Mangalia – politica locală

12 ianuarie 2017

ANUNŢ DEZBATERE PUBLICĂ

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 15:53

Având în vedere prevederile art. 8 si art. 39, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată, art. 7, lit. 1 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria Municipiului Mangalia aduce la cunoştinţa publică:

În data de 03.02.2017, ora 15:00 va avea loc, în sala de şedinţe din sediul Primăriei din Şoseaua Constanţei, nr. 13, şedinţa publică de dezbatere care va avea următoarea ordine de zi:

– prezentarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 al municipiului Mangalia.

Aşteptăm opiniile, propunerile şi sugestiile referitoare la acest proiect care pot fi transmise în scris prin postă la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din sos. Constanţei, nr. 13, prin fax la numărul 0241.755.606 şi prin e-mail la adresa primaria@mangalia.ro. Propunerea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 se poate analiza pe pagina de internet a primăriei Mangalia – www.mangalia.ro.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon: 0241.751.011, 0241.751.030, 0241.751.060, persoana de contact este Fotin Diana din cadrul Direcţiei de Management Fiscal şi Control.

Replica 11.01.2017

Powered by WordPress