Mangalia – politica locală

17 februarie 2020

Povestea ”Evergreen”-ului continuă: peste 70% din parc zace, seară de seară, în beznă!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:37

Parcul „Evergreen”, alintat de mulţi locuitori ai Mangaliei Parcul „Nevergreen”, a constituit, încă din faza de proiect, o mare bătaie de cap pentru autorităţile publice locale. Cu un proiect european pierdut din faşă şi achitat, ulterior, din bugetul local, un gazon ce s-a încăpăţanat să nu reziste uscăciunii litoralului, dar cu alei năpădite de apă în momentele de ploaie, copaci ofiliţi încă de la plantare, o „mare” de dale prost montate, un părculeţ dedicat copiilor mult subdimensionat, schelete metalice stranii şi absolut inutile, cam aceasta este povestea Evergreen-ului.

Povestea nu se opreste aici. Timp de mai bine de un an, administratorii urbei au încercat, tot fără succes, să înfiinţeze o alee de trecere dinspre strada Oituz către parc. S-au pus, cum este firesc în neaoşa tradiţie românească, mai întâi, bordurile. Abandonate luni de zile. În prag de alegeri locale, ideea acestei alei a fost abandonată, bordurile scoase, puse altele şi înfiinţată o nouă cale de acces.

Şi, ca „Evergreen”-ul să demonstreze că rămâne, în continuare, o bătaie de cap de trei hectare, iată că şi iluminatul public şi-a dat demisia: trei sferturi din parc rămân învăluite în beznă. Singura sursă de lumină o furnizează imobilele din jur şi stâlpii de pe strada Portului. Care, apropo, ar trebui luaâi la puricat de cei responsabili: una dintre cele mai periculoase treceri de pietoni din Mangalia, cea de la intersecţia Oituz-Portului, este învăluită, în fiecare seară, în beznă.

editiadesud.ro

14 februarie 2020

Liceul Teoretic „Callatis“, executat silit. Conturile sunt poprite. Cine vrea banii şi ce reprezintă datoria. Declaraţiile autorităţilor

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:21

Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia este supus procedurii de executare silită, iniţiată după ce unitatea de învăţământ nu a mai achitat sumele restante firmei ce asigura paza. Reprezentanţii liceului ne-au transmis că, la momentul de faţă, conturile unităţii de învăţământ sunt poprite.

Potrivit documentelor oficiale remise ZIUA de Constanţa de către Primăria Municipiului Mangalia, firma ce a demarat procedura executării silite este Danol Security SRL, societate care, la data de 30.03.2018, a încheiat un contract de prestări servicii cu Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia. Primarul Cristian Radu a explicat că, „în temeiul acestui raport juridic, creditoarea Danol Security SRL a emis următoarele facturi fiscale seria nr. 663/01.10.2018, în valoare de 6.497,40 lei şi factura fiscală nr. 647/04.06.2018, în valoare de 12.445,02 lei însumând un total de 18.942,42 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de pază prestate“.

La rândul său, directorul Liceului „Callatis“, profesoara Iuliana Corina Mihalache, ne-a precizat următoarele, referitor la contractul încheiat cu firma de pază: „Sumele pentru plata acestor servicii au fost cuprinse în bugetul unităţii noastre şcolare la sursa A (bugetul local) şi aprobate de Consiliul Local. Ulterior, în urma neachitării mai multor facturi, SC Danol Security SRL a transmis şcolii notificări şi somaţii de plată. Plata acestor facturi nu a fost aprobată de către Primăria Mangalia“.
 

Poziţia conducerii liceului

Mai departe, directorul unităţii de învăţământ a continuat, precizând că liceul „a transmis periodic către Primăria Mangalia situaţia plăţilor restante, însoţită de notificări şi somaţiile de plată, solicitând aprobarea plăţii facturilor în regim de urgenţă, însă nu a primit această aprobare“. Iuliana Corina Mihalache a mai declarat că societatea de pază a reziliat contractul la data de 25.01.2019.

„În prezent, Liceul Teoretic «Callatis» se află în litigiu cu SC Danol Security SRL, care a acţionat liceul în instanţă, urmând să-şi recupereze sumele cuvenite şi penalităţile aplicate pentru întârzierea plăţilor prin executor judecătoresc Stoica Constantin Adrian – Curtea de Apel Constanţa“, ne-a declarat directorul unităţii de învăţământ.

