Mangalia – politica locală

3 iulie 2015

Serviciul Public de Asistență Socială face angajări

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:19

Anunț de interes public

    Serviciul Public de Asistență Socială organizează concurs prin recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție temporar vacante de consilier clasa I grad profesional principal în cadrul Serviciului Financiar Contabilitate și consilier clasa I grad profesional principal în cadrul Compartimentului Prestații Sociale, Servicii Sociale. Concursul se organizează la sediul instituţiei din Mangalia, Str. Delfinului nr. 1, în data de 10.08.2015, ora 10.00 – proba scrisă şi  12.08.2015, ora 11.00 – interviul.

Condiţii de participare la concurs:

 Consilier I/P – Serviciul Financiar Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani.

Consilier I/P – Compartiment Prestații Sociale, Servicii Sociale:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice minimum 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 8 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Serviciului Public de Asistență Socială, Compartimentul Resurse Umane şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr.1173/2008.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei și la telefon 0751.133.743.

mangalia.ro

Powered by WordPress