Mangalia – politica locală

30 ianuarie 2019

O altă premieră la Mangalia, în domeniul taxelor şi impozitelor locale: Majorarea taxelor si impozitelor, simultan cu indexarea acestora cu rata inflaţiei! [OPINII]

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:10

O altă premieră la Mangalia, în domeniul taxelor şi impozitelor locale: Majorarea taxelor si impozitelor, simultan cu indexarea acestora cu rata inflaţiei!

OPINIA SPECIALISTULUI: Prin H.C.L. nr.276 / 20.12.2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019, autoritatea administrativă locală, prin votul a 11 consilieri locali în funcție,  a dispus majorarea în mod dramatic a principalelor taxe si impozite locale. Astfel, au fost majorate, taxa şi impozitul de terenurile  intravilane din categoria de folosinţa curți-construcții cu procente intre 32% si 99%.

Considerând ca aceste creșteri de taxe si impozite nu sunt suficiente, prin art. 8 al aceleiași H.C.L. nr. 276/20.12.2018, s-a stabilit ca aceste taxe si impozite nou majorate,  să fie indexate la rândul lor cu rata inflației, pentru anul fiscal anterior.

Acestea fiind decise, contribuabilii care s-au prezentat în prima lună a anului la ghișeele compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului Mangalia pentru plata taxelor si impozitelor aferente anului 2019, au fost puși in situația, – premieră din nou pentru Romania -, de a plăti taxe si impozite indexate cu 1,34% față de nivelul stabilit prin H.C.L. nr. 276 din 20.12.2018, indiferent daca aceste taxe si impozite au fost majorate sau nu faţă de nivelul celor stabilite pentru anul fiscal anterior (anul 2018).

Supunem analizei dumneavoastră si atenției conducerii Direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Mangalia, prevederile art. 491, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, care menționează în mod explicit, care sunt condițiile si situațiile in care se aplică indexarea taxelor locale.

Așa cum procedează toate primăriile din țară si așa cum este legal si firesc,indexarea cu rata inflației aferentă anului fiscal anterior se aplică numai în situația și numai pentru taxele si impozitele al căror nivel s-a păstrat nemodificat față de cel al anului fiscal anterior.

Nu este admisibil si nici legal, să dispui majorarea nivelului taxelor si impozitelor cu procente de până la aproximativ 100% si concomitent să impui o altă majorare cu o cotă procentuală echivalentă cu rata inflației pe anul fiscal anterior.

Vă reamintim că la Mangalia, începând cu anul 2016, taxele si impozitele locale au cunoscut o creștere spectaculoasă, fenomen nemaiîntâlnit în altă localitate din România.

Pe lângă creșterile menționate mai sus, din 2016 până in 2019 au fost majorate taxele si impozitele pe clădirile nerezidențiale deținute de persoanele fizice cu  500% (de 5 ori !!) – (de la 0,2 %, la 1 % din valoarea impozabilă a clădirii).

In același interval de timp (2016 – 2019) au fost majorate radical si taxele si impozitele datorate de persoanele juridice: pe clădirile rezidențiale, cu peste 250% (de la 0,08%, cat erau in 2016, la 0,3% în prezent) şi pe clădirile nerezidențiale, cu 50% (de la 1% in 2016, la 1,5 % în prezent din valoarea impozabilă a clădirii).

Surse:

  • HCL nr. 220/21.12.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2016,
  • HCL nr. 114/21.12.2016 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2017,
  • HCL nr. 166/20.12.2017 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2018,
  • HCL nr. 276/20.12.2018 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2019

mangalianews.ro 30.01.2019

Powered by WordPress