Mangalia – politica locală

11 martie 2015

Puşcăria de la minicare. Un fals intelectual care îngroapă bugetul Mangaliei

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 10:34

În anul 2007, Primăria Mangalia a scos la licitaţie traseul de agrement cu minicare Saturn-Olimp. Erau nouă locuri disponibile, care urmau a fi atribuite, în ordinea punctajului obţinut, firmelor care deţineau minicare omologate şi înscrise în circulaţie, licenţe de transport, asigurări de riscuri etc. Demersul a fost iniţiat, practic, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 27 martie 2007. Prin acel act normativ local, se aproba organizarea licitaţiei publice, caietul de sarcini, dar şi Regulamentul pentru transport de agrement cu minicare. În regulament, la articolul 15, se arăta că „pentru fluidizarea traficului, viteza de deplasare a minicarelor nu va depăşi limita maximă admisă prin lege, dar nu va fi mai mică de 20 de kilometri pe oră.”. La licitaţie s-au înscris patru societăţi comerciale: R&MM Co SRL (cu un minicar, care atingea viteza maximă, potrivit documentaţiei tehnice, de 11 km/oră), Fill I Com SRL (cu cinci), Erdan Import Export SRL (cu două) şi Mini Tours 2003 SRL (cu un minicar). În urma analizei documentaţiilor depuse de ofertanţi, R&MM Co SRL a primit 13,2 puncte, Fill I Com SRL – câte 4 puncte pentru fiecare din cele cinci minicare pentru care a depus documentaţia, Erdan Import Export SRL – câte două puncte pentru fiecare minicar şi Minitours SRL – un punct.

Descalificarea tuturor participanţilor

Faptul că licitaţia nu avea drept scop desemnarea unui singur câştigător reise şi din formularea cuprinsă în caietul de sarcini, potrivit căreia „persoanele juridice câştigătoare vor încheia cu autorităţile publice locale din Mangalia Contract de concesionare a traseului, potrivit modelului anexat.”. Filozofia autorităţilor locale era similară cu aceea aplicată în cadrul licitaţiilor pentru traseele de microbuze, unde fuseseră selectate mai multe societăţi comerciale, în ordinea punctajului obţinut, până la epuizarea numărului de locuri scoase la licitaţie. Deşi era loc sub soare pentru toţi participanţii, Fill I Com, Erdan şi Minitours au contestat punctajul acordat firmei R&MM Co SRL, pe motiv că minicarul acesteia nu îndeplinea condiţia din Regulament referitoare la viteza minimă de deplasare de 20 Km/oră, fiind proiectat tehnic să circule cu viteza maximă de 11 km/oră. Un membru al comisiei de licitaţie, pe numele său Filote Constantin, a depus la rândul său un soi de contestaţie împotriva celor trei firme care denunţaseră neregula. Pe 28 mai 2007, o comisie de analizare a contestaţiilor a întocmit un proces-verbal, prin care cele trei firme au primit 0 puncte, iar R&MM-Co SRL a fost descalificată pentru motivul că nu îndeplinea condiţiile de caietul de sarcini.

Fill I Com şi Erdan câştigă procesul

În termenul legal de 15 zile de la această nefericită soluţionare, Fill I Com şi Erdan au luat calea instanţelor de judecată, solicitând anularea procesului-verbal şi continuarea procedurii de licitaţie, în vederea atribuirii contractelor de traseu. Pe 15 iunie 2008, acţiunea a fost respinsă de Tribunalul Constanţa, însă pe 25 martie 2009, instanţa de recurs a Curţii de Apel a emis Decizia Civilă nr. 109, prin care a răsturnat soluţia de fond, a anulat Procesul-Verbal al Comisiei de Contestaţii în privinţa celor două firme şi a obligat Municipiul Mangalia să continue procedura de licitaţie.

Ingineria lui Tusac prin care a repus în termen R&MM-Co SRL

Firma R&MM-Co SRL nu a atacat în termenul legal procesul-verbal al Comisiei de Contestaţii din 28.05.2007. În consecinţă, nu mai avea niciun drept la acţiunea în justiţie. Cu toate acestea, după mai bine de un an de la emiterea actului necontestat în termen, primarul Mangaliei de la acea vreme, Claudiu Mihai Tusac, a emis Dispoziţia 46.259/24.07.2008, comunicând chipurile soluţia dată de comisia de contestaţie cu un an în urmă. Dar soluţia era cunoscută, ca dovadă că Fill I Com SRL şi Erdan Import Export SRL o contestaseră în 15 zile de la comunicare la Tribunalul Constanţa. În mod evident, prestaţia lui Tusac urmărea să confere firmei R&MM-Co SRL un capăt de pod pentru a începe un proces la care altfel nu mai avea dreptul. În acest fel, firma a deschis Dosarul 6887/118/2008, solicitând – în principal – să se constate că este câştigătoarea licitaţiei şi să i se încheie contractul de traseu pe un termen de cinci ani. Pe 2 octombrie 2009, prin sentinţa civilă 840, Tribunalul a anulat Procesul Verbal al comisiei de contestaţie din 28 mai 2007 doar în privinţa descalificării R&MM-Co SRL şi a obligat Municipiul Mangalia să continue procedura de licitaţie (nici un cuvânt despre încheierea contractului). În 2010, hotărârea a devenit irevocabilă, după recursul iniţiat la vrăjeală şi pierdut de Primărie, care nici măcar nu a fost reprezentată de un avocat. Căci dacă ar fi vrut să câştige, Primăria trebuia să invoce, încă de la Tribunal, excepţia tardivităţii acţiunii depuse după mai bine de un an, când termenul legal era de 15 zile.

Amenzi pentru Tusac şi Radu, plus despăgubiri care bat spre un milion de euro

Din 2009, există aşadar două hotărâri judecătoreşti (Decizia 109 şi Sentinţa 840), care obligă deopotrivă Municipiul Mangalia să continue procedura de licitaţie. Prima hotărâre desfiinţa o parte din Procesul-Verbal de contestaţie din 2007 – în speţă pe aceea care se referea la depunctarea firmelor Fill I Com şi Erdan, la ZERO puncte. A doua desfiinţa partea referitoare la descalificarea R&MM-Co SRL. Nimic nu împiedica Primăria Mangalia să continue licitaţia şi să încheie contracte cu cele trei firme care îşi recuperaseră punctele atribuite iniţial sau îşi anulaseră descalificarea. Cu toate acestea, firescul nu avea să se întâmple niciodată.

Fill I Com şi Erdan au luat din nou drumul justiţiei, cerând de această dată amendarea primarilor care au refuzat să pună în executarea Decizia 109. Până în 2012, aceasta fusese ignorată de Tusac, dar şi de patru primari interimari, cu toţii fiind amendaţi judiciar. Tot până în 2012, cele două firme au obţinut despăgubiri în valoare de 600.000 de euro, în baza unui titlu irevocabil pus în executare silită, la momentul de faţă, împotriva bugetului local. După înscăunarea lui Radu la Primărie, Decizia 109 a continuat să fie ignorată cu bunăştiinţă. Fill I Com şi Erdan au deschis noi procese, reuşind să obţină condamnarea lui Radu, nedefinitivă, la plata unei amenzi judiciare de 20% din salariu pe zi de întârziere. Într-un alt proces, cele două firme au obţinut o hotărâre de fond cu privire la obligarea Primăriei să le plătească alţi 852.000 de lei, cu titlul de despăgubiri pentru perioada în care administraţia Radu a refuzat să pună în aplicarea Deciziei 109. Şi sumele vor creşte şi vor tot creşte, cu riscul ca într-o bună zi Primăria să fie băgată în insolvenţă. Căci, între timp, Cristian Radu a procedat exact pe dos de cum dispusese justiţia.

Tribunalul: nu puteţi încheia contractul în baza Sentinţei, continuaţi licitaţia!

Astfel, pe 11 septembrie 2009 – când întreaga umanitate comemora victimele atentatului terorist de la World Trade Center – Primăria Mangalia (sub semnătura lui Radu şi Boiţă) a transmis Tribunalului Constanţa o cerere de lămurire a dispozitivului Sentinţei 840. „Vă rugăm să ne precizaţi în ce condiţii trebuie încheiat contractul de concesiune, dat fiind faptul că reclamantul (R&MM-Co SRL – n.r.) prin cererea de chemare în judecată a solicitat obligarea pârâţilor la încheierea contractului de concesiune cu valabilitate 2008-31.12.2012, respectiv dacă pârâtul este obligat la încheierea unui contract de concesiune până la data de 31.12.2012 sau dacă acesta este obligat să încheie un contract pentru o perioadă de cinci ani.”. Prin Încheierea 152 din 12 octombrie 2012, Tribunalul a răspuns: „… prin Sentinţa Civilă nr. 840/02.10.2009 Tribunalul Constanţa nu a dispus obligarea pârâtului Municipiul Mangalia la încheierea contractului de concesiune, ci la continuarea procedurii de licitaţie în vederea atribuirii contractului de concesiune. Dacă în urma continuării acestei proceduri (avându-se în vedere şi că prin decizia civilă nr. 109/CA/25.03.2009 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa a fost admisă acţiunea formulată de SC FILL.I.COM SRL şi ERDAN IMPORT EXPORT SRL, împotriva aceluiaşi proces-verbal al Comisiei de Contestaţii şi anulat în parte procesul-verbal al Comisiei de Contestaţii din cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia), a fost desemnat drept câştigător SC R&MM-CO SRL, încheierea contractului de concesiune nu se realizează în temeiul Sentinţei Civile nr. 840/02.10.2009, ci a actelor de licitaţie ulterioare acestuia.”. Judecătoarea din acest caz nu doar că a fost cât se poate de profesionistă, dar parcă a simţit că se coace de-un abuz, astfel că a ţinut să evidenţieze în mod special că şi Fill I Com şi Erdan aveau o sentinţă judecătorească, având în baza ei acelaşi drept primit şi de R&MM-Co SRL, de a continua să participe la licitaţie.

Radu a sfidat Justiţia, ca un derbedeu de ultimă speţă

Ce-au făcut geniile de la Mangalia, cu acest răspuns fără portiţă de interpretare? Ei bine, Cristian Radu a iniţiat „Hotărârea privind aprobarea punerii în executare a Sentinţei Civile nr. 840/02.10.2009 pronunţată de către Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 6887/118/2008”. Adoptată sub nr. 95/06 noiembrie 2012, aceasta prevedea „punerea în executare a Sentinţei civile nr. 840/02.10.2009, în sensul încheierii contractului de concesiune cu SC R&MM-Co SRL în forma şi condiţiile statuate de documentaţia de licitaţie publică organizată în data de 22.05.2007”. Dar tocmai îi spusese Tribunalul că „încheierea contractului de concesiune nu se realizează în temeiul Sentinţei Civile nr. 840”. Pe semne că domnia sa sperase la un alt răspuns, însă fiindu-i adusă la cunoştinţă soluţia legală, a preferat să procedeze total ilegal, sfidând justiţia. Comportându-se ca un derbedeu de ultimă speţă, acest Radu a ascuns lămurirea Tribunalului sub preş, minţindu-i pe consilierii locali că Justiţia îi obliga să încheie contract de concesiune cu R&MM-Co SRL. În sprijinul său a sărit şi secretara Petrina Boiţă, care a emis aviz de legalitate pentru hotărârea perfect ilegală şi abuzivă propusă de Radu.

Au semnat contractul cu altă firmă, pentru şase minicare, în loc de unul

La scurt timp după adoptarea HCL 95, primarul Mangaliei a încheiat contractul de concesiune, dar nu cu firma R&MM-Co SRL şi nu în forma şi condiţiile statuate de documentaţia de licitaţie. Între timp, firma intrase în procedură de insolvenţă, la Tribunalul Teleorman, pregătindu-se să devină oale şi ulcele. Înainte de a-şi da juridicul sfârşit, falita a încheiat un contract privind vânzarea de drepturi litigioase şi cesiune de creanţă cu R&MM Fun World SRL, care era, în ciuda denumirii asemănătoare, un subiect juridic total diferit. Dar dreptul de a semna un contract în locul câştigătorului licitaţiei nu poate fi tranzacţionat. Căci dacă ar fi aşa, marile companii s-ar înfăţişa la licitaţii publice, le-ar câştiga în virtutea dotărilor tehnice, după care ar vinde dreptul de a semna contractul oricărui păduchios. De altfel, legea prevede în mod expres că atribuirea contractelor de concesiune se face exclusiv în baza unei licitaţii publice, iar aşa fiind cumpărarea de drepturi litigioase este o cale total ilegală. Pe de altă parte, ca şi cum ilegalităţile nu erau destule, prin contractul de concesiune s-au atribuit firmei care a cumpărat drepturile litigioase traseul Saturn-Olimp pentru un număr de şase minicare. Ne amintim că la licitaţia din 2007, R&MM-Co SRL participase cu un singur minicar, dar nici acela nu corespundea Regulamentului, deoarece abia se urnea cu 11 Km/oră, neputând din construcţie să atingă viteza minimă de 20 Km/oră. Să mai spunem că, deşi există un dosar penal cu privire la faptele descrise mai sus, acesta se mişcă la fel ca minicarul din poveste.

ziarulputerea.ro

19 Comments

 1. Totul este ok . Asteptam sa il ridice politia pe mincinos si sa il bage la puscarie acolo unde ii este locul

  Comentariu by 123 — 11 martie 2015 @ 11:12

 2. ‘steptam,’steptam !

  Comentariu by I.S — 11 martie 2015 @ 11:49

 3. @2 Nu mult doar un an, sau un an si un pic. D-le Visa te rog sa faci o pagina pe care s-o modifici zilnic cu AMR-ul mincinosului. Acum daca ne-o ia DNA-ul ininte inseamna ca e de bine,nu?

  Comentariu by Anonim — 11 martie 2015 @ 12:04

 4. AMR-ul ar trebui să depindă şi de noi, cetăţenii. A sta pasivi nu e suficient, mai ales că motive sunt suficiente.

  Comentariu by lucian visa — 11 martie 2015 @ 12:06

 5. Eu zic sa-i scriem lu’:
  http://www.stareanatiei.ro/
  sa ne stie lumea toata!

  Comentariu by nabuco — 11 martie 2015 @ 12:27

 6. 1- probabil e vorba de mocea (rmm);
  2- aceasta mizerie cu minicare, ar trebui sa dispara definitiv, prinzi o balarie din astea in fata cu un bou de sofer, ai inbulinato. Avind in vedere numarul mare de masini.
  3- VINOVATI DE NERESPECTAREA HOTARIRILOR JUDECATORESTI SA PLATEASCA DIN BUZUNARUL LOR, PROSTIA SI INGIMFAREA, NU DIN BANII NOSTRI.DE LA TUSAC CITIRE, primarii si secretarii de primarie.

  Comentariu by zek — 11 martie 2015 @ 13:30

 7. Am inteles perfect. In 2007 Iorgu a gresit si in 2016 Radu va plati pentru asta pentru ca Tusac a facut magarii.

  Comentariu by Alegatorul — 11 martie 2015 @ 17:52

 8. De acord cu Zek. Mai putin faza cu ,,imbulinato,, si ,,avind,, dar e ceva normal la carcotasii de pe aici.

  Comentariu by Gore — 11 martie 2015 @ 17:54

 9. Radu Cristian nu are nici o vina niciodata. Prezentul legandu-se mereu de trecutul altor primari. Scuza lui eterna este ca trebuie sa ne raportam mereu la trecut. Mincinosule, de ce ai mai vrut sa fii primar atunci ? s-au ti s-a bagat pe gat aceasta functie ?

  Comentariu by dan poenaru — 11 martie 2015 @ 19:06

 10. A fost pentru prima data cand Filote a contestat propria decizie deoarece Mocea nu a iesit castigator iar el avea un interes din cate imi amintesc (il presa Iorgu)

  Comentariu by grama — 11 martie 2015 @ 19:14

 11. Pai asa ziceam si eu … Iorgu

  Comentariu by Alegatorul — 11 martie 2015 @ 21:00

 12. Ce atâta mirare în legatura cu firmele lui Mocea cand se stie foarte bine ca Mocea este foarte apropiat de Radu si gasca sa.Asa ne place sa ne uitam în urma si uitam repede prezentul.Contractul ILEGAL a fost atribuit in mod fraudulos de Radu cu complicitatea consilierilor locali.

  Comentariu by fn — 12 martie 2015 @ 0:04

 13. Articolul este in stilul Carlescu, cu fapte reale, amestecate cu speculatii & inexactitati.
  Un exemplu in reprezinta antepenultimul paragraf, unde autorul mentioneaza ca pe data de 11.09.2009 primaria face o cerere sub semnatura lui Radu & Boita. In 2009 era primar Tusac.

  Comentariu by Hermes Trismegistus — 12 martie 2015 @ 11:24

 14. @13 orbita de prostie. Mai citeste paragraful si nu interpreta ca proasta Adoptată sub nr. 95/06 noiembrie 2012, aceasta prevedea „punerea în executare a Sentinţei civile nr. 840/02.10.2009,

  Adoptata in noiembrie 2012 si se punea in executare ceva din 2009, dar prostia e tot prostie

  Comentariu by Hermes Prostitus — 12 martie 2015 @ 13:13

 15. ‘Astfel, pe 11 septembrie 2009 – când întreaga umanitate comemora victimele atentatului terorist de la World Trade Center – Primăria Mangalia (sub semnătura lui Radu şi Boiţă) a transmis …”

  Comentariu by Anonim — 12 martie 2015 @ 15:02

 16. Pt.12
  Sediul de campanie electorală din 2012 a deputatului Victor Manea a fost într-unul din spaţiile comerciale de lângă sensul giratoriu. Spaţiul aparţinea societăţii Metexin, controlată de Mocea. Mobilierul (mesele şi scaunele) proveneau din sala Consiliului Local şi biroul primarului pe care mincinosu le înlocuise. Nu că erau uzate sau neergonomice, ci pentru că nu erau la nivelul lui de comisar primar parvenit.

  Comentariu by lucian visa — 12 martie 2015 @ 19:12

 17. pofticiosilor!

  http://www.teiadna.ro/

  Comentariu by anonim — 12 martie 2015 @ 20:06

 18. Cand esti prost bagi in ziar o poza din care se vede ce minicar ecologic si frumos are Mocea fata de tractoarele agricole si remorcile ruginite cu care voia sa castige licitatia turcul si tiganul. Cand esti prost tipi pe facebook ca ti-a dat Radu amenda dar de fapt recunosti ca ti-a dat Iorgus tot terenul de langa cazemata la Saturn. Efectul de boomerang …. invatati , invatati , invatati cum zicea Lenin …

  Comentariu by Marx — 12 martie 2015 @ 22:39

 19. Toti va invartit intr-un cerc,nici-o societate nu indeplinea criterile din caietul de sarcina al licitatiei;trei societati nu aveau tractoare euro 3[tractoarele nu trebuiau sa arate ca cele folosite in agricultura, iar mocea nu detinea licente de transport[nici in momentul actual minicarele lui mocea nu au voie sa circule pe drumurile publice sorerii trebuie sa detina atestate de transport personae ,minicarele sa dezvolte o viteza de 20km\ora,firmele care au castigat in instant nu au nici un drept sa fie despagubiti de primarie,in expertiza au trecut venit si in luna septembrie ,cu toti stim ca dupa 25 august nu se mai urca nimen in minicare.

  Comentariu by ion — 15 martie 2015 @ 13:47

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress