Mangalia – politica locală

10 iulie 2015

Un funcţionar ANAF din Mangalia, trimis în judecată alături de mai mulţi coreeni!

Filed under: DMHI — lucian visa @ 17:01

Procurori ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

I) – PARK SUNGWHUN – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L., S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. şi S.C.KOTI SHIP S.R.L., de a fi:

a) – folosit creditul societăţi în interes personal – respectiv a banilor din casieria societăţii, faptă constând în aceea că şi-a însuşit în interes propriu din casieria S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. suma de 34.222,84 lei;

b) – procedat, în calitate de administrator la S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L., S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. şi la S.C. KOTI SHIP S.R.L. la acte de:

b1) – înregistrare a unor cheltuieli nedeductibile în valoare de 7.200 lei, compus din impozit pe profit 2.880 lei şi TVA de plată 4.320 lei., în raport cu S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L;

b2) – înregistrare pe S.C. Koti Ship a unor cheltuieli nedeductibile în valoare de 975.867 lei compus din impozit pe profit 390.347 lei + taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 585.520 lei;

b3) – evidenţiat în actele contabile de operaţiuni nereale/operaţiuni fictive, respectiv a unui contract de prestări servicii de consultanţă cu S.C. S.C.M., în valoare de 120.000 lei, referitor la care a dedus ilegal fără drept TVA, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2014, prejudiciul cauzat bugetului de stat pe relaţia cu S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L. cauzând astfel un prejudiciu in echivalent de 48.000 lei, întrunește elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată;

– evaziune fiscală – 3 fapte – art. 9 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 38 Cod penal.

Prejudiciul reţinut în sarcina inc. PARK SUNGWHUN este de 1.058.097,04 lei.

II) PARK SUNGWOO – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012 – 2014, în calitate de administrator la S.C. LACHESIS INTERNATIONAL S.R.L., S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L., împuternicit administrator la S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L., în sensul de a fi:

a) – acţionat, pe relaţia cu S.C. LACHESIS INTERNATIONAL S.R.L. în sensul de a nu fi declarat/evidenţia contabil veniturile realizate pe relaţia acesteia cu S.C. D.M.H.I. SA din lunile ianuarie şi februarie 2012 şi a creat astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum de 16.586 lei compus din 6.635 lei impozit pe profit şi 9.951 lei taxă pe valoarea adăugată de plată;

b) – însuşit în interes personal din casieria S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L., suma de 124.609,70 lei, (fapta 1);

– însuşit tot în interes personal, din casieria S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L. suma de 339.310,55 lei, (fapta 2);

c) – ascuns/disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, în raport cu S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L, adică a achiziţionat un bun, cu bani provenind din infracţiunea prev. de art. 272 / 2 din legea 31/1990 republicată, mai sus descrisă, respectiv un autoturism WV Phaeton, cu suma de 150.000 lei, de la persoana fizică P.C.A., în scopul de a crea aparenţa justificării folosirii creditului societăţii în interes propriu aşa cum s-a reţinut mai sus, ocazie cu care a trecut în contabilitatea societăţii, ca preţ de achiziţie, suma de 150.000 lei, în condiţiile în care preţul real plătit a fost de 100.125 lei, diferenţa reprezentând echivalentul numerarului sustras din casieria societăţii, cauzându-se astfel un prejudiciu în cuantum de 49.875 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. b – alin. 2 din Legea 241/2005;

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată, – 2 fapte;

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată, cu aplic. art. 38 Cod penal faţă de toate faptele.

Prejudiciul reţinut în sarcina inc. PARK SUNGWOO este de 530.381,25 lei.

