Mangalia – politica locală

24 ianuarie 2017

Primăria Mangalia scoate la concurs un post de director

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 18:36

Primăria Municipiului Mangalia, Județul Constanța organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante, de manager (director) – Direcţia Cultură şi Sport Mangalia. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăși vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minimum 3 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 februarie 2017, ora 10.00: proba scrisă; 17 februarie 2017, ora 10.00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Municipiului Mangalia,șos. Constanţei, nr.13, Județul Constanța, telefon: 0241/751.060.

Mihaela UNGUREANU, Replica 24.01.2017

Powered by WordPress