Mangalia – politica locală

4 septembrie 2019

Primăria Mangalia doreşte elaborarea PUZ-ului pentru staţiunea Jupiter. Urmează să fie construite blocuri ANL

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:45

Primăria municipiului Mangalia a depus la Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa documentaţia pentru elaborare PUZ şi regulament de urbanism – lotizare pentru atribuirea în folosinţă gratuită ANL – locuinţe prin credit ipotecar, pe terenul situat în Mangalia, staţiunea Jupiter – Cap Aurora, la sud de Complex Cătunul.

Suprafaţa totală a parcelei reglementate este de 44.112 mp, iar obiectul PUZ-ului se constituie într-un studiu ce constă în analiza situaţiei existente, potenţialul de dezvoltare urbanistică a zonei şi propuneri de organizare funcţională, volumetrică şi tehnică a zonei. Ca fază premergătoare proiectului de investiţie, PUZ-ul, prin propunerile prezentate, va constitui documentaţia de urbanism ce va sta la baza întocmirii DTAC, care va prelua elementele din reglementările aprobate.

Conform PUG, terenurile din zona studiată se află în UTR – S3 – staţiunea Jupiter, cu regim de înălţime P+4-10, unde există teren liber, neconstruit între zona Cap Aurora şi hipodrom.
Regimul de înălţime propus este determinat de raportarea la necesităţile funcţionale, iar pentru locuinţe este P/P+2E. Clădirile şi amenajările noi din zona de dotări se vor amplasa adiacent la trotuarul existent sau cu o retragere determinată de funcţiune, fără a duce la consum nejustificat de teren.
De asemenea, sunt propuse şi posibilităţi de construire de clădiri de 10 etaje în anumite zone, prin respectarea PUZ-ului care urmează a fi elaborat.

Claudia Corbu, Ziua de Constanța 03.09.2019

Powered by WordPress