III) SHIN JINHYO – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012 – 30.06.2013, în calitate de fost administrator la S.C. SEJINTECH ROM S.R.L., de a fi:

– determinat angajaţii societăţii administrate să emită, aceştia acţionând la rândul lor fără vinovăţie – două înscrisuri falsificate, ambele datate 25.04.2013, în scopul de a crea astfel condiţiile de justificare formală aparentă a însuşirii sumei de 350.000 lei din patrimonial societăţii în interesul său propriu;

– sustras şi folosit în interes propriu, în numerar, din casieria societăţii S.C. SEJINTECH ROM S.R.L., unde a fost administrator până la data de 01.07.2013, fiind calculat ca atare un prejudiciu în sumă 27.499 lei;

– ascuns/disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, în raport cu S.C. SEJINTECH ROM S.R.L, adică de a fi făcut plăţi fictive în contul 232 „Avansuri imobilizări corporale” în sumă de 350.000 lei, adică a înregistrat 2 antecontracte fictive de vindere/cumpărare de la D.N. şi C.N. respectiv A.N.V., situaţie în care în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată, responsabilitatea revine administratorului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată – 2 acte materiale (25.04.2013) – art. 52 alin. 1 Cod penal / art. 322 Cod penal în ref. la art. 35 Cod penal;

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată;

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată, cu aplic. art. 38 Cod penal.

În consecinţă, inculpatului menţionat, în calitate de administrator al S.C. SEJINTECH ROM S.R.L., i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 377.499 lei.

IV) JUNG SUOKJO – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada în calitate de administrator la S.C. KIM & JANG ENGENEERING S.R.L. şi fost administrator la S.C. KIM & JANG INTERNATIONAL S.R.L. în sensul de a fi:

a1) – înregistrat în contabilitate, pe relaţia cu S.C. KIM & JANG INTERNATIONAL S.R.L. cheltuieli nedeductibile în valoare de 2.660.216 lei, producând un prejudiciu de 1.064.087 lei compus din – impozit pe profit 425.634 lei – taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 638.453 lei;

a2) – efectuat, în calitate de administrator la S.C. KIM & JANG ENGINEERING S.R.L. achiziţii de bunuri fără documente justificative reale care să creeze drept de deducere fiscală, bunuri valorizate la 850.213 lei, iar prin deducerea ilegală a impozitelor şi textelor cuvenite statului a produs un prejudiciu în valoare de 340.086 lei compus din impozit pe profit de 136.034 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 204.052 lei;

b) – disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, la o valoare de 50.000 lei, pentru care nu au fost întocmite documente justificative legale, activităţi efectuate în raport cu S.C. KIM & JANG ENGINEERING S.R.L în referire la achiziţia unui autoturism BMW X3.

Concret, la data de 02.05.2012, societatea a încheiat un contract fictiv de vindere cumpărare a maşinii, în sensul că în calitate de cumpărător a plătit suma de 50.000 lei deşi acesta era de fapt în proprietatea societăţii încă din data de 14.03.2012, fapt produs prin achiziţie directă de la un cetăţean bulgar cu suma de 500 leva – echivalent 1100 lei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c cu aplic. alin. 2 din Legea 241/2005 (2 fapte);

– spălare de bani – art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 38 Cod penal.

În consecinţă, inculpatului menţionat, în calitate de administrator al S.C. KIM & JANG INTERNATIONAL S.R.L. şi S.C. KIM & JANG ENGINEERING S.R.L. i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 1.454.173 lei.

V) LEE JUHWAN – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 01.07.2013 – 30.12.2014, în calitate de administrator de fapt al S.C. SEJINTECH ROM S.R.L. în sensul de a fi:

– însuşit în interes propriu, din casieria S.C. SEJINTECH ROM S.R.L. suma totală de 601.214 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizat, prejudiciul reţinut fiind în sumă de 601.241 lei.

VI) PARK SEONG CHEOL – cetăţean coreean, pentru fapte comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. PRONAV EQUIPMENTS S.R.L. respectiv de a fi:

a) – însuşit, în interes propriu, din casieria S.C. PRONAV EQUIPMENTS S.R.L. suma de 20.762,79 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată. Inculpatul PARK SEONG CHEOL se face vinovat de prejudicierea bugetului de stat cu suma de 20.762,79 lei.

VII) JEONG JAEMYEONG – cetăţean coreean, comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. CHEONHEE S.R.L., în sensul de a fi:

– însuşit în interes propriu, din casieria S.C. CHEONHEE S.R.L. suma de 184.403,89 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr .82/1991 actualizată. În consecinţă, inculpatului menţionat i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 184.403, 89 lei.

VIII) PRISACARU CĂTĂLIN – comise în perioada 2011-2014, în calitate de funcţionar public de execuţie la ANAF/DGFP Biroul Mangalia, respectiv de a fi:

a) – desfăşurat prin intermediul paravanului unei firme administrate de soţia sa, activităţi de evidenţă financiar contabilă pentru mai multe societăţi aflate de altfel în portofoliul său de verificare fiscală, (deşi avea calitatea de inspector fiscal la ANAF Mangalia şi pe cale de consecinţă era incompatibil);

b) – sprijinit pe inc. PARK SUNGWHUN şi Koti Ship S.R.L. să săvârşească infracţiunea de evaziune fiscală în sensul evidenţierii în contabilitate a unor cheltuieli/operaţiuni nereale, respectiv ca aceştia să fi înregistrat în contabilitate cheltuieli nedeductibile în valoare de 2.439.667 lei, producând un prejudiciu de 975.867 lei compus din – impozit pe profit 390.347 lei – taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 585.520 lei, adică operaţiunile înregistrate sunt fictive;

c) – sprijinit pe inc. Park Sungwoo şi S.C. Koti Ship S.R.L. să cesioneze fictiv părţile sociale către C.F., în maniera expusă şi în scopul de a determina crearea unei stări de insolvabilitate care să permită acestora să evazioneze statul, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia deţinută – art. 12 lit. a din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie;

– complicitate la evaziune fiscală – art. 48 Cod penal cu referire la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 (2 fapte) – pe relaţia cu S.C. Koti Ship S.R.L.;

– complicitate la cesiune fictivă de părţi sociale – art. 48 Cod penal cu referire la art. 280/1 din legea 31/1990 republicată pe relaţia cu S.C. Koti Ship S.R.L., cu aplic. art. 38 Cod penal.

Inculpatului menţionat i se reţine răspunderea pentru prejudiciul de 975.867 lei.

IX) DĂSCĂLINA DAN SORIN – avocat în Baroul Tulcea, comise în perioada noiembrie 2013- februarie 2014, în sensul de a fi:

a) – înlesnit cu intenţie activitatea infracţională a inc. PARK SUNGWHUN şi S.C. Koti Ship S.R.L., de a ascunde, prin cesiunea fictivă a părţilor sociale deţinute în cadrul societăţii – către un terţ insolvabil – comiterea anterioară a infracţiunii de evaziune fiscală, în modalitatea realizării, (în afara cadrului activităţii de avocat, contra unei sume de 10.000 lei nefiscalizată, obţinută prin eludarea art. 3 din legea 51/1995 republicată) a vinderii fictive, prin ocolirea dispoziţiilor legale, (care interziceau dizolvarea unei societăţi cu o datorie la stat de 975.867 lei) a părţilor sociale, către C.F. – terţ insolvabil şi pentru găsirea căruia a făcut demersurile efective descrise mai sus, cunoscând însă realitatea situaţiei fiscale a societăţii în faţa căreia era iminentă executarea silită precum şi adevărata intenţie a contribuabililor pe care i-a sprijinit, adică aceea de a evaziona statul precum şi de a-l fi determinat pe C.F. să accepte preluarea societăţii care avea datorii, ascunzându-i cu această ocazie adevărata situaţie fiscală de care avea cunoştinţă precum şi scopul real al operaţiunii ca atare, acţionând de asemenea în afara cadrului profesional avocaţial, remiţând acestuia precum şi lui M.V., în contrapartida acceptului obţinut, a unei mici părţi, necuantificată însă, din suma de 10.000 lei, sumă nefiscalizată şi care a fost obţinută ilegal de la evazionişti, ca plată pentru acest serviciu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– complicitate la cesiune fictivă de părţi sociale – art. 48 Cod penal cu referire la art. 280/1 din legea 31/1990 republicată pe relaţia cu S.C. Koti Ship S.R.L.

Totodată, se va aprecia asupra solidarităţii inculpatului asupra prejudiciului cauzat de S.C. Koti Ship şi Park Sunwoo precum şi Priscariu Cătălin.

X) STAN MARIN – comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. CONAV IRIMAR S.R.L. de a fi:

– însuşit în interes propriu, din casieria societăţii S.C. Conav Irimar S.R.L., suma de 462.561,00 lei., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991 actualizată;

Inculpatului menţionat i se reţine necesitatea de a răspunde pentru prejudiciul creat de 462.561,00 lei.

XI) ENE NISTOR – comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator si asociat împreună cu inc. Pintilie Nelu si B.N. la S.C. ENAV PROD S.R.L., împreună cu

XII) PINTILIE NELU – tot administrator și asociat la S.C. ENAV PROD S.R.L. de a fi:

– înregistrat în evidenţele societăţi, coparticipare efectivă, o vindere simulată a unui imobil în valoare de 700.000 lei în scopul disimulării unor sume de bani lipsă din evidenţele societăţii administrate, bani însuşiţi în interes personal, în condiţiile în care societatea administrată de aceştia avea o lipsă în casierie de peste 700.000 lei, când la iniţiativa lui Ene Nistor, Pintilie Nelu a fost de acord cu procedura de disimulare a unei aşa zise vânzări imobiliare;

– respectiv de a fi valorizat convenţional, la suma de 720.000 lei, bunul care aparent a făcut obiectul unei tranzacţii fictive, realizate printr-o aparentă promisiune bilaterală de vindere cumpărare, chipurile în interesul societăţii, intenţie materializată prin promisiunea autentificată la BNP Manea Angela sub nr. 215/18.06.2014, prin care contra acestei sume s-ar fi urmat pe viitor să se vândă bunul, ceea ce nu s-a mai întâmplat;

– apoi de a fi înregistrat urma acestei operaţiuni fictive, în contul 232 „avansuri imobilizări corporale” plăţi fictive, în echivalentul sumei de 700.000 lei, astfel disimulându-se provenienţa ilicită a sumei aferente egale care lipsea din contul „Casa” al societăţii administrate, actele fiind semnate doar de cei doi inculpaţi, deşi în societate erau trei asociaţi/administratori, omiţându-l în procedură pe B.N., mai ales în condiţiile lipsei unei AGA de autorizare/confirmare a acestei aşa zise operaţiuni, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– folosirea creditului societăţii în interes personal – art. 272 alin. (1) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990 actualizată, coroborat cu art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată.

Inculpaţilor menţionați la pct. 11 şi 12, li se reţine necesitatea de a răspunde pentru suma de 700 000 lei/prejudiciu, ce a fost stabilită conform raportului specialiştilor ANAF.

XIII) BOBOSATU VIOREL – comise în perioada 2012-2014, în calitate de administrator la S.C. VIOMAR SHIPNAV S.R.L., în sensul de a fi:

– înregistrat contabil cheltuieli nedeductibile în valoare de 159.800 lei, producând un prejudiciu de 51.548 lei compus din: impozit pe profit 20.619 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 30.929 lei.

Concret, acesta a încheiat un contract în valoare de 100.000 lei în raport cu S.C. E. S.R.L., având ca obiect servicii de prospectare a pieţii imobiliare, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, astfel producând un prejudiciu de 32.258 lei compus din: impozit pe profit 12.903 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 19.355 lei.

De asemenea, în raport cu S.C. L.I. S.R.L., a încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 59.800 lei, având ca obiect servicii de prospectare a pieţii imobiliare, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, astfel producând un prejudiciu de 19.290 lei compus din: impozit pe profit 7.716 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 11.574 lei, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale) – art. 9 lit. c din Legea 241/2005 – art. 35 Cod penal.

