Mangalia – politica locală

16 iulie 2018

Primaria Mangalia organizează DEZBATERE PUBLICĂ despre Indicatorii de Performanță pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Mangalia

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 17:23

Primaria Mangalia organizează dezbatere publică cu privire la Indicatorii de Performanță pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Mangalia.

În data de Marți, 24.07.2018, ora 13:00, va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din str. Soseaua Constanţei, nr. 13, şedinţa publică de dezbatere care va avea următoarea ordine de zi:

Proiectul INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Mangalia.

Proiectul poate fi consultat la sediu Primăriei Municiplului Mangalia, la Compartimentui Informare Cetăţeni. Se poate obţine, în copie, pe bază de cerere depusă la sediul Primăriei Municipiului Mangalia sau poate fi consultat pe site-ul instituţlei www.magalia.ro.

În temeiul prevederilor art.7 alin.4 din din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, eventualele propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul “INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Mangalia”, pot fi depuse în scris până la data de 23.07.2018, la Primăria Municipiului Mangalia, prin fax: 0241755606, sau pe email la adresa secretariat@primăria.mangalia.ro

Materialele transmise vor purta menţiunea: “Recomandare la Proiectul Indicatorilor de Performanţă pentru Serviciul de Iluminat Public al Municipiului Mangalia“.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0756.141.888, persoană de contact domnul Georgescu Dan Lucian, administrator public.

Sunt așteptați la şedinţă organizaţiile civile, cetăţenii Municipiului Mangalia şi reprezentanţii mass-media pentru a-şi face cunoscute observaţiile şi sugestiile pe marginea proiectului supus dezbaterii.

mangalianews.ro

Powered by WordPress