Mangalia – politica locală

18 octombrie 2018

CL Mangalia a aprobat demolarea unor construcții insalubre, de la marginea orașului

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:50

Comunicat de presă

Consilierii locali din Mangalia, reuniţi, marți, în cadrul unei şedinţe extraordinare, au adoptat documentațiile tehnice privind demolarea ultimelor patru clădiri cu risc mare de prăbușire, situate la marginea cartierului de case al orașului. Primăria Mangalia a demarat acțiunea, în primăvara acestui an, când a fost demolată prima clădire, locuită în ultimii ani de persoane fără adăpost sau forme legale. Încă de acum doi ani, primarul Radu Cristian a luat decizia demolării respectivelor construcții tip barăci, pentru igienizarea zonei. ”De-a lungul anilor, în acele barăci și-au găsit adăpost indivizi certați cu legea, cei mai mulți venind în orașul nostru din alte zone ale țării, special pentru comiterea de infracțiuni, pe litoral. Acum, avem documentația pentru a demola toate barăcile de la marginea cartierului de case (”Coloniști”). Cei care locuiesc acolo și au un loc de muncă, au actele în regulă și duc copiii la școală vor primi locuințe sociale în alte imobile ale municipalității. Ceilalți, însă, care au venit în Mangalia să fure și să spargă case, să se întoarcă de unde au venit”, a precizat primarul Radu Cristian. El a mai spus că, în ultimii ani, s-au căutat numeroase soluții pentru integrarea locuitorilor din acea zonă, însă, fără rezultat. De aceea, s-a decis demolarea barăcilor și igienizarea zonei. Pe acel teren, Primăria intenționează să ridice locuințe sociale, cu fonduri UE. În aceeași ședință de CL, s-a mai adoptat și proiectul de modernizare a falezei Mangalia-Saturn, cu fonduri europene. Proiectul prevede amenajarea falezei pe o distanță de aprox. 2,5 km, între Hotel Paradiso și plaja Adras. Prin realizarea acestui proiect, se urmărește punerea în valoare a potențialului turistic, precum și dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement. Un alt proiect care vizează dezvoltarea segmentului turistic din zona de sud a litoralului, aprobat, de asemenea, de aleșii locali, se referă la stațiunea Neptun-Olimp. Conform documentului, se vor reabilita și moderniza străzile și aleile secundare din cele două zone, se vor reface trotuarele, sistemul de iluminat public și vor fi amenajate parcări, precum și piste de biciclete. Totodată, în ședința CL, a fost votat și proiectul cu finanțare europeană privind studiul de fezabilitate și documentațiile tehnice aferente, pentru extinderea și modernizarea rețelei de iluminat public. Conform proiectului, actuala rețea de iluminat stradal va fi eficientizată și extinsă în toate zonele localității.

mangalia.ro

17 octombrie 2018

Aici sunt banii dumneavoastră

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:14

09.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C5
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 4811/254/2018 CAMERA DE CONSILIU ÎNCHEIERE/09.10.2018 Admite cererea formulată de executor judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită a debitorilor Municipiul Mangalia prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Mangalia, la cererea creditorului Callatis Therm SA, în toate modalităţile permise de lege, în vederea punerii în executare a dispoziţiilor prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 1104/01.08.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosar 8973/118/2017, în vederea recuperării sumei de 7223215,28 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada 15.04.2014 – 29.12.2017, aferente întârzierii la plată a debitului principal în cuantum de 1066944,65 lei și a penalităților de întârziere de 0,5% pe zi de întârziere calculate în continuare, pentru perioada 30.12.2017 – 07.05.2018, raportat la debitul de 1066944,65 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 670 Cod procedură civilă, executarea silită include şi recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 2642/2018 09.10.2018

portal.just.ro

15 octombrie 2018

Respect ”original” pentru Seniorii Cetății, din partea Primăriei și a Consiliului Local Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:21

Știați că…, la Primăria Mangalia, persoanele vârstnice, denumite – se pare – mai mult cu iz electoral ”Seniorii Cetății”, care au împlinit 70, 75, 80, 85, 90 sau 100 de ani, dar nu au făcut cerere în luna în care au împlinit aceste respectabile vârste, sunt sfătuite să aștepte alți 5 ani, prin aceasta înțelegându-se că și-au pierdut drepturile cuvenite la aceste vârste?

Aceeași condiție a fost impusă și în cazul familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie (v. art.5 și art.6 din HCL). Articolul 5 a fost modificat ulterior, prin HCL nr 60/31.05.2017, în sensul depunerii cererii și a copiei după actul de identitate ”în decursul anului împlinirii vârstei menționate mai sus” și se referă la ”familiile care împlinesc peste 60 de ani de la încheierea căsătoriei”. (HCL-60-din16-10-2015).

Dacă vi se pare de necrezut, vă invităm să citiți cele scrise în documentele emise de autoritățile locale, atât de ”respectuoase” cu vârstnicii:

Consilierii care au votat HCL nr. 179/16.10.2015, ce părere au acum despre aceste aspecte?

În afara faptului că nu cunoaștem alte primării sau Consilii Locale din țară care să condiționeze acordarea ”măsurilor de protecție socială” în acest mod, întrebăm aleșii locali:

Dacă persoanele respective nu au știut, nu au fost informați că există aceste ”clauze” în HCL nr. 179/16.10.2015, sau dacă oamenii au fost plecați din localitate în lunile în care au împlinit vârstele de mai sus, de ce să-și piardă drepturile acordate prin această hotărâre?
Unde vă este respectul față de vârstnicii orașului, stimați aleși ai Mangaliei?

Doamnelor și domnilor consilieri, puteți amenda prevederile aberante ale HCL nr. 179/16.10.2015, care spun la Art.4 că ”Acordarea sumelor prevăzute la art.1, art.2 și art.3 se face o singură dată pe bază de cerere însoțită de copia actului de identitate, cerere ce se depune la Serviciul Public de Asistență Socială, în luna împlinirii vârstei menționate mai sus”. Iar la art.6 există aceeași prevedere și în cazul familiilor care împlinesc 50 de ani de la căsătorie…

Amendamentul care s-ar impune ar fi unul care să elimine formulările eronate din articolele menționate mai sus și să lase deschisă posibilitatea acordării acestor drepturi și ulterior lunilor și anilor în care oamenii împlinesc vârstele stabilite în HCL, respectiv cei 50 sau mai mulți ani de la încheierea căsătoriei.

Dacă plaja de acordare a acestor drepturi este de 5 ani, după cum se vede în vestita HCL, de ce să fie privați cei care și le solicită în alte luni decât lunile de naștere, sau în anii de până la următoarea treaptă de vârstă stabilită?

Respect față de vârstnicii orașului ar însemna, după opinia noastră, să-i anunțați din timp și să-i invitați în lunile împlinirii vârstelor de mai sus, la Primărie sau la Clubul Nautic, pentru a primi onorurile cuvenite anilor împliniți, fără a-i mai pune pe drumuri și a-i umili pe cei aflați în asemenea situații!

Credem că s-ar putea ca Serviciul Social să se pună de acord cu cel de Stare Civilă (Serviciul de Evidență a Populației), aflat tot în subordinea Primăriei și să întocmească niște tabele cu persoanele în vârstă, pe care să le anunțe din timp despre drepturile pe care le au, precum și datele la care sunt invitați să și le primească și tot atunci să aducă și copiile după documentele solicitate. (Copii pe care, de altfel, bănuim că le are Serviciul de Evidență al Populației).

Așa considerăm că ar fi normal și firesc să se procedeze, dacă vrem să vorbim despre respect… O fi greu?

mangalianews.ro

13 octombrie 2018

Convocatorul ședinței extraordinare a CL Mangalia din 16.10.2018

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:21

convocator

9 octombrie 2018

Încep probele la rece în sistemul de termoficare din Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:52

Goldterm Mangalia informează locuitorii orașului, racordaţi la sistemul centralizat de termoficare că, începând de sâmbătă, 13 octombrie, vor începe probele la rece pentru furnizarea energiei termice, în iarna 2018-2019. În acest sens, vor avea loc verificări tehnice la toate centralele termice și se va interveni cu lucrări de reparații, acolo unde va fi nevoie. Procedura va fi anunțată prin afișarea la avizierul fiecărei scări de bloc, locatarii fiind informați despre ziua și ora la care se fac intervențiile. Începână cu 1 septembrie a.c., prețul de producție al unei gigacalorii este de 458,72 lei, conform unei hotărâri a CL Mangalia. Pentru a veni în sprijinul populației, municipalitatea subvenționează mai mult de jumătate din costul unei gigacalorii, astfel că prețul plătit de cetățeni este de 216,86 lei/gigacalorie. ”Ne dorim ca, în fiecare iarnă, cetățenii orașului să beneficieze de confort termic la prețuri rezonabile. De aceea, ajutăm în continuare locuitorii Mangaliei, racordați la sistemul centralizat de termoficare, prin subvenționarea prețului gigacaloriei, de la bugetul local. Pentru Primărie, este un efort uriaș, de aproximativ 2 milioane de euro anual, bani cu care am putea face, în fiecare an, multe lucrări la străzi, trotuare, parcuri și locuri de joacă. Totuși, am decis să subvenționăm prețul gigacaloriei, ca măsură de protecție socială, date fiind veniturile reduse ale populației”, a explicat primarul Radu Cristian. El a mai spus că sistemul de termoficare din Mangalia va funcționa la parametri normali, în această iarnă, nefiind probleme cu încălzirea sau apa caldă. ”Încă din 2012, când am preluat centralele termice la societatea Consiliului Local, ne-am preocupat ca oamenii să nu mai aibă de suferit, ca în trecut. Mai mult, investim constant în modernizarea sistemului de termoficare, pentru reducerea costurilor și creșterea confortului termic, în casele oamenilor. Am început programul de contorizare individuală, gratuită, astfel încât oamenii să plătească exact cât consumă. Ca urmare, a crescut numărul clienților Goldterm, mulți debranșați făcând acum cereri de revenire în sistemul centralizat”, a mai spus Radu Cristian. Totodată, edilul a menționat că Primăria Mangalia lucrează, în această perioadă, la proiectul de cogenerare cu motoare termice, cu scopul reducerii costurilor cu încălzirea, pe timpul iernii.

editiadesud.ro 09.10.2018

5 octombrie 2018

CL Mangalia a aprobat acordarea de ajutoare pentru elevii din zonele defavorizate ale orașului

Filed under: administraţie publică,Consiliul Local — lucian visa @ 20:05

Comunicat

Consiliul Local al Municipiului Mangalia a aprobat în şedinţa de joi, 4 octombrie, mai multe proiecte de hotărâre cu caracter administrativ, dar și social. Astfel, aleșii locali au adoptat proiectul de hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare pentru preșcolarii și elevii care locuiesc în zonele Herghelie, IAS, Fruviileg-Zootehnie, precum și alte zone defavorizate ale orașului. Pentru a veni în sprijinul acestor copii, proveniți din familii cu venituri reduse, s-a aprobat acordarea sumei de 8,5 lei/zi lucrătoare pentru preşcolari, precum și decontarea costului biletelor de transport pentru toți acești copii, care merg la școlile și liceele din Mangalia. Un alt proiect de hotărâre aprobat în aceeași ședință a vizat nominalizarea reprezentanților CL în comisiile privind evaluarea și asigurarea calității și a comisiilor pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar din unitățile de învățământ din Mangalia. Totodată, s-a mai aprobat înființarea Clubului Seniorilor, pe locul fostei Piețe agroalimentare, situată în apropiere de stațiunea Saturn. De asemenea, CL Mangalia a votat documentația tehnică aferentă proiectului de reabilitarea a canalizării pluviale din unele zone ale orașului. Un alt proiect de hotărâre adoptat în unanimitate a vizat participarea Mangaliei, ca membru fondator, în cadrul ”Asociației de Management al Destinației Turistice Mangalia”.

editiadesud.ro

28 septembrie 2018

Convocatorul ședinței ordinare a CL Mangalia din 04.10.2018

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:01

26 septembrie 2018

Unde nu se duc și unde duc banii Mangaliei

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:25

MEDALIA de ARGINT pentru Corul Callatis, la Festivalul Internațional INTERKULTUR din Croația!

Corul de copii Callatis a câștigat Argintul, la Festivalul International de muzică corală INTERKULTUR din Croația!

Consulul Romaniei in Croatia, domnul Aurel Georgescu s-a deplasat special de la Zagreb pentru a le fi alaturi si a-i felicita pentru rezultatul obtinut!

Pentru succesul cu care a promovat în lume, ani la rand, imaginea Mangaliei, pentru generatiile de tineri frumosi pe care i-a format, pentru daruirea domniei sale față de cultura orasului nostru, pentru că ne face să ne simtim mandri că trăim in Mangalia, voi propune, in calitate de consilier local, acordarea titlului de „Cetățean de onoare” domnului profesor Traian Broască!

Nicu Moroianu, consilier municipal ALDE, mangalianews.ro

Avocat

1. Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 4095/254/2018 CAMERA DE CONSILIU ÎNCHEIERE 07.09.2018 Admite cererea formulată de executor judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită a debitorului Municipiul Mangalia prin primar, la cererea creditorului SCA Grimberg și Asociații – Societate civilă de avocați, în toate modalităţile permise de lege, în vederea punerii în executare a dispoziţiilor prevăzute în titlul executoriu reprezentat de contract de asistență juridică seria B nr. 1370806/06.12.2017, în vederea recuperării sumei de 119000 lei reprezentând debit conform titlului executoriu. În temeiul dispoziţiilor art. 670 Cod procedură civilă, executarea silită include şi recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.09.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 2321/2018 07.09.2018

2. Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 4096/254/2018 CAMERA DE CONSILIU ÎNCHEIERE 07.09.2018 Admite cererea formulată de executor judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită a debitorului Municipiul Mangalia prin primar, la cererea creditorului SCA Grimberg și Asociații – Societate civilă de avocați, în toate modalităţile permise de lege, în vederea punerii în executare a dispoziţiilor prevăzute în titlul executoriu reprezentat de contract de asistență juridică seria B nr. 1370804/20.03.2017, în vederea recuperării sumei de 101150 lei reprezentând debit conform titlului executoriu. În temeiul dispoziţiilor art. 670 Cod procedură civilă, executarea silită include şi recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 07.09.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 2322/2018 07.09.201

3. Solutia pe scurt: JUDECTORIA MANGALIA DOSAR NR. 4097/254/2018 ÎNCHEIERE 29.08.2018. Admite cererea formulată de executorul judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită împotriva debitorului MUNICIPIUL MANGALIA prin Primar, în formele permise de lege, la cererea formulată de creditoarea SCA GRIMBERG și Asociații în temeiul titlului executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică seria B nr. 1370807 din 27.12.2017 intervenit între părţi, pentru recuperarea debitului în sumă de 75000 lei la care se adaugă TVA, precum şi pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.08.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 2199/2018 29.08.2018

4. Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 2874/254/2018 CAMERA DE CONSILIU ÎNCHEIERE/19.06.2018 Admite cererea formulată de executor judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită a debitorului Municipiul Mangalia prin Primar, la cererea creditorului SCA Grimberg și Asociații, în toate modalităţile permise de lege, în vederea punerii în executare a dispoziţiilor prevăzute în titlul executoriu reprezentat de angajament de plată – Anexa 3 a Contractului de asistență juridică, pentru recuperarea sumei 3658500 lei, reprezentând debit conform cererii de executare silită. În temeiul dispoziţiilor art. 670 Cod procedură civilă, executarea silită include şi recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.06.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 1676/2018 19.06.20

comentariu Ozzy la articolul Nicolae Moroianu: ‘Cu sprijinul oamenilor de bine, Corul Callatis participă la Festivalul International „INTERKULTUR” din Croația!’

17 septembrie 2018

“Atmosfera din Consiliul Local este relativ calmă, cu excepția câtorva colegi, care dezinformează grotesc, dar le este rușine să spună din ce partide fac parte”. Cristian Radu, INTERVIU despre proiectele cu fonduri europene şi garajele demolate; care este singura întrebare la care nu răspunde!

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 20:01

Discuţii aprinse, în ultima perioadă, la Mangalia, pe tema garajelor demolate de administraţia locală. Primarul Mangaliei, Cristian Radu, a declarat în cadrul unui interviu acordat cotidianului “Replica” de Constanţa, cum vede lucrurile. “Un fost primar, veșnicul candidat (Zanfir Iorguş – n.r.), i-a păcălit pe unii deținători de garaje că îi ajută, în instanță, să-și păstreze construcțiile ilegale de pe domeniul public.

Oamenii au plătit sume frumușele unui avocat, fost secretar de municipiu, pe vremea respectivului primar, dar în instanță au pierdut, întrucât nici o lege din țara asta nu îți dă voie să ocupi abuziv domeniul public. De aceea, fac încă o dată apel la cetățenii Mangaliei să nu se mai lase induși în eroare de tot felul de politruci care nu au adus un leu în Mangalia, deși sunt membri ai partidelor aflate la guvernare”, a spus Radu. Mai mult, el a comentat, referindu-se la consilierii locali care îl contestă, că aceştia dezinformează grosolan, însă… le este ruşine în faţa oamenilor de un singur lucru: să îşi declare aparteneţa politică!

Însă, de departe, cel mai discutat subiect în cadrul interviului a fost cel legat de proiectele cu fonduri europene, asta în condiţiile în care i se impută că nu realizează mare lucru. Radu contrazice însă aceste critici, afirmând, printre altele: „În primul mandat, am accesat fonduri UE pe final de exercițiu financiar european, așa cum v-am explicat. Din această cauză, am avut termene limitate de implementare a proiectelor, iar unii constructori au tergiversat lucrările din diverse motive, chiar și de ordin politic. Totuși, vă informez că suntem în proces cu acei constructori care trag de timp în mod nejustificat, pentru a recupera în instanță sumele plătite din bugetul local”.

Reporter: Din câte știm, aveți o serie de proiecte cu fonduri europene. Care sunt, mai exact, acestea?

Radu Cristian: Într-adevăr, Primăria Mangalia a depus, în ultima perioadă, aproape 20 de proiecte, în vederea obținerii finanțării europene sau guvernamentale. Acestea sunt în diferite stadii de evaluare și aprobare, unele fiind deja contractate, altele abia depuse. Vreau să precizez pe această cale că valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 50 de milioane de euro. Dacă vom accesa toate aceste finanțări nerambursabile, banii se duc în infrastructura rutieră, dezvoltare turistică, educație și sănătate.

Rep.: Ce ați făcut până acum cu fonduri UE, la Mangalia?

R.C.: Primul proiect cu finanțare europeană a fost realizat în 2013, la un an de la preluarea mandatului de primar. Este vorba despre Clubul Nautic din Portul Turistic, o clădire modernă, în care își desfășoară activitatea, acum, mai multe instituții și societăți cu profil nautic.

În ultimii ani, am mai accesat fonduri UE pentru amenajarea Parcului Evergreen, pe locul unei foste stații de betoane, reabilitarea falezei Neptun și a zonei „La steaguri”, precum și modernizarea Aleii Teilor, zona de promenadă a orașului. Precizez că, la preluarea mandatului, în 2012, axele europene de finanțare erau deja epuizate pe exercițiul financiar 2007-2013. Tot ce am putut accesa a fost din economiile generate pe diverse domenii de finanțare.

Rep.: Cât durează un proiect cu finanțare UE, de la întocmire până la implementare?

R.C.: Pot să vă răspund printr-un exemplu edificator. La proiectul de reabilitare a stațiunii Saturn am început să lucrăm încă din vara anului 2016. Am depus proiectul în luna noiembrie, 2016, iar semnarea contractului de finanțare a avut loc abia în 30 august, 2018. Acum suntem în perioada de licitație, care poate dura până la 6 luni. Ulterior, vom începe lucrările în teren, care au 12 luni termen de execuție. Sper să nu întâmpinăm probleme neprevăzute pe durata implementării proiectului.

Rep.: Așadar, un proiect cu finanțare UE poate dura chiar și trei ani. În acest fel, câți ani vă trebuie pentru realizarea tuturor proiectelor propuse?

R.C.: Din păcate, este o realitate tristă, la nivel național. Pe de o parte, fondurile europene reprezintă singură sursă de dezvoltare locală, dar pe de altă parte ne lovim deseori de birocrație și legislația stufoasă. Cu toate acestea, mergem înainte!

Rep.: De ce se nasc, de fiecare dată, controverse când anunțați astfel de proiecte – ba blocaje, ba acuzații că de fapt nu le veți face cu bani europeni, ci din fonduri proprii?

R.C.: În primul mandat, am accesat fonduri UE pe final de exercițiu financiar european, așa cum v-am explicat. Din această cauză, am avut termene limitate de implementare a proiectelor, iar unii constructori au tergiversat lucrările din diverse motive, chiar și de ordin politic. Totuși, vă informez că suntem în proces cu acei constructori care trag de timp în mod nejustificat, pentru a recupera în instanță sumele plătite din bugetul local.

Rep.: În afară de Saturn, ce proiecte ați mai depus și când vă apucați de lucrări?

R.C.: În ordinea obținerii finanțării europene, Saturnul este deja contractat, așa cum v-am mai spus. Sper ca până la sfârșitul acestui an să semnăm contractele pentru reabilitarea Bisericii „Sf. Gheorghe” – monument istoric-, modernizarea Pieței Republicii și a falezei Mangalia-Saturn, asfaltarea unui număr de 17 străzi din oraș, precum și modernizarea stațiunii Neptun. Așadar, avem încă 5 proiecte pentru care vom semna contractele de finanțare în următoarea perioadă, lucrările urmând să demareze la începutul anului viitor.

Rep.: Păi ați spus că aveți mai multe proiecte cu finanțare UE. Care sunt celelalte?

R.C.: V-am enumerat proiectele intrate în finanțare sau aflate în pre-contractare. Pe lângă acestea, care vor fi sigur implementate, am depus și altele, aflate în diferite stadii de evaluare. Este vorba despre trei proiecte de reabilitarea termică a unor unități de învățământ – grădință, școală, liceu -, un alt proiect care privește construcția unei noi unități de învățământ, pe locul Școlii nr. 5, dar și implementarea Planului de Mobilitate Urbană, care presupune achiziția de mijloace de transport în comun și reabilitarea căilor de rulare a acestora.

De asemenea, am depus proiect pentru o bază de agrement, cu bazin de înot și teren de sport multifuncțional. Nu în ultimul rând, accesăm fonduri UE pentru locuințe sociale, construite pe locul fostelor barăci insalubre de la marginea cartierului de case. Totodată, atragem bani europeni pentru reabilitarea iluminatului public, modernizarea Grădinii de vară „Farul”, precum și extinderea Ambulatoriului din cadrul Spitalului municipal.

Rep.: De la Guvern pentru ce ați primit bani?