Inculpatului menţionat i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 51. 548 lei, urmând însă să răspundă solidar cu ceilalţi inculpaţi şi pentru prejudiciul total de 6.999.529 lei.

XIV) S.C. DAEKWANG TECHNOLOGY IMPROVEMENT S.R.L., persoană juridică, comise în perioada 2012 – 2014, în sensul de a fi:

a) – evidenţiat în actele contabile, operaţiuni nereale/fictive, respectiv a unui contract de prestări servicii de consultanţă cu S.C. S.C.M. S.R.L., în valoare de 120.000 lei, referitor la care a dedus ilegal fără drept TVA, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, prejudiciul cauzat bugetului de stat de către fiind in echivalent de 48.000 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c din Legea 241/2005.

Inculpatei menţionate i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 48.000 lei.

XV) S.C. SKELETON ENGINEERING S.R.L. – persoană juridică, comise în perioada 2012 – 2014, de a fi:

a) – evidenţiat în actele contabile de operaţiuni nereale sau operaţiuni fictive, respectiv a unui contract de prestări servicii de consultanţă cu S.C. S.C.M. S.R.L., în valoare de 18.000 lei, referitor la care a dedus ilegal fără drept TVA în valoare de 4320 lei şi Impozit pe profit 2880 lei, total 7200 lei,, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c din Legea 241/200.

Inculpatei menţionate i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 7.200 lei.

XVI) S.C. LACHESIS INTERNATIONAL S.R.L. – persoană juridică, comise în perioada 2012-2014, în sensul de a:

a) – nu fi înregistrat cu intenţie, în două cazuri distincte, a unor livrări efectuate către DMHI Mangalia, în valoare de 41.468 lei, respective în lunile ianuarie/februarie 2012, astfel că a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 16.586 lei compusă 6.635 lei impozit pe profit şi 9.951 lei taxă pe valoarea adăugată de plată, sume calculate raportat la ambele operaţiuni şi detaliate ca şi mecanism prejudicial în raportul de constatare tehnico-ştiinţifică analizat anterior, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. b din Legea 241/2005(2 fapte)/38 Cod penal.

Inculpatei menţionate i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 16.586 lei.

XVII) S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L. – persoană juridică, comise în perioada 2011-2014, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, respectiv de a fi:

a) – înregistrat în contul 232 „avansuri imobilizări corporale” plăţi fictive în echivalentul sumei de 846 379 lei, compusă din:

a1) – 319.500 lei avans către persoană fizică B.I., în baza promisiunii de vânzare/cumpărare încheiate la data de 20.03.2013;

a2) – 526. 879 lei, avans către V.V., în baza promisiunii de vânzare/cumpărare teren încheiată la data de 01.10.2011, tranzacţii ce nu au mai avut loc, astfel disimulându-se provenienţa ilicită a sumei aferente egale care lipsea din contul „Casa” al societăţii, actele nefiind semnate de cei doi aşa zişi promitenţi vânzători.

În realitate, nici una dintre aceste persoane fizice nu a semnat sau încheiat tranzacţiile care îi vizează, nu au primit nici un ban, ele însele fiind evident nefinalizate, fiind vorba de evidenţieri false, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de:

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată cu aplic art. 35 Cod penal (2 acte materiale).

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat de către S.C. JUN WHO ELECTRICITY S.R.L. (CUI 22241778, J13/2666/2007) este de 846.379 lei.

XVIII) S.C.KOTI SHIP S.R.L. persoană juridică, comise în perioada 2012-2014, în sensul de a fi:

a) – înregistrat în contabilitate cheltuieli nedeductibile în valoare de 2.439.667 lei, producând un prejudiciu de 975.867 lei compus din – impozit pe profit 390.347 lei – taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 585.520 lei, întrucât nu au fost prezentate documente justificative, ceea ce înseamnă ca operaţiunile înregistrate sunt fictive, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 (2 fapte).

Inculpatei menţionate i se reţine a fi prejudiciat statul român cu de 975.867 lei.

XIX) S.C. KIM & JANG INTERNATIONAL S.R.L. – persoană juridică, comise în perioada 2012-2014, în sensul de a fi:

a) – înregistrat în contabilitate achiziţii nedeductibile fiscal în valoare de 2.660.216 lei, producând un prejudiciu de 1.064.087 lei compus din – impozit pe profit 425.634 lei – taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 638.453 lei, întrucât nu au fost prezentate documente justificative ceea ce înseamnă ca operaţiunile înregistrate sunt fictive;

b) – încheiat un contract fictiv de vânzare – cumpărare a maşinii, BMW X 3, în sensul că, în calitate de cumpărător, a plătit suma de 50.000 lei deşi acesta era de fapt în proprietatea societăţii încă din data de 14.03.2012, prin achiziţie directă de la un cetăţean bulgar cu suma de 500 leva – echivalent 1.100 lei.

Prin această operaţiune s-a disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, la o valoare de 50.000 lei, pentru care nu au fost întocmite documente justificative legale, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c din Legea 241/2005 şi

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată, cu aplic. art. 38 Cod penal.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către S.C. KIM & JANG INTERNATIONAL S.R.L. (CUI 19003970, J13/2744/ 2006), este de 1.114.087 lei: 1.064.087 lei + 50.000 lei.

XX) S.C. KIM & JANG ENGINEERING S.R.L. – persoană juridică, comise în perioada 2012-2014, în sensul de a fi:

a) – înregistrat în contabilitate achiziţii nedeductibile fiscal în valoare de 850.213 lei, producând un prejudiciu de 340.086 lei compus din – impozit pe profit 136.034 lei – taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere de 204.052 lei, întrucât nu au fost prezentate documente justificative ceea ce înseamnă ca operaţiunile înregistrate sunt fictive, întrunește elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c din Legea 241/2005,

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către S.C. KIM & JANG ENGINEERING S.R.L. este de 340.086 lei.

XXI) S.C. SEJINTECH ROM S.R.L. – persoană juridică, comise în data de 25.04.2013, în sensul de a fi:

– ascuns/disimulat adevărata natură a provenienţei bunurilor, constând în aceea că a făcut în aceiaşi zi, plăţi fictive în contul 232 „Avansuri imobilizări corporale” în sumă de 350.000 lei, adică a înregistrat 2 antecontracte fictive de vinde cumpărare de la D.N. şi C.N. respectiv A.N.V, situaţie în care în conformitate cu prevederile art. 10 alin.(1) din Legea contabilităţii nr.82/1991 actualizată, responsabilitatea revine administratorului, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată.

Prejudiciul total produs bugetului de stat de S.C. SEJINTECH ROM S.R.L. (CUI 22611820, J13/3577/2007), este de 350.000 lei.

XXII) S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L. – persoană juridică, comise în anul 2014, respectiv de a:

– ascunde/disimula adevărata natură a provenienţei bunurilor, constând în aceea că a achiziţionat un bun, cu bani provenind din infracţiunea prev. de art. 272/2 din legea 31/1990 republicată, respectiv un autoturism WV Phaeton, cu suma de 150.000 lei, de la persoana fizică P.C.A., în scopul de a crea aparenţa justificării folosirii creditului societăţii în interes propriu al administratorului.

Astfel s-a menţionat în contabilitatea societăţii ca preţ de achiziţie 150.000 lei, în condiţiile în care preţul real plătit a fost de 100.125 lei, diferenţa reprezentând echivalentul numerarului sustras din casieria societăţii de administrator, cauzând astfel un prejudiciu în cuantum de 49.875 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat de către S.C. GENERAL ELECTRIC SKY S.R.L. este de 49.875 lei.

XXIII) S.C. ENAV PROD S.R.L. – persoană juridică, comisă în 2014, în sensul de a fi:

– înregistrată în contabilitatea firmei o vindere simulată a unui imobil în valoare de 700.000 lei

Concret, întrucât societatea avea o lipsă în casierie de peste 700.000 lei, la iniţiativa administratorului E.N., coadministratorul P.N. a fost de acord cu procedura de disimulare a acestei aşa zise vânzări imobiliare.

Astfel, apartamentul inc. Ene Nistor valorizat convenţional la suma de 720.000 lei, a fost obiectul unei tranzacţii fictive, realizate printr-o aparentă promisiune bilaterală de vindere cumpărare, în interesul societăţii, materializată prin promisiunea autentificată la BNP Manea Angela sub nr. 215/18.06.2014, prin care contra acestei sume s-ar fi urmat pe viitor să se vândă bunul, ceea ce nu s-a mai întâmplat.

S-au înregistrat în contul 232 „avansuri imobilizări corporale”plăţi fictive în echivalentul sumei de 700.000 lei, astfel disimulându-se provenienţa ilicită a sumei aferente egale care lipsea din contul Casa al societăţii administrate, actele fiind semnate de cei doi coadministratori Ene Nistor si Pintilie Nelu, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– spălare de bani prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002 actualizată.

În consecinţă, inculpatului persoană juridică menţionat i se reţine prejudiciul de 700.000 lei.

XXVI) S.C. VIOMAR SHIPNAV S.R.L. persoană juridică, comise în perioada 2012-2014, în sensul de a fi:

– înregistrat contabil cheltuieli nedeductibile în valoare de 159.800 lei, producând un prejudiciu de 51.548 lei compus din: impozit pe profit 20.619 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 30.929 lei.

Concret, acesta a încheiat un contract în valoare de 100.000 lei în raport cu S.C. E.S.I. S.R.L., având ca obiect servicii de prospectare a pieţii imobiliare, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, astfel producând un prejudiciu de 32.258 lei compus din: impozit pe profit 12.903 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 19.355 lei.

De asemenea, în raport cu S.C. L.I. S.R.L., a încheiat un contract de prestări servicii în valoare de 59.800 lei, având ca obiect servicii de prospectare a pieţii imobiliare, încălcând prevederile art. 21 alin. 4 lit. m din legea 571/2003 privind codul de procedură fiscală şi ale pct. 48 din Normele Metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG 44/2014, astfel producând un prejudiciu de 19.290 lei compus din: impozit pe profit 7.716 lei şi taxă pe valoarea adăugată pe care nu se poate acorda drept de deducere 11.574 lei, fapte ce întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii de:

– evaziune fiscală – art. 9 lit. c din Legea 241/2005 – (2 fapte).

Inculpatei menţionate i se reţine a fi prejudiciat statul român cu suma 51.548 lei.

Menţionăm că finalizarea activităţii de urmărire penală şi sesizarea instanţei de judecată cu rechizitoriu, reprezintă o etapă procesuală prevăzută de Codul de procedură penală, situaţie care nu poate înfrânge în niciun mod prezumţia de nevinovăţie.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Curţii de Apel Constanţa

Replica 10.07.2015

4 Comments

 1. Mai e nevoie să ne întrebăm de ce, de mulţi ani, DMHI e pe pierdere ?

  Comentariu by lucian visa — 10 iulie 2015 @ 17:04

 2. capusele lumii adunate pe un caine jigarit.

  Comentariu by anonim — 10 iulie 2015 @ 17:50

 3. Functionarul anaf e cumva sora edilului, cea cu contracte la primaria proprietate privata a fratelui- situl primariei, sms-uri cu diverse invitatii…
  Se cistiga bine din banul public al bugetului local, cind ai pixul in mina…

  Comentariu by Anonim — 11 iulie 2015 @ 13:16

 4. http://www.replicaonline.ro/premiera-in-romania-afacerist-din-constanta-trimis-in-judecata-pentru-sclavie-230629/

  Comentariu by nabuco — 12 iulie 2015 @ 17:15

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress