Mangalia – politica locală

16 martie 2016

Anunț nr.12136/14.03.2016

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:23

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare în data de 04.04.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 06.04.2016, ora 10:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr.13, pentru ocuparea, pe perioadă, determinată, de cinci ani, a posturilor vacante contractuale din cadrul Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Staţiunea Saturn, Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Staţiunea Jupiter şi Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică în Staţiunea Neptun-Olimp, astfel:

–        3 posturi de consilier grad profesional IA (director);

–        3 posturi de consilier grad profesional II.

Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:

–        are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

–        cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

–        are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

–        are capacitate deplină de exerciţiu;

–        are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

–        îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

–        nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de consilier grad profesional IA (director):

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–        certificat de calificare ca director de centru de informare turistică constituie un avantaj, cei care nu deţin această calificare se vor angaja, în scris, că în termen de un an de zile, de la data acreditării centrului, vor obţine această calificare, sub sancţiunea eliberării din funcţie, conform Ordinului nr.1096/2008;

–        certificat de calificare ca agent de turism sau ghid de turism;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 6 ani şi 6 luni.

Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de consilier grad profesional II:

–        studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

–        vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 6 luni.

Dosarele de concurs se vor depune la Biroul Resurse Umane – Salarizare, până în data de 28.03.2016 ora 16:00 şi vor conţine în mod obligatoriu:

–        curriculum vitae;

–        cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;

–        copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

–        copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţia publică;

–        copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

–        cazierul judiciar;

–        declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

–        dosar cu şină.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.     

În termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, comisia are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

  BIBLIOGRAFIE

    pentru concursul de ocupare a funcţiilor contractuale de consilier

grad profesional IA şi consilier grad profesional II

1)     Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

2)     Ordonanţa Guvernului  nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;

3)     Ordin nr.1096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică;

4)     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

5)     Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Notă: În vederea pregătirii pentru concurs se vor avea în vedere textele de acte            normative în vigoare,  inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

mangalia.ro                   14.03.2016

10 Comments

 1. Am postat acest anunţ pentru a dezbate o temă. Sunt toate proiectele europene benefice sau nu ?
  Din punctul meu de vedere acest proiect este complet inutil. Dacă cineva vrea să vadă ceva despre Mangalia turistică se uită pe telefon smart, în niciun caz nu caută un chioş. Rezervările pentru Mangalia se fac la târguri sau direct la unitatea de cazare, online sau telefonic. Dacă Mangalia are ceva de prezentat o poate face tot online. E ca în zicala aia, ai Facebook, deci existi. Pe aia cu dacă ai chioşc… n-am auzit-o. Să nu uităm că anual plătim o grămadă de bani pentru site-ul Mangalia walking-tour, tot ca urmare a unui proiect european (Mangalia produs turistic integrat) care a fost accesat de dragul de a fi accesat. Am auzit că ar fi şi ceva probleme cu DNA-ul la acel proiect.
  Că s-au construit chioşcurile şi Mangalia a contribuit cu puţini bani, mai merge. Consilierii au aprobat electoral, doar ca să nu se spună că sunt împotriva banilor europeni, nu din convingere. Dar acum Mangalia are obligaţia să plătească 6 individi degeaba timp de 5 ani. La asta se adaugă şi cheltielile generate de şedere. Cu alte cuvinte, să plătim integral şi chiar şi ceva în plus, cele 3 chioşcuri, ca să poată să se relaxeze 6 constănţeni.

  Referitor la anunţ, pare iar cu dedicaţie. Ca să poţi ocupa postul de director trebuie să fi fost ghid turist sau agent de turism. Dacă eşti economist, avocat, inginer eşti prost. Actualul consilier local Stan Linica, care a fost mulţi ani director la Saturn şi THR, este economistă. Cum s-o fi descurcat ? Vechimea în funcţie trebuie să fie de 6 ani şi 6 luni. Mă întreb de ce n-ar fi 4 luni 3 săptămâni şi 2 zile, ca şi filmul care a luat Palme d’or. Poate succesul chioşcurilor era mai facil aşa.

  Comentariu by lucian visa — 16 martie 2016 @ 15:38

 2. E tare asta cu „vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 6 ani şi 6 luni.”

  Dedicatie + parandarat pe fata.
  Ceva pariuri ??

  🙂 🙂 🙂

  Comentariu by Big Brother — 16 martie 2016 @ 15:48

 3. Vreo purtătoare de fustă scurtă.

  Comentariu by lucian visa — 16 martie 2016 @ 17:04

 4. Agitatori electorali penrtu mincinos.

  Comentariu by doru — 16 martie 2016 @ 17:23

 5. Văd că şi candidatul UNPR, Sorin Mihai are o părere bună despre chioşcurile de informare turistică şi nu numai https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1197323580277793&id=1184946721515479

  Comentariu by lucian visa — 16 martie 2016 @ 19:29

 6. Vreau sa vad unul din astia care il tot critica pe primar ca ia atitudine! In toata MANGALIA asta gasiti unul care a terminat facultatea de turism, avizul se Ia de la Prefectura, unul care a muncit minim 7 ani dupa ce a terminat facultatea(spun pe intelesul tururor-vechime in specialitatea studiilor) si inscrieti-l la concurs..sa-i potoleasca cineva odata si sa redea tinerilor sansa egala.

  Comentariu by 20 — 16 martie 2016 @ 21:42

 7. era mult mai important pentru statiunile noastre daca am fi avut un stand de prezentare la Targul de Turism Bucuresti! Am inteles ca Primaria a avut mare ambitie in a renunta la stand, ca sa razbune eliminarea taxei de promovare.Dar la fel de grav mi se pare faptul ca Mangalia nu a fost prezenta la Targ, chiar daca avea in cont o suma considerabila din taxa de promovare colectata anul trecut!
  Care a fost rolul Directiei de turism din Primarie daca un lucru atat de elementar in promovare nu a fost dus pana la capat?

  Comentariu by nicu moroianu — 16 martie 2016 @ 23:03

 8. FRATILOR CONDITIILE PENTRU ACESTE POSTURI, FITI SIGURI CA SANT INDEPLINITE SIGUR DE CINEVA ALTFEL NU ERAU CERUTE AICI ASA CA NU AU FOST CERUTE AIUREA ASTA SE VEDE CLAR.AUZI….6 ANI SI 6 LUNI….SI NICI O ZI MAI PUTIN…SI MAI E CEVA ….ZICE:….CUNOASTE LIMBA ROMANA SCRIS SI VORBIT….OARE CEI CARE AU PUS ASEMENEA ANUNT CUNOSC LIMBA ROMANA(SCRIS SI VORBIT)?

  Comentariu by GRIGORAS. — 17 martie 2016 @ 7:54

 9. Ptr.7. Cateva functii de sefi pentru oamenii primarului- Aide, Filipi, Nitoi, secretare…Acces la bani publici si la proiecte fanteziste de promovare ptr Colgiu. Si alte inutilitati.

  Comentariu by Anonim — 17 martie 2016 @ 19:36

 10. Corect. Bineinteles cand ai spus ,,oamenii primarului ,, te ai referit la Tusac nu-i asa ? Sau .. la Iorgus ?

  Comentariu by Gica — 17 martie 2016 @ 23:58

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress