Mangalia – politica locală

24 ianuarie 2016

Dispută în Consiliul Local pe marginea taxelor şi impozitelor de anul acesta

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 11:27

Prefectul judeţului Constanţa, Ion Constantin, a retrimis Consiliului Local Mangalia proiectul de hotărâre, aprobat la finele anului trecut, ce stabileşte taxele şi impozitele urbei pe anul acesta. Potrivit primarului Cristian Radu, care a dat citire documentului ce însoţeşte aceste acte în cadrul şedinţei ce a avut loc ieri, proiectul a fost „întors“ Consiliului Local din cauza unor erori în privinţa taxelor obligatorii: „<<Ca urmare a adresei dumneavoastră nr. 163/6 ianuarie 2016, privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale, vă transmitem actele care au stat la baza întocmirii acestui proiect, în vederea reanalizării acestuia. Am aprecia dacă ar fi menţionate şi taxele obligatorii prevăzute de Codul Fiscal, urmând ca membrii Consiliului Local să analizeze oportunitatea instituirii acestora>>. Cu alte cuvinte, amendamentele aduse proiectului iniţial de hotărâre privind taxele şi impozitele locale nu au urmat paşii legali, nu au fost trecute prin comisiile de specialitate, aţi venit direct cu ele în sala de şedinţe, de faţă cu presa, cum faceţi de obicei…“, a declarat primarul Cristian Radu.

Vorbele sale au atras, însă, protestele unora dintre consilierii locali. „Nu are legătură ceea ce spuneţi dumneavoastră cu adresa Prefecturii. Taxele obligatorii – cum este, de exemplu, cea de divorţ – sunt stabilite de Codul Fiscal, nu le stabilim noi“, a declarat consilierul local Paul Foleanu.

Potrivit secretarului primăriei, Petrina Boiţă, înainte de a fi trimis la Prefectura Constanţa, proiectul a fost remis celui care a avut cele mai multe amendamente la actul iniţial, Dragoş Bociog, pentru ca acesta să îşi dea girul în privinţa corectitudinii actului.

Consilierul local s-a apărat, însă, afirmând că, personal, a vizat modificările pe care le-a solicitat el însuşi, dar că nu este atributul său să decidă dacă întreaga hotărâre este corectă. Printre amendamentele pe care nu le-a regăsit consilierul în proiectul ce i s-a remis la vremea respectivă se află şi o decizie a Consiliului Local prin care autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii economici cu sediul sau punctul de lucru în Mangalia să fie făcută automat, fără solicitarea unei alte documentaţii.

În concluzie, documentul trimis de prefect nu suspendă actul administrativ prin care s-au decis taxele şi impozitele locale pe 2016, întrucât Ion Constantin nu a atacat decizia în instanţă.

editiadesud.ro 23.01.2016

8 Comments

 1. mincinosu ar vrea ca prefectul să atace hotărârea pentru a merge pe taxele şi impozitele din 2015, care sunt mult mai mari. Dar adresa prefectului nu zice că hotărârea e ilegală şi nici nu e o notificare înaintea unui atac în contencios.

  Comentariu by lucian visa — 24 ianuarie 2016 @ 11:33

 2. Dar tov secretar de primarie, Boita, ptr ce iNCASEAZA SALARIU ????CIND A DAT AVIZ DE LEGALITATE UNDE-I ERA MINTEA????

  Comentariu by zek — 24 ianuarie 2016 @ 12:52

 3. Piticu şi eminenţa coafată au început să o dea de gard. Se simt în corzi şi nu mai ştiu pe unde să scoată cămaşa.
  Asumarea răspunderii funcţiei şi cu rele nu doar cu bune nu pare să facă parte din portofoliul moralei înjumătăţitului. Aruncarea pisicii, lătratul şi behăitul s-au dovedit singurele atribute învăţate şi folosite independentul liberal. Cu asemenea aptitudini nu cred să mai facă mulţi pureci în sistemul cu ochi albaştri din care aproape sigur fac parte şi el şi ea.

  Comentariu by cârcotaş apolitic — 24 ianuarie 2016 @ 13:19

 4. Primăria angajează sau oficializează pe post un număr important de funcţionari.
  Mă întreb cine îi va examina pe candidaţi că specialiştii cu care a venit se vede clar ce rezultate au dat. Cum pot nişte habarnişti numiţi pe obligaţii, pile, politic sau chiar şpagă să verifice competenţele unora eventual mai bine pregătiţi ?
  ANUNŢ Nr.3091/22.01.2016 – ANGAJARI PRIMARIA MANGALIA
  Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs prin recrutare în data de 23.02.2016, ora 10.00 – proba scrisă şi în data de 26.02.2016, ora 10.00 – interviul, la sediul instituţiei din Şos.Constanţei nr.13, pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:
  •consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
  • consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice;
  • consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice (2 posturi);
  •consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
  • consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală;
  •consilier juridic clasă I grad profesional principal – Comp. Urmărire şi Executare Silită;
  •consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită;
  • consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate;
  •consilier clasă I gradul profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate;
  •consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Control Intern Managerial;
  •consilier clasă I grad profesional superior- Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari;
  • consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Serviciul Venituri Persoane Juridice:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Venituri Persoane Juridice:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Venituri Persoane Juridice:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Compartimentul Inspecţie Fiscală:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Inspecţie Fiscală:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier juridic clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional principal – Compartimentul Urmărire şi Executare Silită:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional asistent – Serviciul Buget Contabilitate:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Serviciul Buget Contabilitate:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional superior – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative;
  •vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani.
  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcţia publică de consilier clasă I grad profesional debutant – Compartimentul Control Asociaţii de Proprietari :
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice, juridice sau administrative.
  Dosarele de concurs se vor depune până în data de 10.02.2016 ora 16.00 la Biroul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:
  •formularul de înscriere;
  •copia actului de identitate;
  •copiile diplomelor de studii;
  •copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
  •cazierul judiciar;
  •adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  •declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
  (pentru bibliografie click aici : http://www.mangalia.ro/anunt-nr-309122-01-2016-angajari-pr…/)

  Comentariu by cârcotaş apolitic — 24 ianuarie 2016 @ 13:36

 5. Se pare că şi serviciul social se vor întâmpla oarece angajări, oficializări pe post…
  Serviciul Public de Asistență Socială organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială.
  Concursul se organizează la sediul instituţiei din Mangalia, Str. Delfinului nr. 1, în data de 25.02.2016, ora 10:00 – proba scrisă şi 29.02.2016, ora 10:00 – interviul.
  Condiţii de participare la concurs:
  Consilier I/A – Serviciul Juridic Resurse Umane:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;
  •vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
  2 posturi de Consilier I debutant – Birou Fond Locativ:
  •studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  Consilier juridic I debutant – Compartiment Achiziții:
  •studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;
  Consilier I/A – Compartiment Achiziții:
  •studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  •vechime în specialitate studiilor de 1 an;
  Consilier I/A – Serviciul Financiar Contabilitate:
  •studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  •vechime în specialitatea studiilor de 1 an;
  Consilier I/P – Serviciul Financiar Contabilitate:
  •studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
  •vechime în specialitatea studiilor de 5 ani;
  Consilier I/P – Birou Prestații Sociale:
  •studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  •vechime în specialitate studiilor de 5 ani;
  Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartimentul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.
  Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei.
  Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei și la telefon 0768233888.
  (http://www.mangalia.ro/anunt-angajare-2-serviciul-public-d…/)

  Comentariu by cârcotaş apolitic — 24 ianuarie 2016 @ 13:48

 6. nu a avut Primaria Mangalia niciodata atati angajati si mai ales atati directori si directorasi

  Comentariu by Maricel — 24 ianuarie 2016 @ 16:46

 7. Asa se rasplatesca agentii electorali.

  Comentariu by Anonim — 25 ianuarie 2016 @ 0:10

 8. http://www.replicaonline.ro/apel-de-recrutare-pentru-armata-nationala-secuiasca-armata-vrea-eliberarea-pamantului-secuiesc-de-sub-ocupatia-provizorie-romana-258920/
  &
  http://www.stareanatiei.ro/2016/01/traiasca-garda-si-dilimanul/
  🙁

  Comentariu by nabuco — 26 ianuarie 2016 @ 16:51

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress