Mangalia – politica locală

20 decembrie 2014

Investiție pentru 25 de ani. Parc acvatic între Saturn și Venus

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:06

Administrația locală din Mangalia caută investitori cărora să le concesioneze un teren de aproape 22.000 mp, în vederea realizării unui aqua-parc. Concret, în Monitorul Oficial nr. 232/19.12.2014 a fost publicat anunțul privind „concesionarea terenului în suprafață de 21.981 mp cu nr. cadastral 108878, inventariat în domeniul public al Municipiului Mangalia, situat în Mangalia, zona cordon Saturn-Venus, în vederea realizării unui Parc Acvatic“. Conform sursei citate, concedentul este Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și Privat  Mangalia, urmând ca valoarea de pornire a licitației să fie de 24.539 euro/an, „la cursul plății , dar nu mai puțin de cursul euro din data de 17.12.2014“. Totodată, concesionarea este pe 25 de ani. Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere socio-economic, iar garanția de participare la licitație este de 12.269,57 de euro. Documentația de atribuire poate fi obținută gratuit de la sediul SPADPP Mangalia, până la data de 5 ianuarie 2015, ora 16.00.

Ionuţ Zagoneanu 19.12.2014

Un comentariu

  1. sa se apuce janghinosul ala de leo ..intentionat cu „l” …ca e un priceput..sau „pretenarii” lui radu nu se baga in combinatii ce necesita investie din buzunarul lor?!

    Comentariu by fnkydj — 21 ianuarie 2015 @ 18:55

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress