Mangalia – politica locală

7 februarie 2015

Bugetul municipiului Medgidia, dezbătut de primarul Marian Iordache cu locuitorii

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:17

Reprezentanţii administraţiei publice din Medgidia s-au reunit, recent, la Casa de Cultură „I. N. Roman“ din localitate, unde a avut loc o dezbatere publică.În cadrul întâlnirii, au fost discutate trei teme de interes general, respectiv, bugetul local de venituri şi cheltuieli al municipiului Medgidia, pentru anul 2015, cel al Spitalului Municipal Med-gidia şi bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii „Apollo Ecoterm” SRL Medgidia, pentru anul acesta.

La dezbatere, au participat aproximativ 60 de persoane, cetăţeni ai municipiului, consilieri locali, angajaţi ai Primăriei Medgidia, ai DGDPP, ai societăţii „Apollo Ecoterm” SRL, ai Poliţiei Locale şi reprezentanţi din conducerea Spitalului Municipal.

Cele trei teme ale dezbaterii au fost prezentate de primarul Marian Iordache, care a precizat că priorităţile anului sunt reprezentate de dezvol-tarea locală cu ajutorul proiectelor Uniunii Europene, investiţii noi pentru crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, protecţia cetăţenilor şi a mediului, funcţionarea la nivel cantitativ şi calitativ superior a serviciilor publice, susţinerea educaţiei, sănătăţii, culturii, sportului şi cultelor.

Totodată, el a explicat că proiectele anului 2015 sunt următoarele: reabilitare, modernizare străzi, pod rutier, parcări şi staţii de transport în comun, iluminat public (dezvoltare reţea), parcuri energetice (eoliene şi fotovoltaice), fabrică de energie din biomasă, investiţii private, reabilitarea infrastructurii, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Policlinicii Medgidia din cadrul Spitalului Municipal, reabilitare, modernizare spaţii verzi în municipiul Medgidia.

„Pentru anul 2015, se estimează că municipiul Medgidia va avea la dispoziţie surse derulate prin bugetul local în valoare de 103.612.261 lei, structuraţi după cum urmează: buget de funcţionare în valoare de 58.073.918 lei, şi buget de dezvoltare de 45.538.343 lei. De asemenea, totalul veniturilor previzionate pentru Spitalul Municipal în anul 2015 este de 22.186.604 lei”, a spus primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache.

Totodată, edilul a mai spus că societatea „Apollo Ecoterm” îşi propune să realizeze venituri în cuantum de 6.981.000 lei, încasate din furnizarea energiei termice, din activitatea de întreţinere a spaţiilor verzi şi a drumurilor. Pentru realizarea veniturilor, vor fi efectuate cheltuieli în valoare de 6.669.960 lei formate din cheltuieli cu menţinerea instalaţiilor tehnologice, cu personalul şi alte cheltuieli de exploatare.

Carmen Mocanu, Cuget Liber 07.02.2015

Powered by WordPress