R.C.: Pentru proiectul de cogenerare, cu motoare termice, cu scopul reducerii costurilor cu încălzirea, pe timpul iernii. Am semnat contractul de finanțare, iar luna aceasta încep lucrările. ANL finanțează construcția unui bloc pentru cadrele medicale din Mangalia, proiectul fiind în derulare.

De asemenea, prin PNDL am primit finanțare pentru înființarea rețelei de apă-canal, asfaltare și trotuare pe mai multe străzi din cartierul Dobrogea 2. Reamintesc și faptul că, odată cu deschiderea noului an școlar, am inaugurat Sala de Sport de la Școala nr 2, din Mangalia. Proiectul a fost finanțat de CNI, în baza unui dosar depus de Primăria Mangalia, încă din 2014. Cerem, în continuare, finanțare și pentru o sală de sport la Școala nr. 3.

Rep.: Mai aveți și scandalul garajelor. Situația se tranșează în instanță sau care este adevărul?

R.C.: Scandalul nu îl provocăm noi, ci unii politiceni locali, care încearcă să obțină capital electoral din problemele oamenilor. Un fost primar, veșnicul candidat (Zanfir Iorguş – n.r.), i-a păcălit pe unii deținători de garaje că îi ajută, în instanță, să-și păstreze construcțiile ilegale de pe domeniul public. Oamenii au plătit sume frumușele unui avocat, fost secretar de municipiu, pe vremea respectivului primar, dar în instanță au pierdut, întrucât nici o lege din țara asta nu îți dă voie să ocupi abuziv domeniul public. De aceea, fac încă o dată apel la cetățenii Mangaliei să nu se mai lase induși în eroare de tot felul de politruci care nu au adus un leu în Mangalia, deși sunt membri ai partidelor aflate la guvernare.

Rep.: În condițiile în care nu aveți un mandat tocmai liniștit, ce vă determină să luați în calcul încă o candidatură?

R.C.: Primul mandat a fost mult mai agitat. Aproape doi ani am avut doar un consilier din 19 și tot am reușit să fac ceva pentru orașul nostru. Acum, atmosfera din Consiliul Local este relativ calmă, cu excepția câtorva colegi, care dezinformează populația într-un mod grotesc, dar le este rușine să spună, în mediul on-line, din ce partide fac parte. Candidatura mea nu depide, câtuși de puțin, de acest aspect, ci exclusiv de modul în care voi reuși să-mi duc la bun sfârșit proiectele asumate în fața concetățenilor mei. Doar ei mă vor judeca, la vot.

Rep.: Când începeți să faceți parcări, în locul garajelor dezafectate?

R.C.: Acesta este cel mai important proiect al momentului. Am întocmit documentația și am transmis-o, spre dezbatere, Consiliului Local. Imediat după aprobare, intrăm în procedura de licitație, în vederea demarării lucrărilor în teren. În această toamnă, vom amenaja primele parcări de reședință, iar în cartierul de case, începem, cât de curând, lucrările la trotuare.

Rep: Aveți timp să terminați până la alegeri, tot ce v-ați propus? Sau renunțați la candidatură, dacă se revine la alegerile în două tururi?

R.C.: Din păcate, implementarea proiectelor nu depinde doar de noi, cei din Primărie, ci și de factori externi, precum legislația, constructorii, birocrația instituțională și altele. Eu însă fac tot ce depinde de mine pentru modernizarea orașului nostru. Cu riscul de a pierde alegerile, prefer lucrul bine făcut, care să reziste în timp, nu spoielile electorale apărute peste noapte pentru a lua ochii votanților. Atâta timp cât îți faci treaba, ca primar, nu contează în câte tururi se votează.

Rep.: Vă este teamă de contracandidatul Zanfir Iorguş?

R.C.: Ca să citez un clasic în viață: Altă întrebare?

Rep.: Mulţumesc, atât.

Alexandra CUCU, Replica 17.09.2018

15 septembrie 2018

Convocatorul ședinței extraordinare a CL Mangalia din 18.09.2018

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 21:53

convocator

Older Posts »

Powered by WordPress