Mangalia – politica locală

15 februarie 2017

Comunicat ALDE din 15.02.2017

Filed under: ALDE — lucian visa @ 17:02

Dragi locuitori ai Mangaliei,

Consiliul Concurentei este in acord cu demersul consilierilor ALDE Mangalia, Tănase Leonard, Bociog Dragoș și Nicolae Moroianu, privind ilegalitatea HCL 114/21.12.2016, care stabilește taxe și impozite mărite nejustificat și în contradicție cu legea cu până la 300% pentru firmele cu activitate în Mun. Mangalia și care impune taxe speciale și de autorizare în mod ilegal. Petitia consilierilor ALDE Mangalia a primit un răspuns din partea Consiliului Concurenței prin care constată ca fiind corect semnalate încălcările abuzive ale Codului Fiscal și ale legislației în vigoare și în care se specifică faptul că a fost solicitată analizarea legalității acestei hotărâri de către Instituția Prefectului județului Constanța.

De asemenea, Consiliul Concurenței a transmis către Curtea de Conturi a României petiția formulată de consilierii ALDE Mangalia, cu solicitarea ca această instituție să efectueze un control cu privire la legalitatea majorării impozitelor și taxelor peste limita maximă prevăzută de Codul Fiscal și stabilirea ilegală a taxei de promovare turistică și a taxei pentru eliberarea autorizației de funcționare pentru toți agenții economici, deși Codul Fiscal nominalizează expres categoriile de activități ce intră sub incidența acestei autorizări.

Solicităm totodată consilierilor locali PNL și UNPR să nu mai voteze cu lejeritate, din obediență, proiecte de hotărâri ilegale și în detrimentul locuitorilor și agenților ecomomici din Mangalia.

Așa cum v-am transmis și anterior, vom continua demersurile nostre pentru intrarea pe un făgaș al normalității și pentru o guvernare locală în interesul cetățenilor Mangaliei, nu în interes personal, și vă vom informa permanent cu privire la rezultatele acțiunilor noastre.

Vă atașăm pentru informare răspunsul primit de la Consiliul Concurenței.

Cu deosebită stimă,

Consilierii Locali ALDE Mangalia,

Tănase Leonard

Bociog Dragoș

Moroianu Nicolae

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor pentru desemnarea membrilor CA al S.C.Goldterm Mangalia S.A.

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 13:02

mangalia.ro

Powered by WordPress