuzurii ale anchetatorilor politicii,nu pentru faptele lor, pe fond

  Comentariu by VUCEA DAN — 20 ianuarie 2017 @ 10:02

 32. #31 Nu nene Vucea ! Eu m-am saturat de analiza „pe fond” ! O viata irosita,in care am vazut cum penalii aduna averi cu sprijinul politiei,parchetelor si a acoperitilor din justitie ! IN DEMOCRATIE-HOTII IN PUSCARIE ! Chiar si prin „abuzul” juridic considerat de ei ! Si ce e mai important : BANII INAPOI !

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 10:22

 33. PS Astia care vor „pe fond” sunt tot aia care l-au omorat pe Ceausescu pentru ca cerea sa se aplice „IL 18” ! Ingramaditi in paturi in puscarii,cu homosexualii,daca nu dau banii inapoi !

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 10:31

 34. Tinerii aceia-copii nostri-nu sunt minerii trimisi de Iliescu si care acum sunt numiti de ai lui Tariceanu :nazisti ! Ei au vazut cum si-au irosit viata parintii lor,care au stat capra unor penali,care si pe vremea comunistilor stiau sa vorbeasca le sedintele de partid-pentru ca aveau banii in sifonier…iar cei cinstiti erau pentru ei :DUSMANUL DE CLASA !

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 10:44

 35. Am vazut cum se lauda Ozzy cu marle lui realizari de consilier…cum se implica el in rezolvarea problemelor orasului …si nu-l lasa pe primar sa mai faca furaciuni….asta e dus fratilor…cine il mai aduce inapoi?

  Comentariu by lui realizari de consilier...cum se implica el in rezolvarea problemelor orasului ...si nu-l lasa pe primar sa mai faca furaciuni....asta e dus fratilor...cine il mai aduce inapoi? — 20 ianuarie 2017 @ 11:08

 36. Am vazut cum se lauda Ozzy cu marle lui realizari de consilier…cum se implica el in rezolvarea problemelor orasului …si nu-l lasa pe primar sa mai faca furaciuni….asta e dus fratilor…cine il mai aduce inapoi?…si-a facut sondaj…se lauda ca se implica …ce mari spectacole ar face el daca l-ar lasa primarul..da Ozzy nu stie ca legea ii permite sa innitieze hotarari de Consiliul Local si apoi sa convinga si ceilalti consilieri ,ptr majoritate sa -i sustina initiativa lui buna ptr oras?..fum mult…(basini multe).. si mult tupeu…

  Comentariu by Anonim — 20 ianuarie 2017 @ 11:13

 37. Pt. #29
  http://www.cotidianul.ro/derapajele-naziste-ale-unui-vicepresedinte-alde-294860/

  Comentariu by nabuco — 20 ianuarie 2017 @ 11:16

 38. http://editiadesud.ro/?p=24975

  Comentariu by Anonim — 20 ianuarie 2017 @ 11:24

 39. Pt.32.
  Numai judecata pe fond aduce condamnarea si nu viciile de procedura care intradevar au scapat multii infractorii.
  Toate aceste abuzurii si incalcarii ale legii comise de acestii anchetatori sunt platite din banii mei ,ai tai,ai copiilor nostri.Hotararile CEDO au pus statul roman sa plateasca sute de milioane de euro pentru aceste abuzurii .Pana cand?.Numai eu cunosc personal 6 cazurii in care a trebuit ca statul sa plateasca 16.015.000 euro.15 .000 euro am platit pentru ca penitenciarul nu l-a invoit pe un detinut la moartea mamei sale.Legea este lege si trebuie respectata.

  Comentariu by VUCEA DAN — 20 ianuarie 2017 @ 11:25

 40. @39-Opreste-te d-le! N-ai nici capacitatea si nici moralitatea sa aperi PENALI ! Generatia asta de 40-de ani nu mai are timp sa analizeze „pe fond” ! Si asa au mai ramas doar ei in tara,pentru ca mare parte…si-au luat campii,peste granita,de am ajuns ca si sirienii dupa razboi,ca numar de „refugiati” ! Ce aia de la CEDO stiu cate cladiri lasate in paragina,in tara au lasat astia cu n’spe stele pe epoleti ! Pai cu banii care se intorc la buget ,necheltuiti,s-ar fi putut face conditii umane pentru puscariasi ! Ia mergi d-ta catre Albesti si de-a lungul lagunei sa vezi cati bani sunt aruncati si stocati in paragina acolo in U.M unde cu cheltuieli minimale si profesionism, se putea face „economia” de care vorbesti ! Si apropo de profesionism… acolo erai mata bun ! Sa-i pazesti pe fostii tovarasi si pe acolitii lor ! Legea se poate schimba si trebuie respectata si de catre cei care…au crezut ca ei sunt …legea !

  Comentariu by I.S — 20 ianuarie 2017 @ 11:59

 41. Pacat.Nu ai inteles numic.Daca stii toate acestea cate plangerii penale ai facut.Este usor sa te lamentezi pe bloguri(cum fac foarte multi) dar sa inteprindem ceva concret este foarte greu.Hai eu ,tu si cei care se jelesc pe blog sa facem ceva ca sa scapam de cele aratate de tine.Cate crime s-au produs fara ca oamenii sa apuce sa fie judecati pe fond.Ne place sau nu asta este procedura in toata lumea democrata .In Togo Togo se face altfel.

  Comentariu by VUCEA DAN — 20 ianuarie 2017 @ 23:26

 42. Si pana la urma cum e cu raportul Curtii de Conturi intocmit in urma controlului la Primarie .

  Comentariu by anonim — 21 ianuarie 2017 @ 22:01

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress