Mangalia – politica locală

11 februarie 2017

Control de la Curtea de Conturi. Primăria Mangalia a dat ajutoare de urgență… morților? Ce spune edilul?

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:24

Curtea de Conturi a României a publicat, recent, rapoartele de audit întocmite în urma controalelor ce au avut loc anul trecut și care vizează activitatea financiară de la nivelul autorităților locale. Nici Primăria Mangalia nu a scăpat de controale, raportul de audit indicând numeroase nereguli. Însă primarul spune că o parte dintre probleme au fost remediate, în timp ce, în cazul altora, au fost depuse contestații în instanță.

Curtea de Conturi (CC) a României a publicat, recent, rapoartele de audit întocmite în urma controalelor ce au avut loc anul trecut și care vizează activitatea financiară de la nivelul autorităților locale din toată țara. Până acum, cotidianul „Telegraf” a prezentat rapoartele CC în urma verificărilor efectuate la Primăria Constanța și la regiile subordonate (RATC și RADET). Probleme au fost găsite și la nivelul Primăriei Mangalia, unde au fost înregistrate prejudicii de peste un milion de lei.

CE NEREGULI AU FOST GĂSITE

Potrivit sintezei raportului de audit întocmit de către CC, una dintre neregulile găsite la Primăria Mangalia este legată de faptul că entitățile din subordinea instituției au închiriat sau concesionat bunuri aparținând domeniului public fără a vira la bugetul local cota minimă prevăzută de lege. O altă problemă identificată este aceea că nu au fost încasate impozite pe clădiri pentru imobilele proprietate publică închiriate agenților economici și pentru imobilele aflate în construcție, dar pentru care a fost efectuată recepția. De asemenea, inspectorii CC au constatat că Primăria Mangalia a plătit, nelegal, avocați care s-au ocupat de executări silite, în condițiile în care există un serviciu specializat pentru această activitate. Nu în ultimul rând, în urma controlului CC, inspectorii au semnalat faptul că Primăria a acordat ajutoare de urgență, constând în alimente și tichete de transport, unor persoane decedate sau care nu au dreptul la asemenea beneficii.

EXPLICAȚIILE PRIMARULUI

Despre neregulile consemnate în raportul CC, primarul din Mangalia, Cristian Radu, a explicat că s-au luat măsuri pentru remedierea deficiențelor, iar în cazul anumitor puncte din raport, a sesizat instanța. „Nu tot ce scrie CC în rapoarte este adevărat, așa că am și contestat unele puncte din raport”, a declarat, pentru „Telegraf”, primarul Cristian Radu.

AVALANȘĂ DE CONTESTAȚII LA RAPOARTE

De menționat este că, potrivit celor mai recente statistici legate de litigiile dintre CC și instituțiile verificate, în 2016 au fost înaintate 1.846 de litigii, dintre care 574 au fost soluționate definitiv, celelalte fiind în curs de soluționare. Dintre cauzele rezolvate definitiv în instanță, 477 au fost în favoarea CC, reprezentând 83% din numărul litigiilor soluționate.

Adelina Iancu, Telegraf 09.02.2017

Primăria Municipiului Mangalia a câştigat un nou proces cu S.C. Erdan S.R.L şi S.C. Fillicom S.R.L.

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:17

Primăria Municipiului Mangalia a câştigat un nou proces cu S.C. Erdan S.R.L şi S.C. Fillicom S.R.L., expertul evaluator al celor două societăţi comerciale fiind obligat să plătească Municipiului Mangalia, suma de aproximativ 2.7 mil. de lei reprezentând prejudiciul cauzat acesteia.

Tribunalul Constanţa, Secţia Penală, s-a pronunţat, joi, 8 februarie, a.c., în dosarul penal nr. 860/254/2015 şi a dispus condamnarea la un an cu suspendare a expertului evaluator Leonte Dan Valentin, conform rezoluţiei din Hotărârea Instanţei nr. 50/2017. Astfel, în baza art.298 Cod penal cu aplicarea art.308 Cod penal, a art.309 Cod penal, cu aplicarea art.5 Cod.penal, pentru săvârşirea infracţiunii de neglijenţă în serviciu cu consecinţe deosebit de grave condamnă pe inculpatul Leonte Dan Valeriu la pedeapsa de 1(unu) an închisoare. În baza art.67 alin.1 Cod penal raportat la art.66 alin.1 lit.a şi b şi g Cod penal: Aplică inculpatului Leonte Dan Valeriu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice (art.66 lit.a Cod penal) şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat (art.66 lit.b Cod penal) şi dreptul de a ocupa funcţia de expert contabil de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii(art.66, lit.g Cod penal) pe o durată de 3 ani. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. De reţinut este faptul că Instanţa de Judecată, Secţia Penală, s-a pronunţat şi asupra laturii civile a procesului penal, în sensul în care a dispus obligarea inculpatului către Municipiul Mangalia a prejudiciului în cuantum de aproximativ 2,7 mil. de lei. Prejudiciul a fost creat în mod defectuos de către S.C. Erdan Import-Export S.R.L. şi S.C. Fillicom S.R.L., care au obţinut anterior o hotărâre civilă irevocabilă prin care Municipiul Mangalia era obligat la plata sumei respective. După zeci de dosare civile, dar şi soluţia acestui dosar penal, reprezentanţii legali şi cei convenţionali ai autorităţii locale din Mangalia, respectiv primar, jurişti, avocaţi, au reuşit să răstoarne o hotărâre rămasă definitivă în sensul recuperării prejudiciului creat UAT Mangalia. Această situaţie ar fi putut fi evitată, dacă avocatul angajat în 2012, luna iunie, ar fi formulat recurs în termenul prevăzut de lege împotriva soluţiei de fond. Ca urmare a acestei neglijenţe, reprezentanţii celor două societăţi comerciale au obţinut titluri de executare silită a conturilor Primăriei Mangalia pentru o sumă exagerat de mare, care ar fi putut duce la intrarea Primăriei în insolvenţă şi implicit a Municipiului Mangalia în faliment. În urma tuturor demersurilor juridice, respectiv formularea de căi de atac extraordinare (revizuiri, contestaţii în anulare), dar şi a plângerilor penale, atât instanţele de judecată civile, cât şi organele de cercetare penală au constatat că sumele de bani datorate Primăriei Mangalia au fost rezultatul unei grave neglijenţe în serviciu. Vinovaţi de prejudiciul creat făcându-se atât expertul evaluator, dar şi funcţionarii publici de la vremea respectivă care, fără nicio diligenţă, au permis întocmirea unui astfel de raport de specialitate. Cercetările continuă într-un dosar penal disjuns şi cu privire la posibilele înfracţiuni săvârşite de către funcţionarii publici din perioada 2007-2012, pentru a se clarifica în ce măsură se fac vinovaţi de lipsa de apărare într-un dosar care ar fi putut şi încă ar mai putea avea consecinţe dezastruoase pentru Primăria Mangalia şi Municipiul Mangalia.

editiadesud.ro 10.02.207

Powered by WordPress