Politica locală

14 noiembrie 2014

DNA Constanţa: Nicuşor Constantinescu s-a ales cu al treilea dosar penal. Primarul din Lipniţa şi Adrian Gâmbuţeanu, trimişi în judecată

Filed under: Ştiri judeţene — lucian visa @ 16:10

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpați (persoane fizice și juridice), în legătură cu un presupus prejudiciu de peste 30 de milioane de lei în dauna Consiliului Județean Constanța și a peste 1 milion de lei în dauna statului român, după cum urmează:

CONSTANTINESCU NICUȘOR DANIEL, președintele Consiliului Județean Constanța (arestat în altă cauză), în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile concurente de:

– abuz în serviciu în formă continuată (6 infracțiuni),

– spălare a banilor,

– constituirea unui grup infracțional organizat.

TĂICUȚU FELICIA, director general al Direcției Generale Economico – Financiare din cadrul Consiliului Județean Constanța, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:

– abuz în serviciu în formă continuată (5 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat.

CENUȘĂ TITI, arhitect șef în cadrul Direcției Generale de Urbanism și Lucrări Publice a Consiliului Județean Constanța, SIMION LUCIAN, șef al Serviciului Utilități Publice din cadrul Consiliului Județean Constanța și VLĂDUCĂ CONSTANTIN, inginer în cadrul Serviciului Utilități Publice din cadrul Consiliului Județean Constanța, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:

– abuz în serviciu în formă continuată (4 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat.

GÂMBUȚEANU ADRIAN GEORGE, director general al Regiei Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța și ENE GICĂ, inginer silvic în cadrul Regiei Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:

– complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (4 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat.

Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:

– complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (4 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat.

COMAN VICTOR AURELIAN și POPA DANIEL DAN, administratori al SC Rom Coman SRL, în sarcina cărora s-au reținut infracțiunile concurente de:

– complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (2 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat,

– transmitere fictivă a părților sociale în scopul sustragerii de la urmărirea penală,

– evaziune fiscală (3 infracțiuni),

– spălare a banilor.

SC ROM COMAN SRL, în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile concurente de:

– complicitate la abuz în serviciu în formă continuată (2 infracțiuni),

– constituirea unui grup infracțional organizat.

DARIE RUXANDRA LUMINIȚA, notar public, în sarcina căreia s-a reținut infracțiunea de complicitate la spălarea banilor.

ONESCU FLORIN GEORGEL, primar al comunei Lipnița, jud. Constanța și GEILEANU NELA, secretar al comunei Lipnița, jud. Constanța, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu.

ȚIȚIMEAUA IONUȚ, director general al Direcției Generale de Administrație Publică și Juridică din cadrul Consiliului Județean Constanța, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu în formă continuată.

SC STOP SRL, în sarcina căreia, s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

ZELCA COSTICĂ, administrator al SC STOP SRL, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu în formă continuată.

PÂRVU TUDOREL și GAVRILĂ DIMA BOGDAN TEONIU, directori generali ai Direcției Buget Finanțe din cadrul Consiliului Județean Constanța, în sarcina cărora s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada 2010 – 24.03.2014, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Constanța, R.A.J.D.P. Constanța și Gâmbuțeanu Adrian George au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat și o parte din restul inculpaților, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni îndreptate împotriva intereselor economice ale Consiliului Județean Constanța.

Inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel și-a îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu care decurgeau din calitatea de președinte al Consiliului Județean Constanța, determinând un prejudiciu în dauna Consiliului județean Constanța în valoare de 30.782.039 lei, în sensul în care:

a. În perioada 14 mai 2012 – 11 septembrie 2012, a făcut plăți nelegale către Regia Autonomă Județeană Drumuri și Poduri Constanța, în cadrul proiectului de interes public județean „Caravana estivală a județului Constanța”, în cuantum de 1.239.987,60 lei. În acest caz, efectuarea plăților s-a realizat, în multe situații, fără ca lucrările achitate să aibă vreo legătură cu obiectivele proiectului (realizarea de perdele forestiere, reabilitare terenuri degradate, conservare biodiversitate naturală, dezvoltarea turismului ecvestru etc), fără a fi respectate prevederile din H.C.J. nr. 148/2010 și ale Protocolului de colaborare cu autorități ale administrației publice și instituții, respectiv RA ROMSILVA, R.A.J.D.P. Constanța și SC R.A.J.A. SA și fără să existe documentațiile tehnico-economice legale, devize de ofertă și procese verbale de recepție care să ateste realitatea lucrărilor executate în cele 31 de localități, conformitatea acestora cu cerințele tehnico-economice și fără date și informații privind coordonatele cadastrale aferente lucrărilor realizate.

Exemple:

În urma cercetării la fața locului, s-a stabilit că pe parcelele 165 și 189, ambele în comuna Saraiul, unde se afirma că fuseseră înființate perdele de protecție, nu existau asemenea lucrări. Pe parcela 165 au fost identificate urmele unei culturi care nu vegetase niciodată, iar pe parcela 189 nu au fost identificate nici măcar urme ale unei asemenea perdele. În realitate, pomii au fost plantați în curtea bisericii din comuna Siliștea de către elevi și de beneficiarii ajutoarelor sociale și nu de către angajații R.A.J.D.P. Constanța.

În orașul Hârșova, în primăvara anului 2011, s-au primit de la Consiliul Județean Constanța 10.000 de puieți de salcâm (și nu 27.000 astfel cum se arată în memoriu) care au fost plantați de populația orașului (și nu de către angajații R.A.J.D.P. Constanța)

În anul 2012, comunei Ciobanu i-au fost livrați, de către Consiliul Județean Constanța, 1500 de pomi fructiferi care au fost plantați în curtea școlii din localitate, precum și 25.000 de puieți de salcâm.

Dintre aceștia din urmă, aproximativ 14.000 de bucăți au fost încredințați unor persoane fizice care i-au plantat pe terenurile lor, iar restul au fost plantați pe drumul dintre Hârșova și comuna Ciobanu. Aceștia din urmă au fost mâncați de animale sau au fost defrișați în toamna anului 2012, împreună cu ceilalți copaci de pe marginea drumului.

b. În perioada 23 iulie 2012 – 07 noiembrie 2012, în cadrul Programului județean de cercetare și refacere a plantațiilor de pomi fructiferi, a efectuat, prin trei ordine de plată, plăți nelegale către R.A.J.D.P. Constanța în cuantum de 773.519,09 lei. Caracterul nelegal al plăților succesive, efectuate în perioada respectivă de Consiliul Județean Constanța, către R.A.J.D.P. Constanța, derivă atât din absența oricăror documente justificative (în sensul legislației specifice aplicabile în materie), care să ateste realitatea lucrărilor facturate și achitate, cât și din nerespectarea flagrantă a condițiilor, obligațiilor și obiectivelor programului în cadrul căruia au fost făcute plățile analizate, impuse prin H.C.J.C nr. 300/2010.

c. În perioada 21 aprilie 2011 – 11 septembrie 2012, a efectuat, prin mai multe acte, plăți nelegale către R.A.J.D.P. Constanța în cuantum total de 1.675.847,95 lei, în legătură cu lucrările de împădurire efectuate pe raza comunei Independența, jud. Constanța. Caracterul nelegal al plăților succesive, efectuate în această perioadă de Consiliul Județean Constanța, către R.A.J.D.P. Constanța, rezultă, pe de o parte, din nerespectarea condițiilor impuse de Hotărârile de Consiliu Județean și dispozițiile Legii nr.46/2008, privind programele și proiectele legate de împăduriri și înființarea de perdele de protecție iar, pe de altă parte, din lipsa documentelor justificative impuse de lege pentru corecta efectuare a plăților respective.

d. În perioada 2010 – 2012, a efectuat plăți nelegale către R.A.J.D.P. Constanța în cuantum de 20.254.603,36 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări de împădurire, fără a fi îndeplinite condițiile impuse prin H.C.J. Constanța nr.310/2009 și H.C.J. Constanța nr.402/2009 și fără a exista documente justificative întocmite în condițiile legii. La baza achitării presupuselor lucrări de împăduriri efectuate pe raza jud. Constanța, de la bugetul U.A.T.J. Constanța către R.A.J.D.P. Constanța, au stat mai multe documente contabile emise de inculpații Coman Victor Aurelian și Popa Daniel Dan, administratori ai SC Rom Coman SRL.

În data de 16 iulie 2013, inculpații Coman Victor Aurelian și Popa Daniel Dan au cesionat în mod fictiv părțile sociale ale SC Rom Coman SRL către o persoană de condiție socială modestă, analfabet, cu scopul de a se sustrage de la urmărirea penală.

e. În perioada 10.09.2012 – 24.03.2014, a încălcat dispozițiile legale care interzic plata în avans, din fonduri publice, pentru achiziția de imobile, precum și pe cele ale prevederilor procesului verbal de negociere. Mai mult, inculpatul a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, administrată de inculpatul Zelca Costică, din contract de vânzare cumpărare în antecontract de vânzare cumpărare, data la care Consiliul Județean Constanța urma să dobândească dreptul de folosință asupra a 25 de apartamente și a făcut plăți nelegale către societatea comercială amintită în cuantum de 5.187.156,29 lei. Un alt beneficiu important de care s-a bucurat SC Stop SRL, de pe urma activității ilicite a inculpatului Constantinescu Nicușor Daniel, a fost amânarea cu 5 ani a momentului la care ar fi trebuit să achite impozitul pe profit și taxa pe valoare adăugată, corespunzătoare valorii tuturor celor 25 de apartamente.

f. În perioada 2010 – 2012, a făcut plăți nelegale către SC Domeniul Public și Privat Județean Constanța, în cuantum total de 1.650.925,04 lei. Această sumă de bani reprezenta contravaloarea închirierii a unui număr de 11 autoturisme, cu încălcarea prevederilor legale care impuneau limitarea consumului de carburanți și a numărului de autoturisme pentru toate instituțiile publice, inclusiv pentru consiliile județene (la un număr de șase autoturisme cu un consum lunar pe autoturism de 150 litri benzină/motorină) și interdicția închirierii de autoturisme de către toate instituțiile publice.

La data de 17 iulie 2009, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a dobândit Portul Izvoarele, în numele Consiliului Județean Constanța, printr-un contract de vânzare-cumpărare, autentificat la biroul inculpatei Darie Ruxandra Luminița, ambii cunoscând că bunul tranzacționat provenea din săvârșirea unei infracțiuni de abuz în serviciu comisă de către primarul comunei Lipnița, inculpatul Onescu Florin Georgel și de către secretarul acestei unități administrativ teritoriale, inculpata Geileanu Nela.

La data de 28 septembrie 2007, inculpații Onescu Florin Georgel și Geileanu Nela și-au încălcat atribuțiile de serviciu prin includerea nelegală a Portului Izvoarele în categoria bunurilor care aparțineau domeniului privat al comunei, deși acesta aparține, potrivit legii, domeniului public al statului, fiind inalienabil, imprescriptibil și insesizabil.

Astfel, a fost provocat un prejudiciu statului român în cuantum de 1.269.486,85 lei.

La comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel a fost ajutat de ceilalți inculpați, cu funcții de conducere în cadrul U.A.T.J. Constanța, care și-au îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu, după cum urmează:

– Tăicuțu Felicia, nu a urmărit legalitatea cheltuielilor angajate de la bugetul U.A.T.J., în cadrul programelor arătate, împrejurări care au dus la plata nelegală a sumelor de bani amintite, către R.A.J.D.P. Constanța.

– Cenușă Titi, Simion Lucian și Vlăducă Constantin nu au verificat respectarea și aplicarea corectă a tehnologiilor de execuție, a contractelor și normelor tehnice în vigoare și au admis la plată lucrări corespunzătoare din punct de vedere calitativ și cantitativ.

– Gâmbuțeanu Adrian George a emis facturile care au condus la plata nelegală a sumelor de bani de către U.A.T.J. Constanța către R.A.J.D.P. Constanța.

– Țițimeaua Ionuț a încălcat dispozițiile legale care interzic plata în avans din fonduri publice pentru achiziția de imobile, prevederile procesului verbal de negociere și a modificat natura actului juridic încheiat cu SC Stop SRL, contribuind astfel la efectuarea de plăți nelegale către societatea comercială amintită.

– Pârvu Tudorel și Gavrilă Dima Bogdan Teoniu i-au ajutat pe inculpații Constantinescu Nicușor Daniel și Tăicuțu Felicia să comită infracțiunea de abuz în serviciu reținută în sarcina lor, prin semnarea unor acte adiționale, în legătură cu contractul de închiriere al celor 11 autoturisme.

În perioada 01.09.2011 – 03.03.2014, inculpații Popa Daniel Dan și Coman Victor Aurelian, în calitate de administratori ai SC Rom Coman SRL, au omis să evidențieze în documentele financiar contabile ale societății venituri obținute din relațiile comerciale avute cu R.A.J.D.P. Constanța, în cuantum de 23.786.168,62 lei, au evidențiat în actele contabile ale SC Rom Coman SRL, cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, respectiv cheltuieli cu plata zilierilor, dividende fictive, retrageri de la bancomat, plăți către entități afiliate fără documente justificate, în cuantum total de 20.182.023,62 lei și au executat evidențe contabile duble, folosind înscrisuri, respectiv Registre de evidență a zilierilor și „borderouri de plată muncitori zilieri”, provocând astfel un prejudiciu bugetului de stat în cuantum total de 7.672.957,62 lei, echivalent a 1.710.918,82 euro.

Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1.269.486,85 lei, raportat la prejudiciul adus statului.

Consiliul Județean Constanța nu a comunicat până în prezent, dacă se constituie parte civilă în cauză, raportat la prejudiciul în valoare de 30.782.039 lei, deși i s-a solicitat acest lucru.

În cauză procurorii au dispus măsura sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile ce aparțin inculpaților: Darie Ruxandra Luminița, Onescu Florin Georgel, Țițimeaua Ionuț, Simion Titi, Coman Victor Aurelian, Zelcă Costică, Pârvu Tudorel și Cenușă Titi.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel București, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză și de a se lua măsura preventivă a interdicției inițierii ori, după caz, suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a SC Rom Coman SRL.

Menționăm că inculpatul Constantinescu Nicușor Daniel face și obiectul altor două dosare penale, pentru infracțiuni similare, trimise spre judecare (comunicat nr. 510 din 25 aprilie 2014, respectiv 664 din 27 mai 2014).

„Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DNA.

Replica 14.11.2014

13 Comments

 1. Observăm că unul din principalii colaboratori ai mincinosului, se află printre cei trimişi în judecată. E vorba de cel care-i punea la punct pe consilierii locali care nu vroiau să voteze bugetul, aşa cum l-a proiectat el.

  Alte precizări http://www.evz.ro/palmares-penal-baronul-de-constanta-nicusor-constantinescu-trimis-in-judecata-in-al-treilea-dosar.html

  Comentariu by lucian visa — 14 noiembrie 2014 @ 16:13

 2. Ar fi bine sa-l vedem si pe mincinos in puscarie.

  Comentariu by anonim — 14 noiembrie 2014 @ 18:43

 3. N-ar trebui ca asta să fie dorinţa noastră. Ar trebui să vedem că există realizări administrative în Mangalia. E mult mai important.

  Comentariu by lucian visa — 14 noiembrie 2014 @ 18:46

 4. one by one

  Comentariu by logadi — 14 noiembrie 2014 @ 20:35

 5. Verificați declarația de avere a primarului si o sa găsiți pe „soacra Tamara” care i-a lăsat moștenire șpaga investita de la Garda Financiară.

  Comentariu by Gimi — 14 noiembrie 2014 @ 23:54

 6. Pt.3
  Care sunt acele realizari?Pe ce bani?

  Comentariu by fn — 15 noiembrie 2014 @ 13:16

 7. Pentru mine Dima era un fraier coclit, un functionar oarecare cu pantaloni verzi si camasa roz, cu tenesi converse, ravnind la pantofii si costumele lui Raducu.Infatuat, mult prea plin de el si impertinent, bazandu-se doar pe ,,spatele” pe care cineva i-l asigura, fara sa se gandeasca ca la un moment dat acest spate se poate incovoia sau chiar intoarce impotriva sa.Pacat ca pentru o functie, pentru putere, pentru niste frimituri de la masa unora, unii decid sa-si puna in pericol libertatea, familia.Multa minte ii doresc si noroc mai ales ca are copii care au nevoie de tata!Si data viitoare:ciocul mic!

  Comentariu by pmm — 15 noiembrie 2014 @ 18:38

 8. Dima tupeistul care jignește consilierii a fost mereu susținut de Nicușor, l-a proptit doar în scaune de director dar după cum se vede a venit scadența. Afară!

  Comentariu by daria — 15 noiembrie 2014 @ 19:30

 9. Afara sau …?

  Comentariu by Curios — 16 noiembrie 2014 @ 23:56

 10. Bogdan Dima in martie 2010 s-a angajat la Consiliul judetean Constanta in functia de director adjunct, nu ca iesea Parvu la pensie ci ca sa-l scoata la pensie cu promisiunea cu care a venit si la Mangaia sau in alte posturi, voi spuneti si eu fac, dar sa manance si gura mea ceva.Stabilit in Cumpana, Primaria Mangalia i-a pus domnisorului masina de servici la dispozitie, cati directori au privilegiul asta si de ce il are ?Omul din umbra care dicta este acelasi Adi Craciunescu, balbaitul care la sfarsitul fiecarui an proiecta bugetul cu domnisorul, inclinand balanta spre ADPP, ca asa trebuia!pleaca de la CJC de pe un salariu de 4000 lei si vine la Mangalia pe 3600, se schimba organigrama si la Mngalia, infiintandu-se singura directie generala, din doua motive, el are studii juridice si administrative si legea spune ca directorul directiei economice trebuie sa aiba studii economice, directorul adjunct numit pe atunci Ciocanel Simona, de asemeni cu studii juridice si fara experienta administrativa, atunci Directia generala de Management si control fiscal putea fi condusa de domnisorul amintit.Al doilea motiv fiind desigur motivatia salariului care sare mult de 4000 lei.Nu cred ca salariul si masina de servici ar fi singurele avantaje pe care i le-a oferit Radu, avea program zilnic incepand cu ora 10.30 si patru cinci zile libere pe luna inafara zilelor de concediu si plecarilor la cursuri in diverse statiuni turistice din tara.Dupa ce l-a sapat pe Parvu, obligat sa se mute la audit, a inceput sa invete trucuri pe care le aplica si la Mangalia.Inrebarea este pe ce se bazeaza acum, de ce semneaza in continuare, cine raspunde pentru gaura din bugetul Primariei unde s-a aciuiat.Inrebat zilele trecute, mai exact miercuri, Craciunescu spune ca-l trec pe liber si aduc unu sa-i indrepte erorile.Sa-si fi dat seama Radu ca nepregatitii din echipa lui il baga la apa?

  Comentariu by tricou cu antiphon — 17 noiembrie 2014 @ 13:38

 11. Acest Dima a fost persoana de contact pe vremea contractului cu Orange si a comis niste lucruri si cu societatea in cauza, intermediind portarea tuturor numerelor la Vodafone, pentru o oferta de telefoane mobile de ultima generatie.Cat de foame sa-ti fie sa tragi in piept o societate, mai ales ca modul cum au procedat nu este tocmai legal si transparent.Caietul de sarcini si cererea de oferta a mai incaput si pe alte maini.La un pas se afla de verificarea activitatii lui si la Mangalia, unde a facut cateva valuri si mare surfer nu este.

  Comentariu by 0722 — 17 noiembrie 2014 @ 19:42

 12. Fără iphone 6 nu se poate.

  Comentariu by lucian visa — 18 noiembrie 2014 @ 16:57

 13. 6 era doar pentru jupanu dar era prea mare Pt el si au trimis mail la producător sa faureasca unul pe măsura lui,va fi ipfone 6 jumatatel

  Comentariu by Logadi — 19 noiembrie 2014 @ 0:42

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress