Mangalia – politica locală

6 iulie 2015

Cum pot fi scutiţi de plata penalităţilor la impozit locuitorii din Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:17

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, reaminteşte celor interesaţi că reprezentanţii Consiliului Local Mangalia au adoptat Hotărârea nr. 124/28.05.2015, referitoare la scutirea de la plata majorărilor de întârziere şi penalităţilor la plata taxelor şi impozitelor de către persoanele fizice de pe raza municipiului Mangalia. „Pentru a putea beneficia de aceste scutiri, trebuie să depuneţi o cerere tipizată la Serviciul de Impozite şi Taxe al Primăriei, până pe data de 15 octombrie 2015. La această cerere se anexează dovada achitării debitelor restante, respectiv, chitanţa. Textul complet al HCL 124/2015 este publicat pe site-ul Primăriei Mangalia, la secţiunea Consiliul Local/Hotărâri”, a precizat primarul Cristian Radu.

Carmen Mocanu, Cuget Liber 06.07.2015

Powered by WordPress