Mangalia – politica locală

25 august 2015

Figurantul zilei : Cristian Radu

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:50

Fie că sunt inundaţii, fie că sunt Porţi Deschise, activităţi educative, festival antic, orice, primarul de la Mangalia, Cristian Radu, e în prim plan. Hotărât să mai bată o dată şi la anul şi să mai stea la primărie încă patru ani, Radu le face pe toate, să se bată cu toată lumea, inclusiv cu Corina Martin, Zanfir Iorguş şi cu Klaus Iohannis de e nevoie, numai să ştie toată lumea că el e cel mai cel!

Replica 25.08.2015

Proiecte de investiţii votate de Consiliul Local Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:31

Membrii CL Mangalia reuniţi, luni, în şedinţă ordinară, au votat mai multe proiecte de investiţii administrative şi sociale, iniţiate de primarul Radu Cristian. Unul dintre proiecte vizează extinderea şi modernizarea reţelei de apă-canal, în unele cartiere ale oraşului, în cadrul Programului Operaţional „Infrastructură Mare”. Totodată, aleşii locali au aprobat modificarea organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, cu scopul de a se permite angajarea mai multor inspectori de teren. În aceeaşi şedinţă, s-a votat participarea Serviciului Social la proiectul „Stop Abandonului şcolar! Program pilot de integrare şi creştere a participării în învăţământul primar şi secundar”. Acest proiect este derulat prin Fondul Social European POSDRU 2007-2013. Un alt proiect adoptat de CL vizează transmiterea dreptului de folosinţă gratuită asupra instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale către asociaţiile de proprietari de la blocurile cu sobe. Aleşii locali au mai aprobat un proiect de rectificare bugetară, prin care se alocă fondurile necesare lucrărilor de reparaţii şi igienizare la unităţile de învăţământ, înainte de începerea noului an şcolar. În acelaşi timp, s-au repartizat fonduri pentru lucrările derulate pe domeniul public la spaţii verzi şi reţele edilitare. În această privinţă, edilul Radu Cristian a explicat că lucrările de reamenajare şi modernizare a domeniului public vor continua în perioada următoare, cu plantarea de gazon, plante perene şi câteva sute de copaci, precum şi montarea sistemului de irigaţii pe terenurile din faţa blocurilor. Reprezentanţii ADPP au precizat, la rândul lor, că vor demara montarea unui nou tip de mobilier stradal, într-o primă fază pe străzile şi bulevardele principale din Mangalia.

În fine, un punct „fierbinte“ de pe ordinea de zi l-a constituit reluarea votului pentru proiectul de majorare a chiriilor ANL. Proiectul, aprobat într-o şedinţă anterioară, a fost atacat de către prefectul judeţului, întrucât nu întrunise două treimi din voturile consilierilor în funcţie. Pentru a putea constata legalitatea modului de calcul a chiriilor, consilierii locali au solicitat Serviciului Social afişarea, la fiecare dintre blocurile ANL, a legii potrivit căreia au fost efectuate aceste calcule.

editiadesud.ro

Powered by WordPress