De asemenea, conducerea liceului a făcut precizarea că „în data de 30.12.2019 Primăria Mangalia a aprobat plata sumei de 18.256,74 de lei, iar Liceul Teoretic «Callatis» a virat această sumă către BEJ Stoica Constantin Adrian“. Nu în ultimul rând, directorul a mai declarat că liceul a fost înştiinţat, în cursul lunii ianuarie 2020, de către executorul judecătoresc, „despre continuarea executării silite şi înfiinţarea popririi asupra conturilor societăţii, până la achitarea efectivă a debitului total“.

Declaraţiile primarului

Pentru a reveni la poziţia exprimată de Primăria Mangalia, prin primarul Cristian Radu, pe marginea acestui subiect, se cuvine să precizăm că acesta a precizat că debitul principal a fost achitat în luna noiembrie 2018:
„În cursul soluţionării cauzei din dosarul civil nr. 31307/212/2018, aflat pe rolul Judecătoriei Constanţa – Secţia civilă, privind cererea de emitere a ordonanţei de plată, acţiune formulată de creditoarea Danol Security SRL, prin care s-a solicitat obligarea debitoarei Liceul Teoretic «Callatis» Mangalia la plata sumei de 20.348,71 de lei, din care suma de 18.942,42 de lei reprezentând contravaloarea prestări servicii şi suma de 1.406,29 de lei penalităţi de întârziere calculate la data de 19.01.2018, s-a reţinut faptul că, la data de 28.11.2018, debitoarea a achitat integral debitul principal astfel cum a fost solicitat, iar instanţa, potrivit hotărârii pronunţate la data de 27.02.2019, a obligat debitoarea să achite creditoarei suma de 1.406,29 de lei reprezentând penalităţi de întârziere aferent debitului principal calculat la data scadenţei acestuia şi până la 19.10.2018“.

În încheiere, primarul a adăugat: „În temeiul sentinţei civile pronunţate la 27.02.2019 în dosarul nr. 31307/212/2018 al Judecătoriei Constanţa, care reprezintă titlu executoriu, creditoarea Danol Security SRL a înţeles să formuleze cerere de executare silită, fiind declanşată astfel executarea silită împotriva debitoarei Liceul Teoretic «Callatis» Mangalia în dosarul de executare silită nr. 538/2019 al B.E.J. Adrian Stoica-Constantin“.
 

Hotărârea instanţei

De altfel, în hotărârea nr. 2144/2019 a Judecătoriei Constanţa, citată pe Portalul Jurisprudenţei Naţionale, pronunţată în dosarul nr. 31307/212/2018, la care făcea referire primarul Mangaliei şi în care Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia are calitatea de debitor al creditorului Danol Security, judecătorii au arătat următoarele: „Reţinând toate aceste argumente, precum şi faptul că debitoarea a achitat în cursul lunii noiembrie 2018 debitul principal astfel cum a fost solicitat, instanţa apreciază că cererea formulată este întemeiată, urmând a o admite şi va obliga debitoarea să achite creditoarei suma de 1.406,29 reprezentând penalităţi de întârziere aferent debitului principal calculat de la data scadenţei acestuia şi până la 19.10.2018 precum şi în continuare de la data de 20.10.2018 şi până la data de 28.11.2018, în cuantum de 0,1% din debitul principal de 18.942,42 lei“.

De asemenea, în acelaşi act al instanţei Judecătoriei Constanţa se arată în final că aceasta „admite cererea de emitere a ordonanţei de plată formulată de creditoarea Danol Security SRL (…) împotriva debitoarei Liceul Teoretic „Callatis“ Mangalia (…). Obligă debitoarea să plătească creditoarei în termen de 30 de zile de la comunicarea ordonanţei suma de 1.406,29 lei penalităţi de întârziere calculate până la data de 19.10.2018. Obligă pârâta la plata către reclamanta a penalităţilor de întârziere  de 0,1% pe zi de întârziere calculate asupra debitului de la data de 20.10.2018 şi până la data achitării debitului principal, respectiv 28.11.2018. Obligă debitoarea să plătească creditoarei suma de  1.227,52 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru şi cheltuieli poştale. Executorie“.

Totodată, este de menţionat faptul că, la data de 15 ianuarie 2020, pe rolul Judecătoriei Mangalia a fost înregistrat dosarul civil cu numărul 69/254/2020, având ca obiect „validare poprire DS. 539/2019“. În această cauză, petent este B.E.J. Stoica-Constantin Adrian, creditor este Danol Security SRL, debitor este Liceul Teoretic Callatis Mangalia, iar Serviciul Trezorerie Mangalia este terţ poprit. Prima înfăţişare va avea loc luni, 17 februarie.

Simona Anghel, Cecilia Zagoneanu, 14.02.2020

13 februarie 2020

Convocatorul ședinței ordinare a CL Mangalia din 18.02.2020

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:21

Au început lucrările de reabilitare a străzilor din Mangalia, cu fonduri UE

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:41

Comunicat de presă

Primăria Municipiului Mangalia a început lucrările de reabilitare a tramei stradale pe un număr de 17 străzi din mai multe zone ale orașului. Proiectul în valoare de 7 mil. de euro face parte dintr-un amplu program de modernizare a infrastructurii din oraș și stațiuni, cu fonduri europene.

        Proiectul de reabilitare a celor 17 străzi a fost inițiat încă din 2016, odată cu deschiderea noilor axe de finanțare europeană. După parcurgerea etapelor legale de evaluare și analiză, contractul de finanțare a fost semnat în primăvara anului 2019. Ulterior, s-au desfășurat procedurile de achiziție și licitație, astfel că ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în primele zile ale acestui an. „La acest proiect lucrăm de 3-4 ani, întrucât este cel mai amplu program de asfaltare din Mangalia, din ultimii 30 de ani. Fiind vorba de bani europeni, parcursul documentelor a fost destul de anevoios, cu numeroase etape de verificări, clarificări, analize și evaluări cerute de normele UE în vigoare. În cele din urmă, am reușit să intrăm cu lucrările în teren”, a precizat primarul Radu Cristian.

     El a mai spus că, pentru a nu îngreuna circulația rutieră și pietonală în oraș, se va interveni pe rând, pe câte o singură stradă din cele 17 prevăzute în proiect. „Abia după finalizarea lucrărilor pe o stradă, se va intra pe următoarea stradă din graficul de lucrări. În prezent, suntem cu utilajele pe str. Muncitorului, care avea nevoie stringentă de reabilitare. Facem trasările topografice, apoi începem reabilitarea trotuarelor, cu pavele. Ulterior, vom continua cu asfaltarea străzilor și aleilor din cartier. Acolo unde avem arbori uscați sau cu rădăcinile ieșite prin trotuar, vom cere acordul de la Protecția Mediului pentru a planta copaci tineri, așa cum am procedat pe strada Negru Vodă”, a explicat edilul Mangaliei. Conform proiectului tehnic, se vor asfalta peste 7 mii mp de drum, pe următoarele străzi: Dr. Motaș, Frumoasei, I.C. Brătianu, Ion Creangă, Libertății, Mărășești, M. Eminescu, Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân, Muncitorului, Negru-Vodă, Oituz, Portului, Țepeș Vodă, Vânători, Vasile Alecsandri, Vasile Pârvan. Termenul de finalizare a lucrărilor este toamna acestui an.

mangalia.ro

1 februarie 2020

Se reduce prețul gigacaloriei, la Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:51

