Mangalia – politica locală

7 decembrie 2015

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:12

   MUNICIPIUL MANGALIA  prin primar Radu Cristian, cu sediul în municipiul Mangalia, șos. Constanței, nr. 13, județul Constanța, titular al proiectului: EXECUȚIE ZONĂ PROMENADĂ “ȘOSEAUA CONSTANȚEI ZONA PIETONALĂ – PIAȚA REPUBLICII – ALEEA TEILOR” – ZONA 1- PIAȚA REPUBLICII ȘI PIETONAL COMERCIAL STR. CONSTANȚEI,  propus a fi amplasat în municipiul Mangalia, Zona 1 – Piața Republicii  și Pietonal Comercial str. Constanței, judetul Constanța, anunță  publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Constanța: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, str. Unirii, nr. 23, Constanța, județul Constanța, zilnic, între orele 9-13, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmct.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

mangalia.ro

Powered by WordPress