Mangalia – politica locală

4 aprilie 2018

Care este prețul real al „afacerii Daewoo-Mangalia” pentru statul român?

Filed under: DMHI — lucian visa @ 16:56

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Șantierului Naval „2 Mai” Mangalia a decis, în data de 2 aprilie 2018, ca societatea să nu își exercite dreptul de preferință cu privire la achiziționarea pachetului de acțiuni deținut de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering la societatea Daewoo – Mangalia Heavy Industries Mangalia. Hotărârea a fost luată cu următoarele condiții.

În primul rând, compania Damen va trebui să achiziționeze, de la sud-coreeni, pachetul de 51% din acțiunile societății mixte Daewoo- Mangalia. Apoi, Damen va trebui să cesioneze către SN „2 Mai” un pachet de acțiuni reprezentând aproximativ 2% din capitalul social al societății mixte. În urma acestor operațiuni, structura acționariatului societății DMHI va fi următoarea: SN „2 Mai” va deține 51% din capitalul social, iar Damen, 49%.

Hotărârea precizează în mod pleonastic că: „Cesiunea (pachetului de acțiuni reprezentând 2% din capitalul social – n.n.) se va face cu titlu gratuit și nu va fi condiționată în alt mod”.

Documentul precizează că Daewoo – Mangalia îi este datoare lui DSME cu aproximativ 830 milioane de dolari, iar această creanță va fi cesionată de sud-coreeni către Damen, în schimbul sumei de 10.000 de dolari, potrivit negocierilor purtate între cele două părți. Practic este vorba de vânzarea (nu de cesiune) creanței în schimbul unei sume de 83.000 de ori mai mică.

După executarea acestei „cesiuni”, la solicitarea SN „2 Mai”, compania Damen se obligă să îi „cesioneze” 51% din valoarea creanței (reprezentând aproximativ 423 milioane de dolari), în schimbul sumei de 5.100 dolari.

Apoi, SN „2 Mai” și Damen vor face conversia în acțiuni a creanțelor pe care le dețin. Majorarea de capital a societății mixte se va face prin achiziționarea a câte o acțiune de fiecare dintre părți la valoarea nominală, urmând ca diferența până la valoarea creanțelor să fie considerată primă de capital.

Aceste operațiuni urmează să fie efectuate cu respectarea normelor naționale și europene în materia concurenței și ajutorului de stat, iar Consiliul Concurenţei va fi notificat în legătură cu intenția SN „2 Mai” de a prelua controlul societății mixte.

Se precizează că negocierea contractului de societate mixtă „se va face în condițiile protejării maxime a resursei umane specializate, existente în societate, la data preluării” și că „nu se vor face restructurări de personal fără acordul părţii române și al Damen”.

În cadrul societății mixte, întrucât urmează să contribuie cu investiții, marca, know-how, portofoliu de comenzi, Damen dorește să obțină controlul managerial și operațional.

Negocierea contractului de societate mixtă va fi realizată de o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Ministerului Economiei, DPAPS și SN „2 Mai”, asistată de consultantul angajat de aceasta din urmă. Rezultatul discuțiilor, analizelor și negocierilor va fi supus aprobării Guvernului, printr-un memorandum.

v v v

Această combinație dintre statul român (ale cărui interese sunt reprezentate de SN „2 Mai”), sud-coreenii de la DSME și grupul olandez Damen ridică mai multe semne de întrebare. În primul rând, trebuie precizat faptul că DSME a decis să își vândă partea din Daewoo – Mangalia deoarece se confruntă cu grave probleme financiare. De aceea, este mai mult decât suspectă intenția sa de a ceda o creanță de 830 milioane de dolari în schimbul a numai 10.000 de dolari. Dacă ar fi vândut activele (hale, docuri, platforme de producție, linii tehnologice, utilaje, scule și dispozitive) ar fi recuperat o mare parte din creanță. De ce nu o face? Își permit acționarii și creditorii companiei DSME să facă pomeni? Ciudat! Oare ce se ascunde în spatele acestei vânzări de creanță, extrem de păguboasă pentru DSME?

Nu doar sud-coreenilor, dar și grupului Damen i se cere să facă pomeni. Mai întâi va trebui să cedeze gratuit 2% din capitalul social al societății mixte, iar apoi să vândă 51% din colosala creanță preluată de la DSME, pentru o sumă de nimic: 5.100 dolari.

Stimați cititori, în lumea afacerilor nimic nu e pe gratis, totul are un preț. Care este adevăratul preț pe care va trebui să îl achite statul român în „afacerea Daewoo – Mangalia”? Să fie vorba de contractul pentru construcția celor patru corvete și cel pentru întreținerea, repararea și modernizarea flotei Forțelor Navale Române? Fostul premier Mihai Tudose, inițiatorul proiectului de preluare a controlului de stat asupra DMHI, a spus-o pe șleau, că vrea să se construiască corvetele la Mangalia. Până azi, nici Ministerul Economiei, nici actualul prim-ministru, Viorica Dăncilă, nici Ministerul Apărării Naționale nu l-au contrazis.

IOan Tița-Călin, Cuget Liber 04.04.2018

3 aprilie 2018

A început ridicarea garajelor de pe domeniul public, din Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:52

Primăria municipiului Mangalia a început, recent, acțiunea de ridicare a garajelor amplasate pe domeniul public, fără autorizație de construire. Potrivit reprezentanților municipalității, într-o primă etapă sunt ridicate garajele care blochează accesul către Punctele Trafo ale Enel sau aleile pietonale din zona blocurilor de locuințe. „Recent, am primit adresă de la Enel să ridicăm garajele amplasate lângă un Punct Trafo, în zona b-dului 1 Decembrie. De aceea, am luat decizia să ridicăm toate garajele care blochează accesul către obiectivele furnizorilor de utilități sau intrările în blocuri. Am trimis somații deținătorilor de garaje, iar unii dintre aceștia au început deja să și le ridice singuri. Acolo unde proprietarii vor refuza, ne ocupăm noi, dar pe cheltuiala acestora”, a explicat primarul Mangaliei, Radu Cristian. El a mai spus că, în perioada următoare, Primăria va demara un proiect de sistematizare, care presupune, de asemenea, ridicarea garajelor și amenajarea de parcări, locuri de joacă și spații verzi. „Documentația tehnică este aproape finalizată, urmând să parcurgem toate etapele legale, în vederea eliberării domeniului public de construcțiile fără autorizație și realizarea parcărilor de reședință pentru deținătorii de autoturisme”, a completat edilul. Radu Cristian a subliniat că cele 1737 de garaje din Mangalia ocupă aproximativ 4 hectare de teren, pe care se vor putea amenaja aproape 3500 parcări de reședință, dar și locuri de joacă, spații verzi și alei pietonale. „În prezent, multe garaje sunt abandonate, fiind deținute de persoane din alte localități. Unele construcții similare au fost transformate în magazii, depozite sau chiar locuințe de sezon. Anumite zone cu garaje s-au transformat în adevărate focare de infecție, un real pericol pentru sănătatea publică. De aceea, am decis eliberarea domeniului public, amenajarea parcărilor de reședință, cu plată, parcuri și locuri de joacă”, a afirmat primarul Mangaliei. Tot în această perioadă, Primăria continuă ridicarea sau demolarea chioșcurilor și altor construcții amplasate ilegal pe domeniul public, în oraș și stațiuni.

editiadesud.ro 03.04.2018

Olandezii iau managementul, dar și datoria de 830 de milioane de dolari pe care trebuia s-o primească Daewoo Statul a naţionalizat Şantierul Mangalia. Ce a decis alături de asociatul Damen cu privire la angajaţi!

Filed under: DMHI — lucian visa @ 15:44

Moment istoric pentru Șantierul Mangalia și economia din sudul județului Constanța, dependentă în mare parte de activitatea celui mai mare șantier naval de la Marea Neagră. Statul român a naționalizat compania controlată în ultimii 20 de ani de sud-coreenii de la Daewoo și va înființa o nouă societate mixtă, alături de olandezii de la Damen, în care Ministerul Economiei va deține 51%. Damen urmează să preia managementul noii companii și a preluat și creanța de 830 de milioane de dolari de la Daewoo, bani pe care sud-coreenii trebuiau să-i recupereze de la șantierul din Mangalia. Foarte importante sunt prevederile legate de angajații șantierului: NU se vor face restructurări de personal.

Damen va achiziţiona 51% din acţiunile societăţii mixte Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DMHI), creată împreună cu Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, apoi va concesiona gratuit statului român 2%, şi astfel statul (care are 49%) va prelua pachetul majoritar, au decis luni acţionarii societăţii. „Imediat, Damen va cesiona către SN 2 Mai SA un pachet de acţiuni reprezentând 2% din capitalul social al societăţii mixte. Se urmăreşte ca, prin această tranzacţie, structura de acţionariat să devină: 51% SN 2 Mai SA şi 49% Damen. Cesiunea se va face în mod gratuit şi nu va fi condiţionată în alt mod”, arată oficialii Ministerului Economiei.

Datoriile se transformă în acțiuni

Totodată, „creanţa DSME faţă de DMHI, în valoare estimată de aproximativ 830 de milioane de dolari SUA (așa după cum urmează să fie certificată la finalizarea raportului de audit solicitat de Damen) este cesionată către Damen în contravaloarea sumei de 10.000 de dolari SUA”. Ulterior, „Damen se obligă să cesioneze SN 2 Mai SA un procent de 51% din valoarea creanţei (reprezentând aproximativ 423 de milioane de dolari SUA) în schimbul sumei de 5.100 de dolari SUA”, mai arată ministerul. Foarte interesant- datoriile de 830 de milioane de dolari se vor converti, de fapt, în acțiuni: ”fiecare din părți va proceda la conversia în acțiuni a creanței sale. Majorarea de capital la societatea mixtă se va face prin achiziționarea a câte o acțiune de fiecare din părți la valoarea nominal, urmând ca diferența până la valoarea creanțelor să fie considerate primă de capital”. ”Măsurile vor fi luate cu respectarea normelor naționale și europene în material concurenței și a ajutorului de stat. Consiliul Concurenței va fi notificat în legătură cu intenția SN 2 Mai de a prelua controlul Societății mixte. În acest sens SN 2 Mai a analizat posibilitatea achiziționării unei părți din creanța pe care Damen o va prelua de la DSME și are capacitatea și deține sursele necesare efectuării operațiunii. De asemenea, conversia în acțiuni a creanței achiziționate de la Damen se va face în condiții similar cu cele în care se va face conversia de către celălalt acționar, Damen”, se explică în document.

Ce se va întâmpla cu angajații

Unul din cele mai de interes aspect pentru miile de angajați, direcți și indirecți, ai șantierului este legat de intenția noului patronat cu privire la locurile de muncă. Ministerul Economiei a strecurat un singur paragraph în acest sens: ”Negocierea contractului de societate mixtă, imediat după finalizarea tranzacției, se va face în condițiile protejării maxime a resursei umane specializate, existente în societate, la data preluării. Nu se vor face restructurări de personal fără acordul părții române și al Damen”.

Apar și drepturi speciale

S-a adus în discuție și preluarea managementului de către Damen, context apare o formulare extreme de interesantă, aceea de ”drepturi speciale”: ”Partea română va intra în discuții pentru finalizarea contractului de societate mixtă. În urma discuțiilor avute, ca urmare a aportului pe care Damen urmează să-l aducă în proiect (investiții, marca, know-how, portofoliu) a rezultat un interes major al părții olandeze în obținerea controlului managerial și operational și, pe cale de consecință, o latură importantă a discuțiilor va fi centrată pe aspectele rezervate, respectiv pe elementele cu privire la care părțile convin să-și reserve anumite drepturi special în Adunarea general a acționarilor”.

În fine, negocierile contractului de societate mixtă se vor realiza de către o comisie alcătuită din reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai Direcției de Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS) și ai SN 2 Mai, asistați de consultanți angajați. Rezultatul va fi supus aprobării Guvernului, prin memorandum.

Rocsana CRISTEA, Replica 03.04.2018

2 aprilie 2018

Polițiști răniți la Mangalia, după ce a căzut un panou publicitar!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:04

Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au fost victimele unui nefericit eveniment. Acestea se aflau în fața Primăriei Mangalia, moment în care un panou publicitar a căzut. Este vorba despre Ion Mocanu, fost criminalist în cadrul Poliției Mangalia, și Răzvan Ion, adjunctul Biroului pentru Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Mangalia.

Vântul a făcut probleme în Mangalia! O tragedie a fost la un pas de a fi înregistrată. Un panou publicitar a căzut în fața primăriei, două persoane fiind rănite. Medicii au intervenit, unul dintre bărbați (Ion Mocanu, criminalist ieșit recent la pensie) având traumatisme la membrele superioare. Cu răni la nivelul capului s-a ales Răzvan Ion, adjunctul Biroului pentru Investigarea Fraudelor din cadrul Poliției Mangalia. Potrivit informațiilor noastre, rănile sunt destul adânci și au fost cusute, urmând ca victima să fie supusă și unui examen tomograf. Cadrele medicale au anunțat că victimele au refuzat transportul la unitatea spitalicească, dar se pare că au mers pe cont propriu pentru a primi îngrijiri de specialitate.

Potrivit ultimelor date, panoul respectiv aparținea de Primăria Mangalia, era de carton, înfipt în pământ, cu mesajul „Paște fericit”. Autoritatea locală a decis ca să ducă panoul pascal în depozit până când vântul se va potoli, urmând să fie din nou montat pentru ca oamenii să se fotografieze cu el. Cele două victime stăteau de vorbă când s-a produs nefericitul eveniment. Cercetările continuă.

C.C., A.C., L.C., Replica 02.04.2018

1 aprilie 2018

STATUL-VERTICAL avea un PROTOCOL înfipt în dos! Minciunile lui Coldea și Kovesi, ultimul episod din Operațiunea „Noi suntem Statul”

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 10:42

Protocolul secret DNA-SRI nu m-a surprins. Scrisesem despre echipele mixte de procurori și ofițeri de informații, despre amestecul direct în anchetele penale, implicarea în dosare, încă din decembrie 2017. Când pur și simplu am citit rapoartele SRI din 2004 până la ultimul. Unde am descoperit că scria negru pe alb că DNA și SRI formează un Binom, că informații neprelucrate au fost puse la dispoziția procurorilor și alte câteva amănunte care-mi dădeau fiori.

Protocolul desecretizat de SRI nu a făcut altceva decât să confirme scenariul negru al transformării actului de justiție într-un instrument de epurare a celor deveniți indezirabili și ocrotire a celor care se conformau noilor reguli. „Culoarele morții”, așa cum au fost denumit traseul notă informativă-rechizitoriu-sentință, au căpătat concretețe prin articolele unui document/protocol care modifică sau adaugă la legi organice, de stai să te întrebi cât de proști au fost cei care l-au semnat.

De fapt, avem dovada clară că ceea ce am definit ca fiind un grup de oameni care și-au unit forțele pentru a păstra puterea în România pentru cel puțin o generație, Operațiunea „Noi suntem Statul”, sau Deep State, cum i-au spus americanii încă din anii ’70, a fost o realitate instituțională.

În plan mai profund, acest protocol desecretizat are în primul rând un rol istoric, întrucât arată, în toată „frumusețea”, eșecul democrației în România și consacră cu „indicii temeinice” caracterul etern al obedienței unor conducători.

În anii ’50 eram sub pulpana lui Stalin, în anii 2000 am întors busola, dar metehnele s-au păstrat, numai că de această dată au căpătat și formă scrisă, sub numele de Protocol. Și unii și alții, la distanță de 50 de ani, au găsit în România un tip de colaboraționism care i-a scutit de o grămadă de bătăi de cap. Vâzând istoria ultimilor 10-12 ani îți dai seama și că așa-zisul parteneriat era o formă de mascare a ambițiilor unor sergenți mesianici.

Ceea ce însă nu trebuie uitat este faptul că dacă așa s-au născut cele mai nocive instituțiiașa s-au sădit și germenii urii față de cei care le-au cultivat. Este adevărat că acum sunt alte circumstanțe, că lumea pare mai modernă, dar instinctele primare ale unui popor rămân aceleași. Iar primele semne se văd.

Este greu de explicat care au fost circumstanțele unei asemenea evoluții, dar Parlamentul a jucat un rol important prin rolul decorativ pe care și l-a asumat. Sub mandatul unor lideri politici care au ales să trimită în legislativ oameni tineri, fără experiență politică sau de viață, au crescut nu alți viitori lideri, ci politicieni-eunuci.

Nu pot uita imaginea în care președintele unei de comisii de control, aleargă după șeful instituției controlate ca să-i explice ceva, întrucât demonstrativ acesta refuzase să-i strângă mâna. Normal, trebuia să o pupe…

Deloc întâmplător era vorba de Georgian Pop, președintele comisiei de control a SRI și George Maior, directorul serviciului de informații.

Un al doilea experiment eșuat al acestor 10-12 ani s-a dovedit cel al directorului civil pus în fruntea unei structuri militare. Rostul acestei cerințe, venită de la Washington încă din anii ’90, era acela de a domoli instinctele războinice și pornirile nedemocratice ale oricărei structuri militare, tentată de propria putere să acumuleze cât mai multă putere. Virgil Măgureanu a avut păcatele lui, Radu Timofte la fel, dar au condus într-o perioadă când prioritățile SRI erau altele, sau nu aveau nevoie de un Protocol pentru a supune Justiția.

În condiții noi după 9/11, George Maior, altfel un intelectual respectabil, s-a împotmolit într-o logică mesianică care i-a distrus mandatul. Poate că dacă mai rămânea director al SRI reușea să țină sub oboroc pornirile maniaco-depresive ale cuplului Coldea-Kovesi, dar a fost înghițit de Binom și aruncat peste Ocean. Poate că a fost mai bine așa!

Ca șef al SRI, George Maior nu ar fi avut niciodată realismul lui Eduard Hellvig.

Pentru că nu mai avea ochi să vadă, sau nu mai avea forță să se opună. Era prea implicat în operațiuni cu Coldea sau prea amenințat cu posibile dezvăluiri de către Kovesi, ca să schimbe cursul evenimentelor. Nu ar fi desecretizat niciodată Protocolul! Iar societatea românească nu ar fi aflat.

Râmâneam cu versiunea generalului SRI (cu trei stele, nu patru) Florian Coldea: „S-a vorbit și de sintagmele cu care azi e redefinit statul, de unele voci. Am precizat că eu nu înțeleg sintagma, dar mă pot referi doar la statul vertical pe care l-am servit, în care s-au făcut eforturi deosebite pentru consolidarea legii.”

Normal că avea la dispoziție un Stat-Vertical pentru că-i înfipsese pe din dos un ditamai Protocolul, ca într-un ritual de obediență barbar. Ca să-i consolideze legile!

În rest, faptul că România a fost un spațiu de securitate și că n-am avut atentate teroriste, merită un singur comentariu: pentru asta era plătit gen. Coldea, să protejeze cetățenii români! Nu ca să inventeze amenințări la adresa siguranței naționale.

Minciunile Laurei Codruța Kovesi nu mai are rost să le trecem în revistă, iar celor care-i cer să-și dea demisia de onoare, le sugerez să renunțe la ideea de onoare. Ce onoare mai poate avea un magistrat care a mințit în ultimii doi ani incontinuu? Își mai aduce aminte „prietena Codruța” melodia preferată a lui Vasile Dâncu? Mă suii pe dealu’ Clujului, la la la…Dacă nu, poate o găsim pe vreo filmare a lui Ghiță-Cel-Pe-Care-Nu-L’a-Văzut-La-Petreceri. Va fi cu multe bipuri.

Revenind la tonul serios, cred că după un an de scoatere la iveală a unor lucruri incredibile, ajungi să te întrebi, așa cum făceau nemții după procesele de la Nürnberg:

– Cum de a fost posibil…

Dan Andronic, evz.ro 31.03.2018

31 martie 2018

TÎRLA, NEAMULE!

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 15:19

I se zice TÎRLĂ. E o lume care vine din periferia orașelor, de pe fostele platforme industriale, din satele colectivizate. Tîrla a trecut de la periferie la centru. Dă majoritatea parlamentară, se ocupă de rostul țării. Mahalaua imprima stilul ei propriu, inconfunfabil de margine nedefinită a societății românești de azi. Liderii, miniștrii se aleg de la o vreme dintre aprozariști, bișnitari, analfabeti și semi, plagiatori, sfertodocți și agramați, tipi care au absolvit scoala (dacă) la fără frecvență sau prin invățămînt la distantă, care si-au luat diplomele fără să treacă o zi pe la școală. De unde și dispretul lor pentru cei educati, cu diplomele cistigate greu prin biblioteci, dupa ce si-au freacat ani de zile coatele pe băncile facultăților. Tîrla este formata din acei descurcăreți, parveniți și învirtiți – cu 7-8 clase absolvite și diplome cumpărate la negru. Nu prea stiu să scrie si nici să citească, doar să se iscălească. De altfel nu ar avea nevoie – nu au citit nimic la viata lor și nu par interesati să o facă. Poate – cel mult – au citit pe silabe scrisul la film prin sălile de cinema.

dancila 2Ce politică pot să ducă asemenea persoane? Se vede! Sunt obraze groase, navetiști, jumătate rural/jumătate urban, cu identitate nedefinită. Ex-ajutori de chelneri, lumpeni proletari, pleavă. Într-o țară europeană, aceștia – cocotati azi la virful piramidei sociale – nu s-ar afla acolo sus. Li s-ar potrivi mai mult posturile de stringători de frunze prin parcuri, de homeleși, de vinzători în piață sau hamali în gară. Ei bine nu, ei sunt parlamentari, unii din ei chiar miniștri. Nici un guvern românesc de după 1989 nu a avut un nivel de educație atît de precar. Cine i-a selecționat, a avut drept criteriu 1/ sa fie mai puțin școliti și 2/ mai putin inteligenți decît nr 1 PSD Liviu Dragnea, care nici el nu este o lumină. De la el în jos! Nu s-ar putea spune despre el că știe carte. Nimeni nu l-a banuit că a citit vreuna. Și Ceauseștii aveau acest complex de inferioritate și iși recrutau colaboratorii din zona țăranilor seminalfabeți, fără studii, care îi datorau ascensiunea și nu îi ieșeau din cuvînt.

dancila 2PSD a scos in ultimul an la suprafață o garnitură de cadre de cel mai jos nivel, tot ce avea mai precar ca factor uman prin debarale. Nu a fost mereu așa, dar PSD a renunțat să mai aducă în față cadrele pregatite, cu experiență,cu școală făcuta normal, la zi, cu examenele luate la timp. Antiselecția îl asigură pe Dragnea că nu va fi contestat.

Asa-zisa elită PSD seamană mai tare azi decit în alte legislaturi cu talpa tarii, cu lumea româneasca din pungile de sărăcie. Cită lume știe carte acolo? Citi au un nivel de civilizatie acceptabil ? Cine aspiră acolo la altceva decit să i se dea, să fie asistat? Miniștrii nostri de azi vorbesc la fel ca electoratul PSD mai mult ca altadată. Acest electorat nu poate realiza cînd un ministru vorbeste agramat, cînd face greseli de acord, cînd foloseste cuvintele impropriu. Nu mai zic cit intelege din politica pe care o face. Așa ca putem spune – ironic- că PSD s-a apropiat de popor mai mult ca niciodată.
STELIAN TĂNASE

stelian-tanase.ro 10.02.2018

30 martie 2018

Sorin Mihai: CLĂDIRE DE ȘCOALĂ PENTRU “GALA GALACTION” (opinii)

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:47

Sorin Mihai: Cu câteva zile în urmă, un personaj care a invadat internetul și are calitatea de consilier local al Mangaliei scria pompos un titlu CLĂDIRE DE ȘCOALĂ PENTRU “GALA GALACTION” – STUDIU DE FEZABILITATE. Cine nu l-a ghicit deja, are două întrebări ajutătoare: „Este o pasăre? Este un avion?” Nu… este Salvatorul Mangaliei!

Printre altele (lăsând gluma la o parte, de fapt râsuʼ – plânsuʼ), în poliloghia prezentată (are și o problemă de concizie, nu se poate aduna în câteva cuvinte), individul susținea că ar fi propus un proiect pentru o nouă clădire a Școlii Gimnaziale „Gala Galaction”: „Terenul centralei termice, taluzul existent până în gardul școlii, plus terenul clădirii vechi care a fost dată în folosință școlii, cumulează spațiu de ajuns pentru a se construi o clădire mare si frumoasă pentru cursuri, plus o sală de sport.”.

În același timp, mă acuza că m-aș fi opus, în ședința consiliului local, mărețului plan ieșit din puțul gândirii dumisale. Să ne aplecăm asupra cazului cu interes:

1. Susține că a depus un proiect pentru clădire nouă a Școlii Gimnaziale „Gala Galaction”. Poate nu știe ce înseamnă depunere de proiect. Îi spun acum: text scris, argumentat, semnat pentru asumare, înregistrat la primărie (pentru a fi apoi adus la forma legală și pentru a trece de direcțiile de specialitate). Dacă are așa ceva, toată stima! Dacă nu, este fie confuz, fie mincinos. Eu nu l-am găsit, dar poate mă surprinde.

2. Proiectul pentru o nouă clădire pentru „Gala Galaction” este o discuție veche. Vrea să își aroge merite și pentru aceasta (am văzut că dă de înțeles că EL a rezolvat criza DMHI, tot el și criza LUMOTEX, că EL a adus fonduri pentru centralele termice, că EL face și desface pe la București… oare de aceea o merge atât de prost guvernarea?).
Stă prost cu memoria (sau își aduce aminte numai ce îi convine): alături de alți doi colegi, eu am inițiat proiectul de HCL prin care solicitam darea în administrare a fostului sediu PNL și a terenului dintre AJOFM și clădirea școlii. Și nu toată clădirea s-a dat în administrare, așa cum afirmă confuz și urechist (în stil clasic), ci doar o aripă a acesteia, fără AJOFM și fără protoierie.

3. Viceprimarul îmi spunea (anterior ședinței) că propunerea individului ar fi fost să facem clădire pentru școală peste clădirea centralei termice. Când am auzit, am trecut-o la „menabitisme”. Nici în timpul ședinței nu am înțeles ce vrea, concret; m-am temut să nu ducă în derizoriu (ca de obicei) și intenția de accesare de fonduri europene pentru campus preuniversitar la Bănescu, pe un teren deja identificat. Vrea documente pe care să le studieze pentru a scrie un proiect de HCL sau a visat că se poate construi o școală pe un alt teren și, în virtutea faptului că este atotcunoscător, aruncă o piatră pe care să o căutăm cu toții?

4. Se pare că se referea, în ședință, la demolarea Centralei termice 13. Centrala deservește o mare parte a zonei, de la sensul giratoriu până aproape de primărie. Nu poate fi nici parțial dezafectată, deoarece mare parte a spațiului este ocupat de pompele care trebuie să creeze presiune a apei necesară circulării în blocurile cu mai mult de patru etaje. Să admitem, prin absurd, că o demolăm. Numai costurile implicate de reconfigurarea rețelelor de utilități și de relocarea acestor pompe s-ar ridica la suma necesară construirii unei noi clădiri pentru școală.

5. Spațiul centralei termice este de aproximativ 300 de metri pătrați (12×26 m). Terenul de lângă aceasta (până în gardul școlii) are vreo 600 de metri pătrați. Și-ar putea face domnul consilier o vilă aici, dar spațiul nu este suficient pentru o clădire de școală.

Piatra aruncată de asemenea individ îți dă bătăi de cap și îți cheltuiește mult timp. Logic ar fi fost să își verifice ideea singur, așa cum i-am cerut-o în ședință. Dar, recunosc, îmi făceam procese de conștiință, gândindu-mă că m-am aflat pentru prima dată în fața unei idei coerente a respectivului și am greșit fundamental. M-am liniștit pentru mult timp de acum încolo: era un alt „menabitism”.

Un exemplu recent, simplu, pentru cei care nu înțeleg vehemența mea: în cadrul comisiei sociale, din care facem parte, s-a discutat, cu ceva timp în urmă, proiectul parcărilor (în vogă și în aceste zile). Dacă în mediul online pornise vehement împotriva acestuia, a văzut apoi că lumea ar fi de acord. S-a sucit. Apoi a argumentat că se plătește prea mult pentru un loc de parcare (300 de lei pe an). Când a văzut că eu am adus un amendament, solicitând ca închirierea să fie doar 150 de lei, a afirmat (spre stupefacția noastră, a tuturor) că ar fi fost de acord și cu 400 de lei…

Mai este ceva de comentat? Da: hotărârile pe care le ia se vor schimba după cum bate vântul și nu vor ține niciodată mai mult de o zy.

mangalianews.ro 30.03.2018

29 martie 2018

A început demolarea construcțiilor ilegale. „Unii patroni reacționează violent”

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:51

Primăria Municipiului Mangalia a demarat, recent, o acțiune de demolare sau ridicare a unor construcții amplasate ilegal pe domeniul public. Astfel, au fost ridicate mai multe chioșcuri care nu aveau documentele necesare și autorizațiile de funcționare.

„Două dintre aceste construcții se aflau pe spațiul verde din fața gării. Alte două chioșcuri au fost ridicate din zona sensului giratoriu, respectiv Casa Tineretului și de lângă restaurantul Cristopher. De asemenea, a mai fost ridicat un chioșc amplasat ilegal pe str. Oituz, la intersecția cu Ștefan cel Mare”, a explicat primarul Mangaliei, Cristian Radu.

El a precizat că, în perioada următoare, Primăria va continua acțiunile de demolare sau ridicare a construcțiilor fără documente legale de ocupare a domeniului public.

„Deja am întocmit câteva zeci de dosare în acest sens, iar acțiunea urmează toate procedurile legale, atât pentru oraș, dar și pentru stațiuni. Din păcate, unii patroni reacționează violent, cum a fost cazul celui din Portul Turistic, în urmă cu o săptămână, atunci când l-a lovit pe șeful Poliției Locale. În acest caz, s-a depus plângere penală”, a subliniat edilul.

Carmen Mocanu. Cuget Liber 29.03.2018

Orașul gropilor

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:17

Orașul gropilor

Mangalia este capitala gropilor de la malul mării. Orașul din sudul litoralului este brăzdat cu găuri în asfalt, unele adânci de 30 centimetri. Șoferii sunt exasperați că trebuie să facă drumuri la service-uri, în timp ce situația străzilor este, în continuare, una dezastruoasă.

Posted by Digi24 Constanta on 29 Martie 2018

28 martie 2018

Dorinel Colgiu, păpușarul care îl mânuiește pe primarul Cristian Radu

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:04

Un raport al Curții de Conturi de la sfârșitul anului 2016 ne arată că la Primăria Mangalia banii nu prea au valoare, așa că edilul, Cristian Radu, îi cheltuie fără multe calcule și fără să țină cont de prevederile legale.

Astfel, în urma controlului efectutat, auditorii au constatat o serie de nereguli grave, motiv pentru care au trasat câteva decizii:

1.  Ordonatorul de credite (U.A.T. Mangalia n.r.) va întreprinde măsuri legale necesare pentru stabilirea întinderii totale a prejudiciului constând în onorarii avocat plătite necuvenit precum și recuperarea acestora în integralitate, potrivit prevederilor legale.

Mai exact, primarul Cristian Radu a angajat o firmă de avocatură din București, SCA GRIMBERG ȘI ASOCIAȚII, care, în schimbul unui onorariu de 6.000.000 lei s-a ocupat de redactarea de somații către cei care nu și-au plătit taxele și impozitele.

Asta, în condițiile în care în Primăria Mangalia există Serviciul de urmărire și executări silite, cu persoane angajate special pentru acest lucru.

2.  Ordonatorul de credite (U.A.T. Mangalia n.r.) va întreprinde măsuri legale necesare pentru stabilirea întinderii  prejudiciului constând în cheltuieli nelegale pentru consultanță în relații cu publicul și recuperarea integrală a acestora.

Municipiul Mangalia a încheiat cu SC Research, Political, Economic and Social Consulting Campaign Concept Consulting SRL, tot din Bucureşti, un contract de promovare și de consultanță în relații cu publicul  constând în redactarea și transmiterea către presa locală și județeană a unor știri și comunicate pentru locuitorii Municipiului Mangalia, precum și mediatizarea unor evenimente.

Firma a încasat 325.000 de lei.

Problema este că Municipiul Mangalia are un compartiment de relații Mass-Media, cu om angajat special să redacteze și să transmit comunicate și știri.

După cum vedeți, Curtea de Conturi i-a impus lui Cristian Radu să recupereze acești bani pentru că nu se justifică cheltuirea lor.

Primarul cu viziuni liberale și aplecare spre binele comunității a dat în judecată Curtea de Conturi, pentru că, iată, bani sunt ai lui și face ce vrea cu ei.

În data de 12.12.2017, Tribunalul Constanța respinge acțiunea Primăriei Mangalia:

Admite exceptia nulității acțiunii. Constată nulitatea acțiunii formulată de către reclamanții Municipiul Mangalia prin Primar și Primarul Municipiului Mangalia – Radu Cristian, în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României și Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Constanța. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Tribunalul Constanta. Pronunţată in sedinta publică, azi, 12.12.2017.”

Interesant, în tot acest tablou, este faptul că cele două societăți sunt din București.

La Mangalia sau la Constanța nu existau avocați capabili să trimită notificări și nici firme de consultanță care să transmită comunicate de presă.

SC Research, Political, Economic and Social Consulting Campaign Concept Consulting SRL este o societate controlată, prin interpuși, de către Dorinel Colgiu, ex-prezentator tv la fosta televiziune CTV din Constanța.

În 2012, Dorinel se implică total în campania electorală a candidatului independent la Primăria Mangalia, Radu Cristian, și îl ajută pe acesta să câștige alegerile.

Așa se face că fostul crainic tv ajunge purtător de cuvânt al Primăriei Mangalia și omul de încredere al primaului Radu Cristian.

Urmează o ascensiune fabuloasă a omului de televiziune.

Pentru merite deosebite, Dorinel Colgiu este desemnat membru al Asociaţiei „Euroregiunea Marea Neagră” – BSER. Mai apoi, devine preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Goldterm SA Mangalia, în timp ce, prin SC Research, Political, Economic and Social Consulting Campaign Concept Consulting SRL și prin PF Colgiu Dorel, încasează sume fabuloase de la primărie și de la Spitalul Mangalia, pentru publicitate.

Prejudicial de 350.000, constatat de Curtea de Conturi, este o glumă.

Crainicul Colgiu a stors mult mai mulți bani prin firmele sale.

Profitând de faptul că primarul nu prea dă pe la serviciu și, mai ales, că acesta nu abundă de inteligență, Dorinel preia fără probleme frâiele instituției, pe care o conduce și astăzi, cu mână de fier.

E drept, acum are alt statut, pentru că între timp a ajuns director al Goldterm, societatea de termoficare aflată în subordinea Consiliului Local Mangalia.

Ce îl califică pentru acest post, nimeni nu poate să spună exact, dar ceea ce știe toată lumea este că, în realitate, Primăria Mangalia este controlată total de către Dorinel Colgiu, cel care are întotdeauna ultimul cuvânt de spus.

Și în PNL Mangalia tot Dorinel taie și spânzură, chiar dacă președintele filialei este, teoretic, Radu Cristian iar Colgiu nici măcar nu este membru de partid.

Radu Cristian vine rar la Mangalia, doar atunci când este convocat de Colgiu să mai semneze vreun document sau dacă e rost de vreo încasare.

În rest, are alte treburi.

Cristina Ionescu, Atac de Constanța 21.03.2018

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress