Mangalia – politica locală

17 octombrie 2018

Aici sunt banii dumneavoastră

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:14

09.10.2018
Ora estimata: 9:00
Complet: C5
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Judecătoria Mangalia Dosar 4811/254/2018 CAMERA DE CONSILIU ÎNCHEIERE/09.10.2018 Admite cererea formulată de executor judecătoresc Deacu Vasile. Încuviinţează executarea silită a debitorilor Municipiul Mangalia prin Primar și Consiliul Local al Municipiului Mangalia, la cererea creditorului Callatis Therm SA, în toate modalităţile permise de lege, în vederea punerii în executare a dispoziţiilor prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 1104/01.08.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosar 8973/118/2017, în vederea recuperării sumei de 7223215,28 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada 15.04.2014 – 29.12.2017, aferente întârzierii la plată a debitului principal în cuantum de 1066944,65 lei și a penalităților de întârziere de 0,5% pe zi de întârziere calculate în continuare, pentru perioada 30.12.2017 – 07.05.2018, raportat la debitul de 1066944,65 lei. În temeiul dispoziţiilor art. 670 Cod procedură civilă, executarea silită include şi recuperarea cheltuielilor de executare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09.10.2018.
Document: Încheiere – de executare silită 2642/2018 09.10.2018

portal.just.ro

Powered by WordPress