Mangalia – politica locală

29 august 2016

SCRISOARE DESCHISA a consilierilor PMP Mangalia adresată primarului Radu Cristian

Filed under: Mişcarea Populară — lucian visa @ 8:54

SCRISOARE DESCHISĂ
CATRE PRIMARIA MUNICIPIULUI MANGALIA,
ÎN ATENȚIA DOMNULUI PRIMAR AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
RADU CRISTIAN

Stimate Domnule Primar,

Noi, consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populară, filiala Mangalia, Mihai Sorin, Silistra Elena-Alexandra și Dop Oprea, vă solicităm public să faceți cunoscută tuturor cetățenilor Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Mangalia pentru perioada 2014-2020.

Publicarea și aducerea la cunoștință a acestei Strategii de Dezvoltare Locală este necesară pentru ca toți cei interesați de viitorul municipiului nostru să poată veni cu sugestii, cu propuneri și chiar cu proiecte în întâmpinarea sau pentru completarea acesteia.

Pe data de 10 august 2016, ni s-a amintit într-o ședință la care am participat despre existența acestei Strategii de Dezvoltare Locală, extinsă ca proiecție de aplicare până în anul 2023, dar nici până la această dată nu a fost făcută publică.

Pentru accesarea de fonduri europene, care sunt binevenite în măsura în care ar rezolva o parte dintre problemele comunității, avem nevoie de o astfel de Strategie, bine gândită, bine structurată, făcută publică și dezbătută împreună cu toți cetățenii Municipiului Mangalia. Altfel, riscul inițierii unor proiecte care doar ar consuma din bugetul local și nu ar ajunge la o finalitate palpabilă este foarte mare.

Trebuie să stabilim împreună cu cetățenii Mangaliei prioritățile și direcțiile de dezvoltare a municipiului, să organizam cel puțin o dezbatere în acest sens și să facem cunoscută publicului larg SDL, pentru a putea vedea dacă poate fi sau nu îmbunătățită, dacă se pliază pe nevoile și cerințele oamenilor.

Este important să avem o astfel de Strategie, care să ne ghideze acțiunile pe termen mediu și lung.

Nu trebuie uitați, însă, că sunt necesari următorii pași:

1. Strategia de Dezvoltare a municipiului Mangalia trebuie realizată prin colaborarea reprezentanților autorităților publice locale cu membrii comunității;

2. trebuie analizată situația actuală a urbei, cu problemele și cu modul de rezolvare a acestora, tocmai pentru a prioritiza acțiunile viitoare;

3. formularea obiectivelor pe termen mediu și lung privind dezvoltarea orașului este extrem de importantă;

4. etapizarea strategiei de dezvoltare a municipiului trebuie să se facă astfel încât totul să se desfășoare gradual, fără a sări etape ce nu ar face decât să blocheze proiecte;

5. este foarte importantă și monitorizarea ducerii la îndeplinire a acestei strategii.

Noi, consilierii locali ai Partidului Mișcarea Populară, filiala Mangalia, avem convingerea că veți da dovadă de transparență, de seriozitate și de cele mai bune intenții în ceea ce privește informarea cetățenilor.
În acest sens, așteptăm public răspunsul dumneavoastră oficial.

Consilierii PMP Mangalia,

Sorin Mihai

Silistră Elena-Alexandra

Dop Oprea.

Mangalia, 28 august 2016 mangalianews.ro

Powered by WordPress