Mangalia – politica locală

13 februarie 2017

Primăria Mangalia este exonerată de plata a încă un milion de euro

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 19:38

Primăria Municipiului Mangalia a câştigat încă un proces prin care este exonerată de plata a 4,4 mil. de lei, fără TV.A. (un milion de euro), ca urmare a lipsei încheierii unui contract de prestări- servicii cu o societate comercială din Mangalia. Conform dosarului 8064/118/2012, Tribunalul Constanţa, Curtea de Apel Constanţa şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) Bucureşti au respins atât pe fond, cât şi în căile de control judiciar, acţiunea formulată de S.C. M.M. Company 2000 S.R.L. prin care autorităţile locale erau obligate la plata sumei de un mil. de euro. Suma solicitată de respectiva societate ar fi trebuit să constituie plata pentru anumite lucrări efectuate. În realitate, lucrările pretinse a fi realizate, fie nu au existat, fie nu au avut la bază un contract încheiat în urma unei licitaţii publice.

Mai exact, începând cu anul 2007, societatea respectivă a participat la o licitaţie organizată de municipalitate şi a adjudecat un contract privind realizarea mai multor lucrări de investiţii publice, în cuantum de 800.000 de lei, fără T.V.A. Pe parcursul derulării contractului de achiziţii publice, părţile contractante au convenit la modificarea preţului stipulat în contract, cu procentul permis de lege, suma rezultată fiind de aproximativ 1.300.000 de lei. Primarii Municipiului Mangalia de la vremea aceea, respectiv: Zanfir Iorguş şi Mihai Claudiu Tusac au solicitat în mod imperativ societăţii prestatoare realizarea şi autorizarea unor lucrări, altele decât cele licitate şi adjudecate, conform contractului. Deoarece aceste comenzi au fost doar la nivel verbal exprimate din partea celor doi edili, contractul de prestări servicii care să ateste lucrările cerute nu a fost niciodată încheiat, fiind în afara legii. În aceste condiţii, societatea menţionată a acţionat în Instanţă Primăria Mangalia, reprezentată prin primar Radu Cristian, solicitând instanţei să oblige autorităţile locale la încheierea contractului de prestări servicii şi implicit la plata lucrărilor realizate, semnate şi confirmate de funcţionarii publici din perioada respectivă. În lipsa unor contracte legal încheiate, juriştii şi avocaţii Primăriei Mangalia au făcut toate demersurile necesare şi au cerut Instanţei învestite cu soluţionarea cauzelor să dea eficienţă juridică textelor de lege aplicabile şi să afle în acest dosar valoarea de adevăr juridic şi nu cel factual.După ani de procese, ICCJ Bucureşti a stabilit că nimeni nu este mai presus de lege. Astfel, a respins irevocabil cererea de chemare în judecată a S.C. M.M. Company 2000 S.R.L. prin care se cerea achitarea de către autoritatea publică din bugetul local a fabuloasei sume de 4, 4 mil. de lei. În urma probelor administrate la dosar, instanţa a constatat că între părţi nu a fost încheiat niciodată un contract de prestări servicii, conform OUG 34/2006 privind achiziţiile publice. Menţionăm că printre apărările formulate Municipiul Mangalia a invocat şi excepţia prescrierii dreptului la acţiune a societăţii reclamante în sensul că această societate putea să ceară drepturile solicitate prin cererea de chemare în judecată, într-un termen de maximum trei ani de la data realizării lucrărilor. Această excepţie invocată ca şi apărare de către municipalitate care ar fi dus la nejudecarea fondului a fost respinsă în toate căile de control judiciar, astfel încât Instanţa a soluţionat acţiunea reclamantei pe fond. Potrivit soluţiei din dosar, Primăria Municipiului Mangalia nu datorează suma de 4,4 mil. de lei, iar acţiunea reclamantei nu este prescrisă, motiv pentru care a fost respinsă excepţia formulată atât pe fond, cât şi în recurs de către autorităţile publice locale.

Replica 13.02.2017

11 februarie 2017

Control de la Curtea de Conturi. Primăria Mangalia a dat ajutoare de urgență… morților? Ce spune edilul?

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:24

Curtea de Conturi a României a publicat, recent, rapoartele de audit întocmite în urma controalelor ce au avut loc anul trecut și care vizează activitatea financiară de la nivelul autorităților locale. Nici Primăria Mangalia nu a scăpat de controale, raportul de audit indicând numeroase nereguli. Însă primarul spune că o parte dintre probleme au fost remediate, în timp ce, în cazul altora, au fost depuse contestații în instanță.

Curtea de Conturi (CC) a României a publicat, recent, rapoartele de audit întocmite în urma controalelor ce au avut loc anul trecut și care vizează activitatea financiară de la nivelul autorităților locale din toată țara. Până acum, cotidianul „Telegraf” a prezentat rapoartele CC în urma verificărilor efectuate la Primăria Constanța și la regiile subordonate (RATC și RADET). Probleme au fost găsite și la nivelul Primăriei Mangalia, unde au fost înregistrate prejudicii de peste un milion de lei.

CE NEREGULI AU FOST GĂSITE

Potrivit sintezei raportului de audit întocmit de către CC, una dintre neregulile găsite la Primăria Mangalia este legată de faptul că entitățile din subordinea instituției au închiriat sau concesionat bunuri aparținând domeniului public fără a vira la bugetul local cota minimă prevăzută de lege. O altă problemă identificată este aceea că nu au fost încasate impozite pe clădiri pentru imobilele proprietate publică închiriate agenților economici și pentru imobilele aflate în construcție, dar pentru care a fost efectuată recepția. De asemenea, inspectorii CC au constatat că Primăria Mangalia a plătit, nelegal, avocați care s-au ocupat de executări silite, în condițiile în care există un serviciu specializat pentru această activitate. Nu în ultimul rând, în urma controlului CC, inspectorii au semnalat faptul că Primăria a acordat ajutoare de urgență, constând în alimente și tichete de transport, unor persoane decedate sau care nu au dreptul la asemenea beneficii.

EXPLICAȚIILE PRIMARULUI

Despre neregulile consemnate în raportul CC, primarul din Mangalia, Cristian Radu, a explicat că s-au luat măsuri pentru remedierea deficiențelor, iar în cazul anumitor puncte din raport, a sesizat instanța. „Nu tot ce scrie CC în rapoarte este adevărat, așa că am și contestat unele puncte din raport”, a declarat, pentru „Telegraf”, primarul Cristian Radu.

AVALANȘĂ DE CONTESTAȚII LA RAPOARTE

De menționat este că, potrivit celor mai recente statistici legate de litigiile dintre CC și instituțiile verificate, în 2016 au fost înaintate 1.846 de litigii, dintre care 574 au fost soluționate definitiv, celelalte fiind în curs de soluționare. Dintre cauzele rezolvate definitiv în instanță, 477 au fost în favoarea CC, reprezentând 83% din numărul litigiilor soluționate.

Adelina Iancu, Telegraf 09.02.2017

Primăria Municipiului Mangalia a câştigat un nou proces cu S.C. Erdan S.R.L şi S.C. Fillicom S.R.L.

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:17

Primăria Municipiului Mangalia a câştigat un nou proces cu S.C. Erdan S.R.L şi S.C. Fillicom S.R.L., expertul evaluator al celor două societăţi comerciale fiind obligat să plătească Municipiului Mangalia, suma de aproximativ 2.7 mil. de lei reprezentând prejudiciul cauzat acesteia.

Tribunalul Constanţa, Secţia Penală, s-a pronunţat, joi, 8 februarie, a.c., în dosarul penal nr. 860/254/2015 şi a dispus condamnarea la un an cu suspendare a expertului evaluator Leonte Dan Valentin, conform rezoluţiei din Hotărârea Instanţei nr. 50/2017. Astfel, în baza art.298 Cod penal cu aplicarea art.308 Cod penal, a art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod.penal, pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave condamnă pe inculpatul Leonte Dan Valeriu la pedeapsa de 1(unu) an închisoare. În baza art.67 alin.1 Cod penal raportat la art.66 alin.1 lit.a şi b şi g Cod penal: Aplică inculpatului Leonte Dan Valeriu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice (art.66 lit.a Cod penal) şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat (art.66 lit.b Cod penal) şi dreptul de a ocupa funcţia de expert contabil de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii(art.66, lit.g Cod penal) pe o durată de 3 ani. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. De reţinut este faptul că Instanţa de Judecată, Secţia Penală, s-a pronunţat şi asupra laturii civile a procesului penal, în sensul în care a dispus obligarea inculpatului către Municipiul Mangalia a prejudiciului în cuantum de aproximativ 2,7 mil. de lei. Prejudiciul a fost creat în mod defectuos de către S.C. Erdan Import-Export S.R.L. şi S.C. Fillicom S.R.L., care au obţinut anterior o hotărâre civilă irevocabilă prin care Municipiul Mangalia era obligat la plata sumei respective. După zeci de dosare civile, dar şi soluţia acestui dosar penal, reprezentanţii legali şi cei convenţionali ai autorităţii locale din Mangalia, respectiv primar, jurişti, avocaţi, au reuşit să răstoarne o hotărâre rămasă definitivă în sensul recuperării prejudiciului creat UAT Mangalia. Această situaţie ar fi putut fi evitată, dacă avocatul angajat în 2012, luna iunie, ar fi formulat recurs în termenul prevăzut de lege împotriva soluţiei de fond. Ca urmare a acestei neglijenţe, reprezentanţii celor două societăţi comerciale au obţinut titluri de executare silită a conturilor Primăriei Mangalia pentru o sumă exagerat de mare, care ar fi putut duce la intrarea Primăriei în insolvenţă şi implicit a Municipiului Mangalia în faliment. În urma tuturor demersurilor juridice, respectiv formularea de căi de atac extraordinare (revizuiri, contestaţii în anulare), dar şi a plângerilor penale, atât instanţele de judecată civile, cât şi organele de cercetare penală au constatat că sumele de bani datorate Primăriei Mangalia au fost rezultatul unei grave neglijenţe în serviciu. Vinovaţi de prejudiciul creat făcându-se atât expertul evaluator, dar şi funcţionarii publici de la vremea respectivă care, fără nicio diligenţă, au permis întocmirea unui astfel de raport de specialitate. Cercetările continuă într-un dosar penal disjuns şi cu privire la posibilele înfracţiuni săvârşite de către funcţionarii publici din perioada 2007-2012, pentru a se clarifica în ce măsură se fac vinovaţi de lipsa de apărare într-un dosar care ar fi putut şi încă ar mai putea avea consecinţe dezastruoase pentru Primăria Mangalia şi Municipiul Mangalia.

editiadesud.ro 10.02.207

9 februarie 2017

Zoom : Cristian Radu

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:25

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, făcându-şi planul pentru următorul mandat

Bună ziua, hai salut,

Mă gândesc ce-i de făcut…

Vine, vine primăvara

Urlă-n cor acuşi iar ţara…

Vor asfalt şi vor trotuare,

Să promit gura nu doare.

Fac acuşi pistă de schi,

Prin nămeţi, pentru copii!

Replica 09.02.2017

7 februarie 2017

Nereguli în evidenţele financiare ale Primăriei Mangalia! Ce a descoperit Curtea de Conturi la controale

Filed under: Uncategorized — lucian visa @ 11:58

În perioada 16.09.2016 – 10.11.2016, Primăria Municipiului Mangalia a fost luată la verificat de Camera de Conturi Constanţa, în cadrul auditului financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Unităţii Administrativ-Teritoriale a municipiului.

În urma controlului, raportul Curţii de Conturi a arătat că fundamentarea pentru anul 2015 a veniturilor proprii s-a făcut fără a se ţine cont de gradul de realizare a veniturilor proprii programate prin bugetele anilor 2013 şi 2014. „S-a constatat că nu s-a prezentat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală. De asemenea, pe parcursul anului 2015 şi până la zi, entitatea nu a diminuat lunar volumul arieratelor cu cel puţin 5%, calculat la soldul lunii anterioare“, se evidenţiază în raport.

De asemenea, inspectorii au constatat că plăţile efectuate cu titlu de taxă cauţiune ori de retract litigios, în sumă de 252.900 de lei, au fost înregistrate eronat pe cheltuielile exerciţiului bugetar 2015, în condiţiile în care aceste plăţi sunt provizorii până la pronunţarea unor sentinţe definitive pentru dosarele respective.

La nivelul Liceului Tehnologic „Ion Bănescu“ s-a constatat că valoarea lucrărilor de investiţii efectuate reprezentând reabilitare teren de sport din incinta unităţii şcolare s-a înregistrat eronat pe cheltuielile exerciţiului bugetar 2015 în contul „Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile“, deşi amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de zece ani.

Raportul Curţii de Conturi a arătat şi faptul că entităţile din subordinea UATM Mangalia au închiriat/concesionat bunuri aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pe care le au în administrare, fără a vira la bugetul local o cotă minimă de 50%, aşa cum prevede Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, prejudiciul estimat fiind de 845.000 de lei.

În plus, s-a constatat „nerealizarea la bugetul local de venituri din taxa pe clădiri aferentă acelor spaţii proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale închiriate în vederea desfăşurării unor activităţi economice“, prejudiciul estimat fiind de 23.000 de lei.

În documentul publicat de Curtea de Conturi s-a mai constatat că obiectul contractului încheiat cu o unitate protejată diferă de activităţile pentru care această unitate este autorizată ca unitate protejată şi, pe cale de consecinţă, contravaloarea bunurilor livrate de către aceasta, în sumă de 36.389 de lei, nu poate fi considerată ca echivalentă cu suma datorată de Primărie către bugetul de stat cu titlu de fond de handicap, încălcându-se astfel prevederile art. 78, alin. 3, lit. b din Legea nr. 448/2006.

Nereguli în gestiunea economico-financiară a Primăriei Mangalia

În ceea ce priveşte calitatea gestiunii economico-financiare, s-a constatat că UATM Mangalia nu a emis o hotărâre de Consiliu Local pentru transmiterea către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa a dreptului de administrare pentru imobilul în care îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară publică de interes judeţean.

De asemenea, raportul arată că Primăria Mangalia s-a angajat în unele cheltuieli cu onorarii avocaţi în sumă de peste 6.000.000 de lei, în condiţiile în care, prin bugetul aprobat, nu erau prevăzute resurse financiare adecvate, angajându-se în cheltuieli nelegale cu onorarii avocat pentru servicii de urmărire şi executare silită a creanţelor bugetare, deşi salariaţii Serviciului de Urmărire şi Executări Silite aveau ca obligaţii de serviciu executarea silită a creanţelor bugetare, prejudiciul estimat fiind de 50.000 de lei.

Mai mult, inspectorii au constatat angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata nelegală a unor cheltuieli cu onorarii avocaţi, în condiţiile în care serviciile nu au fost corect evaluate, onorariile fiind calculate pe baza unor valori nefundamentate, prejudiciul estimat fiind de 691.000 de lei, dar şi plata nejustificată a unor servicii de consultanţă şi comunicare în relaţiile cu publicul, cu toate că instituţia avea compartiment de comunicare, cu un post de inspector încadrat, iar atribuţiile acestuia acopereau problematica specifică relaţiilor publice şi comunicării, provocând cheltuieli nejustificate estimate la 325.000 de lei.

În ceea ce priveşte plata nelegală a creşterilor tarifelor privind serviciile de salubrizare prin ajustarea de preţ făcută fără a avea la bază avizul de specialitate al autorităţii de reglementare competentă, s-a calculat un prejudiciu estimat de 109.000 de lei. S-a mai constatat că Primăria a finanţat unele acţiuni nonprofit de interes general cu
nerespectarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, provocând un prejudiciu estimat de 562.000 de lei, dar şi acordarea eronată a unor ajutoare de urgenţă constând în
alimente şi a unor tichete de transport pe numele unor persoane decedate sau ale unor persoane care nu întrunesc condiţiile de eligibilitate.

„În ce priveşte reabilitarea terenului de sport din incinta Liceului Tehnologic «Ion Bănescu» Mangalia, s-a constatat că situaţiile de lucrări au fost acceptate la plată cu o cotă de CAS de 20,8% aplicată manoperei directe, deşi, începând cu data de 22 septembrie 2014, cota legală de CAS stabilită în sarcina angajatorului a fost în procent de 15,8%. A fost plătită nelegal suma de 1.194 de lei“, se mai arată în raport.

Pentru abaterile identificate, s-au formulat recomandări ce vizează respectarea prevederilor legale privind încasarea veniturilor, efectuarea cheltuielilor, organizarea evidenţei contabile şi a sistemelor de control intern. „Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare“, se subliniază în raport.

Document

Adriana Mihai, Ziua de Constanța 07.02.2017

Guvernul Grindeanu amanetează bugetul României pe următorii ani, fără nicio răspundere! Ordonanţa care a fost aprobată pe ascuns

Filed under: Ştiri naţionale — lucian visa @ 11:35

O ordonanţă foarte periculoasă pentru stabilitatea bugetului ţării pe următorii ani a fost aprobată de Executivul Grindeanu în aceeaşi seară în care Ordonanţa 13 aducea modificări la Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.

Ordonanţa 9/2017 modifică Legea Finanţelor Publice astfel încât orice primărie sau instituţie poate semna contracte fără limite şi fără asumarea răspunderii penale. Concret, OUG 9/2017 abrogă mai multe articole din Legea Finanţelor Publice, pentru un an, şi elimină pragurile care limitau cheltuielile ce pot fi angajate de ordonatorii de credite, fără ca aceştia să mai dea socoteală nimănui. „Teoretic, potrivit legii în vigoare, se pot angaja cheltuieli fără nicio limitare şi fără răspundere”,a explicat Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal, pentru Capital.

Actul normativ emis de Guvernul Grindeanu suspendă pentru un an şi răspunderea legală pentru angajarea cheltuielilor peste limitele care erau impuse de lege pentru creditele de angajament (respectiv contractele semnate de instituţii cu diferiţi privaţi). De asemenea, dacă fondurile se deturnează de un capitol de cheltuieli la altul nu mia există răspundere penală. Astfel. banii pot fi folosiţi oricând pentru orice, indiferent de ce s-a aprobat iniţial în buget. Mai exact, limita de două rectificări bugetare într-un an disăare, banii umblând după bunul plac al şefului instituţiei, de la o încadrare de cheltuieli la alta fără justificare sau răspundere. Practic, OUG numărul 9, adoptată în data de 25 ianuarie 2017, suspensă articolele de lege care prevedeau că “angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate” şi că “angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decît cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii”. Un alt articol suspendat timp de un an prevedea ca “în vederea realizării acţiunilor multianuale, ordonatorii de credite încheie angajamente legale, în limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv”.

Asta înseamnă că, de exemplu, dacă o instituţie are un buget de 500 de lei, poate să încheie angaja cheltuieli maim ari decât suma prevăzută de buget. Însă, după eliminarea limitelor acesta poate să înceie contracte şi de 1.000 de ori mai mari decât bugetul fără să răspundă în vreun fel primarul.

Miniesterul Finanţelor contrazice OUG elaborată chiar de ei. „Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice centrale din România (agenţii, ministere) sunt prevăzute de Legea finanţelor publice (Legea nr. 500/2002 cu modificările şi completările ulterioare) şi de Legea anuală a bugetului dezbătută astăzi. Regulile şi limitele cheltuielilor instituţiilor publice locale din România (primării, consilii locale, consilii judeţene) sunt prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale şi de bugetele proprii ale acestora. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 respectă întocmai exigenţele celor două legi menţionate anterior şi suspendă doar obligaţia de evidenţiere formală a creditelor de angajament aferente programelor anuale. Trebuie precizat faptul că atât bugetul pentru 2016, elaborat de guvernul trecut, cât şi bugetul pentru anul 2017, dezbătut astăzi, au fost redactate în aceste condiţii”, menţionează Ministerul Finanţelor.
Articolele suspendate sunt:

Art.4 (1) Legea bugetară anuală prevede şi autorizează, pentru anul bugetar, veniturile şi cheltuielile bugetare, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar.

(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2), în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.

(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

(4) Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate atrag răspunderea celor vinovaţi, în condiţiile legii.

Art.26

lit.b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizările conţinute în legi specifice, în structura funcţională şi economică a acestora;

Art. 28 Proiectele legilor bugetare anuale şi ale bugetelor se elaborează de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, pe baza:

e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite;

Art. 36 (1) Bugetele se aprobă de Parlament pe ansamblu, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz, şi pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum şi creditele de angajament pentru acţiuni multianuale.

(2) Estimările pentru următorii 3 ani reprezintă informaţii privind necesarul de finanţare pe termen mediu şi nu vor face obiectul autorizării pentru anii bugetari respectivi.

Art. 57. Conturile anuale de execuţie a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde:
b) la cheltuieli: credite bugetare iniţiale; credite bugetare definitive; plăţi efectuate.

Dan Ionescu, capital.ro 06.02.2017

5 februarie 2017

Proteste de stradă la Mangalia

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 13:26

IMG_4994Recunoscut ca un oraş în care, cu greu, oamenii ies în stradă pentru a protesta împotriva uneia sau alteia dintre nedreptăţile guvernanţilor, Mangalia a reuşit, sâmbătă seara, să mobilizeze circa 200 de persoane, care au mărşăluit prin centrul localităţii, scandând lozinci împotriva Ordonanţei 13, precum şi a celor care, la ceas de noapte, au aprobat-o.

„Corupţia ucide!“, „Când Injustiţia devine lege, Rezistenţa devine datorie!“, „Primesc şi dau şpagă până la 199.999 lei“, „Poporul n-a votat liber la furat!“ sau „Când îi văd la închisoare, nu mai am altă-ntrebare“, acestea sunt doar câteva dintre lozincile afişate pe bannerele purtate de cei tineri, dar şi mai puţin tineri locuitori ai Mangaliei, pe străzile urbei.

Mangalioţii au continuat protestele, în centrul oraşului, timp de mai multe ore, decişi fiind să revină pe străzi în cazul în care Ordonanţa 13 nu va fi abrogată.

editiadesud.ro 05.02.2017

4 februarie 2017

LIVE TEXT. „Cred că un altfel de protest poate trimite un mesaj suplimentar guvernanților” Protestul Mămicilor, organizat la Constanța⁠

Filed under: Ştiri judeţene — lucian visa @ 17:43

De la ora 16.00, astăzi, pe platoul din fața Prefecturii Constanța sunt așteptate să participe mămicile, care vor protesta împotriva deciziilor guvernamentale.

„Ei au venit cu huliganii, noi venim cu copiii. Sâmbătă, așa cum ne-ați propus, hai să ne luăm copii de mână, în brațe, în cărucioare, pe umeri, și să facem cel mai pașnic și colorat protest. După ora 18:00, îi putem lăsa în grija bunicilor. Noi rămânem în stradă sa le apărăm viitorul!În fapt, România nu e a noastră, e a lor”, se arată într-un mesaj postat pe Facebook.

Astăzi, mai multe mămici, alături de copii lor, protestează și în București.

UPDATE 5, ora 17.14

Copiii aplaudă și fluieră, mămicile au cântat imnul și platoul Prefecturii s-a umplut de desene pe asfalt. Pentru unii micuți s-a făcut ora de somn, iar mămicile încep să se retragă, însă spun că sunt cu sufletul alături de protestatari în continuare.

UPDATE 4, ora 16.43

Femeile au spus că au ales această modalitate pentru că vor să își arate solidaritatea față de manifestanții care participă de câteva zile la marșurile din Constanța și alte mari orașe ale României. Înfofolite în haine groase și cu pruncii lipiți de piept mămicile vor un protest pașnic.

UPDATE 3, ora 16.31

S-au strâns deja peste 100 de mămici și copii în fața Prefecturii din Constanța. Copiii joacă fotbal, șotronul, au baloane în mână și pancarte cu mesaje.

„Primul meu cuvânt: RUȘINE”, „Copiii iubesc România, nu hoția”, sunt doar câteva dintre mesajele pe care le transmit.

De asemenea, jandarmii au oferit copiilor popcorn și au primit de la cei mici flori.

UPDATE 2, ora 16.15

În aceste momente s-au adunat aproximativ 50 de părinți și copii. Aceștia sunt înarmați cu pancarte, fluiere și vuvuzele.

UPDATE 1, ora 13.30

Georgiana Tanaru, doctor în istorie, inițiatoarea protestului de mămici de la Constanța, spune că ideea acestui protest a venit în urma exemplului celor din București și situația personală că nu a putut participa la mitinguri din cauze ce țin de rutina de noapte firească a bebelușului ei și a oricărui bebeluș.

„Ideea a avut la bază două motivații: mai întâi, exemplul furnizat de cei de la București, care organizează, tot azi, un protest pașnic sub coordonarea celor de la #corupțiaucide, și apoi situația personală: ca mamă de bebeluș, nu am putut participa la proteste decât o dată, din cauze ce țin de rutina de noapte firească a oricărui bebeluș. Dar eram cu inima alături de protestari și am realizat că la fel ca mine sunt și alte mămici, care nu puteau participa din aceleași motive. Și mi-am dorit pentru orașul nostru, care s-a mobilizat atât de puternic în acest zile, să aibă parte de o dovadă de solidaritate și civism și din partea noastră, a mamelor. Așa s-a concretizat ideea pentru care am beneficiat de sprijinul dezinteresat al comunității online «Romania Democratică». Cred că un altfel de protest, al mamelor alături de copiii lor, poate trimite un mesaj suplimentar guvernanților: dacă au ajuns ca mamele să iasa în stradă cu ce au mai de preț pe lume, cred că trebuie să vă adresați o altă întrebare. E cunoscut rolul mamelor în istorie, în declanșarea unor mișcări de stradă, caci instinctul matern este foarte dezvoltat și se activează de urgență în caz de pericol. Acum suntem în pericol. Este o lecție de civism!”, a declarat, pentru ZIUA de Constanța, Georgiana Tanaru.

Georgiana Tanaru a predat cultură civică, iar acum se află în concediu de creștere a copilului.

Cătălin PALIU Loredana IRICIUC Nicoleta BACIU, Ziua de Constanța 04.02.2017

Gheorghe Dragomir se retrage: „Nu mai candidez pentru conducerea PNL Constanţa”

Filed under: PNL — lucian visa @ 17:40

Consilierul judeţean liberal Cristy Baisan i-a făcut plângere penală la DNA preşedintelui PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir.

Printre altele, el îl acuză pe liderul liberalilor de la malul mării că acesta a declarat la un post de radio local că atât Baisan cât şi colega sa, Felicia Ovanesian vor fi excluşi din partid în cadrul şedinţei de duminică. La baza motivului de excludere ar sta atacurile publice din ultima perioadă făcute de cei doi. Mai mult, Baisan susţine că, prin declaraţiile sale, Dragomir a comis o infracţiune deoarece, în contextul în care el şi-a anunţat intenţia de a candida la şefia PNL Constanţa, prin demersul său, Dragomir vrea să-şi înlăture contracandidatul.

„Practic, numitul Dragomir Gheorghe, folosindu-se de influenţa şi autoritatea pe care le deţine în calitatea sa de preşedinte al filialei judeţene Constanţa a PNL, eludând prevederile statutare ale PNL, dispune excluderea din partid a subsemnatului şi a d-nei Ovanesian Felicia Nadina sau, după caz, determină/deturnează votul membrilor de partid în sensul excluderii noastre, pentru a obţine, în final, înlăturarea contracandidatului său (subsemnatul) la funcţia de preşedinte al filialei judeţene Constanţa a PNL.

Solicit efectuarea de cercetări în vederea stabilirii activităţii infracţionale a numitului Dragomir Gheorghe – preşedintele PNL – filiala judeţeană Constanţa, punerii în mişcare a acţiunii penale şi trimiterii acestuia în judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute şi sancţionate de disp. art. 13 din Legea nr. 78/2000. Potrivit prevederilor legale anterior nominalizate, fapta persoanei care îndeplineşte o funcţie de conducere într-un partid de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la cinci ani”, se spune într-un comunicat de presă transmis de Cristy Baisan.

La rândul său, liderul PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir, neagă cu vehemenţă cele spuse de Baisan şi spune că acesta nu doreşte decât să capete notorietate prin aceste atacuri la persoana sa.

„Aşa cum am mai spus, eu nu-mi doresc să mai candidez. Am avut chiar o întâlnire cu primarii şi le-am explicat şi lor că este timpul schimbărilor, al reformei politice, că este nevoie de o echipă nouă. Le-am spus că nu voi mai candida, dar rămân în PNL. Pentru mine cea mai mare onoare este să fiu membru PNL.

Poţi ajuta partidul şi din această postură dacă îşi doreşti cu adevărat. Este exclus ca domnul Baisan sau doamna Ovanesian să fie excluşi din partid la şedinţa de duminică. Sunt foarte mulţi colegi nemulţumiţi de atitudinea lor în spaţiul public, supăraţi că fac rău partidului. Ar putea să existe această dorinţă sau propunere, duminică. Totuşi, nu este posibil ca cei doi să fie excluşi deoarece sunt anumiţi paşi de parcurs, potrivit statutului. Eu am mai spus şi repet: domnul Baisan este liber să candideze. În acest fel îşi va da seama şi de adevărata sa valoare în interiorul partidului”, a declarat preşedintele PNL Constanţa, Gheorghe Dragomir.

În altă ordine de idei, tot Baisan îl mai acuză pe Dragomir că, în această perioadă, are un discurs populist deoarece „este panicat de evoluţia evenimentelor din stradă şi de faptul că ar putea să-şi piardă actualele poziţii privilegiate ce decurg din înţelegerile obscure cu PSD, respectiv, numirea lui Dragomir pe o poziţie oferită de PSD la şefia unei agenţii naţionale”.

„Mi se pare cea mai mare aberaţie, o calomnie chiar. Am spus de nenumărate ori, după retragerea mea din Parlament, că nu voi mai lucra în nicio instituţie de stat. Tot ceea ce fac voi face în privat, doar ştiţi că am spus şi public acest lucru”, a mai spus Gheorghe Dragomir.

Carmen Mocanu, Cuget Liber 04.02.2017

3 februarie 2017

Miting Esuat la Mangalia

Filed under: Sudul litoralului — lucian visa @ 17:12

Filmul a fost postat pe youtube de Mangalia Online. Nu sunt de acord cu titlul ales. E bine că s-a întâmplat și la noi. O mai bună organizare, va duce sigur la rezultate mai bune.
Felicitări participanților. Sigur nu sunt umblători albi.

« Newer PostsOlder Posts »

Powered by WordPress