Comunicat de presă

Se reduce prețul gigacaloriei, la Mangalia

    Consilierii locali din Mangalia au aprobat, recent, proiectul de hotărâre privind reducerea prețului la încălzire pe timpul iernii, pentru populație. Proiectul inițiat de primarul Radu Cristian prevede reducerea costurilor de producție a unei gigacalorii, ca urmare a diminuării prețului de achiziție a gazelor naturale, în baza unei decizii guvernamentale. Societatea locală de termoficare Goldterm Mangalia S.A. a întocmit documentația necesară diminuării prețului de producție la gigacalorie, pe care o va înainta către ANRE pentru aprobarea noului preț. După avizarea dosarului, primarul Radu Cristian va iniția un alt proiect de hotărâre, prin care va cere Consiliului Local să aprobe noul preț de producție a unei gigacalorii, precum și prețul de facturare către populație, în urma acordării subvenției de la bugetul local. ”Obiectivul nostru este să ajutăm populația, mai ales că sunt mulți oameni cu salarii mici și venituri reduse. Vom face toate eforturile necesare, astfel încât, subvenția acordată de la bugetul local să fie în sprijinul cetățeanului, iar factura către populație să poată fi suportată și de cei cu venituri mai mici”, a precizat edilul Mangaliei. Potrivit estimărilor municipalității, prețul de facturare a unei gigacalorii către populație ar putea să scadă de la 238,61 de lei, la aproximativ 200 de lei, începând cu 1 martie. După aprobarea dosarului de către ANRE, prețul de producție a unei gigacalorii va scădea de la peste 500 de lei, la aproximativ 470 de lei. Pentru eficientizarea activității, Goldterm Mangalia continuă programul de contorizare individuală gratuită, astfel încât cetățenii să plătească exact cât consumă, iar cei debranșați cu mai mulți ani în urmă, să poată reveni în sistemul centralizat de termoficare. Totodată, societatea locală de termoficare va implementa programul guvernamental de modernizare a rețelelor de distribuție pentru reducerea pierderilor de pe traseu și implicit reducerea costurilor către cetățeni.

mangalia.ro

31 ianuarie 2020

Hotelierii din Saturn și Neptun, exasperați de șantiere! Administrația locală promite că totul va fi bine…

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:38

Dezastrul din stațiunile sudului litoralului Saturn și Neptun îi îngrijorează și, de ce nu, îi exasperează pe hotelierii din zonă, care, de la an la an, numără un profit din turism din ce în ce mai mic, în parte și din cauza infrastructurii perimate. La ora actuală, în cele două stațiuni, este refăcută trama stradală – la Saturn, câteva luni bune lucrările au bătut pasul pe loc, fiind reluate, anemic, de câteva zile, iar la Neptun a fost decopertată o întreagă stradă, cea ocolitoare, ce trece pe lângă Stadion.

Veștile nu sunt deloc îmbucurătoare: potrivit administrației publice locale, lucrările la Saturn vor dura cel puțin până la jumătatea lunii mai, asta în condițiile în care activitatea se va mai înviora, pentru că, la ora actuală, șantierul este aproape părăsit. „Vom avea cel puțin un strat de asfalt până la jumătatea lunii mai”, ne dă asigurări viceprimarul Dragoș Angelescu. „Este posibil să nu avem lucrările finalizate, dar străzile vor fi funcționale, la fel și iluminatul”, mai spune alesul urbei.

Când vine vorba despre Neptun, viceprimarul nu mai pare la fel de optimist: „Șantierele au pornit abia acum pentru că acum s-au finalizat procedurile impuse de UE. Termenul de finalizare este de 18 luni”. Șantierul de la Neptun, care pornește de la Stadion și până la Haltă, va fi stopat pe parcursul verii și reluat în toamnă.

editiadesud.ro

30 ianuarie 2020

Cele 17 milioane de lei de la Ministerul de Finanțe, folosiți pentru datoriile primăriei! Se repune în discuție și transferul liceenilor de la Colegiul Economic!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 11:24

Reuniți în ședință ordinară, aleșii Mangaliei au aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului, efectuarea de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul pe 2019 a societății de termoficare Goldterm, precum și Planul anual cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele care prestează muncă în folosul comunității.

Consilierii locali au dorit să cunoască care a fost drumul banilor primiți de Mangalia de la Ministerul de Finanțe. Este vorba de 17 milioane de lei, sumă utilizată, conform declarațiilor viceprimarului Dragoș Angelescu, pentru a completa capitolele de venituri ale instituției pe care o conduce, capitole care nu au avut încasările preconizate. Banii ar fi fost deja utilizați pentru plata unor datorii ale primăriei, cu precădere către executorii judecătorești (în cazul unor procese pierdute de primărie) și datorii din zona investițiilor.

În cadrul ședinței s-a anunțat și faptul că Școala „Gala Galaction” a intrat în prefinanțare, în proiectul de construire a unui nou corp de clădire. Proiectul, în valoare de 16,3 milioane de lei, a fost declarat eligibil, cel puțin așa declară autoritățile publice locale. Aceleași autorități au repus pe tapet, la cererea consilierilor de lămurire a situației elevilor care învață în corpul de clădire de la Sens, o eventuală transferare a liceenilor de la Colegiul Economic către „Ion Bănescu”, locul lor urmând să fie luat de micuții galactieni. Reamintim că această propunere a stârnit, acum doi ani, revolta elevilor, cadrelor didactice și a părinților liceenilor de la Colegiul Economic. La vremea respectivă, reprezentanții primăriei au renunțat la proiectul de relocare a elevilor de la Colegiul Economic.

editiadesud.ro

28 ianuarie 2020

Transport public cu autobuze electrice, la Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:48

    Reprezentanții Primăriei Municipiului Mangalia lucrează, în prezent, la documentația privind procedurile legale de licitație în vederea demarării lucrărilor de introducere a transportului public, cu autobuze electrice. Proiectul intitulat ”Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” este finanțat din fonduri europene și a fost conceput de municipalitate pentru satisfacerea nevoii de mobilitate urbană referitoare la transportul public, nemotorizat, transportul electric și siguranța rutieră, la nivelul municipiului Mangalia. În ajunul Crăciunului, primarul Radu Cristian a mers la sediul Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud-Est, din Brăila, unde a semnat contractul de finanțare europeană. ”Când toată lumea se pregătea de Crăciun, eu, împreună cu câțiva colegi din Primărie, eram la Brăila pentru a semna acest contract. Suntem prima localitate din Sud-Est-ul României, care va avea  un transport public electric, eficient și accesibil locuitorilor orașului, reducând, totodată, poluarea aerului și poluarea fonică în municipiul Mangalia”, a subliniat edilul Radu Cristian.

    În același timp, primarul orașului a mai precizat că unele categorii de persoane din localitate vor beneficia de transport gratuit. ”Vom menține și extinde facilitățile de transport pentru pensionari, elevi, cadre didactice, familii nevoiașe și alte categorii de persoane, care au nevoie de transport gratuit sau subvenționat de Primărie”, a menționat primarul Radu Cristian. Intervențiile în cadrul proiectului se referă și la modernizarea străzilor și aleilor pietonale în deplină siguranță și confort, amenajarea unei zone pietonale și a pistelor de biciclete, amenajarea alveolelor pentru stațiile de autobuz, precum și semnalizarea corespunzătoare a acestora, atât pe orizontală, cât și pe verticală, pe traseul mijloacelor de transport în comun. Alte lucrări vizează amenajarea stațiilor de autobuz, a mobilierului urban, care va fi amplasat pe străzile: 1 Decembrie 1918 și Ștefan cel Mare, pe Șos. Constanței, precum și în zonele: Gară, Rozelor, Saturn. Totodată, se vor achiziționa autobuze electrice și va fi construită o hală de reparații, unde se vor încărca bateriile electrice, dar și de întreținere și mentenanță a vehiculelor achiziționate în cadrul proiectului, care vor fi utilizate pentru transportul în comun. Lucrările mai cuprind intervenții asupra spațiilor verzi, trotuarelor, dar și de reabilitare a falezei din Jupiter. După finalizarea acestui proiect, Mangalia se va număra printre puținele orașe din țară, unde sunt folosite autobuzele electrice, în transportul public.

mangalia.ro

23 ianuarie 2020

Convocatorul ședinței ordinare a CL Mangalia din 29.01.2020

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 11:36

22 ianuarie 2020

Primăria supune dezbaterii desfășurarea activităților comerciale și a celor de piață!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 16:41

Postat, din nou, doar pe site-ul Primăriei Mangalia și nu remis și mass mediei, așa cum s-ar cuveni unei instituții așa zis transparente, un anunț scurt și la obiect ne anunță că, pe 31 ianuarie a.c., va avea loc, la sediul Primăriei, o ședință publică de dezbatere a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activității comerciale și a serviciilor de piață. Regulamentul ar urma, probabil, să fie inclus într-un HCL și înaintat, spre aprobare, Consiliului Local. Spunem asta, pentru că, pe aceeași pagină, a fost postat un un astfel de proiect, datat 20 ianuarie 2020.

Dezbaterea va avea loc începând cu orele 10.00.

Regulamentul propus de Primărie:

fhttp://mangalia.ro/wp-content/uploads/2020/01/Proiect-de-hotarare-regulament-de-organizare-si-desfasurare-activitati-comerciale-si-servicii-de-piata-%C3%AEn-Mun.-Mangalia.pdf

editiadesud.ro

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress