Mangalia – politica locală

12 ianuarie 2015

Asistaţii social al scăpat de datorii: în schimbul orelor în folosul comunităţii, acestora le-au fost radiate debitele

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 14:30

Consilierii locali au fost de acord cu scăderea, prin compensare, din debitele restante la chirie şi întreţinere, pentru 2015, a contravalorii cuantumului orelor prestate în folosul comunităţii pentru beneficiarii de ajutor social, în valoare totală de 409.000 lei. Decizia este o continuare a unei hotărâri aprobate de aleşii locali, în 2013, special pentru chiriaşii rău platnici din locuinţele sociale deţinute de primărie, care efectuaseră ore în folosul comunităţii. În urma prestării acestor ore, acestora li s-a decis radierea datoriilor restante la întreţinere, curent electric şi apă.
Potrivit Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situaţii deosebite, prin hotărâri ale consiliilor locale. Fondurile pentru stingerea acestor datorii provin de la bugetul local.
Potrivit proiectului de hotărâre aprobat de consilieri, asistaţii social au solicitat, atât la audienţele ţinute la Primărie, cât şi Serviciului Social, să li se ofere posibilitatea achitării datoriilor restante la chirie şi întreţinere, prin efectuarea de ore de muncă în folosul comunităţii. 395 de persoane au efectuat, în perioada iulie-decembrie 2012, aproape 80.000 de ore în folosul comunităţii, în valoare de 330.216 de lei, iar în perioada martie-mai 2013, circa 18.000 de ore, în cuantum de 79.112 lei.
Orele prestate au fost pontate potrivit Legii 416/2001, care prevede că, pentru sumele acordate ca ajutor social, cel puţin una din persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligaţia de a presta, lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, cu un tarif corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară. Printre activităţile în care sunt implicaţi asistaţii beneficiari ai ajutoarelor sociale se numără îndepărtarea vegetaţiei, toaletarea copacilor şi gardurilor vii, îndepărtarea gunoaielor şi a zăpezii etc.
191 de familii din Mangalia trăiesc în locuinţele sociale ale Primăriei Mangalia, alături de alte 190 în apartamente în regim de închiriere. Mai trebuie menţionat faptul că, în vara lui 2013, în Cartierul „Barăci”, zonă în care trăiesc cei mai numeroşi cetăţeni ce beneficiază de ajutor social, a existat un început de revoltă în urma deciziei ENEl de întrerupere a curentului electric, din cauza datoriilor.

editiadesud.ro 12.01.2015

Iata dovada ca lucrarile de reabilitare a trotuarelor, a spatiilor verzi si de creare a unor noi zone verzi au fost executate fara un proiect tehnic si nu au avut nici autorizatie de constructie

Filed under: administraţie publică — lucian visa @ 9:32

Pentru a clarifica situatia acestor lucrari si modalitatea prin care ele au fost executate, am solicitat, in scris, Primarului Municipiului Mangalia, in luna decembrie 2014, sa ne puna la dispozitie documentatia dupa care s-a realizat proiectul, precum si sumele platile pentru efectuarea lucrarilor.

Raspunsul pe care l-am primit ne confirma ca lucrarile de reabilitare nu au fost efectuate pe baza unui studiu de fezabilitate, nu au avut un proiect tehnic si nici macar nu s-a solicitat o autorizatie de constructie.

Justificarea – care apare in raspunsul directorului serviciului ADPP – este urmatoarea: “Lucrarile de reabilitare trotuare au fost executate in cadrul contractelor de executie lucrari nr. 1596/05.05.2014 si nr. 3409/05.09.2014 atribuite in temeiul O.U.G. nr.34/2006 – Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii catre S.C. C&D TRANS CONSTRUCTII S.R.L. si respectiv S.C. SYMETRICA S.R.L. Mentionam ca pentru achizitionarea unor astfel de lucrari prevederile legale ale Ordinului nr.839/2009 – norme de aplicare ale Legii nr. 50/1991 nu impun obligativitatea obtinerii autorizatiei de construire si implicit realizarea unui proiect tehnic. – Urmare a transmiterii spatiilor verzi in administrarea S.P.A.D.P.P. Mangalia potrivit H.C.L. nr. 178/22.02.2013, S.P.A.D.P.P. Mangalia a procedat la achizitionarea serviciilor de amenajare si intretinere spatii verzi in Municipiul Mangalia si statiuni si nu de modernizare spatii verzi. Precizam ca si in acest caz nu s-a impus obtinerea Autorizatiei de Construire.” ceea ce confirma cele mentionate de mine mai sus.

Este uimitor ca primaria ignora legea 50/1991, din care citez: “:art 11, aliniat 1, lit h) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta si/sau aspectul arhitectural al constructiilor: h) lucrari de reparatii, inlocuiri ori reabilitari fara modificarea calitatii si formei arhitecturale a elementelor de fatada, daca aceste lucrari nu se executa la constructiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), astfel: 1. finisaje interioare si exterioare – tencuieli, placaje, altele asemenea; 2. trotuare, ziduri de sprijin ori scari de acces;”

Conform legii, citez: “art 3, aliniat 1, lit d): Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor, pentru: d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, locuri de joaca si agrement, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice”, deci lipsa autorizatiei este o incalcare a legii.

Nu este oare evidenta, pentru orice persoana de buna credinta care stie sa citeasca, obligativitatea obtinerii autorizatiei de constructie si necesitatea implicita, a unui proiect tehnic?

Trebuie sa mai mentionez ca in raspunsul pe care l-am primit nu se face nici o mentiune in legatura cu costurile si platile care au fost efectuate si pe care noi le-am solicitat.

Ma intreb, dar pana cand, in cunostinta de cauza prin realitatea nemijlocita pe care o avem in fata ochilor, vom ingadui sa se abuzeze de increderea noastra, fiind inselati, ca la “alba-neagra”.

Consider, in calitatea mea de consilier local, ca sunt obligat fata de concetatenii  mei, sa fac cunoscute aceste lucruri. Este o obligatie morala si legala.

dragosbociog.ro

Powered by WordPress